Walking Street, Pattaya City, Thailand

Official Page : Walking Street

เปิดเหมือนปกติ

Photos from CallHang's post 09/04/2021

Photos from CallHang's post

13/01/2021

ไทม์ไลน์ใหม่วันนี้

เช็คด่วน ไทม์ไลน์ใหม่
วันที่ 13 ม.ค. 64
-------------------------
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

ตามที่ ได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ระลอกใหม่
จากจังหวัดสมุทรสาคร ไปยังหลายจังหวัด และมีการแพร่ระบาดรุนแรงมากขึ้นในหลายจังหวัด สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนในการควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนั้น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีขอประกาศให้ทราบว่าประชาชนท่านใดได้เดินทางไปยังสถานที่
ดังต่อไปนี้

1. ร้านมีดีแอทพัทยา (มีดี@พัทยา) ถนนพัทยาสาย 3 เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 24.00 - 01.30 น.

2. ตลาดบิ๊กฟู๊ด ซอยประปาศรีราชา ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ในวันที่ 28 - 30 ธันวาคม 2563 เวลา 19.00 – 21.00 น.

3. ตลาดหัวสนามบิน เครือสหพัฒน์ ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 และในวันที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 16.00 – 17.00 น.

4. ตลาดวรกิจ 9 กิโล ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 –
ในวันที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 18.00 – 18.30 น.

5. ตลาดบึงวรกิจ ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 4 มกราคม 2564 และ
ในวันที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 08.00 – 09.00 น.

6. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในวันที่ 4
มกราคม 2564 เวลา 08.30 – 09.00 น.

7. ตลาดสดศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในวันที่ 10 มกราคม 2564
เวลา 07.00 – 07.30 น.

หากพบว่า มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ไข้ ไอ น้ ามูก หรือมีอาการหอบเหนื่อย ภายใน 14 วัน
นับตั้งแต่วันที่เข้าไปยังสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ให้แยกกักตัวจากผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย และไปพบแพทย์
เพื่อตรวจรักษา พร้อมทั้งให้ประวัติสัมผัสหรือเข้าไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงร่วมเวลาเดียวกันกับผู้ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีขอเน้นย้ำ ให้ประชาชนทุกคนถือปฏิบัติตามแนวทางมาตรการ
ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ รักษาระยะห่างทางสังคม สวมใส่หน้ากากอนามัย 100 %
ล้างมือบ่อยๆ สแกนไทยชนะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
และสามารถติดตามผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564
(นายอภิรัต กตัญญุตานนท์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

11/01/2021

ไทม์ไลน์ ส่วนมากอยู่ในตลาด อ.ศรีราชา และ อ.พนัสนิคม

วันนี้ พัทยา ไม่มี!!

เช็คด่วน!! ไทม์ไลน์เพิ่มเติมวันนี้ 11 มกราคม 2564
ส่วนมากเป็นตลาดใน อ.ศรีราชา และ อ.พนัสนิคม
แค่นั้นเลย พัทยาไม่มี!!

10/01/2021

CallHang

เช็คด่วน ไทม์ไลน์ใหม่ วันนี้ 10 มกราคม 64 😱
ศรีราชายังคงแน่นเหมือนเดิม

08/01/2021

เช็คด่วน ศรีราชาแน่นมาก

เช็คด่วนไทม์ไลน์ใหม่วันนี้ 8 ม.ค. 64

07/01/2021

CallHang

"ลำบาก กับ กลัว พอๆกันเลย" ฟังแล้วรู้สึกเศร้ากันมั้ย

คิดเห็นอย่างไร หากบังคับให้ติดตั้งแอพ "หมอชนะ"
หรือแอพอื่นๆ ก็ตาม
คนหาเช้ากินค่ำ คนที่ลำบากยังมีอีกมาก
ความคิดที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง
ไม่ควรมีอยู่ในภาวะฉุกเฉินเช่นตอนนี้ ใช่หรือไม่

06/01/2021

CallHang

ไทม์ไลน์ ล่าสุดวันนี้ 6 มกราคม 64
เขตจังหวัดชลบุรี

1. I-Rovers Sports Bar & Restaurant ซอยบงกช เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 – ในวันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 08.00 - 09.00 น.

2. รถเมล์สายพนัสปรกฟ้า (ต้นทางอำเภอพนัสนิคม – ปลายทางวิทยาลัย อี.เทค อำเภอพานทอง) จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2563

3. ร้าน Cool club ถนนศรีราชานคร 1 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 24.00 – 01.00 น.

4. ร้านอาหาร Kamome Izakaya Srirachaอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 19.00 – 21.00 น.

