World Heritage Panomrung Historical park ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทหินมรดกโลก

World Heritage Panomrung Historical park ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทหินมรดกโลก

ตำแหน่งใกล้เคียง สำนักงานตัวแทนจัดการท่องเที่ยว

World Heritage Phnomrung  ปราสาทพนมรุ้ง มรดกโลกในจังหวัดบุรีรัมย์
World Heritage Phnomrung ปราสาทพนมรุ้ง มรดกโลกในจังหวัดบุรีรัมย์
ตำบลตาเป๊ก อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ, Nang Rong
ปราสาทเขาพนมรุ้ง สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ Prasat Kao Phanomrung
ปราสาทเขาพนมรุ้ง สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ Prasat Kao Phanomrung
ตำบลตาเป๊ก ยายแย้มพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110, Nang Rong
เขาพนมรุ้ง พนมรุ้งมรดกโลก Phnomrung World Heritage, Phanomrung Ruin Buriram
เขาพนมรุ้ง พนมรุ้งมรดกโลก Phnomrung World Heritage, Phanomrung Ruin Buriram
ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, Prakhon Chai
พนมรุ้ง ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์ Phanomrung Historical Park Buriram
พนมรุ้ง ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์ Phanomrung Historical Park Buriram
ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110, Amphoe Prakhon Chai
เทศกาลขึ้นเขาพนมรุ้งและงานแสดงแสงสีเสียง Phanomrung Festival Buriram.
เทศกาลขึ้นเขาพนมรุ้งและงานแสดงแสงสีเสียง Phanomrung Festival Buriram.
ต.ตาเป็ก, Amphoe Prakhon Chai
ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง
ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง
ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง (ร้านคุณพุฑฒิ ), Buriram
เขาพนมรุ้ง Phanomrung Phnomrung Panomrung ปราสาทหินพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์
เขาพนมรุ้ง Phanomrung Phnomrung Panomrung ปราสาทหินพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์
ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, Nang Rong
ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ปราสาทหินพนมรุ้ง เที่ยวบุรีรัมย์ Ruins Phanomrung Ruin
ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ปราสาทหินพนมรุ้ง เที่ยวบุรีรัมย์ Ruins Phanomrung Ruin
ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 Thailand
ปราสาทเมืองต่ำ
ปราสาทเมืองต่ำ
อ.ประโคนชัย, Amphoe Prakhon Chai
บ้านโคกเมือง จ.บุรีรัมย์
บ้านโคกเมือง จ.บุรีรัมย์
บ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย, Prakhon Chai
ปราสาท เมืองต่ำ Mueangtam Ruin Buriram
ปราสาท เมืองต่ำ Mueangtam Ruin Buriram
ประโคนชัย, Prakhon Chai
ปราสาทหินเมืองต่ำ
ปราสาทหินเมืองต่ำ
ทางหลวง ชนบท บร. 3054, Amphoe Prakhon Chai
Prasat Muang Tam
Prasat Muang Tam
อ.ประโคนชัย, Amphoe Prakhon Chai
Prasat Muangtam ปราสาทเมืองต่ำ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
Prasat Muangtam ปราสาทเมืองต่ำ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์, Prakhon Chai

World Heritage Panomrung Historical park ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทหินมรดกโลก ใน องเฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

