OneTripวิถีไทยสไตล์ลุ่มแม่น้ำเจ

ท่องเที่ยววิถีไทยง่ายๆแค่ปลายนิ้ว...
แต่ถ้าจะสัมผัสวิถีไทย...
คุณต้องใช้ทั้งหัวใจ... ท่องเที่ยวอารยธรรมวิถีไทยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสัก

เปิดเหมือนปกติ

09/05/2019

OneTripวิถีไทยสไตล์ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสัก

ส้มโอขาวแตงกวา....
ยิ่งไป ยิ่งรัก ชัยนาท ...

ยิ่งปั่น ยิ่งรักชัยนาท...
ประเพณีแข่งเรือขาว ในช่วงเดือนกรกฏาคมของทุกปี
แล้วอย่าลืมส้มโอขาวแตงกวาติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วยนะคะ
..............................
หลวงปู่ศุขลือชา
เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ
นามระบือสวนนก
ส้มโอดกขาวแตงกวา
................................
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปั่นจักรยาน
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
โดย...จังหวัดชัยนาท
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

08/05/2019

OneTripวิถีไทยสไตล์ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสัก's cover photo

08/05/2019

ปั่นเก๋ไก๋สไตล์ชัยนาท

ยิ่งปั่น ยิ่งรักชัยนาท...
ประเพณีแข่งเรือขาว ในช่วงเดือนกรกฏาคมของทุกปี
แล้วอย่าลืมส้มโอขาวแตงกวาติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วยนะคะ
..............................
หลวงปู่ศุขลือชา
เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ
นามระบือสวนนก
ส้มโอดกขาวแตงกวา
................................
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปั่นจักรยาน
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
โดย...จังหวัดชัยนาท
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

08/05/2019

ปั่นเก๋ไก๋สไตล์ชัยนาท

ยิ่งปั่น ยิ่งรักชัยนาท...
ร้อย...ความสำราญ
ล้าน....ความรู้
สู่... สวนนกชัยนาท
..............................
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปั่นจักรยาน
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
โดย...จังหวัดชัยนาท
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

08/05/2019

ปั่นเก๋ไก๋สไตล์ชัยนาท

ยิ่งปั่น ยิ่งรักชัยนาท...
วัดไกลกังวล
วัดมหาธาตุ
วัดพระบรมธาตุวรวิหาร
วัดปากคลองมะขามเฒ่า
..............................
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปั่นจักรยาน
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
โดย...จังหวัดชัยนาท
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

thairath.co.th 07/05/2019

จารึกนาทีปีติ "ทรงพระเจริญ" ในหลวง เสด็จออกสีหบัญชร

ทรงพระเจริญ...

thairath.co.th ลำดับเวลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พร้อมด้วยพระบรมราชิน.....

27/06/2018

ท้าเที่ยวข้ามภาค นนท์ ธนนท์ VS นายจันทร์หนวดเขี้ยว

ไปสิงห์บุรีกันเถอะ~

ท้าเที่ยวข้ามภาควันนี้ ไปดูกันว่า “หนุ่มหน้ามน นนท์ THE VOICE”จะถูกใคร ท้าให้ไปเที่ยวข้ามภาคที่ไหน เรื่องราว จ.....

