วัดบางนา ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

วัดบางนา ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ตำแหน่งใกล้เคียง สำนักงานตัวแทนจัดการท่องเที่ยว

TAC Travel Agency Co.,ltd
TAC Travel Agency Co.,ltd
99/144 หมู่ 5 หมู่บ้าน สิรภัทร 2 ถ.รัตนาธิเบศน์ ไทรม้า เมืองนนทบุรี, Bangkok
Top Five Holiday
Top Five Holiday
101/141 หมู่ 4 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมือง, Amphoe Muang Nonthaburi
VISA GROUP Travel and Seminar
VISA GROUP Travel and Seminar
101/505 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมือง
Gogugo
Gogugo
222/64 หมู่ 5 Bangraknoi, Muang Nontha Buri
สะพานมหาเจษฎาบดินทร์
สะพานมหาเจษฎาบดินทร์
Chetsada Bodin 9, Phra Nakhon
Siam Sabai Tour
Siam Sabai Tour
71/6 Rattanathibet Road,Bangraknoi,, Muang Nonta Buri
Ideal One Tour & Travel Co., Ltd
Ideal One Tour & Travel Co., Ltd
198/20 Modi Villa
Travel Team Tour and Education
Travel Team Tour and Education
89/59 Mooban Nonnicha Soi 9, Rattanatibet Rd, Non Buri
Mandaweetour
Mandaweetour
34/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, Bangkok
Travel Addict - ชีวิตติดเที่ยว
Travel Addict - ชีวิตติดเที่ยว
Bangkok 11000
ศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับนนทบุรี - ซอยช้าง
ศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับนนทบุรี - ซอยช้าง
ศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับ ซอยช้าง
GOLD CLASS TRAVEL
GOLD CLASS TRAVEL
11/75 Life Bangkok Boulevard Ratchapruek Bangplub Pakkret
Travelzeed
Travelzeed
105/12 หมู่4 ถนนราชพฤกษ์, บางรักน้อย, Amphoe Muang Nonthaburi
Support and Service Travel, Guide
Support and Service Travel, Guide
90 The villa, Amphoe Muang Nonthaburi
Bear n Buddy Travel.
Bear n Buddy Travel.
112/34 M.1 soi bangsrimuang 22, Non Buri

สถานที่ปฏิบัติธรรม ร่มรื่น สงบ เย็น เป็นสัปปายะ

เพจนี้สร้างเพื่อเป็นหนึ่งช่องทางในการติดต่อกับทางวัด และเพื่อประชาสัมพันธ์ ถึงกิจกรรม งานบุญต่างๆของทางวัด มิได้สร้างเพื่อความบันเทิงแต่อย่างใด

หน้าที่: ศูนย์ปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน แนวสติปัฏฐาน ๔

แจ้งให้ทราบ เนื่องจากในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ทางวัดบางนาได้จัดงานมุทิตาจิตแสดงความยินดีแก่

พระมหาสมยศ ปภากโร (หงษ์สวัสดิ์) รับประกาศนียบัตรพัดยศ เปรียญธรรม ๓ ประโยค

พระสุรสิทธิ์ ติสาโร (พรหมบัวคู) รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลบางกร่าง-บางรักน้อย

พระธนากฤต อนุตฺตโร (มือชัยภูมิ) รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการวัดบางนา

พุทธศาสนิกชนทุกท่านสามารถนำภัตตาหารมาถวายพระภิกษุได้ตามปกติ ภัตตาหารที่ท่านนำมาจะถวายแด่พระภิกษุในเวลาเพล(๑๑.๐๐ น.) (ไม่มีแสดงพระธรรมเทศนาในเวลาเช้า)

กำหนดการ

เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

เวลา 13.00 น. ร่วมฉลองแห่พัดยศ และใบตราตั้งเลขานุการ

เวลา 14.00 น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญชัยมงคลคาถา

เวลา 14.30 น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป สวดมาติกาและบังสุกุล อุทิศแด่อดีตเจ้าอาวาสพระครูนนทคุณวัฒน์ (วิทยา กุศลศาสตร์)