5. Tsukemen Jo (Sriracha) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 19.00 – 21.00 น.

6. Halem snack japanese ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2563 เวลา 19.00 – 21.00 น. ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 20.30-21.30 น. ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 21.00 - 23.00 น. และในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 10.00 น.

7. ร้านอาหารรับลมชมเกาะ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 19.30 – 21.30 น.

8. วัดเจริญธรรม ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 – ในวันที่ 4 มกราคม 2563

9. รถตู้โดยสารประจำทางหน้าสี่มุมเมือง (ชลบุรี – สัตหีบ) จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เที่ยวเวลา 05.30 น.

10. ร้านโรส ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 19.00 – 24.00 น.

11. สนามกอล์ฟ เขาเขียว คันทรี คลับ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 06.00 – 12.00 น.

12. ร้านบาร์สแน็ค ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในวันที่ 27 - 28 ธันวาคม 2563 เวลา 19.00 – 24.00 น.

13. เทสโก้ โลตัส สาขาพนัสนิคม ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา16.00 – 17.00 น.

14. Shiori ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 19.00 – 21.00 น.

15. ร้านอาหาร Gyunotakumi อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น.

16. บริษัท KRC ทรานสปอต แอน เซอร์วิส ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 28 – 31 ธันวาคม 2563 เวลา 07.20 – 20.00 น.

17.Phoenix Gold Golf & Country Club อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 - 16.00 น.

18. Censuit Sriracha อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – ในวันที่ 2 มกราคม 2564

19. สนามกอล์ฟ Siam Plantation Plantation (Siam Country Club Pattaya) ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีในวันที่ 29 - 30 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 – 15.00 น. และในวันที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 12.00 – 17.00 น.

20. ร้าน Bico ตรงข้าง Aeonอัสสัมชัญศรีราชา ซอยจ่าบรรณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 – 19.00 น.

21. ธนาคารธนชาต สาขาศรีราชาตำบลศรีราชาอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 – 15.30 น.

22.ออเร้นจ์บาร์ อมตะนคร อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 20.00 – 24.00 น.

23. DAIKICHI ซอยศรีราชานคร ซอย 7 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 - 15.00 น และในวันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 12.00 – 13.00 น.

24. Siam Country Club Waterside อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 10.30 – 11.30 น.

25. เรือสีชังพาเลช เบอร์ 1 เที่ยวเรือเดินทางออกจากท่าล่างเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 4 มกราคม 2564 เที่ยวเวลา 06.00 น.

26. เรือสีชังพาเลช เบอร์ 4 เที่ยวเรือเดินทางจากท่าเกาะลอยไปยังเกาะสีชังอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 5 มกราคม 2564 เที่ยวเวลา 14.00 น.

หากพบว่ามีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ไข้ ไอ น้ำมูก หรือมีอาการหอบเหนื่อย ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้าไปยังสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ให้แยกกักตัวจากผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย และไปพบแพทย์ ตรวจรักษา พร้อมทั้งให้ประวัติสัมผัสหรือเข้าไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงร่วม เวลาเดียวกันกับผู้ติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

05/01/2021

CallHang

ไทม์ไลน์ ใหม่ วันที่ 5 มกราคม 2564

1. Green Lake Condo Srirachaตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 – ในวันที่ 2 มกราคม 2564

2. ร้านบึงบาร์ ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 – 24.00 น.

3. KFC สาขาเซ็นทรัลพลาซาชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 – 13.00 น.

4. Tomodachi Restaurant ศรีราชานคร 3 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 19.00 – 23.00 น.

5. รถตู้โดยสารประจำทาง หน้าโรบินสันศรีราชา (ปลายทางเฉลิมไทยชลบุรี)อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 06.10 – 06.50 น.

6. รถตู้โดยสารประจำทาง ท่ารถตู้เฉลิมไทยชลบุรี(ปลายทางโรบินสันศรีราชา)อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 – 16.00 น.

7. โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (กิจกรรมวันคริสต์มาส) อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น.

8. Halem snack japanese ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 23.00 – 24.00 น. และวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 – 17.00 น.

9. ร้าน ISteak Cafe(ไอสเต็กคาเฟ่) หนองเกตุใหญ่ ตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 - 14.00 น.

10. Tanaka Suisan เทศบาล 1 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 20.00 – 21.00 น.

11. คริสตัล เบย์ กอล์ฟ คลับ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 – 11.00 น.

12. Tsukemen Jo (Sriracha) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 - 12.00 น.

13.คริสตจักรอิมมานูเอล ศรีราชาตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 – 20.00 น.

