İznik Gölü

Marmara Bölgesinin en büyük, Türkiye’nin ise beşinci büyük doğal gölü olan İznik Gölü, tektonik bir tatlı su gölüdür.

Marmara Bölgesinin en büyük, Türkiye’nin ise beşinci büyük doğal gölü olan İznik Gölü, tektonik bir tatlı su gölüdür.

Zeytin yeşilli, toprak karalı, elleri nasırlı, yüreği ipek gibi yumuşacık Annelerimiz. Alın terinin, tarladaki emeğin ve ürüne katılan sevginin kıymetini bilenleri umutla bekler. Berekete de kıtlığa da şükreder...

Bu toprakların en büyük emekçileri hayatta olan tüm annelerimizin Anneler gününü kutluyor, Ahirete göçen tüm annelerimize de rahmet diliyoruz. O mübarek ellerinizi sadece bugün değil her gün saygı ve sevgiyle öpüyoruz.

#annelergünü

Dün geceden...
Fotoğraf :Alper Yentürk

Ben seni böyle sevdim...
İznik gölünden güne merhaba...

Orhangazi ve İznik gölü...
İki sevdalı...

İznik gölü...
Bu sevda bitmez...

Veba salgınında aşırı fahiş fiyatla kefen, sabun satan fırsatçılara verilen falaka cezası.

İstanbul, 1812.

Bu uygulama için ne düşünüyorsunuz?

CENNETİMİZDEN SELAMLAR. ..

Bahar geldi.

TÜM DÜNYA KADINLARININ;
"KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN. ."
08 . 03 . 2020
Bursa / TÜRKİYE

MERHABA İZNİK,
MERHABA ORHANGAZİ.
03 .03 . 2020
Bursa / TÜRKİYE

GÜNAYDIN. ..
MUTLU HAFTA SONU DİLIYORUZ. ..
29 . 02 . 2020
Bursa / TÜRKİYE

GÜNAYDIN. ...
MUTLU PAZARLAR
"İZNİK GÖLÜNDE BÖYLE BİR SABAH'A UYANMAK"

GÜNAYDIN. ..

İYİ GECELER. ..
İZNİK GÖLÜ
05 . 02 . 2020
Bursa / TÜRKİYE

HAVASINA SUYUNA
TAŞINA TOPRAĞINA. ...
BİR BAŞKADIR BENİM MEMLEKETİM. ..

TÜM ÜYELERİMİZİN VE HEMŞEHRİLERİMİZİN
YENİ YILINI KUTLUYOR;
SAĞLIKLI, MUTLU YILLAR DİLİYORUZ...

İznik Gölü

İZNİK GÖLÜ VE SONBAHAR

Orhangazi Parantez Haber

İznik Gölü kuruyor mu?

İznik Gölü'nde Tehlike Sinyalleri...
Orhangazi İznik Gölü Kıyısında oluşan adacıkların sebebi ne?
Göl kuruyor mu?
İznik Gölü'nün son durumunu incelediğimiz videonun hepsine Youtube Kanalımızdan ulaşabilirsiniz.
https://youtu.be/aXj5Zn6nBdk

Bayrak tepeden Orhangazi sahili.

CENNET Mİ ?
BURASI OLMALI. ..!
İZNİK GÖLÜ /BURSA

GÜNAYDIN. ..
MUTLU HAFTALAR. .

AFEDERSİNİZ. ..!
CENNET'İ Mİ ARIYORDUNUZ. .?
İZNİK GÖLÜ - GÖLYAKA
Orhangazi /BURSA - TÜRKİYE

MUTLU HAFTALAR
MUTLU BAŞLANGIÇLARINIZ OLSUN...

[10/14/19]   EY GÖNÜL, VERME İRÂDEYİ NEFSİN ELİNE!