20/06/2018

จังหวัดสิงห์บุรี เตรียมจัดงานรำลึกวีรชนค่ายบางบางระจัน(วันค่ายแตก)
นายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า จังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี และวัดโพธิ์เก้าต้น เตรียมจัดพิธีสักการะพระอาจารย์ธรรมโชติและวีรชนค่ายบางระจัน ในงานรำลึกวีรชนค่ายบางบางระจัน(วันค่ายแตก) โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และลูกหลานชาวบ้านบางระจัน เข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณสดุดีวีรชนค่ายบางบางระจัน วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 07.30 น.เป็นต้นไป เพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมของชาวค่ายบางระจันผู้กล้าหาญ ที่เสียสละเลือดเนื้อเพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทยด้วยการสู้รบกับพม่า ชาวบ้านบางระจันทุกคนปักหลักต่อสู้อย่างองอาจกล้าหาญจนตัวตายด้วยความกล้าหาญและด้วยกำลังใจอันเด็ดเดี่ยว ยอมสละแม้เลือดเนื้อและชีวิตเพื่อรักษาแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานสืบไป
ทั้งนี้ จังหวัดสิงห์บุรี จะจัดพิธีบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม สมาทานศีล 8 ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2561 เป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของประวัติศาตร์ รำลึกถึงวีรกรรมวีรชนค่ายบางระจัน ที่เสียสละชีวิตปกป้องประเทศชาติไว้ โดยการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานและเผยแผ่ความรู้ด้านศาสนาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ นำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดกับลูกหลานให้ รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ที่มีความสงบร่มเย็นจนถึงทุกวันนี้
ในช่วงเช้า เวลา 08.30 น.วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เตรียมจัดพิธีบวงสรวงวีรชนค่ายบางระจัน ณ หน้าวิหารหลวงพ่อพระอาจารย์ธรรมโชติ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียน บูชาหลวงพ่อพระอาจารย์ธรรมโชติและจุดธูปเทียนเครื่องบวงสรวง ปักธูปหางเครื่องบวงสรวงและโปรยข้าวตอกดอกไม้ เพื่อความเป็นศิริมงคล ต่อจากนั้น เวลา 09.30 น.มีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายหลวงปู่ธรรมโชติและวีรชนค่ายบางระจัน ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดโพธิ์เก้าต้น โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีจุดเครื่องทองน้อยหน้ารูปวีรชนชาวบ้านบางระจัน พระสงฆ์สมณศักดิ์ 20 รูปสวดพระพุทธมนต์ แล้วประธานในพิธีและหัวหน้าส่วนราชการทอดผ้าไตรบังสุกุล หน้ารูปวีรชนค่ายบางระจันและถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์ สวดมาติกาบังสุกุล และถวายผ้าป่าสามัคคี เป็นอันเสร็จพิธีบำเพ็ญกุศล
ในช่วงเย็น เวลา 17.30 น. มีพิธีอธิษฐานจิตอุทิศถวายหลวงปู่ธรรมโชติและวีรชนค่ายบางระจัน ณ บริเวณด้านห้าวิหารพระอาจารย์ธรรมโชติ โดย พระสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรีจำนวน 213 รูป ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา 19 นาที และแผ่เมตตาให้แด่วีรชนค่ายบางระจัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีกล่าวคำสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน ผู้ร่วมพิธีร้องเพลงชาติไทย และเพลงต้นตระกูลไทย และผู้ร่วมพิธีวางดอกไม้สดสักการะวีรชน ด้านหน้าวิหารพระอาจารย์ธรรมโชติอันศักดิ์สิทธิ์ มาร่วมแสดงออกถึงความรักชาติและบรรพบุรุษชาวบ้านบางระจันจังหวัดสิงห์บุรี กันในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 งานรำลึกวีรชนค่ายบางบางระจัน(วันค่ายแตก)

