Mountain Guide Armenia

Mountain Guide Armenia is a company specialized in high altitude mountaineering, which mainly organize ascents and expeditions to mountains above 4000m. The main directions: Aragats, Sabalan, Kazbek, Elbrus, Lenin Peak and other 4K + mountains.

==WHO WE ARE== Mountain Guide Armenia is a company specialized in high altitude mountaineering, which mainly organize ascents and expeditions to mountains above 4000m. Over the past 3 years, the company has made more than ten ascents to the mountains with a height of 4000-5000m. It is also the first and so far the only Armenian company that has successfully organized an expedition to the mountains with a height of more than 7000 m, to Lenin Peak. The main directions of the company: Aragats, Sabalan, Kazbek, Elbrus, Lenin Peak and other 4K + mountains of the region. ==OUR VALUES== We believe that the real pleasure in the mountains can be reached only in small groups. =>That's why our company work only with small groups up to 6 people. We believe that real pleasure in the mountains can be reached started from 3000m above the sea level. => That's why our company organize tours only to 3000m+ mountains in Armenia, 5000m+ mountains in Caucasus and 7000m+ in Pamir and Tien-Shien region. ==DESTINATIONS== Our main destinations covers wide range of mountains in Armenia, Russia and Georgia, Iran, Turkey and Kyrgyzstan. ARMENIA Aragats 4090m Azhdahak 3597m, Spitakasar 3555m, Sevkatar 3225m, Geghmaghan 3319m Vardenis 3521m Khustup 3214m Tezh 3101m Ughtasar 3563m Tsghuk 3582m Aramazd 3399m RUSSIA Elbrus 5642m GEORGIA Kazbegi 5033m Tetnuldi 4858m IRAN Damavand 5610m Sabalan 4811m ARMENIAN HIGHLAND Ararat 5137m KYRGYZSTAN Lenin Peak 7134m Khan Tengri 7010m

Mission: Our mission is to bring safe and exiting climbing experience to our clients.

Mountain Guide Armenia's cover photo

Again unbelievable Azhdahak ...
With Mountain Guide Armenia

#Azhdahak #Ajdahak #Аждаак #mountainguidearmenia

2017թ Օգոստոսի 7-ին Mountain Guide Armenia-ն դարձավ առաջին հայկական ընկերությունը, որը կարողացավ լիարժեք կազմակերպել և հաջողությամբ իրականացնել 7000 մետրանոց սարի, տվյալ դեպքում՝ Պիկ Լենինի (7134մ) էքսպեդիցիան։

Mountain Guide Armenia became the first Armenian company to succeed in organizing an 7000m mountain expedition.

Zare Agazaryan Arlen Keshishian Arin Abed Artashes Aramazd Mkrtchyan Armenian Hiking Society

#LeninPeak #ПикЛенина #7134m #ՊիկԼենին

Mountains connecting people...

mt. Kazbeki by Armenian painter Gevorg Bashinjaghian...

mt. Sabalan

#sabalan #savalan #mountain_guide_armenia

Mountain Guide Armenia

Our guides Artashes and Shushan on the top of Sabalan mountain in Iran.
4811m.

Վաղը Mountain Guide Armenia - ի թիմով գնում ենք Արագած՝ Հարավային և Արևմտյան։
Ունենք 3 ազատ տեղ։
Ցանկացողները այսօր մինչև ժամը 21։00 կարող են հաստատել իրեն մասնակցությունը։
Արժեքը 5000 դրամ։
Շարժվում ենք առավոտյան 06։00 - ին։

yesterday's Aragats

Mountain Guide Armenia
#mountain_guide_armenia #Aragats #Aragac

mt. Sabalan...
After 10 days we'll be there

Mountain Guide Armenia
#mountain_guide_armenia #sabalan #savalan

4 days ago...
Aragats is behind us
with Mountain Guide Armenia

#mountain_guide_armenia #Aragats

mt. Aragats in May

#mountain_guide_armenia

5 days ago ... with Mountain Guide Armenia

#Kazbek #Kazbeki #mountain_guide_armenia

After 3 weeks we'll see this stunnig crater of Sabalan!

#sabalan #mountain_guide_armenia

Sabalan
4811 m

#sabalan #mountain_guide_armenia

Kazbek mountain a week ago...
5047

#kazbek #kazbeki #mountain_guide_armenia

Complete calendar of MGAs high season climbings and expeditions outside Armenia.
Only Ararat is missing in calendar, since we are waiting for the good news.

We would love to hear from you and answer to your questions.

#Kazbek #Kazbegi #Kasbek #Elbrus #Damavand #LeninPeak #ПикЛенина #Эльбрус #Казбеги

Mountain Guide Armenia's cover photo

Kazbek climbing tour 2016-10-09

Kazbek climbing tour 2016-10-09

Elbrus climbing tour 2016-07-17

Elbrus climbing tour 2016-07-17

Mountain Guide Armenia's cover photo

This can well describe us )

“It’s not just a job for us. We became mountain guides, because we love mountains and we search ways to stay there longer and higher as we can”
Artashes Aramazd Mkrtchyan

Наши планы на 2017 год.
Следите за страницей.
Подробная информация по мероприятиям и ценам будут публиковаться ближе к датам восхождений.

