Stedelijk Archief en Documentatiecentrum Aarschot

Het Stedelijk Archief en Documentatiecentrum Aarschot (SADA) bewaart, inventariseert en ontsluit de archieven van de stad Aarschot en haar verenigingen.

Vanuit de Stedelijke Archiefcommissie werd het SADA (Stedelijk Archief en Documentatiecentrum Aarschot) opgericht. Het centrum ontfermt zich, in samenwerking met het Museum Aarschot, over het statisch archief van de stad Aarschot en de archieven van privépersonen, ondernemingen en verenigingen. Zij wil deze vrijwaren voor de toekomst, aangezien archieven een waardevolle getuige zijn van de bedrijvigheid en het dagelijkse leven van onze stad. SADA wil deze archieven en collecties verzamelen, bewaren, beschrijven en ontsluiten. Indien u in het bezit bent van archiefmateriaal in de vorm van papieren documenten (o.a. weekbladen, affiches, brieven, verslagen, fotos) of audio-visueelmateriaal (films, dias,...) die een interessant licht werpen op het leven van Aarschot, kan u dit aan het archief- en documentatiecentrum schenken of in bewaring geven. Zo kan het gemeentearchief als het ware uitgroeien tot een lokaal historisch centrum. Als u iets weg te schenken hebt of meer inlichtingen wenst, kan u ons volledig vrijblijvend contacteren.

[11/23/19]   Concreet betekent dit dat u even naar de GROEP Stedelijk Archief en Documentatiecentrum Aarschot zal moeten zoeken in het venster bovenaan en u inschrijven. Geen probleem, toch... 't is trouwens ook gratis... :-) . Niet vergeten want deze pagina zal misschien verdwijnen en zeker geen nieuwe berichten meer weergeven. Alles gebeurt nu in de groep. We hopen dat dit nu ook de participatie ten goede zal komen want wij hebben uw kennis en herinneringen nodig om context toe te voegen aan bepaalde archiefstukken.

[11/23/19]   Wij stappen bij deze over naar een Groepsactiviteit binnen Facebook. Het grote voordeel hiervan is dat men oude boodschappen, via de doorzoekfunctie, terug gemakkelijk kan ophalen. Zoek ons op met dezelfde naam maar dan als “Groep”. Deze pagina zal mogelijks verdwijnen op termijn.

De groep is openbaar en iedereen kan ook andere (mogelijk) geïnteresseerden lid maken van deze groep. Iedereen kan vragen stellen, toevoegingen maken aan berichten en zelf een vraag stellen in de groep…

Ik vraag eenieder wel om zich te houden aan de netiquette. De 10 geboden van de netiquette zijn:
1. Denk aan het menselijke aspect achter de computer.
2. Houd online dezelfde gedragsstandaard aan als in het gewone leven.
3. Weet waar je bent in cyberspace; pas je toonzetting aan bij de omgeving waar je op bezoek bent.
4. Respecteer tijd en bandbreedte van de gebruiker.
5. Zorg ervoor dat je je goed presenteert online.
6. Deel deskundige kennis.
7. Help mee aan het binnen de perken houden van 'flames’ en laat emotionaliteit voor wat het is.
8. Respecteer de privacy van anderen.
9. Maak geen misbruik van je macht.
10. Vergeef andere mensen hun fouten.

Ik dank jullie allemaal nog eens voor de betoonde interesse in de werking van het SADA en haar vrijwilligers en wens u nog veel leesplezier in onze nieuwe groep.

Daniel Schepens

[11/16/19]   Herdruk van uitgeputte werken.

Naar aanleiding van de vraag van een aantal geïnteresseerde genealogen organiseren wij een herdruk van de volgende werken:

De volkstelling van 1747 in Oostelijk Vlaams-Brabant: Dit werk bestaat uit drie boekdelen en telt 1495 pagina’s. Het bevat de getranscribeerde volkstellingen van 137 toenmalige gemeenten met een afzonderlijke index van ca 17.500 namen die erin voorkomen.