İznik; asırların imbiğinden süzülen bir medeniyet tezgâhı.
Tezgâhında insanı ve eşyâyı işlemiş, terbiye etmiş.
Her şey o ilk sırla başlamış aslında; Oku! Kendini ve eşyâyı oku! Lefke kapısının ardındaki bu gizli bahçede metfun Sarı Saltuk, Danişmend Gâzi’nin, Seyyid Battal Gazi’nin genetik hafızasını taşımış bu topraklara. Lefke Kapı İznik’in “ikinci zamânına” açılan mıntıkasıdır. Sarı Saltuk’u gizleyen bahçenin önündeki bu ince yol zaman rüyasının başlangıcıdır. Bir tarafında Kral Hadrian’ın Elmadağ eteklerinden getirdiği suyu asırlarca beşiğinde uyutan tarihi su kanalı, diğer yanda ince mermer kabirler altında kendi hülyası içinde sermest uyuyan İznik âsârı… Zaman rüyasının orta yerinde bir başka gündüz düşü; Eşrefoğlu… O da gizli bir elmas bahçede yeşil bir yakut gibi parıldıyor. Ötesinde yükseklere doğru ufalanıp gitmiş saraylar, Romalı hayaletler ve Berber Kaya… En yücede bir sancaktar, zamanın orta yerinde şehri beklemekte…

İdris Nebi’den beri insan secdeden evvel rahle önünde diz çökmüş. İdris; tedrîs eden demek. Kelimenin kalbinde “diraset” var. İnsana evvel “oku” ve “bil” denmiş. Eşyâyı ve insanı “oku”. Oku ki "kendini bilesin". Bütün seyr ü sülüklerin temelinde “şuur açıklığında” kalmanın, kâinatla birlikte akan o şuurdan kopmamanın çabası ve çilesi var. Bütün erbainler bunun için... Dervişin dergâha kırk yıl kuru odun taşımasında da, zikrini duyduğu otlar ve söyleştiği sarı çiçekte de hep bu “bilmenin” ve “uyanıklığın” iradesi var. Eşyânın hafızasını dinleyen dervişin eşyânın irâdesi karşısındaki hayret basamaklarını çıkması, kırk vadiyi aşıp yedi deryayı geçmesi hep bu şuuru açık tutabilme iradesinin macerası.

Şuur açıklığı ve “anlama” iradesini kullananların aklı ve gönlü nispetince eşyâya verdiği şekil ve mânâ kendi muayyen zamanları içindeki zevkin bir tezahürü olarak zaman duvarını aşıp diri kalıyor. Antik Yunan’ın yaratmayı anlayana kadar mükemmeştirdiği heykellere mukabil Romalı, ölüsünün yüzünü kaybetmemek için balmumunu son bir kez onun teninde dondurmuş. Karanlık Çağ’ın yecüc mecüc sürüleri kentleri istila ederken insandan ziyâde hafızaya saldırmış, kütüphaneleri yerle bir etmiş, yakmış, yıkmış, kül etmiş! Karanlık insana daima şunu telkin etmiş; "Bilme! Okuma! Anlama! Anlamayı bırak! Bilmeyi bırak!"

Okuma, anlama ve bilme “iradesini” elden bırakanların düştükleri çamur ve kuyular ne derindir. İnsan bir kere “iradeyi” nefsin” eline kaptırmaya görsün o artık “insan” olmaktan vazgeçmiş bir yaratıktır. Taassup ve ezber kumkuması, huzursuz, cahil ve serkeş, hayvandan daha aşağı bir seviyede hayat süren bir canlı türüdür.

İşte İznik’i ve dahi Osmanlı’yı bu “ikinci zamanın” “bilme ve anlama” üstatları yoğurmuş, ruhuna ve mânâsına şekil vermiş. Bilmenin ve anlamanın salikleri asırlarca kullandığı eşyâdan, gökteki kuşlara kadar mermeri gergef gibi işleyerek zarif yuvalar yapmış. İradeyi nefsin eline vermeyen insanoğlu yaşadığı ânı ve anlamalarını kullandığı eşyânın ve mekânın tenine ve hafızasına kazımış.

İnsanın aslının maymun olduğunu telkin eden karanlığa mukabil o kesintisiz bir şuur açıklığı içinde eşyâya ruhunun şeklini vermiş. Zikreden koca ağaçları mabedinin kapısına ve minberine koymadan evvel onu geometrinin sonsuz akışı içindeki o yüksek hendeseyle “sonsuzca” sembolize etmiş. Kâinatı kubbeye, güneş sistemini minberde bir sanat bilmecesine dönüştürmüş.

