روانشناسی ازدواج و پیشرفت و ارامش

Love and happiness

بر حذر باشید که مبادا نادان ها و احمقها
دنیا را در سیطره قدرت خود بگیرند و
دانایی جرم تلقی شود

زرتشت

مردم میگویند كه درد كشیدن آدم را شریف و پاك میكند؛ این یک دروغ است، درد فقط آدمی را بی رحم میكند.

پیروزی عشق
سامرست_موام

خواست ھمە مردم مقاومت و ایستادگی برای رھایی از نظام جمھوری اسلامی است

این مبارزه مرگ یا آزادیست..
اهریمن بزرگ دستور سرکوب سریع قیام و قتل عام گسترده مردم را صادر کرد!
همه با هم با حضور مستمر در مبارزه سرتاسر ایران را به جهنم اختاپوس اسلامی تبدیل میکنیم.
همه سر به سر تن به کشتن دهیم از آن به که میهن به دشمن دهیم

هنگامی که مدام به شما دروغ می‌گویند
نتیجه این نیست که شما این دروغ‌ها
را باور می‌کنید؛ بلکه این است که
دیگر هیچ‌کس به هیچ‌چیز باور ندارد.

مردمی که دیگر نتوانند چیزی را باور کنند، نمی‌توانند نظری هم داشته باشند. نه تنها
از توانایی اقدام به کاری محرومند، بلکه
از توانایی اندیشیدن و داوری کردن محروم می‌شوند و با چنین مردمی، شما هرکاری
بخواهید می‌توانید بکنید.

هانا_آرنت

به جای پنیسیلین چای دارچین بنوشید

👈دارچين رگ‌هارا باز می‌كند و اثرخوبی در گردش خون دارد !
دارچين خاصيت عجيب ديگری دارد و آن قوی كردن ، مصونيت بدن در مقابل امراض است و تب بر است.

[11/10/19]   جراحی_شخصيت

آلپورت روانشناس مطرح عقیده دارد که وقتی که از کسی انتقاد می‌کنیم، داریم به نوعی جراحی شخصیت می‌کنیم.

اما همانند جراحی که می‌خواهد توموری را از بدن بیماری خارج کند و هنگام جراحی مواظب است رگ و پی‌های سالم اطراف تومور آسیب نبیند ما هم باید مراقب باشیم.

پس هنگامی که تیغ انتقاد را در دست می‌گیریم باید همان قسمتی را که لازم است زیر تیغ ببریم و مواظب قسمت‌های سالم شخصیت باشیم.

مثلا وقتی می‌خواهیم از كسی به‌خاطر عدم مسئولیت‌پذیری انتقاد کنيم، نباید از واژه‌هایی مانند: از تو ناامید شدم، يا تو هیچی نمیشی و جملاتی که کل شخصیت را زیر سوال می‌برد استفاده کنيم.

راه درست اين است كه پس از گوشزد کردن نکات مثبت شخصیت فرد، که مطمئنا همه دارا می‌باشند از عدم مسولیت‌پذیری وی نیز انتقاد كنيم.

جایی که تعداد پلیسش زیاده یعنی امنیتش کمه
جایی که مردم مدام بیمار میشوند یعنی پزشکانش برای پول کار می‌کنند

جایی که رسانه‌ها تحت اختیار حکومتند یعنی مسئولین دروغگو هستند
جایی که مردم بی‌دین شدند یعنی مبلغان دینیش فاسدند.

جایی که به مرده‌ها متوسل میشوند یعنی زنده ها برای هم کاری انجام نمی‌دهند
جایی که چاپلوسی زیاده یعنی احمق‌ ها مسئولند
جایی که پینه پیشانی نوعی ارزشه یعنی پینه دست بی‌ارزشه

جایی که کلاهبرداری زیاده یعنی مسئولین کلاهبردارند
جایی که مردم فقیرند یعنی مسئولین دزد زیاده

جایی که ثروت کشور رو صرف کشور دیگه می‌کنند یعنی مسئولین، وطنی نیستند!