Gestorven in Aarschot: Dit werk is een bewerking van de overlijdensregisters van de collegiale Onze-Lieve-Vrouwekerk. Dit werk telt 637 pagina’s en er werden 12.458 akten bewerkt. De akte van de overledene is tevens terug te vinden via de naam van de moeder of die van de echtgeno(o)t(e).

Inventaris van de archieven van het OCMW en zijn rechtsvoorgangers te Aarschot. Dit werk telt 133 pagina’s.

Indien u belangstelling hebt voor een van deze werken kan u contact opnemen met [email protected] .

archiefbankhageland.atomis.be

Huwelijksaankondigingen en -menu's (Verzameling van) - Archiefbank Hageland

Wat werd er onlangs toegevoegd?
Een nieuwe verzameling Huwelijksaankondigingen en -menu’s
Terug te vinden onder: A-C-HA
Of: https://archiefbankhageland.atomis.be/index.php/huwelijksaankondigingen-en-menus-verzameling-van

Hebt u ook zo'n verzameling die u liever niet zou willen laten verloren gaan? Wij dragen er zorg voor.

archiefbankhageland.atomis.be Access to memory - Open information management toolkit

archiefbankhageland.atomis.be

Retrobal georganiseerd door Aurora in de Cafetaria van het Kerkelijk Centrum. - Archiefbank Hageland

Vandaag kan ik jullie drie nieuwe filmpjes aanbieden over Ourodenberg (telkens klikken op het aangegeven youtube adres):
- Retrobal georganiseerd door Aurora (20 februari 1988).
https://archiefbankhageland.atomis.be/index.php/retrobal-georganiseerd-door-aurora-in-de-cafetaria-van-het-kerkelijk-centrum
- Boekenbeurs georganiseerd door Aurora (1 november 1989).
https://archiefbankhageland.atomis.be/index.php/boekenbeurs-georganiseerd-door-aurora-in-de-cafetaria-van-het-kerkelijk-centrum
- Concert van de fanfare Kunst & Vermaak Ourodenberg o.l.v. Maria Liekens in het Kerkelijk Centrum.(12 maart 1988).
https://archiefbankhageland.atomis.be/index.php/concert-van-de-fanfare-kunst-en-vermaak-ourodenberg-o-l-v-maria-liekens-in-de-kerkelijk-centrum
De eerste twee fimpjes werden gerealiseerd door William Drugmand. Van het derde filmpje kennen we de cineast echter niet. Iemand die zijn naam kent?

archiefbankhageland.atomis.be Access to memory - Open information management toolkit

Notariële Affiches - Archiefbank Hageland

Wij hebben de medewerking gekregen van enkele Aarschotse notarissen die zich bereid hebben verklaard om ons een exemplaar te bezorgen van alle affiches die door hen gepubliceerd worden.
Dit is een mooie toevoeging aan de verzameling affiches en zal binnen 50 jaar een gegeerde bron zijn voor familie- en heemkundigen.
https://archiefbankhageland.atomis.be/index.php/notariele-affiches

archiefbankhageland.atomis.be Access to memory - Open information management toolkit

[09/25/19]   Via Jos Van de Vonder kregen wij deze week een kopie van het filmpje “De gouden jaren van Ourodenberg, 1968-1969”. Jos zorgde voor de samenstelling en het archiefmateriaal en N.Herremans zorgde voor de stem. Dit alles onder de technische leiding en ondersteuning van het Video Team H.V.R.
Het filmpje is terug te vinden op: https://archiefbankhageland.atomis.be/index.php/de-gouden-jaren-van-ourodenberg
Het filmpje zal starten nadat u op het aangegeven youtube adres hebt gedrukt.
De moeite waard !

Archiefbank Hageland

Met een “tikkeltje” (zeg maar “tik”… :-) :-) ) fierheid kunnen wij aankondigen dat de persknipsels voor de jaren 1980-1999, 20 jaar dus !!!, werden bewerkt en ondertussen op de archiefbank zijn gezet. Met de reeds eerder bewerkte persknipsels zijn er nu bijna 38 jaar (1980-september 2018) persknipsels op de databank doorzoekbaar.

