Pilgrim Travel Club

Արշավներ, Էքսկուրսիաներ, տարբեր ուղղություններով Հայաստանում և Հայաստանից դուրս All kind of tours, hiking, vacations, excursions, transfer to Adjaria, Georgia

Արշավներ, Էքսկուրսիաներ, տարբեր ուղղություններով Հայաստանում և Հայաստանից դուրս All kind of tours, h

Քուրա գետի աջ ափին Բաղինետ լեռան ստորոտին Մցխեթայում,գտնվում էր Իբերի( վրաց) թագավորների հնագույն նստավայրը: Այժմ կա բացօթյա թանգարան:Նստավայրը մի շարք շենքերի (տաճար,պալատ,կոմունալ սենյակներ և այլն) թագավորական համալիր էր:Պեղւմների ընթացքում (XX դարում) այս թագավորական տարածքում գտնվել են երեք էպիգրաֆիկական արձանագրություններ ,որոնք կատարվել են քարե սալերի վրա; Այս արձանագրությւնները թվագրված են ||-||| դարերով ,Ք.Ծ.
Արձանագրություննեռը տեղեկություններ են տալիս արքայական նստավայրի տարածքում կատարվող շինարարական աշխատանքների և այդ բոլոր աշխատանքները ղեկավարող անձի մասին: Երեք արձանագրություններից մեկն է ուշագրավ մեզ համար,քանի որ դա վկայում է հայ և վրաց թագավորական տների սերտ կապերի մասին:Իհարկե արքայական տների հնության ժամանակաշրջանի կապերը լավ տեսանելի են պատմւթյան ,գրականության մեջ: Պետք է ասել,ավելի ուշ այս էպիգրաֆիական մակագրությւնը հանդիսանւմ է նկարագրած իրադարձությունների անմիջական աղբյուրը,այսինքն ||-||| դարերը,ըստ Ք.Ծ-ի գրված է հունարենով ,որը այդ ժամանակ պարսկերենի և արամերենի հետ միասին Միջին Արևելքի ,Անդրկովկասի և Փոքր Ասիայի ՞՞լեզվական-ֆրանկա էր՞՞: Այսինքն ,հաշվի առնելով բնօրինակը ,էպիգրաֆիկ հունարեն մակագրությամբ,ստորե մենք տալիս ենք թարգմանությւնը.

".....Անագրանեսը ,դաստիարակն ու պալատի ղեկավար ,իր միջոցներով նվիրաբերել (կառուցել) բաղնիք Հայաստանի թագավոր Վոլոգուեսի դստեր և Իվերների թագավորների Համազասպի կնոջը": IԻնչպես երեևում է տեքստից մասնավորաես արքայական բաղնիքը կառուցվել է վրացական նախարարի կողմից և (նա է) արքայական դաստիարակ,ոմն Անագրանեսը,և ներկայացվեց որպես նվեր Համազասպ թագավորի կնոջը,որը հայոց արքա Վոլոգուեսի դուստրն էր:Ամենայն հավանականությամբ խոսքը հայ պարթևվական արքա Վոլոգեզ IV Արշակունին (Վաղարշի հայկական ավանդույթով), որը առաջինը ղեկավարեց Հայաստանւմ 180-191թթ,իսկ հետո Պառթևական կայսրությունը 191-208թթ.ժաոանգելով հայրական Պարթևական գահը Վոլոգես III: Նա ղեկավարում էր հենց այն ժամանակ, երբ Համազասպը թագավորում էր Իբերիայում, մայրաքաղաք Մցխեթայում:Ելնելով վերոհիշյալից կարելի է ենթադրել,որ այս էպիգրաֆիական մակագրրությունը կարող է կազմված լինել 180-191թթ ժամանակահատվացում,երբ Վոլոգեսը դեռ Հայաստանի թագավորն էր,կամ մի փոքր ավելի ուշ:
Այն գրառումը, որ կարող էր Անագրանեսը պատրաստել հետին պլան, սկսած Վոլոգսի Հայաստանի թագավորությունից ՝ Անագրանեսի անունը նշված է նաև վերապրած երեք էպիգրաֆիայում, որտեղ նա խոսում է նշված թագավորական տարածքում գտնվող իր մյուս շենքերի մասին, և որ նա ամեն ինչ նվիրել է «Դրակտիս թագուհուն»: » Միգուցե Դրակոնտիսի այս թագուհին Վոլժեսի հայ արքայադուստր և դուստր է, որը մեզ հայտնի է նույն տարածքում զուգահեռ էպիգրաֆիայից, կարելի է տեսնել, որ Ամազասպը շատ սերտ կապեր է ունեցել հայկական արքայական դատարանի հետ, կնքված ընտանեկան կապերով: Ամազասպի վրացական կենսագրությունից: որ Ալանյան (Օսեթական) Քարթլի ներխուժման ժամանակ Ամազասպը հայոց թագավորի (Ամազասպի դաշնակից) և բանակի հետ միասին դուրս մղեց ալանիներին Կովկասյան լեռնաշղթայից:

Фрески храма Светицховели. Святой мученик Христофор, имя которого с греческого -Χριστοφορος – значит «носящий Христа» или «облеченный во Христа», согласно его житию, жил в III веке и пострадал около 250 года, при римском императоре Деции (249-251). Изначально, в самой ранней версии жития святой представляется нам христианским мучеником, но в последующих его житиях (византийских, римских) жизнь святого обрастает уже многими легендами и мифами.