Diraset kökeninden gelen o “töre”, asırlar, asırlar ve daha eski asırlardan uçup gelmiş kilimlerdeki geometri ile eski kurganlardaki zaman rüyasından şimdiki zamâna el vermiş. Hep o sonsuz geometri. Hep o sonsuz şuur akışı.. Her ân yaratmada olanla “Hayy” olmak. Gerçek dirilik iksiri okumak ve anlamak… Raphael de fark etmiş bunu. Ünlü Atina Okulu freskinde Öklid’i resmettiği ayrıntıda geometriyi, o sonsuz şuur açıklığını yani anlamayı koymuş orta yere. Ve başına toplamış, mimarı, hekimi ve şairi. Okuyalım… birlikte okuyalım ve düşünelim ve her ân yeni anlam ve anlamalarda eşlik edelim o sonsuz şuur açıklığı ve diriliğe demiş.

İşte bu tezyin ruhuyla yaşamış ecdadımız da. Mescidi, bahçeyi, minareyi, fincanı, mermeri, halıyı, mendili, kilimi ve çorabı, sedefi, çiniyi ve mercanı, yani kullandığı eşyâ ve mekânı da yaşadığı âna ve zamana ve o sonsuz şuur akışına, aklına ve gönlüne, zevkine şahit kılmış.

Bu şuuru telkin eden Tasavvuf mektebiyle yoğrulmuş bütün bir devlet. Türk târihinde Töre “anlama ve bilme” temeliyle yükselmiş. Anlama ve bilme iradesini başaran Hakan’a Tanrı Kut vermiş. Bu anlama ve bilme iradesini gösteren herkes “anlamaya ve bilmeye başlayınca” Korkut Ata’lardan “ad” almış, mânâ bulmuş. Toplum bütün kurumlarıyla bu mektebin rahlesinde eriyip şekil ve ruh kazanmış.

Son dönem Osmanlı münevverine kadar bu süzgeçten geçen nesillerin imrenilecek bir anlama, zekâ ve kendini ifade ediş hususiyetine sahip olmaları hep bundandı. Hazreti Peygambere en küçük hürmetsizlik gösterilmesine mukabil Süleyman Çelebî Hazretleri’nin yazdığı Mevlîd de, katıldığı bir konferansta İslâm’a haksız atıfta bulunan Renan’a karşı ülkesine döner dönmez Renan Müdafanamesi’ni yazan Namık Kemâl de hep bu “kemâl”in asırların süzgecinden geçmiş temsilcisi idiler.

Peki bu temsilcilere ne oldu?
Shakespeare’nin dediği oldu: Haysiyetini ve ölümsüz olan yanını kaybetti!

İnsan “anlama ve bilme” iradesini elinden bir kez bırakmaya görsün o artık hayvandan dahi aşağı bir canavara dönüşür. Okuma, anlama ve bilme "isteğini" yitirenlerin, bu iradeye arkasını dönenlerin düştükleri çukur bugün IŞİD canavarlığı olarak ortadadır. İnsana, eşyâya, hayvana, bitkiye ve varlığa düşman bir zombi sürüsü.

Peki bizim bu yecüc mecüc sürüsüne karşı bir siperimiz var mı? Shakespeare’den himmet mi istesek? Sarayların mahzeninde oryantalist bir ressamın tablosundan çıkmış gibi peruğunu çıkarıp uzun entarisiyle abdeste duran, destur çekip şatonun kıblesinde gizlice namaza duran Şeyh Pîr’den…

İnsanlığın anlama ve bilme iradesini kaybetmesi karşısında bir ömür feryad edip ah çekmiş birinin elbette şeyh ve pîr olmasına itirazım yok. Fakat öyle bile olsa bizim bunu ağzımıza almaya hakkımız var mı?

Biz!

Asırların süzgecinden bembeyaz bir bulut gibi süzülüp gelen mirasçılar şimdi ne hâldeyiz? İçinde aldatmanın, yalanın ve bencilliğin olmadığı bir tek aile, bir tek yuva kaldı mı? Aldatmayan, aldatmayı düşünmeyen kaç aile reisi var? Eşine sadık kaç kadın? Dedesine, ninesine şefkatli kaç torun? Ana-babasını huzur evine yollamayan kaç evlât kaldı?

