ภูผา-ม่านฟ้าทราเวล Phupa-Manfa Traval

จัดนำเที่ยว ศึกษาดูงาน

Timeline Photos

Timeline Photos

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อยู่ในท้องที่ อำเภอหล่มเก่า อำเภอหล่มสัก อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เป็นอุทยานแห่งชาติที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นแนวเขตกั้นระหว่างภาคอีสานและภาคเหนือ สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นเทือกเขาสูง มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นต้นน้ำลำธาร มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง มีเนื้อที่ประมาณ 603,750 ไร่ หรือ 966 ตารางกิโลเมตร เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ 5 ของประเทศ #แอดมินน้ำหนาว

ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เดือนธันวาคมคือ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ตั้งอยู่ที่อำเภอภูกระดึงในจังหวัดเลย เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศไทย เนื่องจากมีธรรมชาติที่สวยงาม ในแต่ละปีจึงมีคนมาเที่ยวเฉลี่ยหลายหมื่นคน โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวมักมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปพักผ่อนบนภูกระดึงจำนวนมาก ภูกระดึงได้รับการจัดตั้งเป็นป่าสงวนแห่งชาติในปี พ.ศ. 2486 และเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2502 โดยเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่สองถัดจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ครอบคลุมพื้นที่ 348.12 ตารางกิโลเมตร (217,575 ไร่) ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาหินทรายยอดตัด โดยมีที่ราบบนยอดภูกระดึง ประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร (37,500 ไร่) มีความสูงอยู่ระหว่าง 400-1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล จุดสูงสุดอยู่ที่บริเวณคอกเมย มีความสูง 1,316 เมตร #แอทมินบี

เดือนพฤศจิกายนนี้ ขอเสนอแหล่งท่องเที่ยว คือ "ม่อนแจ่ม" ตั้งอยู่ใน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ดินแดนสุดโรแมนติก อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี เพลิดเพลินไปกับการท่องเที่ยงเชิงเกษตร ที่นี่เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม เห็นทั้งทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก ซึ่งตอนค่ำจะเห็นแสงไฟระยิบระยับจากบ้านเรือนด้านล่าง เปรียบได้ราวกับดาวบนดินที่สวยงาม อีกทั้งยังเป็นสถานที่ดูดวงดาวบนฟากฟ้าสุดโรแมนติกยามค่ำคืน
ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่เพียงแค่ 40 นาทีเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านม้ง หนองหอย อ.แม่ริม ม่อนแจ่ม มีอากาศเย็นสบายตลอดปี มีหมอกยามเช้า สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ โดยรอบ มองเห็นทิวเขาสลับกันไปไกลสุดลูกหูลูกตา อีกด้านก็จะเป็นไร่ปลูกพืชต่างๆของโครงการหลวง บนยอดม่อนแจ่มมีพื้นที่ ไม่มากนัก สามารถเดินชได้จนทั่วได้อย่างสบาย ม่อนแจ่ม อยู่บนสันเขาบริเวณหมู่บ้านม้งหนองหอย เดิมที่บริเวณนี้ชาวบ้าน เรียกว่ากิ่วเสือ เป็นป่ารกร้าง ต่อมาชาวบ้านเข้ามาแผ้วถางและปลูกฝิ่น จนในท้ายที่สุดโครงการหลวงมาขอซื้อพื้นที่เข้า โครงการหลวง หนองหอย เมื่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหลวง คุณแจ่ม-แจ่มจรัส สุชีวะ หลานของ ม.จ. ภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวงได้เข้ามา พัฒนาและปรับปรุงบริเวณม่อนแจ่มให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะในลักษณะ ของแค้มปิ้งรีสอร์ท #แอดมินอ้อย

ขุนแม่ยะ
เป็นแหล่งชมดอกซากุระเมืองไทย (ดอกพญาเสือโคร่ง) ที่เที่ยวหน้าหนาวเชียงใหม่ที่ขึ้นชื่อ การเดินทางไปค่อนข้างลำบาก ยังไม่มีถนนลาดยาง เพราะเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อยู่บนดอยสูง แต่เดิมเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม แต่ได้รับการพัฒนาเป็นป่าอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยต้นพญาเสือโคร่ง ซึ่งเป็นไม้ยืนต้น โตวัย และออกดอกสวยงาม ดังสมญานาม “ซากุระเมืองไทย” โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวจะเห็นพื้นที่ป่าบนขุนแม่ยะปกคลุมไปด้วยดอกพญาเสือโคร่ง เบ่งบานสวยงามตลอดทางขึ้นจนไปถึงยอดดอย แต่ทั้งนี้เนื่องจากสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ทำให้การออกดอกของต้นพญาเสือโคร่ง อาจมีการคลาดเคลื่อนในแต่ละปี จึงสมควรติดต่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้ของเขตขุนแม่ยะ ถึงช่วงเวลาชมดอกไม้ในแต่ละปีก่อนเดินทาง #แอดมินน้ำหนาว เพื่อป้องกันความผิดหวังในการเดินทางไปชม