مغزِ کوچک و دهانِ بزرگ
میلِ ترکیبیِ بالایی دارند

کلماتی که از دهانِ شمابیرون می آید
ویترینِ فروشگاهِ شعورِ شماست

پس وای بر جمعی که لب را
بی تامل وا کنند
چرا که کم داشتن و زیاد گفتن
مثلِ نداشتن و زیادخرج کردن است

[11/09/19]   عدالت

در جمهوریت افلاطون داستانی آمده است که می‌گوید ژیگس، چوپان شاه لیدی بود. یکبار که گوسفندان شاه را به قصد چرا به بیابان برد، ناگاه رعدوبرق در گرفت وزلزله سختی روی داد وغاری در مقابلش نمایان شد. ژیگس به درون غار رفت و در درون غار جسد مرد درشت هیکلی را دید که یک انگشتری در دست دارد. انگشتر را برداشت وبیرون آمد.
مدتی بعد در انجمنی که شاه وچوپانان در آن گرد آمده بودند، ژیگس حضور داشت ودر حین صحبت های آنها با انگشترش ور می رفت که ناخوداگاه با چرخاندن انگشتر غیب شد و دیگران که فکر می کردند او از جمع شان رفته به صحبت راجع به او پرداختند، درصورتیکه او حرف آنها را می شنید.
پس از این انجمن بود که ژیگس به قدرت خود پی برد وبه کمک این قدرت توانست به دربار راه یابد وپس از مدتی دل ملکه را هم بدست آورد وبا کمک او شاه را کشت وخود برجایش نشست. افلاطون از این داستان نتیجه گرفت که:
هرگاه انسان به قدرتی مافوق دیگران دست یابد عدالت را نمی شناسد.
هرگاه دیگران اجازه دهند و قدرت های نامحدود را محدود نکنند با بی عدالتی مواجه
می‌شوند.
انسان ها عدالت را انتخاب نمی کنند بلکه ناچارند عادل باشند.

[11/01/19]   ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﯾﺨﺒﻨﺪﺍﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﯾﺦ ﺯﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺩﻧﺪ.
ﺧﺎﺭﭘﺸﺘﻬﺎ ﻭﺧﺎﻣﺖ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻨﺪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ :
ﺩﻭﺭﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ...!؟
ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺰﺩﯾﮑﺘﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮔﺮﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ
ﻭﻟﯽ ﺧﺎﺭﻫﺎﯾﺸﺎﻥ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺯﺧﻤﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺍﺯﻫﻢ ﺩﻭﺭ ﺷﻮﻧﺪ
ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎ ﯾﺦ ﺯﺩﻩ ﻣﯽ ﻣﺮﺩﻧﺪ.
ﺍﺯﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﺎﺭﻫﺎﯼ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ، ﯾﺎ ﻧﺴﻠﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﮐﻨﺪﻩ ﺷﻮﺩ .
ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺯ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﮔﺮﺩﻫﻢ ﺁﯾﻨﺪ. ﺁﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺯﺧﻢ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ
ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ، ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮﻥ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺍﺳﺖ .
ﻭ ﺍﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﯽ ﻋﯿﺐ ﻭ ﻧﻘﺺ ﺭﺍ ﮔﺮﺩ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ
ﺑﻠﮑﻪ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻫﺮ ﻓﺮﺩ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﺩ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﯾﺐ
ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﮐﻨﺎﺭ ﺁﯾﺪ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﻭﻗﺘﻲ ﺗﻨﻬﺎﻳﻴﻢ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﻳﻢ
ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﻛﻪ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻋﻴﺐ ﻫﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﻳﻢ
ﻭﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺶ ﺩﺍﺩﻳﻢ ﺩﺭ ﺗﻨﻬﺎیی ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﺶ میگردیم .

ژان_پل_سارتر

تربیت ده قسمت دارد:
۹ قسمتش به عهده مادر خانواده است
آن یک قسمت باقیمانده که از ۹قسمت مهمتر است
به عهده پدر است؛
و آن اینست که مرد به مادر خانواده توجه کافی داشته باشد.

چند نکته مهم برای تربیت فرزندان
چطور_مترجم: سارا شهیدی

_ پر پرواز کودک‌تان را نچینید
زمانیکه کودک از لحاظ رشدی به مرحله‌ای رسید که توانست اسباب‌بازی‌هایش را در سر جای خود قرار دهد، بشقابش را از روی میز غذا بردارد و ببرد و خودش لباس بپوشد، بگذارید این کارها را خودش انجام دهد. سپردن مسئولیت به بچه‌ها برای عزت‌نفس‌ آنها (و سلامت روانی شما) لازم است.

_ انرژی خود را صرف مسائل مهم کنید
کودکان نمی‌توانند تعداد زیادی قاعده و قانون را هضم کنند و در مواجهه با قوانین بی‌شمار، بی‌علاقه و بی‌توجه می‌شوند. بحث درباره‌ی مسائل پیشِ پاافتاده‌ای مثل انتخاب لباس‌شان یا حرف‌ بدی که در موقعیت خاصی از دهان‌شان بیرون آمده است را فراموش کنید. تمرکز خود را بر قانون‌های واقعا مهمی مثل ممنوعیت برخورد فیزیکی با دیگران، گفتار گستاخانه یا دروغ گفتن بگذارید.