World Heritage Panomrung Historical park ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทหินมรดกโลก สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ Phanomrung Historical Park.อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง หรือ ปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นหนึ่งในปราสาทหินในกลุ่มราชมรรคา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 บ้านดอนหนองแหน ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์ลงมาทางทิศใต้ประมาณ 77 กิโลเมตร ประกอบไปด้วยโบราณสถานสำคัญ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว สูงประมาณ 200 เมตรจากพื้นราบ (ประมาณ 350 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง) คำว่า พนมรุ้ง นั้น มาจากภาษาเขมร คำว่า วนํรุง แปลว่า ภูเขาใหญ่ปราสาทหินพนมรุ้งเป็นโบสถ์พราหมณ์ลัทธิไสวะ มีการบูรณะก่อสร้างต่อเนื่องกันมาหลายสมัย ตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 ถึงพุทธศตวรรษที่ 17 และในพุทธศตวรรษที่ 18 พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอมได้หันมานับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน เทวสถานแห่งนี้จึงได้รับการดัดแปลงเป็นวัดมหายาน ในช่วงแรกปราสาทหินพนมรุ้ง สร้างขึ้นจากหินทรายสีชมพู ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้งสูง 1,320 ฟุตจากระดับน้ำทะเล ชื่อพนมรุ้งแปลว่าภูเขาใหญ่ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 15-18ปราสาทประธาน ตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางของลานปราสาทชั้นใน มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมมณฑป คือห้องโถงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เชื่อมอยู่ทางด้านหน้าที่ส่วนประกอบของปรางค์ประธานตั้งแต่ฐานผนังด้านบนและด้านล่าง เสากรอบประตู เสาติดผนัง ทับหลัง หน้าบัน ซุ้มชั้นต่าง ๆ ตลอดจนกลีบขนุน ก่อด้วยหินทรายสีชมพูมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมกว้าง 8.20 เมตร สูง 27 เมตร ด้านหน้าทำเป็นมณฑปโดยมีอันตราละหรือฉนวนเชื่อมปราสาทประธานนี้ เชื่อว่า สร้างโดย นเรนทราทิตย์ ซึ่งเป็นผู้นำปกครองชุมชนที่มีปราสาทพนมรุ้งเป็นศูนย์กลาง ราว พุทธศตวรรษที่ 17ภายในเรือนธาตุตรงกึ่งกลาง เรียกว่าห้องครรภคฤหะ เป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพที่สำคัญที่สุด ในที่นี้คือ ศิวลึงค์ ซึ่งแทนองค์พระศิวะ เป็นที่น่าเสียดายว่า ประติมากรรมชิ้นนี้ได้สูญหายไป เหลือเพียงแต่ ท่อโสมสูตร คือร่องน้ำมนต์ที่ใช้รับน้ำสรงจากการสักการะศิวลึงค์เท่านั้น ติดต่อที่พักใกล้กับอุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทเขาพนมรุ้ง โรงแรมนางรอง Nangrong Hotel “Special price Buriram hotels” ตั้งอยู่ที่ ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 Tel : 044-631014 ; Mobile : 081-9553477 ; Fax : 044-631465 Website : http://www,nangronghotel.com Facebook :http://www.facebook.com/Resort.Nangrong/ Email : [email protected]

หน้าที่: ให้ความรูแก่ผู้ที่สนใจ ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ อารยธรรมเขมรในประเทศไทย World Heritage Panomrung Historical park ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทหินมรดกโลก ใน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

[06/15/19]   การแสดง แสง สี เสียง ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ Phanomrung Temple Buriram Thailand

ขบวนแห่ ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 2562

ขบวนแห่ ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 2562 ขบวนแห่เทพพาหนะ การแสดง แสง สี เสียง ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ Phanomrung Temple Buriram

[06/15/19]   การแสดง แสง สี เสียง ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ Phanomrung Temple Buriram Thailand

ขอแนะนำโรงแรมราคาประหยัด ใจกลางเมืองนางรอง ใกล้ตลาดไนท์และ 7-11 @

โรงแรมนางรอง (Nangrong Hotel) The original Nangrong. มาสัมผัสวิถีความเป็นนางรอง @ โรงแรมนางรอง ตั้งอยู่ใกล้,ถนนคนเดินของนางรอง “ถนนถมหมืดถมมอ” เปิดทุกวันศุกร์และวันเสาร์ , 7-ELEVEN , ตลาดไนท์. ตลาดเช้า ของกินอร่อยๆเพียบ สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆในบุรีรัมย์ , สนามแข่งรถอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิต , สนามบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ,ปราสาทเมืองต่ำ , ปราสาทเขาพนมรุ้ง ,
ที่อยู่ : 243 ถ.ประดิษฐ์ปานะ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
Tel: 044-631014 Mobile: 061-9171417 ; Fax: 044-631465
Website: https://www.nangronghotel.com