14. โรงแรม Hilton Pattaya (โซนจัดงานแต่งงาน ชั้น 17 ห้อง Seaborad Ballroom) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น.

15. เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา (ร้านZARA) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น.

16. โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ (โซนจัดงานแต่งงาน ห้องแสนสุขแกรนด์ฮอลล์) ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 18.30 – 20.00 น.

17. ร้านนวด Alfa health อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 18.45 – 19.45 น. และวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 – 17.00 น.

18. ร้านอาหารบ้านย้อมคราม ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 – ในวันที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 18.00 – 24.00 น.

19. ร้าน AKA บุฟเฟ่ต์ โรบินสันศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 – 17.00 น.

20. สนามกอล์ฟ กรีนวูด กอล์ฟ คลับ ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 06.00 – 12.00 น.

21. โซนโบลิ่ง เซ็นทรัลพลาซา พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีในวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 – 13.00 น.

22. ตลาดหน้าคอนโดเจริญสินธานีเมืองใหม่ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 – 12.30 น. และเวลา 17.00 – 17.30 น. และในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 – 17.30 น.

23. ห้างแม็คโคร สาขาแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในวันที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 – 12.00 น.

24. Aya Boutique Hotel Pattaya ถนนเลียบชายหาด อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 – 18.30 น. และเวลา 22.00 – 22.30 น.

25. Yakiniku Tora ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 19.00 – 21.00 น.

26. Shiori ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 22.00 – 23.00 น.

27. Kohlarn Seaside Resort อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีในวันที่ 28 ธันวาคม 2563

28. หาดตาแหวน (เกาะล้าน) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 – 18.30 น.

29. Walking Street Pattaya อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 18.30 - 20.30 น.

30.ก๋วยเตี๋ยวโตเกาเหลาเนื้อ สาขาตลาดหนองมน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 13.45 – 14.30 น. ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 15.30 – 16.50 น. ในวันที่ 2 มกราคม 2564 เวลา 14.30 – 15.30 น.

31. สามแยกเจริญทรัพย์ คาเฟ่ & บาร์ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2563 เวลา 20.00 – 24.00 น.

32. สถานีพาเพลิน เกาะล้าน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 21.00 – 24.00 น.

33. Tom N Toms Coffee ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 21.30 – 22.00 น.

34. วัดศรีรัตนาราม (บ่อหิน) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 06.00 – 15.00 น.

35. ร้านอาหารเกาหลีBibimbab เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 12.30 – 13.30 น.

36. ร้านลาบอุบล ติดถนนไร่กล้วย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 04.00 – 04.30 น.

37. สนามไดร์ฟกอล์ฟเหมืองทอง ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 12.00 – 14.00 น.

38. วัดไร่กล้วย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในวันที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 06.00 – 09.00 น.

39. ร้านเรือนน้ำจิ้มซีฟู้ด ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในวันที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 17.00 – 19.00 น.

40. ร้านดีฟาร์มาซี หน้าตึกน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 2 มกราคม 2564 เวลา 15.30 – 16.00 น.

41. โรบินสัน สาขาบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในวันที่ 2 มกราคม 2564
เวลา 12.00 – 16.00 น.

42. โต๊ะสนุก BFC บางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 2 มกราคม 2564
เวลา 21.00 – 24.00 น.

43. ร้านโรตีชาชัก แหลมฉบัง ซอยกสิกรแหลมฉบัง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีในวันที่ 3 มกราคม 2564 เวลา 14.00 – 15.00 น.

หากพบว่ามีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ไข้ ไอ น้ำมูก หรือมีอาการหอบเหนื่อย ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้าไปยังสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ให้แยกกักตัวจากผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย และไปพบแพทย์ ตรวจรักษา พร้อมทั้งให้ประวัติสัมผัสหรือเข้าไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงร่วม เวลาเดียวกันกับผู้ติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีขอเน้นย้ำ ให้ประชาชนทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ รักษาระยะห่างทางสังคม สวมใส่หน้ากากอนามัย 100 % ล้างมือบ่อยๆ สแกนไทยชนะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และสามารถติดตามผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564

(นายอภิรัต กตัญญุตานนท์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

04/01/2021

📣

📢 Announcement No. 1 - 15

Announcement of the Chonburi Provincial Health Office.
Emergency measures to prevent the spread of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Hotline : Call 038-119777

15/01/2017

808 Club Pattaya

lovepattayathailand.com 09/01/2017

Police Hunt Foreigners Who Ripped Down Thai Flags

lovepattayathailand.com Police are looking for two foreigners who were caught on video pulling down Thai flags from awnings in the central of Krabi town