Shakespeare’nin Müslümanlığını bırakıp kendimize bakalım; inancımıza selefîlik ve eşarilik tozu bulaştığından beri taassuba batmadık mı? Her mahalleden mantar gibi biten şu derme çatma betonarme zevksiz camiler, estetikten yoksun taklitçi maymundan bin beter apartmanların mimarı biz değil miyiz? Siyasette, sanatta ve iş dünyasında kaç “mert adam” var? Ticaretine hile karıştırmayan kaç esnaf? Çelebîlik ve hasbîlikle yoğrulması gerekirken dalkavukluk yapmayan kaç köşe yazarı, muharrir, münevver var? Bezirgânlık, sünepelik, yaygara, şirretlik ve menfaatperestlik toplumumuzun genel yapısı değil midir artık?

Biz îmanımızdan on bin yıllık İdris tedrîsini, Töre’mizi, yani “anlama ve bilme irademiz” olan tasavvuf öğretisini sıyırıp attığımız için Müslümanlığımız selefîlerin taklit ve ezber derekesine düştü. Hatta bu çizgideki tarikatlerin de Türk anlayışının irfan ve hikmet çizgisinden uzak tamamen bir taklid ve ezber cehennemine dönüştüğünü inkâra mecâl var mıdır?

Bizim, atalarımızdan kalan mîrasın gölgesinde, onların çizgisini bir adım öteye taşıyamama zilleti ile yaşadığımız için Shakespeare’nin Müslümanlığından dem vurmaya hakkımız yok!

Maddî miras üzerinde hayat sürüp onların manevi miraslarının üzerinde tepindiğimiz için bizim Shakespeare’nin gizli Müslümanlığını ifşa etmeye, dünyayı bu bilgi ile aydınlatmaya hakkımız yok!

Onların “anlama ve bilme” yani “ilim, irfan ve hikmet” geleneğini terk edip, dünya üzerinde sadece isimleriyle övünen bizlerin bir İngiliz asilzadesinin şeyhliğini keşfe de hakkımız yok!

Onların bıraktığı topraklarda yaşayıp, fikir ve anlayışlarını bir kez olsun anlamak için kılını kıpırdatmayan bizler için Shakespeare’nin Müslümanlığını ilân tarifi imkânsız bir ….. bir...

Diyeceğimiz o ki; çöplüklerde eşinip, selefî artıkları ile hayatımızı yaşarken tarihin aynalarındaki şatolara bakıp falan da filan da “Müslümadı” masallarıyla kendimizi daha fazla küçük düşürmeyelim.

Bize ne Shakespeare’nin Müslümanlığından?
Müslümansa bile muhakkak bizim anladığımız Müslümanlığın çok ötesindedir.

Biz kendimize bakalım...
Müslümanlıktan geçtim;
Bu taklit ve ezber cehenneminde, bu toz duman kavga ve gürültünün, hırıltının içinde…

BİZ İNSAN MIYIZ?

Kadirşinaslıkla efendim!

Saliha MALHUN

SİZE BİR İZNİK GÖLÜ MASALI SUNUYORUM. ..
09 . 10 . 2019
İznik gölü - Bursa /TÜRKİYE
( Tam Ekran daha keyifli )

BEN SENİ BÖYLE SEVDİM. ...
İZNİK GÖLÜNÜN GERDANLIĞI
-----------------" GÖLYAKA "----------
(TAM EKRAN DAHA KEYİFLİ )
Günaydın, Mutlu haftalar. ..
07 . 10 . 2019
Bursa /TÜRKİYE

BİR İZNİK GÖLÜ SABAHINDAN. ..
SELAMLAR. ..
01 . 10 . 2019
İZNİK GÖLÜ - BURSA / TÜRKİYE

SEN BENİMGÖNLÜMDE
AÇAN SON GÜLÜSÜN. .
İZNİK GÖLÜNDE SABAH GÜNEŞİ. .
( Tam Ekran daha keyifli )
30 . EYLÜL . 2019 / Pazartesi
İznik gölü - Gölyaka - Orhangazi -
----------------------Bursa /TÜRKİYE -------------------------

BİR EYLÜL SABAHINDAN GÜNAYDIN. ..
HAYIRLI,HUZURLU, BEREKETLİ CUMALAR. ..
27 . 09 . 2019
İZNİK GÖLÜ / Orhangazi / BURSA -TÜRKİYE

İZNİK GÖLÜ
GÜZELLİK. ..

İZNİK GÖLÜ SEVDALISINDAN
İZNİK GÖLÜ SEVDALILARINA. ...

