ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านห้วยทราย

ทุกทิศทั่วไทย Thaipbs

ไหมดิบมาถักโครเชต์สำหรับขัดผิว บ้านห้วยทราย ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมาส่งขายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น #ทุกทิศทั่วไทย #ThaiPBS

...เตรียมพบกับ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านห้วยทราย หมู่ 6 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา ได้ในเร็วๆนี้.ชมหลากหลายสินค้า otop หลากหลายอาชีพ มากมายเรื่องเล่า ประทับใจกับศิปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ดื่มด่ำกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าชุมชน เรียบอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ชิมอาหารพื้นบ้านที่แสนอร่อย ดูความเป็นอยู่ของคนในชุมชน รับประกันความความพึงพอใจโดยชุมชน..
..ติดตามทาง เว็บไซด์ ได้ในเร็วนี้..เปิดให้จอง เป็นหมู่คณะ ได้ ตั้งแต่ ต.ค.61 เป็นต้นไป..
..ติดต่อได้ที่ ร.ต.ทองใบ พันโนราช..085-0165120..หรือช่องทางอื่น ซึ่งจะแจ้งให้ทราบ
ต่อไป..

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านห้วยทราย's cover photo

กศน.ตำบลหนองมะนาว

กลุ่มสนใจอาชีพระยะสั้นการทำลูกประคบสมุนไพรห้องที่ 2 วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณกศน. ตำบลหนองมะนาว

กศน.ตำบลหนองมะนาว

กลุ่มสนใจอาชีพระยะสั้นการทำแชมพูโปรตีนไหม และการทำสบู่เหลวโปรตีนไหม วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ณ กศน. ตำบลหนองมะนาว

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปตรวจราชการตรวจเยี่ยมการดำเนินการสกหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จำกัด จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปตรวจราชการตรวจเยี่ยมการดำเนินการสกหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จำกัด จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑

ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านห้วยทราย ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

กศน.ตำบลหนองมะนาว

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร 40 ชั่วโมง อาชีพช่างไฟฟ้า บ้านห้วยทราย ตำบลหนองมะนาว

กศน.ตำบลหนองมะนาว

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตร 40 ชั่วโมงอาชีพช่างปูกระเบื้อง บ้านห้วยทราย ตำบลหนองมะนาว

กศน.ตำบลหนองมะนาว

อาชีพระยะสั้น รูปแบบสนใจ หลักสูตร 5 ชั่วโมงวิชาการทำชาใบหม่อน ท้องที่ 2 บ้านห้วยทราย ตำบลหนองมะนาว

กศน.ตำบลหนองมะนาว

อาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ หลักสูตร 5 ชั่วโมง วิชาการทำน้ำมันนวดจากไหม ห้องที่ 1 บ้านห้วยทราย ตำบลหนองมะนาวของ

youtube.com

The village หมู่บ้านต้นคิด ชีวิตต้นแบบ | ชุมชนห้วยทราย วิถีเกษตรหม่อนไหมไร้สาร | OA 19 พ.ย.60

The village หมู่บ้านต้นคิด ชีวิตต้นแบบ | ชุมชนห้วยทราย วิถีเกษตรหม่อนไหมไร้สาร | OA 19 พ.ย.60
https://www.youtube.com/watch?v=dYvmj0zp6_8

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านห้วยทราย ขอขอบพระคุณ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา กระทรวงพลังงาน ที่สนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบแปลงใหญ่ด้วยพลังงานทดแทน ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

พุทธศาสนากับการพัฒนาไทยแลนด์ ๔.o

พุทธศาสนากับการพัฒนาไทยแลนด์ ๔.o
.
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ในฐานะนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน ได้นำเสนอไว้ว่า ถ้ามองจากปัญหาสังคมไทย ที่ขาดวัฒนธรรมอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ตามแบบอย่างตะวันตก สิ่งที่ต้องดำเนินการด่วน ก็คือจะต้องสร้างคนไทยให้มีวัฒนธรรมของความใฝ่รู้ สู้สิ่งยากขึ้นมาเพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โดยการสร้างจิตใจของนักผลิตและนักสร้างสรรค์ขึ้นมา
.
นั่นก็คือการสร้างคนไทยให้มีจิตใจวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ อันเป็นลักษณะของความใฝ่รู้ รักความจริง ชอบเหตุผลนิยมปัญญา ชอบค้นคว้า แสวงหาสืบสาว ตรวจสอบ และการทดลองจนค้นพบความจริง และจิตใจของนักเทคโนโลยีที่ใฝ่สร้างสรรค์ และจิตใจแห่งนักอุตสาหกรรมที่เพียรบากบั่นสู้สิ่งยาก
.
นอกจากจะต้องหันมาสร้างวัฒนธรรมแห่งความใฝ่รู้สู้สิ่งยากแล้ว ท่านยังเห็นว่า คนไทยยังจะต้องมีวัฒนธรรมแห่งการมองกว้าง คิดไกล และใฝ่รู้ อีกด้วย
.
นั่นก็คือ คนไทยจะต้องไม่มองเห็นเฉพาะประโยชน์ของตัวเอง ของพวกพ้อง หรือมองเห็นเฉพาะประโยชน์เฉพาะหน้าเท่านั้น แต่จะต้องมองให้กว้างออกไปในสังคม โลก และธรรมชาติ ซึ่งมิได้จำกัดขอบเขตอยู่กับเพียงสังคมใดสังคมหนึ่ง และจะต้องมองในลักษณะของการสร้างสรรค์วัฒนธรรมอีกด้วย นั่นคือ การที่จะสร้างสรรค์ได้จะต้องมีความใฝ่รู้ในสิ่งต่างๆ อยู่เสมอ
.
ติดตามเนื้อหาฉบับเต็มได้ที่ : http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/641259
ขอบคุณภาพจาก : Olarn Nateharn