Our plans for 2017 year.
Follow the page. Detailed information on events and prices will be published closer to the dates of climbing.

2017 թվականին Mountain Guide Armenia - ն իր արդեն ավանդական դարձած Էլբրուսի և Կազբեկի վերելքներին ավելացնում է ևս չորս գագաթ՝ Դեմավենդ (5671մ), Արարատ (5137մ), Պիկ Լենին (70134մ), Խան Տենգրի (7010մ)։
Հունվարից սկսած, հայերը, ինչպես նաև արտասահմանցի լեռնագնացները կարող են փորձել իրենց ուժերը 5000մ-ից բարձր գագաթներին՝ գրեթե ամեն ամիս և բոլոր եղանակային պայամաններում։
Իսկ առավել համառները և արհեստավարժները անգամ 7000մ+ գագաթներին։

Պլաններում կան մի քանի բացառիկ վերելքներ՝

- Ձմեռային վերելք Էլբրուս
- Ձմեռային և գարնանային վերելքներ Արարատ
- Էքսպեդիցիոն վերելք Պիկ Լենին
- Էքսպեդիցիոն վերելք Խան Տենգրի (Պիկ Լենինը բարեհաջող վերելք կատարած մասնակիցների համար)

Վերելքների մանրամասները և արժեքները կներկայացվեն ավելի ուշ։

Պլանները իհարկե կարող են փոխվել։ Հավանական են օրերի տեղափոխություններ, որոշ վերելքների չեղարկում՝ կախված եղանակային պայմաններից, մասնակիցների անբավարար քանակից, երկրաբանական, քաղաքական և այլ անկանխատեսելի հանգամանքներց։

5000մ-անոց գագաթներ բարձրանալ ցանկացողներն հնարավորություն կունենան պատրաստվել Հայաստանի տարածքում Mountain Guide Armenia - ի բազմաթիվ 3000մ-ից բարձր վերելքների ժամանակ։

Իսկ 7000մ-անոց գագաթների հավակնորդները կարող են մասնակցել "7000մ+" ակումբին, ինչպես նաև ստուգել և ավելացնել իրենց ուժերը, ցանկացած 5000մ-նոց վերելքի ընթացքում։

Հետևեք մեր էջին հավելյալ տեղեկությունների համար։

"7000մ+" ակումբի էջ։ https://www.facebook.com/groups/7000meterplus/

Մեր առաջիկա 5000մ-անոց վերելքը։ https://www.facebook.com/events/730792620409807/

Mountain Guide Armenia's cover photo

Mountain Guide Armenia's cover photo

Laila Peak in Pakistan, 6096m.

Aragats North peak 10 September 2016

Aragats North peak 10 September 2016

Sunset in Gegham mountains.

Perfect hiking to Aragats North summit via not usual route.

Mountain Guide Armenia's cover photo

Mount Aragats 28 Aug, 2016

Mount Aragats 28 Aug, 2016

Mount Aragats slopes

grindtv.com

Here are 7 mountains that (almost) anyone can climb | GrindTV.com

«Հասնելի» գագաթներից մեկը` էլբրուսը գտնվում է մեզնից ընդամենը 750կմ հեռավորությանվրա ;)

grindtv.com Yep, Kilimanjaro and Fuji are definitely doable.

Mountain Guide Armenia

Summit of Mt. Aragats, 4090m.
На Северной вершине горы Арагац, 4090м.

Summit of Mt. Aragats, 4090m.
На Северной вершине горы Арагац, 4090м.

Mountain Guide Armenia's cover photo

Peak Lenin

Peak Lenin

Hollaa.. smoggy.. but impressive mood on Kazbegi summit.

Our commercial tour to Mount Elbrus. July 2016

Our guide Artashes Aramazd Mkrtchyan reached summit of Lenin Peak, 7134m.

==DESTINATIONS==

Our main destinations covers wide range of mountains in Armenia, Russia and Georgia, Iran, Turkey and Kyrgyzstan.

ARMENIA

Aragats 4090m
Azhdahak 3597m,
Spitakasar 3555m,
Sevkatar 3225m,
Geghmaghan 3319m
Vardenis 3521m
Khustup 3214m
Tezh 3101m
Ughtasar 3563m
Tsghuk 3582m
Aramazd 3399m

RUSSIA
Elbrus 5642m

GEORGIA
Kazbegi 5033m

IRAN
Damavand 5610m

ARMENIAN HIGHLAND
Ararat 5137m

KYRGYZSTAN
Lenin Peak 7134m
Khan Tengri 7010m

==OUR VALUES==

We believe that the real pleasure in the mountains can be reached only in small groups.

=>That's why our company work only with small groups up to 8 people.

We believe that real pleasure in the mountains can be reached started from 3000m above the sea level.

=> That's why our company organize tours only to 3000m+ mountains in Armenia, 5000m+ mountains in Caucasus and 7000m+ in Pamir and Tien-Shien region.