Dit betekent dat ALLE door de bibliotheek verzamelde persknipsels, door SADA werden gedigitaliseerd en bewerkt voor tekstherkenning. U kunt met andere woorden alle persknipsels doorzoeken op uw naam of eender welk gekozen woord.
Probeer het maar eens uit !

Hoe gaat u het best tewerk? U surft naar www.archiefbankhageland.be en u klikt op het plus-teken dat vóór “Collectie van de stad Aarschot” staat. Op die manier “boort” u verder door in de archiefinventaris. Achtereenvolgens kiest u Collecties>Kranten en Tijdschriften>Persknipsels> het door u gewenste jaar>de periode (eerste kwartaal, tweede halfjaar,…) binnen hetwelk u wenst te zoeken. Wanneer u deze gekozen hebt verschijnt de beschrijving van deze verzameling. U tikt op het getoonde beeld en de verzameling wordt opgeladen. Voor het zoeken, drukt u op de Ctrl-toets en de letter F (Ctrl-F), waarna een zoekvenster tevoorschijn komt en waar u dan de gezochte term (naam, gebeurtenis,…) intijpt. U drukt Enter. De computer doorzoekt de volledige verzameling en geeft u aan hoeveel keer de gezochte term verschijnt. Door op de pijltjes in het zoekvenster te drukken kan u van de ene vermelding naar de andere gaan.
Veel plezier !!
Daniel Schepens

archiefbankhageland.be

archiefbankhageland.atomis.be

Inhaling van pastoor Kastekkere te Wolfsdonk (René Daems). - Archiefbank Hageland

Wij ontvingen de laatste maanden drie video filmpjes.
Van René Daems ontvingen wij een video over de inhaling van pastoor Kastekkere, norbertijn, te Wolfsdonk, in 1996.
U vindt het filmpje op https://archiefbankhageland.atomis.be/index.php/inhaling-van-pastoor-kastekker-te-wolfsdonk.
Tevens bezorgde hij ons een filmpje over de voorbereidingen rond het opmaken van een praalwagen.
Dit filmpje vindt u op https://archiefbankhageland.atomis.be/index.php/voorbereidingen-bij-het-maken-van-een-praalwagen-rene-daems
Van Jonas Danckers ontvingen wij een filmpje dat gemaakt werd binnen de contouren van het ‘Verhalen Verbinden Platteland’ project: ‘Onze school te Wolfsdonk’. Dit filmpje vindt u terug op: https://archiefbankhageland.atomis.be/index.php/vvp-scholenproject-onze-school-te-wolfsdonk
Voor het afspelen van de filmpjes, telkens op het getoonde youtube adres klikken.

archiefbankhageland.atomis.be Access to memory - Open information management toolkit

[06/24/19]   Gedurende de maanden juli en augustus is het SADA gesloten. 25 juni is onze laatste “werkdag” voor dit jaar. Wij hervatten onze activiteiten op dinsdag 10 september. U bent dan weer allemaal welkom in het Aarschot’s archief. Indien u toch een dringende vraag zou hebben kan u die altijd sturen naar [email protected] en dan trachten we toch een oplossing te vinden .
SADA wenst u een leuke vakantie toe.

archiefbankhageland.atomis.be

Tekeningen gebruikt in de publicaties van de Paters picpussen. - Archiefbank Hageland

