കല്ലൂർതടത്തിൽട്രാവൽസ് ആലക്ക

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from കല്ലൂർതടത്തിൽട്രാവൽസ് ആലക്ക, Travel Agency, Alakode, Alakode.

Medcity International Academy

Medcity School of English

ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണോ ?

Listen to our language trainer...

Think no further if English Grammar training is in your plan. Get better with Medcity School of English

We train you to be proficient in English, we have spoken, business and communicative English courses to choose from

Visit us at : http://medcityschoolofenglish.com
Facebook : https://www.facebook.com/medcityschoolofenglish

For more details contact us at : +91 8594029999

Medcity Thiruvalla

OET READING MADE HASSLE-FREE

Contact Us:
8943789999 | 7034849999

#Kannur : 9961919293, 8086776222
#Kozhikode: 7593829999, 8943479999
#Mangalore: 08242438700, 7406069999
#Kochi: 9048059999, 9539839999
#Kanjikuzhy_Kottayam: 9745749999, 8943419999
#Kottayam: 8086529999, 8943769999
#Thiruvalla1: 8943789999, 7034849999
#Thiruvalla2: 8086359999, 8943169999
#Thodupuzha : 9645819999, 8086269999
#Mavelikara: 9645159999, 9645259999

Medcity International Academy

🛑OET EXam Individual booking🛑
ഇപ്പോൾ ഉറപ്പാക്കു! OET Individual exam ബുക്കിംഗ് 2021 February

✳️ഫെബ്രുവരിയിൽ OET Exam @Rs. 30,000. ഇപ്പോൾ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യുക
✳️വേഗം ..! ഓഫർ 2021 ജനുവരി 10 വരെ
✳️പരിമിതമായ സീറ്റുകൾ മാത്രം

Medcity Kochi

MISTAKES TO AVOID IN IELTS WRITING TO IMPROVE YOUR SCORE

Contact Us :
9539839999
9048059999

Twist Media

Ladakh Trip Part 3/ ബൈക്കിൽ ലഡാക്കിലേക്ക് പോയ കഥ പുത്തൻ വീഡിയോ ലഭിക്കുന്നതിനായി പേജ് LIKE ഒപ്പം Share ചെയ്യണേ ..

Medcity School of English

Medcity International Academy

Lockdown കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷമുള്ള OET/IELTS പഠനം

✳️Regular ആയി full day ക്ലാസ് attend ചെയണോ അതോ part time (Morning/Afternoon/Evening ആയി ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയുന്നതാണോ. നല്ലതു

✳️Regular ക്ലാസ്സിന്റെ ഗുണങ്ങളും shift (part time) ക്ലാസ്സുകളുടെ ദോഷങ്ങളും

🛑വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു തീരുമാനിക്കൂ regular class തന്നെ വേണോ , അതോ പാർട്ട് ടൈം ക്ലാസ് മതിയോ എന്ന്

Best OET coaching Centre in Kannur, Kottayam, Kozhikode, Kochi, Mavelikara,Thodupuzha, Thiruvalla, Kanjikuzhy and Mangalore - Medcity International Academy Kerala, Karnataka

Think no further if OET training is your plan. Medcity is your solution for IELTS/OET/PTE/ CBT/NCLEXRN/ HAAD/ DHA/ MOH/ Prometric needs.
Visit us at : https://medcityinternationalacademy.com/
Follow us on social media :
Facebook : https://www.facebook.com/medcityinternationalacademy/
Instagram : https://www.instagram.com/medcityinternational/

For more details :-
Kannur : 9961919293, 8086776222
Kozhikode: 7593829999, 8943479999
Mangalore: 08242438700, 7406069999
Kochi: 9048059999, 9645379999
Kanjikuzhy_Kottayam: 9745739999, 8943419999
Kottayam: 8086529999, 8943769999
Thiruvalla1: 8086359999, 8943169999
Thiruvalla2: 8943789999, 8593919999
Thodupuzha : 9645819999, 8086269999
Mavelikara: 9645159999, 9645259999

#OET #ONLINE_OET #OET_EXAM #OET_PREPARATION #STUDY_OET #MEDCITY #OET_MEDCITY #OET_EXAMINATION

Medcity International Academy

This New Year Get 30% Off

Best OET coaching Centre in Kannur, Kottayam, Kozhikode, Kochi, Mavelikara,Thodupuzha, Thiruvalla, Kanjikuzhy and Mangalore - Medcity International Academy Kerala, Karnataka