clinictech.most.go.th

หมู่บ้านหม่อนไหมไร้สารเคมี
http://www.clinictech.most.go.th/online/pages/scivillage_view.asp?vid=389#

clinictech.most.go.th

cddata.cdd.go.th

เทคนิคการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกพืชด้วยการทำปุ๋ยอินทรีย์ ใช้เอง โดย นายประไพ ศ

http://cddata.cdd.go.th/cddkm/prov/km1_viewlist.php?action=view&div=45&kid=565

cddata.cdd.go.th ที่อยู่ : บ้านเลขที่ ๗๔ หมู่ ๖ ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อ

ชี้แจงโครงการ๙๑๐๑

https://www.youtube.com/watch?v=YhnAiluJNIE&feature=youtu.be

ชี้แจงโครงการ๙๑๐๑

https://www.youtube.com/watch?v=YhnAiluJNIE&feature=youtu.be

โครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อ

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ

ศาสตร์พระราชา สู่ โคก หนอง นา โมเดล

ศาสตร์พระราชา สู่ โคก หนอง นา โมเดล
ตอนที่ 1 https://www.youtube.com/watch?v=-PCZwjK1Tio
ตอนที่ 2 https://www.youtube.com/watch?v=j-qLuObZn5k
ตอนที่ 3 https://www.youtube.com/watch?v=TliHm5QSRWc
ตอนที่ 4 https://www.youtube.com/watch?v=pOTC-rmANY4
ตอนที่ 5 https://www.youtube.com/watch?v=B01iArpf708
ตอนที่ 6 https://www.youtube.com/watch?v=Ye0NzFeA6qc
ตอนที่ 7 https://www.youtube.com/watch?v=yqecE3PpYGA
ตอนที่ 8 https://www.youtube.com/watch?v=zFgfXWX-uGA

รายการตอบโจทย์ ช่อง ไทยพีบีเอส ตอน หลุมขนมครก ศาสตร์พระราชา สู้ภัยพิบัติ
ออกอากาศ 31 กรกฎาคม 2558 https://www.youtube.com/watch?v=zXdYR66mooc

ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านห้วยทราย
วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

#ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านห้วยทราย #
ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครรราชสีมา
ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้ง

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านห้วยทราย

ประกาศ ผู้ได้รับรางวัล การประกวดทำโลโก้ "ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านห้วยทราย"
คือ นางสาวโชติมณี กลับหอม
รางวัลจะเอาไปส่งถึงมือ จ้า

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นทีเพือเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการ "เยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด เยาวชนโคราชหัวใจพอเพียง" ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านห้วยทราย โดยมีท่านผู้ใหญ่ประไพร พ่อประมวล ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นทีเพือเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการ "เยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด เยาวชนโคราชหัวใจพอเพียง" ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านห้วยทราย โดยมีท่านผู้ใหญ่ประไพร พ่อประมวล ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านห้วยทราย's cover photo

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านห้วยทราย

youtube.com

Science Hit "วิทยาศาสตร์ทันสมัย" เทป 12/20 ตอน หมู่บ้านหม่อนไหมไร้สารเคมี

Science Hit "วิทยาศาสตร์ทันสมัย" เทป 12/20 ตอน หมู่บ้านหม่อนไหมไร้สารเคมี

ราการ Science Hit "วิทยาศาสตร์ทันสมัย" ONAIR : 25 ตุลาคม 2558 หมู่บ้านหม่อนไหมไร้สารเคมี โดย คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สนับสนุนโดย สำนักส่งเ...

youtube.com

ดาราศาสตร์ : ศาสตร์แห่งผ้าไหมไทย (ต่าย ชัชฎาภรณ์) 8 พ.ย.57 (1/4)

รายการดาราศาสตร์ ศาสตร์แห่งผ้าไหมไทย

ศาสตร์แห่งผ้าไหมไทย แพรพรรณที่หลายคนยกให้เป็นราชินีแห่งอาภรณ์ และดาราของเราในวันนี้เป็นสาวสวยที่ฝากฝีมือไว้ในวงการบันเทิงมามากมาย และเธอคนนั้นก็คือ "ต่าย ชัช...

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง สำนักงานตัวแทนจัดการท่องเที่ยว ใน Amphoe Khong?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

ที่ตั้ง

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


2160
Khong
30260