==WHO WE ARE==

Mountain Guide Armenia is an adventure company specialized on mountaineering.
Our guides ready to guide you to your dream mountain.
They have many successful and safe climbing experience to 5000m+ and even to 7000m+ mountains.

About us

WHO WE ARE Mountain Guide Armenia is a company specialized in high altitude mountaineering, which mainly organize ascents and expeditions to mountains above 4000m. Over the past 4 years, the company has made more than ten ascents to the mountains with a height of 4000-5000m. It is also the first and so far the only Armenian company that has successfully organized an expedition to the mountains with a height of more than 7000 m, to Lenin Peak. The main directions of the company: Aragats, Sabalan, Kazbek, Elbrus, Lenin Peak and other 4K + mountains of the region.

OUR VALUES We believe that the real pleasure in the mountains can be reached only in small groups. That's why our company work only with small groups up to 6 people. We believe that real pleasure in the mountains can be reached started from 3000m above the sea level. That's why our company organize tours only to 3000m+ mountains in Armenia, 5000m+ mountains in Caucasus and 7000m+ in Pamir and Tien-Shien region. DESTINATIONS Our main destinations covers wide range of mountains in Armenia, Russia and Georgia, Iran, Turkey and Kyrgyzstan. ARMENIA Aragats 4090m Azhdahak 3597m, Spitakasar 3555m, Sevkatar 3225m, Geghmaghan 3319m Vardenis 3521m Khustup 3214m Tezh 3101m Ughtasar 3563m Tsghuk 3582m Aramazd 3399m Ishkhanasar 3549m RUSSIA Elbrus 5642m GEORGIA Kazbegi 5033m Tetnuldi 4858m IRAN Damavand 5610m Sabalan 4811m ARMENIAN HIGHLAND Ararat 5137m KYRGYZSTAN Lenin Peak 7134m Khan Tengri 7010m

Want your business to be the top-listed Travel Agency in Yerevan?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


Yerevan, Armenia
Yerevan
Other Tour Guides in Yerevan (show all)
HAKOBIAN TRAVEL HAKOBIAN TRAVEL
No 60, Baghramyan Avenue
Yerevan, 0033

Hakobian Travel LLC established in 2006 and started its activity in tourism and travel field with having 15-years experienced management, and staff chosen from professionals, are proud to offer you unique services to all destinations.

Chilli Travel Club Chilli Travel Club
Կոմիտասի պողոտա 20
Yerevan

Տուր փաթեթներ, ավիատոմսեր բոլոր ուղղություններով, հյուրանոցների ամրագրում, վիզայի աջակցում, —————— Չիլլի Թրավել

Exploring Armenia Exploring Armenia
Thirsty Wellspring
Yerevan, 0052

Private, unique and flexible tours in Armenia (incl. Artsakh) and Georgia Trekking, hiking and camping in Armenia

I Armenia I Armenia
N/A
Yerevan, 0001

Ճամփորդենք միասին..............

DoryTravel DoryTravel
Հ. Ներսիսյան 14/1
Yerevan

Առաջարկվում է՝ -ավիատոմսեր -ավտոբուսի տոմսեր -ապահովագրություն -արտագնա և ներգնա տուրիզմ -վիզաների աջակցում -սոց. փաթեթների սպասարկում

AdamanTravel AdamanTravel
Hakob Hakobyan 3
Yerevan

AdamanTravel helps you to find the ideal place for your holidays. Make your rest more comfortable with us.Make unforgettable memories and enjoy your life.

Armeniatours.org Armeniatours.org
Yerevan, 0078

Organizing tour packages for groups and individuals in Armenia and Georgia. Transferring from Yerevan/Tbilisi airport Private driver Accommodation

i Tour (Travel Agency) i Tour (Travel Agency)
Nalbandyan 17
Yerevan, 0010

Office. +37412 551255 mob. +37455558626 , +37491659151

Odanav Odanav
96 Nalbandyan Street
Yerevan

Հայաստանյան շուկայում առաջին առցանց տուրիստական գործակալություն, ամենալայն ընտրությամբ և լավագույն գներով

VISTA.am Travel Platform VISTA.am Travel Platform
Please Call Or Write Us
Yerevan, 00009

Platform where travel companies and hotels are presented. Send them a request and arrange your vacation in Armenia and also abroad if you are in Armenia.

Gasa Armenia Travel Agency Gasa Armenia Travel Agency
ул. Григор Лусаворич 12
Yerevan

«GASA»՝ տուրիստական գործակալություն, որն արտագնա տուրիզմի ոլորտում ունի ավելի քան 15 տարվա փորձ: Հանդիսանում է «Առկիա» ավիաուղիների պաշտոնակ

World Travel Guide Armenia World Travel Guide Armenia
5/4 Yervand Kochar
Yerevan

World Travel Guide Երևան, Երվանդ Քոչարի 35/5 Հեռ. +374 60 54 10 13 Բջջ. +374 99 30 38 32 +374 98 49 47 91, +374 60 54 13 10