#Resortsnangrong
#ที่พักบุรีรัมย์
#Resortsmuangtam
#ที่เที่ยวที่บุรีรัมย์
#ประชาสัมพันะ์จังหวัดบุรีรัมย์

th.readme.me

ปราสาทหินพนมรุ้ง

ปราสาทหินพนมรุ้ง | README.ME อ่านต่อได้ที่ : https://th.readme.me/p/23191

th.readme.me ปราสาทหินพนมรุ้ง รีวิวโดย Wit Sil

พระอาทิตย์ส่องผ่าน 15 ช่องประตู @ ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์

ขอบคุณรูปภาพสวยๆ จาก Duean Chayanit

#ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง
#ปราสาทเขาพนมรุ้ง
#เขาพนมรุ้ง
#phanomrung
#buriram

พระอาทิตย์ส่องผ่าน 15 ช่องประตู @ ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์

ขอบคุณรูปภาพสวยๆ จาก Duean Chayanit

#ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง
#ปราสาทเขาพนมรุ้ง
#เขาพนมรุ้ง
#phanomrung
#buriram

store.line.me

Miss Nangrong Buriram – สติกเกอร์ LINE | LINE STORE

Sticker Line อัปสราปราสาทหินพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์

ดาวน์โหลดได้แล้วนะคะ

https://store.line.me/stickershop/product/3788205/th

#Buriramresorts
#หอพักบุรีรัมย์
#buriramroom
#ที่เที่ยวบุรีรัมย์
#บุรีรัมย์

store.line.me Miss Nangrong. Welcome to Nangrong Buriram. Mascot of Nangrong Town in Buriram Province thailand

#เขาพนมรุ้ง (ซ้อนฟ้าครับ)

ขอบคุณ CR เจ้าของภาพ PS Potographer

#พนมรุ้ง #ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง #ปราสาทหินพนมรุ้ง #phanomrung

ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมงาน
เทศกาลวันเด็กในทุ่งกว้าง#3
เติมเต็มจินตนาการผ่านการแบ่งปัน

วันเสาร์ที่ 26มกราคม 2562
ณ.โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง ม.๑ ต.ถาวร
อ.เฉลิมพระเกียรติ์ จ.บุรีรัมย์ 31170

มิตรภาพอันอบอุ่นจะอบอวนทั่วท้องทุ่งอันกว้างใหญ่อีกครั้ง เชิญชวนเด็กๆทุกคนมาเติมเต็มจินตนาการผ่านกิจกรรมอันหลากหลาย ซับดนตรีและวิถีธรรมทุ่งกว้างอันเรียบง่ายเพื่อสุมทรียะอันเบิกบาน

เราเชื่อว่า มิตรภาพและการเอื้อเฟื้อแบ่งปันน้ำใจให้กันและกันจะยังความงดงามและน่าอยู่ให้เกิดขึ้นกับสังคมได้ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายถ้าท่านใดอยากร่วมแบ่งปันปัจจัยเพื่อเด็กๆก็สาธุครับ

เตรียมกาย เตรียมใจ เตรียมเต้นท์ของท่านให้พร้อมเพื่อซึมซับความสุขเล็กๆสู่จินตนาการที่ยิ่งใหญ่

เตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมเตนท์ของท่านให้พร้อม เพื่อรอรับรุ่งอรุณแห่งวันใหม่ วันแห่งการแบ่งปันน้ำใจเพื่อหัวใจอันเบิกบาน