เดือนพฤษจิกายนนี้ ขอเสนอสถาณที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย ตั้งอยู่ในเขตอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเลย มีพื้นที่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์สภาพอากาศค่อนข้างเย็นสบายตลอดปี เนื่องจากความสมบูรณ์ของป่าธรรมชาติ ซึ่งมีพันธุ์ไม้อยู่หนาแน่น ในช่วงฤดูหนาวอากาศค่อนข้างจะหนาวเย็น ไฮไลต์ที่น่าสนใจของที่นี่คือ การได้มาชมทะเลหมอกที่งดงาม อลังการ ในยามเช้ารวมถึงบรรยากาศของพระอาทิตย์ตกที่จุดชมวิวภูหัวฮ่อมซึ่งทะเลหมอกจะพบเห็นได้ง่ายในช่วงปลายฝนประมาณก.ย. – ต.ค. ส่วนฤดูหนาว ก็มาสัมผัสอากาศหนาวและแสงอุ่นและอาจได้ลุ้นชมทะเลหมอกไปด้วยเช่นกัน #แอทมินบี

ช่วงปลายฝนนี้ ขอเสนอแหล่งท่องเที่ยวของเดือนตุลาคม คือ "น้ำตกปาโจ" ตั้งอยู่ที่บ้านปาโจ ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาสเป็นน้ำตกใหญ่ที่มีน้ำตลอดปี มีความสูงประมาณ 60 เมตร เป็นส่วนหนึ่งของอุทยาน แห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี มีพื้นที่คลอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ อำเภอระแง อำเภอรือเสาะ อำเภอสุไหงปาดี อำเภอจะแนะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
มีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีพันธุ์ไม้ที่มีค่านานาชนิด น้ำตกปาโจก็เป็นน้ำตกแหล่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ บูโด - สุไหงปาดี แห่งนี้ที่มีความสวยงามตามธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่ง
การคมนาคมในการเดินทางถึงน้ำตกปาโจ เดินทางโดยรถยนต์เป็นทางลาดยาง ห่างจากตัวเมืองก่อนถึงอำเภอบาเจาะ ประมาณ 28 กิโลเมตร ตามเส้นทางสาย นราธิวาส - ปัตตานี และแยกเข้าน้ำตกประมาณ 2 กิโลเมตร #แอดมินอ้อย

เยือนถิ่นชา สัมผัสหมอก เที่ยวดอยแม่สลองหน้าฝน

ดอยแม่สลอง อีกหนึ่งดอยขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงราย ด้วยทิวทัศน์ที่เป็นวิวภูเขาสูงสลับซับซ้อนที่โอบล้อมหมู่บ้านสันติคีรี เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนดอยแม่สลองจะเปลี่ยนเป็นดอยสวยกลางสายหมอกในทันที เราจะได้พบเห็นวิวของไร่ชาที่ปลูกเรียงรายกันเป็นขั้นบันไดท่ามกลางฉากหลังของภูเขาเขียวขจีมีสายหมอกคลอเคลียตามไหล่เขา เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์และความลับของดอยแม่สลองในหน้าฝนที่เราอาจคิดไม่ถึง ลองเปลี่ยนฤดูท่องเที่ยวในแบบเดิมบ้างอาจทำให้คุณเห็นความงามของธรรมชาติในอีกมุมหนึ่งที่ไม่เคยเห็น

ช่วงเวลาหน้าฝนที่เหมาะสมในการเดินทาง ก.ค. – ต.ค. #แอดมินน้ำหนาว

ขอเสนอสถานที่ท่องเที่ยวเดือนตุลาคม คือ
อุทยานแห่งชาติไทรทอง อยู่ในท้องที่อำเภอหนองบัวระเหว อำเภอเทพสถิต อำเภอภักดีชุมพล และอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีเนื้อที่ประมาณ 199,375 ไร่ หรือ 319 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอุทยานแห่งชาติป่าหินงามและอุทยานแห่งชาติภูแลนคา เป็นผืนป่าบนเทือกเขาพังเหย ในช่วงต้นฤดูฝนนอกจากผืนป่าจะเขียวชอุ่มชุ่มชื้นไปด้วยพรรณไม้น้อยใหญ่แล้ว ที่นี่ยังงดงามโดดเด่นด้วยดอกกระเจียวที่ผลิบานอยู่เต็มท้องทุ่ง เรียกชื่อว่า ทุ่งบัวสวรรค์ มีน้ำตกไทรทองที่สวยงาม และมีหน้าผาให้ทุกคนท้าพิสูจน์ของความหวาดเสียว #แอทมินบี

