พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง)

พิพิธภัณฑ์พื้นที่ที่มีชีวิต (living Site Museum)

นิทรรศการที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย ๓ หัวข้อหลัก คือ โครงการหลวง โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) และบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยนำเสนอผ่าน คำบรรยาย ภาพถ่าย สื่อวิดิทัศน์ วัตถุจัดแสดง รวมทั้งการจำลองบรรยากาศ ภายใต้กรอบแนวคิดในการออกแบบ ๓ ประการ คือ ความพอเพียงเรียบง่าย เอกลักษณ์ของท้องถิ่น และกลิ่นอายหรือบรรยากาศของโรงงานหลวงฯ นอกจากท่านจะ "ได้ความรู้และเกิดความรัก" แล้ว ที่นี่ยังให้ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในบ้านยาง ซึ่งท่านสามารถศึกษาก่อนไปเยี่ยมชมพื้นที่จริง

หน้าที่: เพื่อพัฒนาโรงงานหลวงฯ และพื้นที่โดยรอบ ให้เป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ (A Platform for Learning Experience) ของการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยคำนึงถึงองค์ประกอบทั้ง ๔ อย่าง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ฯ โรงงานหลวงฯ ชุมชนบ้านยาง และเว็บไซต์

อายุไม่ใช่อุปสรรคจ่อการเรียนรู้ค่ะ^^

#ห้องเรียนชุมชน

มาชมพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) กันต่อค่ะ

สนุกและได้ความรู้แบบนี้ กลับไปทำที่บ้านตัวเองได้สบายมากเลยค่ะ รอดูผลงานการบ้านจากกศน.อุ้มผางกันค่ะ^^

#ลิ้นจี่อัญชัญทาขนมปัง

#ห้องเรียนชุมชน
#พิพิธภัณฑ์พื้นที่ที่มีชีวิต

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง)

“...คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่ แต่เราอยู่พอมีพอกิน และขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทย พออยู่พอกิน มีความสงบ และทำงานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธาน ในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้...” (๔ ธันวาคม ๒๕๑๗)

พระบรมราโชวาทนี้ ทรงเห็นว่าแนวทางการพัฒนาที่เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลักแต่เพียงอย่างเดียวอาจจะเกิดปัญหาได้
จึงทรงเน้นการมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่ในเบื้องต้นก่อน

มีพื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควรแล้ว จึงสร้างความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้น
หมายถึง แทนที่จะเน้นการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมนำการพัฒนาประเทศ

ควรที่จะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจพื้นฐานก่อน

นั่นคือ ทำให้ประชาชนในชนบทส่วนใหญ่พอมีพอกินก่อน
แนวทางการพัฒนาที่เน้นการกระจายรายได้ เพื่อสร้างพื้นฐานและความมั่นงคงทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ก่อนเน้นการพัฒนาในระดับสูงขึ้นไป

#ห้องเรียนชุมชน
#พิพิธภัณฑ์พื้นที่ที่มีชีวิต
ภาพ : romeopj

ตัวอย่างการเที่ยวไปด้วย เรียนรู้ไปด้วย
รูปสวยชิคค่ะ 555

Travel a Lot : เที่ยว ตลอด เวย์

สามารถมาจิบชา กาแฟได้ที่ชานเรือนข้างๆร้านสวัสดิการ

Travel a Lot : เที่ยว ตลอด เวย์

รอบๆ บริเวณโรงงานหลวง ยังมีที่ให้เดินเที่ยวชมความสวยงามรอบๆโครงการอีกด้วยนะ

Travel a Lot : เที่ยว ตลอด เวย์

บริเวณทางออกพิพิธภัณฑ์ มีร้านค้าสวัสดิการของโครงการหลวงดอยคำ จำหน่ายในราคาย่อมเยา
สามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้เลย