07.00 น. - ถวายภัตตาหารเช้า แด่ พระภิกษุสงฆ์
08.00 น. – สู่เข่า เล่าขวัญ ผูกข้อ ต่อแขน เอาพี่เอาน้อง
09.00 น. – กิจกรรมแล่นเป็นเด็กในทุ่งกว้าง
17.00 น- .ชมการแสดงดนตรี สุนทรียในทุ่งกว้าง
- โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง
- กู่แคน
- อ.อ้นแคนเขียว
- ถาวรออนซอนศิลป์ (ความงดงามแห่งยุกสมัย)
- Suvichanon Non
- อ.ท้อป ผ้าขาวม้า
- วงด่านช้าง.
กติกา
1. การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว(ปักหมุด โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง) รถโดยสารประจำทาง มาลงที่ อ.นางรอง แล้วติดต่อ ปู- 082 1508232
2. มีจุดกางเต้นท์ สำหรับท่านที่อยากสัมผัสไออุ่นให้เต็มอ่ม โปรดนำเตนท์ เครื่องนอน เครื่องกันหนาว อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวของท่านมาด้วยครับ
3. อาหารการกิน สามารถเตรียมข้าวสาร อาหารการกินมาปรุง มาแบ่งปัน มาทานร่วมกัน และเตรียมอาหารทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ในช่วงเช้าได้ด้วยนะครับ (เตรียมแก๊สปิคนิคมาได้ครับ แต่ไม่อนุญาตให้ก่อไฟในทุ่งนาซึ่งเต็มไปด้วยฟาง)
4. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเพื่อเด็กๆนะครับ

หมายเหตุ....ฝากถึง นักกิจกรรม และ ศิลปินนักร้องนักดนตรี โรงทาน ท่านใดอยากร่วมแบ่งปันเพื่อเด็กๆ จะขอบพระคุณมากๆครับ
ติดต่อสอบถาม ปู- 082 1508232 / 083 0892980

โชว์ความเป็นไทย! ตำนานดอร์ทมุนด์ เที่ยวชมปราสาทพนมรุ้ง - หมู่บ้านทอผ้าไหม ลิ้มรสอาหารอีสาน

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 17 พ.ย. 61 ทีมตำนานโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ทีมดังแห่งศึกบุนเดสลีกา เยอรมนี ที่เดินทางมาแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ กับ อดีตนักเตะบุรีรัมย์ โดยนักเตะดอร์ทมุนด์ ได้ไปเที่ยวชมปราสาทพนมรุ้ง สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อทางวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมกับเดินทางไปเที่ยวชมหมู่บ้านทอผ้าไหม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งของดีประจำจังหวัด

https://www.facebook.com/pg/BuriramUnitedFC/photos/?tab=album&album_id=1923516237768309&__xts__[0]=68.ARCEUcZZYwuxCke62LEGE9LSfbOPR1KISEDrnzUcaDjwsa5KktE2nDgo-ClqftI5IZiQX95J-Ifcdz-JTDGqRFnZm5MCCS3yzMXM72Fd9TguDZmlLzDN-w9RjQWbYpFIcuRL8IQ4EM1DUCJ46PQas_YQ5xompzOGDIcBcp6rX_L2W3hQnJQLVe32No2jBOdJ_r2GH8R5vzlE8d8xVRQJ-GD954Fb_loHGrrbEoALJcFW3jUFVj_yvLwZUtblue0-K7vSIwy_xcLNxOUH86Ci-xmPEcru0E0FoIwZGpZUvXgm8MnAA98ZVi-BFEM3ZX5ptc02wqFmxZXSVmsYUR8plJ7tw2E9QkAAoDV_cFEN9qBv8t87r2y_BHNZ5YGRlkFXZY7kSIRUz9Maqqaza5HDG-oOY-n-GDRckqULCyTDWinlgshdJng22p_N2SZZ0eHYzDCbIfN9y34SeTlwhzLI&__tn__=-UC-R

cr.Buriramunited

#Buriramunited
#BORUSSIADORTMUND
#BORUSSIA
#DORTMUND
#Thailand

โชว์ความเป็นไทย! ตำนานดอร์ทมุนด์ เที่ยวชมปราสาทพนมรุ้ง - หมู่บ้านทอผ้าไหม ลิ้มรสอาหารอีสาน