เดือนกันยายนนี้ ขอเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่แสนจะสนุก คือ "กุ้งเดินขบวน" อยู่ที่ในอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่หลายแห่ง แต่ที่ได้รับความนิยมมาก คือ น้ำตกแก่งลำดวน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าอุบลราชธานี ซึ่งเป็นน้ำตกที่เกิดจากแก่งหินธรรมชาติ และในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมของทุกปีจะมีน้ำเชียวไหลเแรง จนกลายเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เป็นอันซีนไทยแลนด์อีกหนึ่งอย่าง นั่นก็คือ กุ้งเดินขบวน
โดยจะมีกุ้งนับแสนตัวพากันเดินขบวนทวนกระแสน้ำของแก่งลำดวนขึ้นมาบริเวณโขดหินลานพันรู ก่อนจะมุ่งหน้าไปบนเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งเป็นช่วงการสืบพันธุ์และการวางไข่ของกุ้ง โดยพวกมันจะต้องพาตัวเองกลับไปยังแหล่งกำเนิดที่ต้นน้ำบนยอดเขา ในขณะที่กระแสน้ำแรงทำให้ไม่สามารถที่จะว่ายทวนน้ำได้ กุ้งเหล่านี้จึงต้องเดินผ่านโขดหิน และค่อย ๆ ไต่สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ และจะปีนขึ้นลงในระยะทางไม่เกิน 2 เมตรในแต่ละจุด และจะเดินทางประมาณ 3 ทุ่มจนถึงตี 4 ของอีกวัน จุดที่สามารถเข้าชมปรากฏการณ์ดังกล่าวจะมีระยะทางอยู่ที่ 15 เมตร ทั้งนี้ ขบวนกุ้งดังกล่าวนั้นเป็น "กุ้งฝอย" มักจะอยู่รวมกันเป็นฝูง และอาศัยอยู่ตามผิวน้ำหรือริมตลิ่ง #แอดมินอ้อย

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง สำนักงานตัวแทนจัดการท่องเที่ยว ใน Udon Thani?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

ที่ตั้ง

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


599/19
Udon Thani
41000
การท่องเที่ยวและท่องชมทิวทัศน์ อื่นๆใน Udon Thani (แสดงผลทั้งหมด)
สวนพรปราณี สวนพรปราณี
บ้านแมด ต.สามพร้าว อ.เมือง
Udon Thani, 41000

สตอเบอรี่อีสาน สตอเบอรี่อุดรธานี ขายไหลสตอเบอรี่ ขายต้นพันธุ์สตอเบอรี่

บริการรถตู้ VIP บริการรถตู้ VIP
Udon Thani, 41000

บริการให้เช่ารถตู้ VIP โตโยต้า หลังคาสูง 9ที่นั่ง แอร์เยนฉ่ำ นั่งสบาย บริการทั่วไทย

มิลินท์ สวนน้ำสวนอาหาร นาข่า มิลินท์ สวนน้ำสวนอาหาร นาข่า
ถนน มิตรภาพ
Udon Thani, 41000

[มิลินท์] สวนน้ำ&สวนอาหาร นาข่า

Wanida World Tours Wanida World Tours
ถนน พรหมประกาย
Udon Thani, 41000

ทัวร์ทุกรูปแบบ , จองตั๋วเครืื่องบิน , จองโรงแรม , ทั้วโลก

พี โก ทัวร์ พี โก ทัวร์
ถนน ศรีสง่าเมือง
Udon Thani, 39000

📩inboxทักแชท# id:@pgotour #ไลน์ส่วนตัว id:pgotour เช่นกันคะ🍊🍃📲call me ได้นะคะ!👭 นำเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ

Charoen Travel Charoen Travel
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
Udon Thani, 41000

Charoen Travel สวัสดีค่ะ ติดต่องานและสอบถามได้ทางอินบล็อกค่ะ พวกเรา Charoen Travel ยินดีต้อนรับทุกๆท่านค่ะ

Travelmore Udonthani Travelmore Udonthani
210
Udon Thani, 41000

ทราเวลมอร์ เป็นบริษัททัวร์ที่จัดท่องเที่ยวหรือเดินทางทั่วโลก

เวียงนาคา อ. พรหมพิริยะ ม่วงสุราช เวียงนาคา อ. พรหมพิริยะ ม่วงสุราช
ตำบล บ้านขาว อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
Udon Thani, 41000

สามารถติดต่อได้ที่ 083-270-2484 081-352-6985, 085-450-8669 แผนที่ตามพิกัด https://goo.gl/maps/mTFBnij9YCK2

Island Guide Line In Asia  เกาะในทวีปเอเชีย Island Guide Line In Asia เกาะในทวีปเอเชีย
Asia ประเทศไทย
Udon Thani, 41290

Rescue Guide Land Line ฝึก อาสาช่วยเหลือเส้นทางแผนที่

มิตภาพสองล้อพาเที่ยว มิตภาพสองล้อพาเที่ยว
บ้านหลวง
Udon Thani, 41150

ชอบเที่ยวและถ่ายภาพ

บ้านโคกล่าม - แสงอร่าม บ้านโคกล่าม - แสงอร่าม
บ้านโคกล่าม - แสงอร่าม ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41220
Udon Thani, 41220

Ultinet Trade & Travel Ultinet Trade & Travel
41000
Udon Thani, 41000

We are experienced travel agents with friendly, helpful, English speaking staff that will always try to get you the best possible deal.