จังหวัดสิงห์บุรี เตรียมจัดงานรำลึกวีรชนค่ายบางบางระจัน(วันค่ายแตก)
นายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า จังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี และวัดโพธิ์เก้าต้น เตรียมจัดพิธีสักการะพระอาจารย์ธรรมโชติและวีรชนค่ายบางระจัน ในงานรำลึกวีรชนค่ายบางบางระจัน(วันค่ายแตก) โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และลูกหลานชาวบ้านบางระจัน เข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณสดุดีวีรชนค่ายบางบางระจัน วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 07.30 น.เป็นต้นไป เพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมของชาวค่ายบางระจันผู้กล้าหาญ ที่เสียสละเลือดเนื้อเพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทยด้วยการสู้รบกับพม่า ชาวบ้านบางระจันทุกคนปักหลักต่อสู้อย่างองอาจกล้าหาญจนตัวตายด้วยความกล้าหาญและด้วยกำลังใจอันเด็ดเดี่ยว ยอมสละแม้เลือดเนื้อและชีวิตเพื่อรักษาแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานสืบไป
ทั้งนี้ จังหวัดสิงห์บุรี จะจัดพิธีบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม สมาทานศีล 8 ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2561 เป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของประวัติศาตร์ รำลึกถึงวีรกรรมวีรชนค่ายบางระจัน ที่เสียสละชีวิตปกป้องประเทศชาติไว้ โดยการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานและเผยแผ่ความรู้ด้านศาสนาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ นำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดกับลูกหลานให้ รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ที่มีความสงบร่มเย็นจนถึงทุกวันนี้
ในช่วงเช้า เวลา 08.30 น.วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เตรียมจัดพิธีบวงสรวงวีรชนค่ายบางระจัน ณ หน้าวิหารหลวงพ่อพระอาจารย์ธรรมโชติ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียน บูชาหลวงพ่อพระอาจารย์ธรรมโชติและจุดธูปเทียนเครื่องบวงสรวง ปักธูปหางเครื่องบวงสรวงและโปรยข้าวตอกดอกไม้ เพื่อความเป็นศิริมงคล ต่อจากนั้น เวลา 09.30 น.มีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายหลวงปู่ธรรมโชติและวีรชนค่ายบางระจัน ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดโพธิ์เก้าต้น โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีจุดเครื่องทองน้อยหน้ารูปวีรชนชาวบ้านบางระจัน พระสงฆ์สมณศักดิ์ 20 รูปสวดพระพุทธมนต์ แล้วประธานในพิธีและหัวหน้าส่วนราชการทอดผ้าไตรบังสุกุล หน้ารูปวีรชนค่ายบางระจันและถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์ สวดมาติกาบังสุกุล และถวายผ้าป่าสามัคคี เป็นอันเสร็จพิธีบำเพ็ญกุศล
ในช่วงเย็น เวลา 17.30 น. มีพิธีอธิษฐานจิตอุทิศถวายหลวงปู่ธรรมโชติและวีรชนค่ายบางระจัน ณ บริเวณด้านห้าวิหารพระอาจารย์ธรรมโชติ โดย พระสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรีจำนวน 213 รูป ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา 19 นาที และแผ่เมตตาให้แด่วีรชนค่ายบางระจัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีกล่าวคำสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน ผู้ร่วมพิธีร้องเพลงชาติไทย และเพลงต้นตระกูลไทย และผู้ร่วมพิธีวางดอกไม้สดสักการะวีรชน ด้านหน้าวิหารพระอาจารย์ธรรมโชติอันศักดิ์สิทธิ์ มาร่วมแสดงออกถึงความรักชาติและบรรพบุรุษชาวบ้านบางระจันจังหวัดสิงห์บุรี กันในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 งานรำลึกวีรชนค่ายบางบางระจัน(วันค่ายแตก)

29/03/2018

พ่อเดื่อลูกพ่อ...
กาลเวลามันผ่านมาเนิ่นนานจนเจ้าเติบใหญ่
เจ้าเป็นลูกข้ามาจนบัดนี้...
ต่อไปภายหน้า เจ้าพึงได้สิ่งใดโดยสิทธิ์ของเจ้า ...
เจ้าก็จะได้เพราะเจ้าเป็นลูกของออกพระเพทราชา
หาใช่ราชโอรสของพระนารายณ์เป็นเจ้าไม่...

ฉากที่กินใจมากๆอีกฉากหนึ่ง... #บุพเพสันนิวาส

พระชาติกำเนิดของสมเด็จพระเจ้าเสือนั้น เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กับพระสนมพระองค์หนึ่ง ปรากฏในพระราชพงศาวดารฯ ฉบับพระพนรัตน์ (แก้ว) ว่า นางเป็นพระราชธิดาพระเจ้าเชียงใหม่[4] โดยคำให้การขุนหลวงหาวัด ได้ออกพระนามว่า พระราชชายาเทวี หรือ เจ้าจอมสมบุญ ส่วนในคำให้การชาวกรุงเก่าเรียกว่า นางกุสาวดี[9]