_ با کودکان‌تان بازی کنید

_ هر روز با هم کتاب بخوانید
این کار را از وقتی که هنوز نوزاد است آغاز کنید، بچه‌های کوچک عاشقِ گوش دادن به صدای والدین خود هستند.

_ هر روز زمانی مخصوص برای او داشته باشید

_ وقت گذراندن با پدر را ترغیب کنید
بچه‌هایی که پدران‌شان با آنها وقت می‌گذرانند در مدرسه عملکرد بهتری دارند، با موفقیت بیشتری مسائل خود را حل می‌کنند و به طور کلی با مسائلی که در طول زندگی با آن مواجه خواهند بود، بهتر روبه‌رو می‌شوند.

_ وقتی مرتکب خطایی شدید به آن اعتراف کنید
این روش بهترین راهی است که به بچه‌ها نشان می‌دهد چطور و چه‌وقت باید عذرخواهی کنند.

_ در روش زندگی‌تان کمی بیشتر مراقب محیط زیست باشید
کمتر زباله تولید کنید، مواد را برای بازیافت جدا کنید، از وسایل دور ریختنی به نحو تازه استفاده کنید، در مقابل حیوانات و گیاهان اطراف خود مسئولیت نشان دهید

_محبت خود را به همسرتان در مقابل کودکان نشان دهید

_ به تفاوت‌های خود و همسرتان در روش‌های فرزندپروری احترام بگذارید
بهتر است هر دو نفر از شیوه‌ی یکسان تربیتی بهره ببرند زیرا وجود تضاد در این رویه بیش از راهکارهای کمی غلط یکی از والدین به کودک آسیب وارد می‌کند.

_ رضایت خود را از کارهای خوب فرزندتان به او نشان دهید

_ پشت سر کودک‌تان حرف بزنید
مثلا وقتی فهمیدید پشت در ایستاده از او پیش همسرتان تعریف کنید تا او یواشکی بشنود.

_ به خودتان استراحت بدهید
اگر آنقدر خسته‌اید که نمی‌توانید آشپزی کنید و از سر راه غذایی آماده می‌خرید احساس نکنید که پدر یا مادر بدی شده‌اید.

_ در برابر بی‌احترامی فرزندتان قاطعانه عمل کنید
هرگز به فرزندتان اجازه ندهید با شما یا هر فرد دیگری گستاخانه صحبت کند

_ سه سؤال «تو‌-محور» را هر روز از فرزندتان بپرسید
هر روز سه سؤال که مخاطب آن فرزندتان باشد را از او بپرسید. «در مدرسه بهت خوش گذشت؟»
«در مهمانی چه کارهایی کردی؟»، «فردا بعدازظهر کجا می‌خواهی بروی؟»

_ این ترفند «شجاعت» را به فرزندتان بیاموزید
نگاه کردن به چشم
به آنها بگویید که همیشه به رنگ چشم‌های دیگران دقت کنند. هدایت توجه کودکان به چشم دیگران باعث برقراری تماس چشمی با آنها می‌شود و به یک کودک مُردد کمک می‌کند با اعتمادبه‌نفس‌تر به نظر برسد

_ فرزندتان را لوس بار نیاورید
هیچ کودکی مرکز جهان خلقت نیست و همین طرز فکر را به او منتقل کنید.

_ به آنها توضیح دهید چرا ارزش‌ها مهم هستند

_ هر شب وقت شام «حلقه‌ی سپاسگزاری» تشکیل دهید

_ از جنگ بر سر غذا اجتناب کنید

_ حداقل یک وعده‌ی غذایی را خانوادگی میل کنید

_تمام فرزندانتان را به یک اندازه دوست داشته باشید

_ تلویزیون را در هال قرار دهید
تحقیقات مکررا این موضوع را نشان داده‌اند که بچه‌هایی که در اتاق خود تلویزیون تماشا می‌کنند وزن بیشتری دارند، کمتر می‌خوابند، نمرات کمتری در مدرسه می‌گیرند و مهارت‌های اجتماعی ضعیف‌تری دارند.

_زمینه‌ی فعالیت بدنی فرزندتان را فراهم کنید
_ از لبخند فرزندتان محافظت کنید
_ از کرم ضدآفتاب مخصوص کودکان استفاده کنید
ار خمیردندان بگذارید که استفاده از آن را فراموش نکنید.

_ نوزادتان را زمانی که خواب‌آلود است در جایش بگذارید
زمانی که خواب‌آلود است اما هنوز به خواب نرفته، می‌توانید او را در جایش بگذارید. با این روش او می‌آموزد که بتواند خودش را برای خواب آرام کند. این کار از مشکلات احتمالی خوابِ او در آینده می‌کاهد.