07/01/2017

#Tonight DJ April Lucifer 2.0

04/01/2017

Mixx Discotheque Pattaya

04/01/2017

808 Club Pattaya

03/01/2017

DJ April Lucifer 2.0

31/12/2016

Mixx Discotheque Pattaya

28/12/2016

808 Club Pattaya / Lucifer 2.0

28/12/2016

The Pier Pattaya

26/12/2016

Mixx Discotheque Pattaya

25/12/2016

Mixx Discotheque Pattaya

25/12/2016

808 Club Pattaya

25/12/2016

Mixx Discotheque Pattaya

25/12/2016

The Pier Pattaya

25/12/2016

Mixx Discotheque Pattaya

24/12/2016

Mixx Discotheque Pattaya

24/12/2016

Mixx Discotheque Pattaya

24/12/2016

The Pier Pattaya

24/12/2016

Club Insomnia Pattaya Fan Page

24/12/2016

Dclub

23/12/2016

Dclub

23/12/2016

The Pier Pattaya

23/12/2016

Mixx Discotheque Pattaya

22/12/2016

Dclub

22/12/2016

Lucifer 2.0

21/12/2016

Dclub

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ที่ตั้ง

ที่อยู่


Pattaya
20260
Pattaya สำนักงานตัวแทนจัดการท่องเที่ยวอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Nam Talay unit 606 and 607 Nam Talay unit 606 and 607
NA JOMTIEN Soi 4
Pattaya, 20150

Located close to Jomtien Beach, the units have free WIFI, garden, pool and free parking, air-con, kitchenette, balcony and rain shower. from 900 baht pn

Pattaya Luxury Condos For Sale And Rent Pattaya Luxury Condos For Sale And Rent
Pattaya, 20150

Pattaya Luxury Property

Thailand Holiday Homes Thailand Holiday Homes
138/50 Viewpoint Village, Chaiypruek Rd., Pattaya, Chonburi, 20150 Jomtien Beach,Thailand
Pattaya, 20150

Leader sur le marché de la location de villas avec services en Thaïlande, vous trouverez ici toutes nos actualités, promotions et informations.

Good Tour & Travel Co.,ltd. Good Tour & Travel Co.,ltd.
Pattaya

OFFICE SERVICE - VISA RUN TO CAMBODIA - TOURIST VISA TO LAOS -NON IMMIGRANT "O" (RETIREMENT AND MARRIED) "B" (BUSINESS) "ED" (EDUCATION) - SPECIAL VISA 30 DAYS , 60 DAYS , 90 DAYS - PACKAGE TOUR CAMBODIA , LAOS

Sea View Homes จอมเทียน พัทยา Sea View Homes จอมเทียน พัทยา
69/1 \u0E16\u0E19\u0E19\u0E2B\u0E32\u0E14\u0E08\u0E2D\u0E21\u0E40\u0E17\u0E35\u0E22\u0E19
Pattaya, 20250

J.W.Travel&Tour J.W.Travel&Tour
237/44 Modren Place, Nongprue, Banglamung,
Pattaya, 20150

ท่องเที่ยวแบบสบายกระเป๋าหลากหลายแพคเกจ คิดจะเที่ยวคิดถึง J.W. Travel&Tour.

Mr. Yo Taxi Pattaya Service Mr. Yo Taxi Pattaya Service
36/17 ม.6 ต. หนองปรือ อ. เมือง จ. ชลบุรี
Pattaya, 20150

www.taxitopattaya.com www.taxitohuahin.net

Ban's Diving Pattaya Ban's Diving Pattaya
ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้
Pattaya, 20150

Ban's Diving Pattaya รับจัดทริปดำน้ำพัทยาทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ บริการดีมีคุณภาพ ราคายุติธรรม

5 Star Visa Runs 5 Star Visa Runs
Soi 13, Pattaya Beach Road
Pattaya, 20150

Welcome to Five Star Visa Runs your best choice for tourist, 1 year retirement, marriage, education and business visa's.

Properties Thailand Properties Thailand
เทพประสิทธิ์​
Pattaya, 20150

Pattaya Sell - Rent Real Estate , Property

Taxi Pattaya Service Taxi Pattaya Service
Thailand
Pattaya, 20150

Service Taxi Suvarnabhumi, BKK, Sriracha, Pattaya, Rayong and around Thailand

รถรับจ้าง 4 ล้อ 6 ล้อ 6-10 เฮียบ/เค รถรับจ้าง 4 ล้อ 6 ล้อ 6-10 เฮียบ/เค
อนุรักษ์ ขนส่ง
Pattaya, 20150

อนุรักษ์ ขนส่ง4-6ล้อ รถตู้/รถกระบะบรรทุก/เครน/เฮี๊ยบ บริการ