Think no further if OET training is your plan. Medcity is your solution for IELTS/OET/PTE/ CBT/NCLEXRN/ HAAD/ DHA/ MOH/ Prometric needs.
Visit us at : https://medcityinternationalacademy.com/
Follow us on social media :
Facebook : https://www.facebook.com/medcityinternationalacademy/
Instagram : https://www.instagram.com/medcityinternational/

For more details :-
Kannur : 9961919293, 8086776222
Kozhikode: 7593829999, 8943479999
Mangalore: 08242438700, 7406069999
Kochi: 9048059999, 9645379999
Kanjikuzhy_Kottayam: 9745739999, 8943419999
Kottayam: 8086529999, 8943769999
Thiruvalla1: 8086359999, 8943169999
Thiruvalla2: 8943789999, 8593919999
Thodupuzha : 9645819999, 8086269999
Mavelikara: 9645159999, 9645259999

#OET #ONLINE_OET #OET_EXAM #OET_PREPARATION #STUDY_OET #MEDCITY #OET_MEDCITY #OET_EXAMINATION

Twist Media

Ladakh Trip Part 2/ ബൈക്കിൽ ലഡാക്കിലേക്ക് പോയ കഥ പുത്തൻ വീഡിയോ ലഭിക്കുന്നതിനായി പേജ് LIKE ഒപ്പം Share ചെയ്യണേ ..

Medcity International Academy

Medcity Kottayam

CONFUSING GRAMMAR RULES IN ENGLISH THAT IELTS CANDIDATES MUST BE AWARE OF

Contact Us:
8086519999 | 8943769999 | 7593869999

#Kannur : 9961919293, 8086776222
#Kozhikode: 7593829999, 8943479999
#Mangalore: 08242438700, 7406069999
#Kochi: 9048059999, 9539839999
#Kanjikuzhy_Kottayam: 9745749999, 8943419999
#Kottayam: 8086529999, 8943769999
#Thiruvalla1: 8943789999, 7034849999
#Thiruvalla2: 8086359999, 8943169999
#Thodupuzha : 9645819999, 8086269999
#Mavelikara: 9645159999, 9645259999

Medcity School of English

Medcity Kochi

HOW TO LEARN A NEW WORD EVERY DAY

For more details :-
9539839999 | 9048059999

Medcity International Academy

Medcity Kozhikode

As this year ends leaving us with a lot of good and bad memories to hold on to, here comes a new beginning to our lives; may this new year be filled with happiness and prosperity.

#HappyNewYear
#medcity_kozhikode

Medcity Kottayam

TEAM MEDCITY - READY TO TAKE CARE OF YOU
Come, experience excellence in education

Contact Us:
8943419999 | 9745749999 | 8086519999

#Kannur : 9961919293, 8086776222
#Kozhikode: 7593829999, 8943479999
#Mangalore: 08242438700, 7406069999
#Kochi: 9048059999, 9539839999
#Kanjikuzhy_Kottayam: 9745749999, 8943419999
#Kottayam: 8086529999, 8943769999
#Thiruvalla1: 8943789999, 7034849999
#Thiruvalla2: 8086359999, 8943169999
#Thodupuzha : 9645819999, 8086269999
#Mavelikara: 9645159999, 9645259999

Medcity School of English

Want to improve your vocabulary?
Unlearn the "very" method.

Think no further if English Grammar training is in your plan. Get better with Medcity School of English

We train you to be proficient in English, we have spoken, business and communicative English courses to choose from

Visit us at : http://medcityschoolofenglish.com
Facebook : https://www.facebook.com/medcityschoolofenglish

For more details contact us at : +91 8594029999

Cococa

ഞങ്ങളുടെ ഓഫറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പ കിട്ടും ഇപ്പ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കുന്നത് അല്ല..

കൊടുക്കുന്നതേ പറയൂ.. പറയുന്നതേ കൊടുക്കൂ

ഞങ്ങളുടെ
പലതരം ഓഫറുകൾ അറിയാൻ ഞങ്ങളുടെ page ലൈക്ക് and follow ചെയ്യൂ..

https://www.facebook.com/onlinecococa/

ഓഫറുകൾ ലഭിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കൂ

www.cococa.in

ഓഫറുകൾ ലഭിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ മൊബൈൽ
ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cococa.www.cococa

സംശയങ്ങൾക്ക് വിളിക്കൂ..

8086103333
9539173333

Cococa

*2021 ലെ മഹാത്ഭുതം*....

അന്തം വിടണ്ടോളീ
മ്മള് കാര്യായിറ്റ്
പറഞ്ഞതാ....

തക്കാളി വെറും 1 രൂപയ്ക്ക്....

ഓർഡർ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കൂ..

www.cococa.in

ഓർഡർ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളുടെ മൈബൈൽ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ..