Св. Христофор был человеком высокого роста и необычайной силы. Согласно древнейшему преданию, святой Христофор имел красивую наружность, но, желая избегнуть соблазнов (от женщин, часто беспокоящих его) для себя и окружающих, просил Господа дать ему безобразное лицо, что и исполнилось на деле и дар от Бога им был получен. До своего Крещения он носил имя Репрев (с латинского значит «отверженный», «дурной»), что было связано с его обезображенной внешностью. С его языческим именем и с указанной этимологией, может быть, связанно и то, что по одной из версий, Христофор происходил из североафриканского племени берберов, который был захвачен в плен римлянами во время боя в Мармарике. Позже он служил в NumerusMarmaritarum (римская когорта Cohors III ValeriaMarmaritarum), что было римским подразделении мармаритов. Мармаритов римляне считали варварами, дикими людьми, и с ними связывали дикий нрав и образ жизни и образно выражаясь, могли о них аллегорически говорить, как о собаках, псах. На этой почве и могли сложится разные легендарные истории об облике св. Христофора, о его диком нраве до принятия христианства и о его мученичестве уже после принятия христианства. Все это отразилось на последующей уже иконописной традиции, где св. Христофор часто изображается псоголовым, при этом некоторые редакции жития святого говорят о том, что как облик его, так и происхождение было из страны кинокефалов –с греч. «псоголовых», что надо понимать, как символическое указание на его грубость и свирепость в язычестве; в этом отношении могло подразумеваться и племя берберов.

После крещения Репрев получил имя «Христофор» и, согласно житию, стал проповедовать христианскую веру, за что и был убит по приказу римского императора. На иконах св. Христофор изображается с головой собаки, так же на фресках периода средневековья. Несмотря на то, что синод Русской Церкви в 1722 г. запретил изображать св. Христофора в зооморфном облике, традиция иконографии св. Христофора во Вселенской Православной Церкви изображать святого с головой собаки – сохранилась. Древнейшая икона св. Христофора сохранилась на керамической основе VI—VII веков, икона - македонского происхождения.

По дороге в Боржоми

Вифлеемская пещерка
Пещерка с таким названием находится у подножия горы Багинети, к югу от собора Светицховели, через реку Куру, у обочины дороги ведущей в город Мцхета. Она была названа, потому что семя веры христианской было брошено в сердце царя Мириана во время языческого жертвоприношения, при котором находилась и св. Нино. Желая лицезреть ту процессию, которую возглавляли обычно цари, как верховные жрецы Иверии. По молитвам св. Нины поднялась большая буря и град нарушил языческую процессию, идолы были повержены на землю, и тогда царь впервые усомнился в своей вере в богов. Эта вера и сомнения впоследствии зародила в царе совершенную веру в Христа как в Спасителя мира. По аналогии того, как в Вифлееме родился Тот, кто стал причиной нашей веры, так и та пещерка, где во время бури укрылась св. Нино, стала называться «Вифлеемской пещеркой». Местом, где были брошены семена и потом уже рождена христианская вера Иверии. Опять-таки мы видим тот принцип, который был применен во время храмостроения в Мцхета, принцип иеротопии. Впоследствии Вифлеемская пещерка стала часовней, к которой ведет длинная лестница. Надо отметить, что через Вифлеемскую пещерку проходит дорога к древнему грузинскому царскому комплексу Армазисхеви-Багинети, датируемую III веком до Р.Х. При желании ознакомится с дохристианской культурой Мцхеты, можно направиться туда.

Сегодня с нашими туристами из Калмыкии посетили языческий храм Гарни и монастырь Гегард

Ամանորը Սիղնաղի և Թբիլիսի քաղաքներում
31 դեկտեմբերի – 04 հունվարի
Փաթեթի արժեքը՝ 175 $-ին համարժեք դրամ

ԾՐԱԳԻՐ

31 դեկտեմբերի
06:00 – Մեկնում Երևանից
14:00 – ժամանում Սիղնաղի (սիրահարների քաղաք), տեղավորում հյուրատանը
15:00 – Ազատ ժամ
21:00 – Ամանորյա շոու-ծրագիր ռեստորանում

01 հունվարի
10:00 – Նախաճաշ հյուրատանը
12:00 – Սիթի տուր Սիղնաղի քաղաքում, այցելում Սբ. Գևորգ և Սբ. Ստեփան եկեղեցիներ, Սիղնաղիի միջնադարյան բերդ
17:00 – Ազատ ժամ