เวลา 15.15 น. ร่วมมุทิตาจิตแสดงความยินดีแก่ พระมหาสมยศ ปภากโร (หงษ์สวัสดิ์) พระสุรสิทธิ์ ติสาโร (พรหมบัวคู) พระธนากฤต อนุตฺตโร (มือชัยภูมิ)

ขออนุโมทนาบุญ

คุณนิรุตติ จุลเสน (เจ้าภาพหลังที่ ๑๕)

คุณสนั่น บัวเผื่อน (เจ้าภาพหลังที่ ๑๖)

คุณอนันต์ ปานอ่วม (เจ้าภาพหลักที่ ๑๗)

ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณกุฎีสงฆ์ สาธุ สาธุ

และร้านอาหารครัว'สิกุล' อีสเทรนซีบอร์ด(ระยอง) และกัลยาณมิตร ร่วมสมทบทุนในการบูรณกุฎีสงฆ์

อีกทั้งทางวัดขอประชาสัมพันธ์อีกครั้ง ขณะนี้มีท่านผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าทั้งสิ้น ๑๗ หลัง ยังคงเหลืออีก ๓ หลัง ที่รอท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันเป็นเจ้าภาพบูรณกุฏีสงฆ์ ณ วัดบางนา ขอให้ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมีความสุข ความเจริญ เจริญในศิล เจริญในธรรม จนถึงพระนิพพานด้วยเทอญ

ขออนุโมทนาบุญ

คุณเทวัญ คุณจัตตุพร คุณลัทธวัฒน์ คุณจิรพัส พงค์พนมเวช
คุณสุวิทย์ เจนณะสมบัติ (เจ้าภาพหลังที่ ๑๓)

คุณพ่ออุทัย คุณแม่ลำพอง สุรมณี (พร้อมบุตรหลาน)
คุณพ่อพล คุณแม่เอียน ปัญญาเอก (พร้อมบุตรธิดา)
คุณมาลี คุณแจ๋ว เอี่ยมพรม คุณมาลัย อรรถวิชัย
พันเอกสุชีพ คุณสุมาลี คุณฐิติม เนินพันธ์ (เจ้าภาพหลังที่ ๑๔)

ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณกุฎีสงฆ์ สาธุ สาธุ

อีกทั้งทางวัดขอประชาสัมพันธ์อีกครั้ง ขณะนี้มีท่านผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าทั้งสิ้น ๑๔ หลัง ยังคงเหลืออีก ๖ หลัง ที่รอท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันเป็นเจ้าภาพบูรณกุฏีสงฆ์ ณ วัดบางนา ขอให้ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมีความสุข ความเจริญ เจริญในศิล เจริญในธรรม จนถึงพระนิพพานด้วยเทอญ

วัดบางนา มีเรื่องประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ๒ เรื่อง
๑. ท่านพุทธศาสนิกชนที่มีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพ ‘ผ้าป่าบริวารกฐิน’ (กองละ ๒,๕๖๒ บาท) สามารถติดต่อขอเป็นเจ้าภาพได้ตั้งแต่วันนี้ ทาง Inbox หรือ โทร ๐-๒๙๒๑-๖๕๘๑ , ๐-๒๙๒๑-๗๙๗๐ เป็นต้นไป
๒. ท่านพุทธศาสนิกชนที่มีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานในวันทอดกฐิน สามารถแจ้งความประสงค์และรายการอาหาร หรืออุปกรณ์ที่ต้องการใช้ทางวัดจัดเตรียมให้ เช่น ถังแก๊ส เตาแก๊ส หม้อ กระทะ จาน ฯลฯ เป็นต้น ได้ตั้งแต่วันนี้ ทาง Inbox หรือ โทร ๐-๒๙๒๑-๖๕๘๑ , ๐-๒๙๒๑-๗๙๗๐
ขอให้ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมีความสุข ความเจริญ เจริญในศีล เจริญในธรรม จนถึงพระนิพพานด้วยเทอญ