แต่ในเวลาต่อมา สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้พระราชทานพระสนมดังกล่าวให้แก่พระเพทราชา เมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่ง (เจ้ากรมช้าง) โดยในคำให้การของขุนหลวงหาวัดและคำให้การชาวกรุงเก่า มีเนื้อหาสอดคล้องกัน กล่าวคือนางเป็นสนมลับของพระนารายณ์แต่แตกต่างกันเพียงชื่อของนาง และเหตุผลในการพระราชทานพระโอรสแก่พระเพทราชา แต่พระราชพงศาวดารฯ ฉบับพระพนรัตน์ (แก้ว) กลับให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระชาติกำเนิดแตกต่างไปจากคำให้การของขุนหลวงหาวัดและคำให้การชาวกรุงเก่า โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงทำศึกสงครามกับเมืองเชียงใหม่แล้วได้ราชธิดาเจ้าเมืองเชียงใหม่เป็นสนม แต่นางสนมเกิดตั้งครรภ์ พระองค์ได้ละอายพระทัยด้วยเธอเป็นนางลาว พระองค์จึงได้พระราชทานแก่พระเพทราชา[9] ดังความในพระราชพงศาวดารฯ ฉบับพระพนรัตน์ (แก้ว) ความว่า[10]

"แล้วเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาจากเมืองเชียงใหม่นั้น พระองค์เสด็จทรงสังวาสด้วยพระราชธิดาเจ้าเมืองเชียงใหม่ และนางนั้นก็ทรงครรภ์ขึ้นมา ทรงพระกรุณาละอายพระทัย จึงพระราชทานนางนั้นให้แก่พระเพทราชา แล้วดำรัสว่านางลาวนี้มีครรภ์ขึ้นมา เราจะเอาไปเลี้ยงไว้ในพระราชวังก็คิดละอายแก่พระสนมทั้งปวง และท่านจงรับเอาไปเลี้ยงไว้ ณ บ้านเถิด และพระเพทราชาก็รับพระราชทานเอานางนั้นไปเลี้ยงไว้ ณ บ้าน"

โดยเหตุผลของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ปรากฏในคำให้การชาวกรุงเก่าว่า พระองค์ทรงเกรงว่าพระราชโอรสองค์นี้จะคิดกบฏชิงราชสมบัติอย่างเมื่อคราวพระศรีศิลป์ ส่วนคำให้การของขุนหลวงหาวัดว่า พระองค์ทรงต้องรักษาราชบัลลังก์ให้กับพระราชโอรสที่ประสูติแต่พระอัครมเหสีเท่านั้น[9]

พระราชพงศาวดารฯ ฉบับพระพนรัตน์ (แก้ว) จดพระนามเดิมของพระองค์ว่า มะเดื่อ[10][11] ส่วนในหนังสือปฐมวงศ์ของ ก.ศ.ร. กุหลาบ เรียกว่า ดอกเดื่อ[12] เนื่องจากประสูติใต้ต้นมะเดื่อในแขวงเมืองพิจิตร ขณะพระมารดาเสด็จติดตามออกพระเพทราชาโดยเสด็จสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3 (สมเด็จพระนารายณ์) เสด็จขึ้นไปนมัสการพระพุทธชินราชและพระพุทธชินสีห์ที่เมืองพิษณุโลก

จดหมายเหตุเอนเยลเบิร์ต แกมป์เฟอร์ (Engelbert Kaempfer) นายแพทย์ชาวเยอรมันประจำคณะทูตของบริษัทอีสต์อินเดียของฮอลันดาที่เข้ามาเจริญพระราชไมตรีราชสำนักสยามในปี พ.ศ. 2233 ได้ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับปีประสูติของออกหลวงสรศักดิ์ว่า เมื่อ พ.ศ. 2233 พระสรศักดิ์ (Peja Surusak) พระมหาอุปราชมีพระชนม์ 20 พรรษา[13] แสดงว่าพระองค์ประสูติในปี พ.ศ. 2213[9]