Travel a Lot : เที่ยว ตลอด เวย์

สามารถมาจิบชา กาแฟได้ที่ชานเรือนข้างๆร้านสวัสดิการ

Travel a Lot : เที่ยว ตลอด เวย์

และนี่คือ สถานีอนามัยพระราชทาน ที่พระองค์ทรงพระราชทานไว้สำหรับให้ชาวบ้านแถบนั้นไว้หาหมอยามป่วยไข้

Travel a Lot : เที่ยว ตลอด เวย์

และนี่คือ ตะกอนแห่งความทรงจำ คราบน้ำโคลนตอนที่น้ำท่วมใหญ่ที่หมู่บ้าน และโรงงานหลวงแห่งนี้

รอยยิ้มวันอาทิตย์

สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ น้องแบมบู น้องไกด์เจ้าหน้าที่ดูแลพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง ที่พาเราเดินชมตามห้องต่างๆ และอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด ทำให้เราได้เข้าใจและรับรู้ประวัติความเป็นมาอย่างครบถ้วน

Travel a Lot : เที่ยว ตลอด เวย์

บริเวณทางออกพิพิธภัณฑ์ มีร้านค้าสวัสดิการของโครงการหลวงดอยคำ จำหน่ายในราคาย่อมเยา
สามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้เลย

หนุ่มรถตู้นำเที่ยวแม่ระมาด

หนุ่มรถตู้นำเที่ยวแม่ระมาด

หนุ่มรถตู้นำเที่ยวแม่ระมาด

MiX MAGAZINE

ร่วมรำลึกพระคุณพ่อหลวง

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการศึกษาด้านอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป และเป็นสถานที่
รวบรวมและจัดแสดงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ว่า “ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก” ที่สำคัญแสดงให้เห็นถึงแนวพระราชดำริในการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จุดเริ่มต้นของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) สืบเนื่องมาจากการเกิดภัยพิบัติจากน้ำท่วมและดินโคลนถล่มอย่างหนัก ช่วงค่ำวันที่ 8 ตุลาคม 2549 น้ำป่าจากเทือกเขาสูง มาพร้อมก้อนหินขนาดยักษ์ ซากต้นไม้นับไม่ถ้วน ไหลถล่มหมู่บ้านยาง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จนย่อยยับ มีผู้เสียชีวิต 7 คน บ้านพังกว่า 100 หลัง พื้นที่เกษตร และโรงงานโครงการหลวง ซึ่งเป็นแหล่งประกอบอาชีพหลักของชาวชุมชนถูกทำลายสิ้น

นับเป็นภัยธรรมชาติร้ายแรงที่สุดที่ชาวบ้านยางเคยประสบ สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนในตำบลแม่งอน ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งรวมถึงโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) ที่ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมด

จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรพื้นที่ และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) เพื่อหารือกับคณะทำงาน เรื่องแนวทางการฟื้นฟูโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) ภายหลังการหารือ จึงมีรับสั่งมอบหมายให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นผู้วางแผนในการพัฒนาฟื้นฟูโรงงานหลวงฯ

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) ได้รับการออกแบบอย่างเรียบง่าย และสอดคล้องกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต (Living Site Museum) ภายในจัดแสดงใน 3 หัวข้อหลัก คือ โครงการหลวง โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) และบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยจะมีเจ้าหน้าที่นำชมรวมถึงให้ข้อมูลความรู้เพิ่มเติมอีกด้วย

เริ่มจากห้องแรก “กำเนิดโครงการหลวง” จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของชาวบ้านในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นหม้อ ไห กระทะ โดยทั้งหมดที่นำมาจัดแสดงนั้น เป็นสิ่งของที่ได้รับการบริจาคและให้ยืมจากเจ้าของที่อาศัยในชุมชนบ้านยาง เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ชุมชนและความหวงแหนในสมบัติของบรรพบุรุษ ห้องนิทรรศการหลักนี้ทำหน้าที่เล่าเรื่องราวสำคัญเกี่ยวกับโครงการหลวง
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) และบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยเริ่มเล่าเรื่องความเป็นมาอย่างน่าสนใจผ่านจอสไลด์ขนาดใหญ่ที่ทำให้ผู้มาเยี่ยมชมได้เห็นภาพความเป็นมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนกระทั่งปัจจุบันของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้