ขออนุโมทนาบุญกับ คุณสุรชัย เภาโบรมย์ (เจ้าภาพหลังที่ ๑๑) และ ครอบครัวแสงสว่างพร้อมด้วยครอบครัวขาวผ่อง (เจ้าภาพหลังที่ ๑๒) ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณกุฎีสงฆ์ สาธุ สาธุ
อีกทั้งทางวัดขอประชาสัมพันธ์อีกครั้ง ขณะนี้มีท่านผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าทั้งสิ้น ๑๒ หลัง ยังเหลืออีก ๘ หลัง ที่รอท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันเป็นเจ้าภาพบูรณกุฏีสงฆ์ ณ วัดบางนา ขอให้ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมีความสุข ความเจริญ เจริญในศิล เจริญในธรรม จนถึงพระนิพพานด้วยเทอญ

ขออนุโมทนาบุญกับ คุณสุรินทร์ คุณสุรางค์ หิรัญศรี (เจ้าภาพหลังที่ ๑๐) ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณกุฎีสงฆ์ สาธุ สาธุ
อีกทั้งทางวัดขอประชาสัมพันธ์อีกครั้ง ขณะนี้มีท่านผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าทั้งสิ้น ๑๐ หลัง ยังเหลืออีก ๑๐ หลัง ที่รอท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันเป็นเจ้าภาพบูรณกุฏีสงฆ์ ณ วัดบางนา ขอให้ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมีความสุข ความเจริญ เจริญในศิล เจริญในธรรม จนถึงพระนิพพานด้วยเทอญ

#คติธรรม เนื่องใน #วันวิสาขบูชา
วันเสาร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

“ดิถีวิสาขบูชา อันเป็นวันคล้าย #วันประสูติ_ตรัสรู้_และปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นวันสำคัญสากลของโลก ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้ว

พระโพธิสัตว์สิทธัตถราชกุมารเสด็จอุบัติขึ้นบนโลกนี้เมื่อกว่า ๒,๖๐๐ ปีก่อน ทรงถึงพร้อมด้วยพระชาติ มีพระกายลักษณะอย่างมหาบุรุษครบถ้วนเป็นอัศจรรย์ แต่ที่วิเศษยิ่งกว่านั้นคือพระคุณ ด้วยเหตุแห่งการตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ยังให้ทรงบริบูรณ์ด้วย “#พระปัญญาคุณ” สามารถชำระกิเลสเครื่องเศร้าหมองให้หมดสิ้นไปจากพระทัย บรรลุถึงความสะอาดผ่องใสที่เรียกว่า “#พระบริสุทธิคุณ” แล้วจากนั้นไม่นานก็ได้ทรงเผยแผ่พระธรรมสั่งสอนโลก ด้วยอำนาจแห่ง “#พระมหากรุณาคุณ” ครบถ้วนแห่งองค์คุณของความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอด ๔๕ พรรษาแห่งการบำเพ็ญพุทธกิจ

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มี #พระปัจฉิมวาจาก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน ว่า "วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ" แปลความว่า "#สังขารมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา_ท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด" ดังนี้

ขอทุกท่านหันกลับมาพิจารณาสังขารธรรม หรือความปรุงแต่งในรูปและนาม ณ บัดนี้ แล้วจงฉุกคิดถามตนเองว่า ในขณะที่รูปและนามกำลังเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านได้อบรมเจริญปัญญา เป็นเสบียงแห่งอนาคตไว้มากน้อยเพียงไรแล้ว ท่านกำลังมีความประมาทในชีวิต เผลอคิดไปว่ายังเหลือเวลาอยู่อีกมากหรือไม่ ในเมื่ออันที่จริง ทุกคนไม่อาจทราบได้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อไร

ชีวิตนี้สั้นนัก เพราะฉะนั้น"#ความไม่ประมาท” ณ ขณะปัจจุบัน จึงเป็นบทสรุปแห่งพระบรมพุทโธวาทที่สั้นที่สุด แต่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับชาวพุทธทุกคน

​ขอสาธุชนอย่าละเลยการบำเพ็ญทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา อันนับเป็น “#ปฏิบัติบูชา” ที่พึงกระทำต่อพระรัตนตรัย เพื่อความดำรงคงมั่นแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นประทีปส่องใจเวไนยนิกรทั้งปวงสืบไปตลอดกาลนาน เทอญ.

#สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ_สมเด็จพระสังฆราช_สกลมหาสังฆปริณายก
#วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

[05/15/19]   ขออนุโมทนาบุญกับ คุณวันเพ็ญ ศรีโฉมงาม (เจ้าภาพหลังที่ ๙) ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณกุฎีสงฆ์ สาธุ สาธุ
อีกทั้งทางวัดขอประชาสัมพันธ์อีกครั้ง ขณะนี้มีท่านผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าทั้งสิ้น ๙ หลัง ยังเหลืออีก ๑๑ หลัง ที่รอท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันเป็นเจ้าภาพบูรณกุฏีสงฆ์ ณ วัดบางนา ขอให้ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมีความสุข ความเจริญ เจริญในศิล เจริญในธรรม จนถึงพระนิพพานด้วยเทอญ

วัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม

#พุทธศาสนาคือกฎของธรรมชาติ. (ไม่มีผู้วิเศษบันดาล). #อิทัปปัจจยตา[ความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัย สิ่งนี้สิ่งนีจึงเกิดขึ้น].

อิมัส๎มิง สะติ อิทัง โหติ;
เมื่อสิ่งนี้ “มี” สิ่งนี้ ย่อมมี

อิมัสสุปปาทา อิทัง อุปปัชชะติ;
เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น

อิมัส๎มิง อะสะติ อิทัง นะ โหติ;
เมื่อสิ่งนี้ “ไม่มี” สิ่งนี้ ย่อมไม่มี

อิมัสสะ นิโรธา อิทัง นิรุชฌะติ.
เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป

นิทาน. สํ. ๑๖/๘๔/๑๕๔.

#ปฏิจจสมุปบาท (สิ่งที่อิงอาศัยกันแล้วเกิดขึ้น)
อวิชชาปัจจะยา สังขารา เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี
สังขาระปัจจะยา วิญญานัง เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี
วิญญาณะปัจจะยา นามะรูปัง เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี
นามะรูปะปัจจะยา สะฬายะตะนัง เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะจึงมี
สะฬายะตะนะปัจจะยา ผัสโส เพราะสฬายตนเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี
ผัสสะปัจจะยา เวทนา เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี
เวทะนายะปัจจะยา ตัณหา เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี
ตัณหาปัจจะยา อุปาทานัง เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี
อุปาทานะปัจจะยา ภะโว เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี
ภะวะปัจจะยา ชาติ เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี
ชาติปัจจะยา ชะรามะระณัง เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะจึงมี
โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา สัมภะวันติ ความโศก ความคร่ำครวญ ทุกข์ โทมนัส และความคับแค้นใจ ก็มีพร้อม
เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ สะมุทะโย โหติ การเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งปวงนี้ จึงมีด้วยประการฉะนี้ ฯ
อวิชชายะ เตววะ อะเสสะวิราคะนิโรธา สังขาระนิโรโธ เพราะอวิชชาสำรอกดับไปไม่เหลือ สังขารจึงดับ
สังขาระนิโรธา วิญาณะนิโรโธ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ
วิญญาณะนิโรธา นามรูปะนิโรโธ เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ
นามะรูปะนิโรธา สะฬายะตะนะนิโรโธ เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ
สะฬายะตะนะนิโรธา ผัสสะนิโรโธ เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ
ผัสสะนิโรธา เวทนานิโรโธ เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ
เวทนานิโรธา ตัณหานิโรโธ เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ
ตัณหานิโรธา อุปาทานะนิโรโธ เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ
อุปาทานะนิโรธา ภะวะนิโรโธ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ
ภะวะนิโรธา ชาตินิโรโธ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ
ชาตินิโรธา ชะรามะระณัง เพราะชาติดับ ชรามรณะจึงดับ
โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา นิรุชฌันติ ความโศก ความคร่ำครวญ ทุกข์ โทมนัส และความคับแค้นใจจึงดับ
เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ นิโรโธ โหติ การดับแห่งกองทุกข์ทั้งปวงนี้ จึงมีด้วยประการฉะนี้. [ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์].