29/03/2018

สงกรานต์ หากยังไม่มีแพลน ว่าจะไปเยี่ยมเยือนที่ใด ข้าจักเชิญมาเที่ยวตลาดไทย ย้อนยุค บ้านระจันนะเจ้าค่ะ 🙇🙇🙇 สงกรานต์ไทย สไตล์ บ้านระจัน
อย่าลืมแต่งไทยกันเยอะๆหนาเจ้าคะ

23/03/2018

ออเจ้าเอย... มาเที่ยวบ้านข้ากันเยอะๆหนาเจ้าคะ
#บุพเพสันนิวาส

23/03/2018

ตุ๊กตาชาววัง อ่างทอง

ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดท่าสุทธาวาส ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมีทัศนียภาพโดยรอบร่มรื่นและสวยงาม เป็นอาคารทรงไทย 2 ชั้น ชื่อว่า “คุ้มสุวรรณภูมิ” ชั้นบนแสดงนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ชั้นล่างเป็นที่ทำการของกลุ่มปั้นตุ๊กตาชาววัง มีการจัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาชาววัง พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดอ่างทอง ในราคาที่ย่อมเยา เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนแห่งนี้ได้อย่างยั่งยืน และเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ที่ นักท่องเที่ยวสามารถชมการสาธิตปั้นตุ๊กตาชาววัง เรียนรู้การปั้นตุ๊กตาด้วยดินเหนียวที่แสดงให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนและ วัฒนธรรมประเพณีไทยต่าง ๆ อาทิเช่น การละเล่นของเด็กไทย วงมโหรีปี่พาทย์ สุภาษิตคำพังเพยไทย หรือรูปผลไม้ไทยหลากหลายชนิด ซึ่งล้วนมีความสวยงามน่ารัก และรูปแบบต่างๆ มากมาย นอกจากที่ศูนย์ตุ๊กตาชาววังแห่งนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถชมการปั้นตุ๊กตาชาววัง ได้ที่บ้านเรือนราษฎรในละแวกนั้นได้อย่างเป็นกันเอง เนื่องจากในแต่ละบ้านจะทำตุ๊กตาคนละแบบแตกต่างกันไป

23/03/2018

ชุมชนคนทำกลอง อ่างทอง

ขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านผลิตกลองที่มีชื่อเสียงและดีที่สุดในประเทศไทย โดยชาวบ้านนิยมทำเป็นอาชีพเสริม หลังฤดูเก็บเกี่ยวนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2470 กลองของที่นี่ทำจากไม้ฉำฉา เพราะเป็นไม้เนื้ออ่อนที่ สามารถขุดเนื้อไม้ได้ง่ายและอีกหนึ่งวัตถุดิบสำคัญ คือ หนังวัว ที่ต้องเตรียมไว้สำหรับขึงทำหน้ากลอง การมาเยี่ยมชมหมู่บ้านทำกลองแห่งนี้ นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ สามารถเข้าชมกรรมวิธีการทำกลอง ตั้งแต่เริ่มกลึงท่อนไม้ ไปจนถึงขั้นตอนการขึ้นกลอง การฝังหมุด สำหรับกลองที่ทำมีตั้งแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ เช่น กลองทัด กลองสั้น กลองยาว กลองรำวง และกลองเพลที่ใช้ในวัด จนกระทั่งกลองขนาดเล็กจิ๋วสำหรับเป็นของที่ระลึก คุณจะเห็นถึงฝีมือการทำกลองที่ได้คุณภาพ ประณีต สวยงาม และยังสามารถซื้อกลับบ้านได้อีกด้วย
นอกจากนี้ ที่หมู่บ้านทำกลอง ยังมีกลองยาวที่ยาวที่สุดในโลกก็ว่าได้ โดยมีขนาดหน้ากลองกว้าง 36 นิ้ว 92 เซนติเมตร ยาว 7.6 เมตร ทำจากไม้จามจุรีต่อกัน 6 ท่อน กลองใบนี้ถือเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านทำกลอง ที่บ่งบอกว่าคุณมาถึงถิ่นทำกลองของจังหวัดอ่างทอง

23/03/2018

วิถีไทย สไตล์อ่างทอง๒

การท่องเที่ยววิถีไทย สไตล์อ่างทอง...
ออกไปเที่ยวกัน เท่ห์ๆ แบบไทยๆ...