Naar aanleiding van de herbestemming van de gebouwen van de Paters Picpussen, kregen wij, als archiefinstelling van de stad Aarschot, toegang tot de bibliotheek van de Paters. Tijdens het bezoek viel ons oog op een hoop papier klaar om weggegooid te worden. Na het doorsnuffelen van deze papieren vonden we dat het hier over oude originele tekeningen ging van verschillende tekenaars die de illustraties van de tijdschriften van de Paters hadden verzorgd. Wij hebben alle tekeningen doorlopen en ze per stijl en (vermoedelijke) tekenaar gecatalogeerd. Sommige tekenaars signeerden hun werk, andere dan weer niet. De tekeningen zijn natuurlijk toegankelijk voor eenieder die hierin geïnteresseerd is. We hebben alle tekeningen (het zijn er wel honderden) niet ingescand buiten een aantal voorbeelden samen met het tijdschrift waarin ze verschenen. U kan deze tekeningen en de inventaris terugvinden op:
https://archiefbankhageland.atomis.be/index.php/tekeningen-gebruikt-in-de-publicaties-van-de-paters-picpussen

archiefbankhageland.atomis.be Access to memory - Open information management toolkit

archiefbankhageland.atomis.be

Archiefbank Hageland

Wij ontvingen van een van onze genealogie-vrienden een database met de gegevens van 55.000, inderdaad, 55.000 doodsbrieven. De beschikbaar gestelde gegevens handelen voornamelijk over mensen uit het Brabantse. Zij vermelden uiteraard de geboortedatum, geboorteplaats, overlijdensdatum en overlijdensplaats van de overledene maar tevens de namen van de echtgenoten en de vermelde families op de doodsbrief ! Een ware schat voor mensen die aan genealogie doen. Wij hebben deze informatie ontsloten via een “Nadere Toegang”, onder de benaming “Doodsbrieven PDC”. (PDC zijnde de initialen van de schenker). Deze nadere toegang wijst zichzelf uit op
https://archiefbankhageland.atomis.be/index.php/nT?ID_nT=61
Beelden van de doodsbrieven zijn beschikbaar bij SADA.
Veel zoekplezier.

archiefbankhageland.atomis.be Access to memory - Open information management toolkit

archiefbankhageland.atomis.be

Doodsprentjes (Verzameling van) - Archiefbank Hageland

Hallo iedereen,
Wij hebben onze doodsprentjes verzameling kunnen uitbreiden met 2420 doodsprentjes. Allemaal ter uwer inzage via onze archiefbank.
https://archiefbankhageland.atomis.be/index.php/doodsprentjes-verzameling-van

archiefbankhageland.atomis.be Access to memory - Open information management toolkit

archiefbankhageland.atomis.be

Album met de familiegeschiedenis Tuerlinckx - Archiefbank Hageland

Wij hebben een nieuw onderdeel toegevoegd aan onze archiefbank. Mensen die hun familiegeschiedenis hebben uitgewerkt, deze in bewaring willen brengen bij SADA en delen met andere genealogen, kunnen hun werk vanaf nu ook laten opnemen in onze archiefbank onder de rubriek ‘Familiegeschiedenissen’. Er moet wel een verbinding zijn met ‘Groot-Aarschot’, het ‘Hageland’ of de ‘Zuider-Kempen’, m.a.w. de streek rond Aarschot.
Steven Tuerlinckx heeft als eerste de spits afgebeten en zijn familiegeschiedenis kan u dan ook terugvinden onder:
https://archiefbankhageland.atomis.be/index.php/album-met-de-familiegeschiedenis-tuerlinckx
Laat ons ook hier duidelijk zijn. SADA is geen alternatief voor de werking van Familiekunde Vlaanderen maar wil wel deze afgewerkte geschiedenissen opnemen, ontsluiten en bewaren voor de toekomst. Dat is de taak en de missie van een archief.

archiefbankhageland.atomis.be Access to memory - Open information management toolkit

Missie

Wilt u dat uw bedrijf hét Reisbureaus in Aarschot wordt?

Klik hier om uitgelicht te worden.

Plaats

Type

Telefoon

Adres


Elisabethlaan 103a
Aarschot
3200

Openingstijden

Dinsdag 13:30 - 16:30
Andere Aarschot reisbureaus (alles zien)
Toptours Toptours
Herseltesteenweg 137
Aarschot, 3200

Vakantiehuis Kasseistamper Vakantiehuis Kasseistamper
Gasthuisstraat 41
Aarschot

De Kasseistamper is een rustgevende en heldere vakantiewoning in het historische hart van de stad Aarschot.