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 17 พ.ย. 61 ทีมตำนานโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ทีมดังแห่งศึกบุนเดสลีกา เยอรมนี ที่เดินทางมาแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ กับ อดีตนักเตะบุรีรัมย์ โดยนักเตะดอร์ทมุนด์ ได้ไปเที่ยวชมปราสาทพนมรุ้ง สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อทางวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมกับเดินทางไปเที่ยวชมหมู่บ้านทอผ้าไหม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งของดีประจำจังหวัด

นอกจากนี้ ตำนานเสือเหลือง ยังได้มาลิ้มรสอาหารอีสาน ที่ร้านไก่ย่างสีดา ในบุรีรัมย์ คาสเซิล อีกด้วย

🏁ตารางแข่งขันโมโตจีพี2019🏁
สมาพันธ์จักรยานยนต์นานาชาติ หรือเอฟไอเอ็ม (FIM) เผยตารางการแข่งขันศึก "โมโต จีพี" ฤดูกาล 2019 ออกมาอย่างไม่เป็นทางการ ปรากฎว่าไม่มีสนามใหม่ในการแข่งขัน คงเดิมที่ 19 สนามเช่นเดิม

จากตารางดังกล่าวไฮไลท์ที่คนไทยให้ความสนใจหนีไม่พ้นการแข่งขันที่ 🇹🇭️ "ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต" รายการ "พีทีที ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2019" 🇹🇭️ จะลงประชันความเร็วกันในสนามที่ 15 ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นช่วงเวลาคล้ายเดิมจากในปี 2018 ส่วน "กาตาร์ กรังด์ปรีซ์" ยังคงเป็นสังเวียนแรกของฤดูกาลเหมือนเดิม เช่นเดียวกับ "บาเลนเซีย กรังด์ปรีซ์"

#MotoGP2019 #ตารางแข่งขันโมโตจีพี2019 #โมโตจีพี2019

ช้างป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
Cr.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่

#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่

#ป่าดงใหญ่

store.line.me

Miss Nangrong Buriram – สติกเกอร์ LINE | LINE STORE

Sticker Line อัปสราปราสาทหินพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์

ดาวน์โหลดได้แล้วนะคะ

https://store.line.me/stickershop/product/3788205/th

#phanomrung
#ปราสาทหินพนมรุ้ง
#บุรีรัมย์
#buriram
#จังหวัดบุรีรัมย์

store.line.me Miss Nangrong. Welcome to Nangrong Buriram. Mascot of Nangrong Town in Buriram Province thailand

Surin Province is Pleased to Welcome all Tourists to Join & Experience Surin Elephant Round-Up Show 2018

15 November 2018
08.30 hrs - Rehearsal day
15.00 hrs - The Contest for Elephant Food Decoration

16 November 2018
07.00 hrs - Welcome & Elephant Feeding Party
18.00 hrs - Prasat sikhoraphum “Light and Sound”

17 November 2018
08.30 hrs - Surin Elephant Round-Up Show 2018
18.00 hrs - Prasat sikhoraphum “Light and Sound”

18 November 2018
08.30 hrs - Surin Elephant Round-Up Show 2018

For further information, you can visit the website www.surin.go.th or call +6644512039. If you would like to reserve, tickets you can directly contact Surin Governor’s Office or email us via [email protected]

Prasat sikhoraphum “Light and Sound , Call +6644561243

https://www.facebook.com/SurinProvince2/photos/a.539518529568114/1041162319403730/?type=3&theater;

จังหวัดสุรินทร์ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมการจัดงานแสดงช้าง ประจำปี 2561