23/03/2018

ท่องเที่ยววิถีไทย สไตล์อ่างทอง..

ท่องเที่ยววิถีไทย สไตล์อ่างทอง...

21/03/2018

วัดม่วง จ.อ่างทอง...

คุณเคยได้ยินไหมว่า พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก นั้นอยู่ในประเทศไทยและไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ? เราขอพาทุกท่านไปสักการะหลวงพ่อใหญ่ หรือ พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ประดิษฐานอยู่ที่วัดม่วง จังหวัดอ่างทอง

21/03/2018

วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง

วัดโบราณเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย สันนิษฐานได้จากซากอิฐแนวเขตเดิมจึงคะเนว่าเป็นวัดขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในอดีตเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ที่มีชื่อว่า พระศรีเมืองทอง มีความยาววัดจากปลายพระเมาลีถึงปลายพระบาทได้ 50 เมตร (25 วา) เดิมประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่ถูกไฟไหม้ปรักหักพังไป เมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 เหลือแต่องค์พระตากแดดตากฝน อยู่กลางแจ้งมานานนับเป็นร้อย ๆ ปี องค์พระพุทธรูปมีลักษณะและขนาดใกล้เคียงกับพระนอนจักรสีห์ จังหวัดสิงห์บุรี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยเดียวกัน องค์พระนอนมีพุทธลักษณะที่งดงาม พระพักตร์ยิ้มละไม สงบเยือกเย็นน่าเลื่อมใสศรัทธา

ภายในวัดมีซากโบราณสถานวิหารหลวงพ่อขาว ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงแค่ฐาน ผนังบางส่วนและองค์พระพุทธรูป ส่วนศาลาเอนกประสงค์ มีศาลรูปปั้นขุนอินทประมูลและโครงกระดูกมนุษย์ ขุดพบในเขตวิหารพระพุทธไสยาสน์เมื่อปี พ.ศ. 2541

21/03/2018

วัดสังกระต่าย ต.ศาลาแดง จ.อ่างทอง

วัดสังกระต่าย ตั้งอยู่ที่ ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง สถานที่ท่องเที่ยว Unseen แห่งใหม่ในอ่างทอง ตัวโบสถ์เก่าแก่มีต้นโพธิ์ ขนาดใหญ่ขึ้นปกคลุมรอบโบสถ์ 4 ต้น รวมถึงปกคลุมภายในโบสถ์ด้วย โดยภายในโบสถ์มีทั้งหมด 3 ห้อง ภายในห้องแรกมีพระบูชา คือ หลวงพ่อแก่น เมื่อเข้ามาในห้องใหญ่มีพระประธานองค์ใหญ่ 1 องค์ คือ หลวงพ่อวันดี และอีก 2 องค์มีขนาดย่อม ลงมา คือ หลวงพ่อศรี และหลวงพ่อสุข ส่วนห้องสุดท้ายเป็นห้อง ว่างเปล่า ตัวโบสถ์ไม่มีหลังคาแต่ร่มรื่น เนื่องจากอาศัยร่มเงาของต้นโพธิ์ที่ปกคลุมจนเปรียบ เสมือนหลังคาไปแล้ว ส่วนผนังโบสถ์ก็อยู่ในสภาพที่เก่าแก่ ทรุดโทรม แตกหัก แต่คงสภาพอยู่ได้โดยไม่พังทลายลงมา เพราะได้รากต้นโพธิ์ ทั้ง 4 ต้น ที่ขึ้นอยู่ 4 มุม รากได้ชอนไชยึดผนังโบสถ์ไว้ทั้งหลังอย่างแน่นหนา

21/03/2018

OneTripวิถีไทยสไตล์ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสัก's cover photo

21/03/2018

ท่องเที่ยววิถีไทย สไตล์อ่างทอง

ท่องเที่ยววิถีไทย สไตล์อ่างทอง...