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cococa.www.cococa

സംശയങ്ങൾക്ക് വിളിക്കൂ
8086103333
9539173333

Twist Media

Ladakh Trip Part 1/ ബൈക്കിൽ ലഡാക്കിലേക്ക് പോയ കഥ പുത്തൻ വീഡിയോ ലഭിക്കുന്നതിനായി പേജ് LIKE ഒപ്പം Share ചെയ്യണേ ..

Medcity International Academy

Medcity International Academy

Medcity Thiruvalla

DEFEATING THE FEAR OF GRAMMAR IN OET

Contact Us:
8943789999 | 7034849999

#Kannur : 9961919293, 8086776222
#Kozhikode: 7593829999, 8943479999
#Mangalore: 08242438700, 7406069999
#Kochi: 9048059999, 9539839999
#Kanjikuzhy_Kottayam: 9745749999, 8943419999
#Kottayam: 8086529999, 8943769999
#Thiruvalla1: 8943789999, 7034849999
#Thiruvalla2: 8086359999, 8943169999
#Thodupuzha : 9645819999, 8086269999
#Mavelikara: 9645159999, 9645259999

Medcity International Academy

Medcity International Academy

Medcity International Academy

Medcity Kochi

Introduction to The Art of Paraphrasing

For more details :-
9539839999 | 9048059999

Medcity International Academy

Medcity's Result Challenge

നിങ്ങൾ കണ്ടു പിടിക്കൂ...

👉🏻റിസൾട്ടുകളുടെ Repetition ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കൂ

👉🏻Previous റിസൾട്സ് add ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കൂ

👉🏻റിസൾട്ടിൽ പേരും ,ഡിസൈനും മാറ്റി മാറ്റി ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കൂ

റിസൾട്ടുകളിൽ മായം ചേർത്ത് കുട്ടികളുടെ കണ്ണിൽ പൊടി ഇടുന്നതിന് എതിരെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പോരാട്ടം

വിജയങ്ങൾ കൂടുതൽ മികച്ചതാകുന്നത് സത്യസന്ധതയോടെ
ഏറ്റവും Recent ആയ റിസൾട്സ് , Repeat ചെയ്യാതെ, Publish ചെയുമ്പോളാണ്

Genuine റിസൾട്ടുമായി മെഡ്‌സിറ്റിയുടെ ജയ്ത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Medcity International Academy

Medcity International Academy

Medcity School of English

🛑#പ്രത്യേകം_ശ്രദ്ധിക്കുക 🛑

✳️ഇത് #WhatsApp ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ഉള്ള ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സ് അല്ല

✳️രാവിലെ 9 മണി മുതൽ രാത്രി 10 മണി വരെ നിങ്ങൾക്കു അനുയോജ്യമായ ഒരു സമയത്തു, #personal_trainer നേരിട്ട് English സംസാരിക്കാൻ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു

❇️ഇനി ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ സംസാരിച്ചു പഠിക്കാം ❇️

#Our_Highlights#:
👉#1_hour_orientation_with_trainer
👉1:1 Sessions
👉#Live_classes
👉#Flexible_timings
👉#Grammar_classes
👉#Language_Fluency_Assessment
👉Speaking Skill Enhancement
👉#Conversation_Practice_Sessions
👉Role -Plays

Medcity International Academy

#PTE_results: Our students prove time and again that hardwork and right mentoring go hand-in-hand. Congratulations to all our winners!

Medcity International Academy

Medcity International Academy

Want your business to be the top-listed Travel Agency in Alakode?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

വാട്ട്സാപ്പിലൂടെ ഉള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പഠനം ഗുണകരമോ?
കടക്കണ്ണിൽ മഷിമിന്നും....
ഓണാശംസകൾ ♥️🌸
ഓണം സ്‌പെഷ്യൽ പ്രൊമോ ❣️
നാടൻ പെൺകുട്ടി
ഭാവി യൂട്യൂബർ ആയിരുന്നു
"കാതിൽ  തേന്മഴയായ് പാടു കാറ്റേ കടലേ"..
ഈ  അമ്മക്കും  മകനും  Like  ♥️ ഉണ്ടോ
ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് 👍👍👍
ഓം  ശിവോഹം🙏
.
.

Location

Category

Telephone

Address


Alakode
Alakode
670571
Other Alakode travel agencies (show all)
Paithal Jungle Camp Paithal Jungle Camp
Paithalmala
Alakode, 670582

Paithal Jungle Camp is a nature's nest located at the valley of Paithalmala. The blissful home stay offers our guests a relaxing and luxurious accomodation

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C