15 พ.ย. 61
08.30 - ซ้อมใหญ่แสดงช้าง
15.00 - ประกวดรถอาหารช้าง

16 พ.ย. 61
07.00 - งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง
18.00 - งานแสดงแสง สี เสียง

17 พ.ย. 61
08.30 - การแสดงช้างรอบแรก
18.00 - งานแสดงแสง สี เสียง

18 พ.ย. 61
08.30 - การแสดงช้างรอบสุดท้าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 044-512-039 สำนักงานจังหวัดสุรินทร์
การแสดงแสง สี เสียง ปราสาทศีขรภูมิ โทรศัพท์ 044561243

Surin Province is Pleased to Welcome all Tourists to Join & Experience Surin Elephant Round-Up Show 2018

15 November 2018
08.30 hrs - Rehearsal day
15.00 hrs - The Contest for Elephant Food Decoration

16 November 2018
07.00 hrs - Welcome & Elephant Feeding Party
18.00 hrs - Prasat sikhoraphum “Light and Sound”

17 November 2018
08.30 hrs - Surin Elephant Round-Up Show 2018
18.00 hrs - Prasat sikhoraphum “Light and Sound”

18 November 2018
08.30 hrs - Surin Elephant Round-Up Show 2018

For further information, you can visit the website www.surin.go.th or call +6644512039. If you would like to reserve, tickets you can directly contact Surin Governor’s Office or email us via [email protected]

Prasat sikhoraphum “Light and Sound , Call +6644561243

素林省热烈欢迎国内外所有游客参加2018年素林大象集体展

2018年11月15日
08:30 -排练日
15:00 -大象食物装饰比赛

2018年11月16日
07:00-喂象食盛会
18:00- Prasat sikhoraphum “光和音”主题演出

2018年11月17日
08:30 - 2018年素林大象围捕展及民俗演出
18:00- Prasat sikhoraphum“光和音”主题演出

2018年11月18日
08:30 -2018年素林大象节围捕展及民俗演出

更多信息,请访问www.surin.go.th 或致电+6644512039
如果您想预订,可以直接联系Surin总督办公室或通过[email protected]给我们发邮件

光和音,请致电+6644561243

#SurinFestival2018 , #ElephantShow2018

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง สำนักงานตัวแทนจัดการท่องเที่ยว ใน Muang Buriram?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ขบวนแห่ ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 2562
ขบวนแห่งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ Phanomrung Fe...
World Heritage Panomrung Historical park ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทหินมรดกโลก
World Heritage Panomrung Historical park ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทห...

ที่ตั้ง

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


ตำบล ตาเป๊ก อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
Muang Buriram
31110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 18:00
อังคาร 08:00 - 18:00
พุธ 08:00 - 18:00
พฤหัสบดี 08:00 - 18:00
ศุกร์ 08:00 - 18:00
เสาร์ 08:00 - 18:00
อาทิตย์ 08:00 - 18:00
บริษัทตัวแทนท่องเที่ยว อื่นๆใน Muang Buriram (แสดงผลทั้งหมด)
ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ปราสาทหินพนมรุ้ง เที่ยวบุรีรัมย์ Ruins Phanomrung Ruin ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ปราสาทหินพนมรุ้ง เที่ยวบุรีรัมย์ Ruins Phanomrung Ruin
ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 Thailand
Muang Buriram, 31110

ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ปราสาทหินพนมรุ้ง สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ Ruins Phanomrung Ruin in Buriram .

MONGKHOLTHIT TRAVEL  มงคลทิศ ทราเวล บุรีรัมย์ (ข้างๆบิ๊กซี) MONGKHOLTHIT TRAVEL มงคลทิศ ทราเวล บุรีรัมย์ (ข้างๆบิ๊กซี)
140/104,Village No.7,Aisarn Sub-District
Muang Buriram, 31000

ขายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก แปลเอกสาร รับทำวีซ่า ประกันภัยการเดินทาง จองโรงแรม Line ID: amornrateva