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง สำนักงานตัวแทนจัดการท่องเที่ยว ใน Nonthaburi?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ที่ตั้ง

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


วัดบางนา 128 หมู่ 6 ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง
Nonthaburi
11000
ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว อื่นๆใน Nonthaburi (แสดงผลทั้งหมด)
Unseen In Hongkong Unseen In Hongkong
Bangkhen
Nonthaburi, 11000

ข้อมูลการท่องเที่ยวฮ่องกงแบบ Unseen

ไหว้พระ 9 วัด ไหว้พระ 9 วัด
143/216 พฤกษาวิลล์ บางคูเวียง บางกรวย
Nonthaburi, 11130

ทัวร์ไหว้พระ 9 วัดโดยรถตู้ VIP 10 ที่นั่ง รับถึงบ้าน บริการเป็นกันเอง ด้วยคุณภาพ

มาดามวี ออน ทัวร์ มาดามวี ออน ทัวร์
เมืองทองธานี
Nonthaburi, 11000

ทัวร์ต่างประเทศ ดูงาน ตั๋วเครื่องบิน

ทัวร์ต่างประเทศ เกาหลี ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง ทัวร์ต่างประเทศ เกาหลี ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง
Nonthaburi, 11000

Royal Tours Group ททท. 11/07560 สนใจติดต่อสอบถามขอโปรแกรมได้เลยค่ะ 🎈มินนี่ 📱 063-2027751 🆔 : @royaltour55 (ใส่ @ ข้างหน้าด้วยน

Dreamtrips by Chinta Dreamtrips by Chinta
119/46
Nonthaburi, 11000

เที่ยวหรูทั่วโลกระดับ4-5ดาว ในราคาสุดประหยัด เป็น Representative รับค่านายหน้าและท่องเที่ยวฟรี

Varita Travel Varita Travel
88 เดอะเทอร์มินอล
Nonthaburi, 11130

บริการจัดกรุ๊ปท่องเที่ยว ดูงาน สัมมนา ทั้งในและต่างประเทศ

Itravelscenter Itravelscenter
19/71 หมู่บ้านชวนชื่นโมตัส เซนโทร ซอยแจ้งวัฒนะ41 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด
Nonthaburi, 11120

Wholesale Tour ญี่ปุ่น ไต้หวัน ยุโรป มาเลเซีย สิงคโปร์ จีน ดูไบ รับทำแลนด์คุณภาพราคาพิเศษ

Exotic Travel Exotic Travel
91/40 M.Patio Bronstreet Rd, Nonthaburi Thailand.
Nonthaburi, 11120

ทัวร์ทั่วโลก,ตั๋วเครื่องบินในประเทศ-ต่างประเทศ,โรงแรมทั่วโลก mobile : 0905642269 Tel:02-503-4563-5 Fax:02-503-4561

มึนตึบ มึนตึบ
Nonthaburi, 11000

- แชร์ทุกเรื่องที่อยากแชร์ ติดต่อโฆษณา โปรโมทสินค้า ทาง inbox หรือ ไอดี ไลน์ 0986646625

Travel to Himalayas Travel to Himalayas
11/118 Ngamwongwan Road
Nonthaburi, 11000

Information center for Bhutan, Tibet, Nepal, India, Pakistan.

Mingalarpar Myanmar Mingalarpar Myanmar
ซอย พิชยนันท์ 4
Nonthaburi, 11000

รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาพม่า หรือภาษาพม่าเป็นภาษาไทย,สอนภาษาพม่า