นอกจากนี้ยังมีความเป็นมาของกำเนิดโครงการหลวง ที่เกิดขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาเขตจังหวัดภาคเหนือ และทอดพระเนตรเห็นป่าไม้บนเขาที่ถูกทำลายจากการปลูกฝิ่น อีกทั้งสภาพความเป็นอยู่ที่แร้นแค้น พระองค์จึงทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกพืชเมืองหนาวแทนการปลูกฝิ่น รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ จนกลายมาเป็น “โครงการหลวง” ในบริเวณนี้ยังมีภาพถ่ายเก่าแก่สมัยที่ในหลวงเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือให้ชมกันอีกด้วย

ถัดมาเป็นส่วนของห้องจัดแสดงภาพถ่ายพัฒนาการของโรงงานหลวงฯ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ภายในห้องมี “รถโฟล์ค” ซึ่งเป็นรถยนต์พระราชทานเมื่อแรกก่อตั้งโรงงานหลวงฯ มีรูปภาพเก่าเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระราชินีฯ เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์ไปทรงเยี่ยมบ้านยาง และโรงงานหลวงฯ เมื่อปี 2516 ภายในห้องยังมี
การจัดแสดงภาพถ่ายบรรยากาศและผู้คนในชุมชนบ้านยาง ที่มีทั้งชาวไทยและชาวจีนที่
สืบเชื้อสายมาจากชาวจีนยูนนาน ชาวไทยใหญ่ (ฉาน) และชาวไทยภูเขา และมีการดำเนินวิถีชีวิต
มากว่า 50 ปี ผสมผสานการนับถือศาสนาของชาวพุทธ คริสต์ อิสลาม และการนับถือผีกันอย่างร่มเย็นภายใต้พระบรมโพธิสมภาร อีกทั้งในห้องนี้ยังมีเครื่องจักรในโรงงานหลวงฯ ที่ถูกน้ำป่าพัดถล่มมาจัดแสดงไว้ให้ชมอีกด้วย

และส่วนสุดท้ายของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นส่วนของบริษัท “ดอยคำ” ทางวิทยากรก็จะแนะนำเกี่ยวกับประวัติและบทบาททางสังคมของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีมีพื้นที่จัดแสดงข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงฯ รวมถึงชุมชนโดยรอบที่บริเวณชั้นลอยจัดแสดงให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วย

เมื่อจบการทัวร์แล้วก็ต้องไม่ลืมแวะซื้อแวะชมผลิตภัณฑ์ของดอยคำ กลับไปฝากทางบ้านด้วย
เพราะหากพลาดไม่ได้เก็บของฝากจากที่นี่ไปแล้ว ก็เหมือนกับว่าเรามาไม่ถึง พิพิธภัณฑ์โครงการหลวงแห่งนี้เลยทีเดียว

*สามารถติดต่อสอบถาม แจ้งข้อมูลเพื่อนัดหมายล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-1825-8511 และ 0-5305-1021

*การเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่

มุ่งหน้าไปอำเภอฝาง โดยเส้นทางหลวงหมายเลข 107 ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร ถึงแยกดอยอ่างขางแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีก 9 กิโลเมตร

#mixmagazinethailand

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง สำนักงานตัวแทนจัดการท่องเที่ยว ใน Fang?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

ที่ตั้ง

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


72 หมู่ 12 หมู่บ้านบ้านยาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
Fang
50320

เวลาทำการ

อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:30 - 16:30
ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว อื่นๆใน Fang (แสดงผลทั้งหมด)
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
ดอยอ่างข่าง อ.ฝาง
Fang, 50110

อ่างขางแดนมหัศจรรย์

โรงแรม เฮือนแสนฝาง โรงแรม เฮือนแสนฝาง
444 หมู่ 20 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
Fang, 50110

ที่พักฝาง ห้องพักสะอาด สะดวกปลอดภัย ได้บรรยากาศธรรมชาติเป็นกันเอง