SEVDANIN GÜNEŞİNDE. ..

"SENİ VEREN ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN "
HAYIRLI CUMALAR
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ
KUTLU OLSUN. ...

BU MEVSİM;
İZNİK GÖLÜ ZAMANI. .
20 . 08 . 2019
Bursa / TÜRKİYE

DALGALARIN SESİNİ DİNLEMEK. .
HUZUR. ..
İZNİK GÖLÜ
Orhangazi -BURSA / TÜRKİYE

İznik Gölü Fan Sayfası

Marmara Bölgesinin en büyük, Türkiye’nin ise beşinci büyük, doğal, tektonik bir tatlı su gölü olan İznik Gölü hakkında bilgiler veren sayfadır.

İznik Gölü Fan Sayfası İletişim

www.orhangazi.net

Mail: [email protected]

https://www.twitter.com/orhangazi

https://www.facebook.com/orhangazinet

Want your business to be the top-listed Travel Agency in Bursa?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

İznik Gölü Huzur..
Binlerce Yürek, Bir Sevda... İznik Gölü...

Location

Address


İznik Gölü / Nicaea Lake
Bursa
16310
Other Bursa travel agencies (show all)
EVRAN HAC UMRE Turizm EVRAN HAC UMRE Turizm
Nalbantoğlu Mah. Orhangazi Meydan Sok. Sayılgan Uluca Pasajı Kat :1 No: 111-112 Osmangazi -BURSA
Bursa, 16940

Enes Turizm Enes Turizm
Bağlarbaşı Mahallesi Bülbül Sokak No 25
Bursa, 16160

[email protected]

Evden Eve Nakliyat Fiyat Hesaplama Evden Eve Nakliyat Fiyat Hesaplama
Evden Eve Taşımacılık Fiyat Hesaplama
Bursa, 16310

evden eve nakliyat fiyat hesap evdeneve nakliyat fiyat hesaplama evdeneve taşımacılık fiyat hesaplama http://www.durmazevdeneve.com/index.html

Suuçtu Şelalesi Suuçtu Şelalesi
Mustafakemalpaşa
Bursa, 16000

Bursa Mustafakemalpaşa suuçtu şelalesi mutlaka görmeniz gereken doğal güzellik

Osmaniye Mah.köyü sevenleri Osmaniye Mah.köyü sevenleri
Mustafa Kemal Paşa Ilçesi Osmaniye Mah. (Koyü)
Bursa, 16506

Değerli Osmaniye köyü sevenleri sayfamızı daha ön plana çıkartmak için tüm köylülerimizi göreve çağırıyorum (sanal ortam ile arası iyi olanlar göreve)

Profiturk Export - Import Profiturk Export - Import
Kükürtlü Cd. No.70 A/2 Osmangazi
Bursa, 16080

Deva Turizm Deva Turizm
ODUNLUK MH.AKPINAR CD.
Bursa, 16110

أمل للتجارة العامة أمل للتجارة العامة
Hocahasan - Mah.Bahçeler SK.7/9 OSMANGAZI - BURSA
Bursa

أمل للخدمات العقارية والسياحة والسفر والحوالات المالية

Social Media Social Media
Görükle Mahallesi Atatürk Caddesi Doruk Günez Apartmanı No:67 D:12 Nilüfer / BURSA
Bursa, 16000

Social Media LTD

Yurtdışı Turlar Yurtdışı Turlar
Tizam Mh. Altıparmak Cd No:18 D:3 16050 Osmangazi
Bursa

Bademli Turizm HAC UMRE Bademli Turizm HAC UMRE
ŞEHREKÜSTÜ MAHALLESİ 1.YURDAKUL SOKAK NO:1/B OSMANGAZİ BURSA
Bursa, 16100

2012'de açılan şirketimizin aslında büyük bir geçmişi vardır. Deneyimli Kadromuzla Sizin Memnuniyetinizi Düşünen Çalışanlarımıza Her Zaman Ulaşabilirsiniz. Hizmet Bizden Güleryüz Sizden..

ÜMİT TAKSİ 05302320005 ÜMİT TAKSİ 05302320005
Altıparmak Mah Bursalı Tahir Cad No 92/1
Bursa

kaliteli ve güvenli ulaşım için bizi tercih ettiginiz için teşekkür ederiz şimdiden