19/01/2018

เทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่23

จัดใหญ่ "เทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่23"

17/01/2018

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 23
มากันเยอะๆนะคะ

09/01/2018

OneTripวิถีไทยสไตล์ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสัก's cover photo

01/01/2018

สวัสดีปี ๒๕๖๑ นะคะ

24/11/2017

FORD ONE TRIP ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน

OneTrip app ดีๆ ที่พาคุณไปสัมผัสวิถีไทยสไตล์ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสักได้ในแบบของคุณเอง...
ท่องเที่ยววิถีไทย คุณทำได้แค่ปลายนิ้ว
แต่ถ้าจะสัมผัสวิถีไทย คุณต้องใช้ "ทั้งหัวใจ"
Discover Thainess, you can do it just from your fingertip.
But if you want a touch of Thainess, you must use your whole heart.

FORD ONE TRIP ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

21/11/2017

OneTripวิถีไทยสไตล์ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสัก

21/11/2017

OneTripวิถีไทยสไตล์ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสัก's cover photo

27/10/2017

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้...

prachachat.net 26/10/2017

ภาพชุดสำนักข่าวต่างประเทศ บันทึกไว้ให้โลกจารึก พิธีอัญเชิญพระบรมโกศไปพระเมรุมาศ

บันทึกไว้ให้โลกจารึก...

prachachat.net ภาพจากสำนักข่าวต่างประเทศรอยเตอร์ (Reuters) บันทึกภาพวั …

พิพิธพัณฑ์เรือพื้นบ้าน 04/10/2017

ลพบุรี

พระตำหนักคำหยาด 04/10/2017

อ่างทอง

ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน 04/10/2017

ทุกเสาร์ อาทิตย์ แวะมาเยี่ยมเยือนกันได้นะเจ้าคะ

03/10/2017

OneTripวิถีไทยสไตล์ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสัก's cover photo

03/10/2017

OneTripวิถีไทยสไตล์ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสัก

สิงห์บุรี มีดีกว่าที่คุณคิด...
มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ

ออกไปด้วยกันไหม ออกไปเที่ยวกันไหม เที่ยวบ้านเรานี้ก็สุขใจไม่แพ้ใคร
ออกไปด้วยกันไหม ออกไปกับฉันไหม ไปหรือเปล่า ออกไปรับความสวยงามแบบไทยไทย
ออกไปเที่ยวกันเท่เท่แบบไทยไทย
......................................................
Concept : ท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์สิงห์บุรี
Location : จ.สิงห์บุรี
โครงการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวอารยธรรมวิถีไทยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสัก
ประชาสัมพันธ์ จังหวัดสิงห์บุรี
.........................................
เพลง : "ออกไปเที่ยวกันไหม"
Lyrics : กฤษติกร พรสาธิต
Melody : นายกฤษติกร พรสาธิต
Arrange : Playground
Musician : Playground
Vocalist : กฤษติกร พรสาธิต
Chorus : นายวัชระ ชัยพันธุ์

02/10/2017

OneTripวิถีไทยสไตล์ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสัก

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ปั่นเก๋ไก๋สไตล์ชัยนาท
ปั่นเก๋ไก๋สไตล์ชัยนาท
ปั่นเก๋ไก๋สไตล์ชัยนาท
ตุ๊กตาชาววัง อ่างทอง
ชุมชนคนทำกลอง อ่างทอง
วิถีไทย สไตล์อ่างทอง๒
ท่องเที่ยววิถีไทย สไตล์อ่างทอง..
วัดม่วง จ.อ่างทอง...
วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง
วัดสังกระต่าย ต.ศาลาแดง จ.อ่างทอง
ท่องเที่ยววิถีไทย สไตล์อ่างทอง
เทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่23

ที่ตั้ง

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสัก
Sing Buri

บริษัทตัวแทนท่องเที่ยว อื่นๆใน Sing Buri (แสดงผลทั้งหมด)
sudswarttour.com sudswarttour.com
Sing Buri, 16000

ท่องเที่ยวทั่วไทย เดินทางปลอดภัย บริการประทับใจ ไปกับสุดสวาททัวร์