02 հունվարի
10:00 – Նախաճաշ հյուրատանը
11:30 – Մեկնում Սիղնաղիից
12:00 – Ժամանում Բոդբեի կանաց մենաստան (էքսկուրսիա), այցելում Սբ. Նինոյի գերեզմանը
13:00 – Մեկնում Թբիլիսի
14:30 - ժամանում Թբիլիսի, տեղավորում հյուրանոցում
15:30 – էքսկուրսիա Սբ.Գևորգ եկեղեցի, Սայաթ-Նովայի գերեզման, Մետեխի վանք, Սբ. Շուշանիկի գերեզման, Սերգեյ Փարաջանովի հուշարձան, ծծումբային բաղնիքների թաղամաս
18:00 - Ազատ ժամ

03 հունվարի
09:30 – Նախաճաշ հյուրանոցում
10:30 – էքսկուրսիա Հավլաբար թաղամաս, Սամեբա տաճար, “Միմինո”-ի հուշարձան, Անչիսխատիի բազիլիկա, ճոպանուղի, Նարեկալա ամրոց, Հայր Դավիթի եկեղեցի, Սուրբ աղբյուր, Գրիբոեդովի գերեզման
18:00 - Ազատ ժամ

04 հունվարի
09:30 – Նախաճաշ հյուրանոցում
10:30 – Մեկնում Մցխետա քաղաք
11:30 – Էքսկուրսիա Մցխետայում, Սվետիցխովելի կաթոլիկ տաճար եկեղեցի, Սանտավրո եկեղեցի, Ջվարի, Լերմոնտովյան վայրեր (որտեղ միանում են Արագվա և Քուր գետերը)
17:00 – Մեկնում Երևան
23:30 – Ժամանում Երևան

Տեղերի ամրագրման համար զանգահարել.
099457878 093457878 095533210

Там, где, сливаяся шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры....
Мцыри

Дом 19-ого века в старом Тбилиси , который в народе прозвали,, калейдоскоп ,,

Знаменитые сванские башни, их по Сванетии свыше трехсот, которые внесены в список мирового наследия ЮНЕСКО. Башни были построенные в период с 8 по 13 века. Сегодня в Сванетии ведутся споры о том, для чего же действительно были предназначены они в быту сванов. Выдвигались множество различных гипотез; но самая верная и первоначальная версия о том, что башня - это символ благородства фамилии (рода, т.е. родовые башни) и знак отличия, значимости той или иной фамилии в сванском обществе. Мнение о том, что они могли служить, как оборонительным средством - не оправдываются историей и мнением сванов. Но они могли использоваться в случае осады, в башне могли укрываться люди и довольно долго там жить. В мирное время башни использовались как "погреба" и амбары для хранения продуктов. Помимо башен у каждой семьи (рода, фамилии) благородного происхождения должны были быть и свои храмы. Для сванов это символом благочестия и чистоты рода/фамилии. Это если мы говорим очень кратко о башнях и храмах Верхней Сванетии

Want your business to be the top-listed Travel Agency in Yerevan?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Martvili Canyon
Dilijan

Location

Category

Telephone

Address


34b Mamikonyants Str.
Yerevan
0014

Opening Hours

Monday 10:00 - 21:00
Tuesday 10:00 - 21:00
Wednesday 10:00 - 21:00
Thursday 10:00 - 21:00
Friday 10:00 - 21:00
Saturday 10:00 - 21:00
Sunday 10:00 - 21:00
Other Tour Agencies in Yerevan (show all)
ViA Tour & Travel agency ViA Tour & Travel agency
Армения
Yerevan

U Travel Barcelona U Travel Barcelona
Baghramyan 1
Yerevan, 3740009

TETE TOUR TETE TOUR
Manadyan 22
Yerevan, 0006

Голд Травел Армения Голд Травел Армения
Вардананц 15/3
Yerevan, 0010

Мы предлагаем гостиницы апартаменты,самые интересные и разные экскурсии,а также специальные тур пакеты и транспорт.

Royal Metro Armtour Travel Agency Royal Metro Armtour Travel Agency
Davit Anhaght 9/28
Yerevan, 0033

Welcome Armenia Welcome Armenia
Gyulbenkyan 35/1
Yerevan, 0028

All about Armenia

Silk Road Armenian Heritage Silk Road Armenian Heritage
Yerevan

<<Մետաքսի ճանապարհի հայկական ժառանգությունը>> տուրիստական արդյունք։

Mari Travel Mari Travel
Տիգրան Մեծ 4
Yerevan

tour agency

The little colours The little colours
Yerevan

#handmade in Armenia

Tickets.am Tickets.am
ул. Амиряна 4/7, БЦ "Империум Плаза", 5 этаж, оф. 4
Yerevan

Авиабилеты по максимально низким ценам в любых направлениях 24/7 365 дней в году.

Arm Travel Arm Travel
Moskovyan 33/1
Yerevan

ArmTravel is one of the Leading Travel Agencies in Armenia offering its customers the ultimate and complete travel solution.

ARMANE TRAVEL COMPANY ARMANE TRAVEL COMPANY
Վարդանանց 2-րդ անցուղի
Yerevan, 0001

ԲԱՑԵՔ ԱՇԽԱՐՀԻ ԴՌՆԵՐԸ "ԱՐՄԱՆԵ"-Ի ՄԻՋՈՑՈՎ