_ آموزش استفاده از توالت را به‌موقع آغاز کنید
_ همیشه راست بگویید

*«شاید در بهشت بشناسمت!»*

این جمله سرفصل یک داستان بسیار زیبا و پند آموز است که در یک برنامه ی تلوزیونی مطرح شد.

مجری یک برنامه تلوزیونی که مهمان او یک فرد ثروتمندی بود، این سوال را از او پرسید؛ بیشترین چیزی که شما را خوشبخت کرد چه بود؟

فرد ثروتمند چنین پاسخ داد:
چهار مرحله را طی کردم تا طعم حقیقی *خوشبختی* را چشیدم.

در *«مرحله ی اول»* گمان میکردم خوشبختی در جمع آوری ثروت و کالا است، اما این چنین نبود.

در *«مرحله ی دوم»* چنین به گمانم میرسید که خوشبختی در جمع آوری چیزهای کم یاب و ارزشمند می باشد، ولی تاثیرش موقت بود.

در *«مرحله ی سوم»* با خود فکر کردم که خوشبختی در به دست آوردن پروژه های بزرگ مانند خرید یک مکان تفریحی و غیره می‌باشد، اما باز هم آنطور که فکر میکردم نبود.

در *«مرحله چهارم»* اما یکی از دوستانم پیشنهادی به من داد، پیشنهاد این بود که برای جمعی از *کودکان معلول* صندلی های مخصوص خریده شود و من هم بی درنگ این پیشنهاد را قبول کردم.
اما دوستم اصرار کرد با او به جمع کودکان رفته و این هدیه را خود تقدیم آنان کنم. وقتی به جمعشان رفتم و هدیه ها را به آنان تحویل دادم ، خوشحالی که در صورت آن ها نهفته بود واقعا دیدن داشت!
کودکان نشسته بر صندلی خود به شادی و بازی پرداخته و خنده بر لب هایشان نقش بسته بود.

اما آن چیزی که *طعم حقیقی خوشبختی* را با آن حس کردم چیز دیگری بود!

هنگامی که قصد رفتن داشتم ، یکی از آن کودکان آمد و پایم را گرفت!
سعی کردم پای خود را با مهربانی از دستانش جدا کنم اما او درحالی که با چشمانش به شدت به صورتم خیره شده بود این اجازه را به من نمی‌داد!

خود را خَم کردم و خیلی آرام از او پرسیدم: آیا قبل از رفتن درخواستی از من داری؟

این جوابش همان چیزی بود که *معنای حقیقی خوشبختی* را با آن فهمیدم...

او گفت: میخواهم چهره ات را دقیق به یاد داشته باشم تا در لحظه ی *ملاقات در بهشت*، شما را بشناسم. در آن هنگام جلوی *پروردگار جهانیان* دوباره از شما تشکر کنم!
بر گرفته از یک برنامه تلفزیونی در امریکا

Want your business to be the top-listed Travel Agency in Sterling?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Category

Telephone

Address


Dulles Airport
Sterling, VA
20166
Other Tour Agencies in Sterling (show all)
Snow Management Group Snow Management Group
112 Oakgrove Rd
Sterling, 20166

Snow Management Group is a family owned and operated snow removal service. Serving Northern Virginia and surrounding areas. We do travel when needed.

Al-Marwa Hajj Group Al-Marwa Hajj Group
20638 Piney Branch Way
Sterling, 20165

Al-Marwa provides complete tour packages for Hajj to its clients based in United States. Al-Marwa has Economy, Deluxe and VIP packages.

Go Far Go Local Go Far Go Local
22000 Aol Way
Sterling, 20166

We are a social marketplace for travelers and locals. Create & offer unique experiences & earn money. Buy authentic local experiences & live your travels.

Regal Limousine of Washington DC Regal Limousine of Washington DC
201 E Holly Ave
Sterling, 20164

As operators of the limousine industry in the Washington D.C. Maryland and Virginia the founders of Regal Limousine identified all the challenges faced by

Tripli Tripli
22000 Aol Way
Sterling, 20166

Tripli is a trusted online marketplace for people to list, discover, and book unique local experiences (tours, classes, & events) around the world.

Nova Movers Nova Movers
45449 Severn Way
Sterling, 20166

NOVAMOVERS provides moving, packing and shipping solutions to the Washington DC metropolitan area

Expedia CruiseShipCenters Expedia CruiseShipCenters
20808 Edds Ln
Sterling, 20165

Now Open in Countryside Shopping Center! Ready to help you navigate a spectacular dream vacation with Expedia Exclusive Offers® and Expedia Extras®! Call, click, or come in today!

Tours By Guides Tours By Guides
Sterling, 20166

Talk so you can be heard Most guides will ask ‘can everyone hear me ok?’ from time to time, but do not commit to being heard