๋๋JKBrother Business Co,Ltd

บริษัท เจ.เค บราเธอร์ บิซซิเนส จำกัด Pattaya เรายินดีให้บริการ เช็คราคา ตั๋วเครื่องบิน จาก สายการบิน ทั่วโลก พร้อมเจ้าหน้าที่บริการสำรองที่นั่ง ตั๋วเครื่องบิน สามารถตอบคำถามให้กับท่าน หรือ ถ้าไม่อยากเสียเวลาท่านสามารถสอบถามข้อมูลราคาตั๋วเครื่องบินแบบออนไลน์ ทราบผลรวดเร็วทันใจ ได้ไม่ยาก ลองใช้บริการพร้อมสัมผัสกับบริการหลังการขายที่จะอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางของท่านจนเสร็จสิ้น อย่างลงตัว
"คิดเรื่องการจองตั๋วเครื่องบิน คิดถึง บริษัท เจ.เค บราเธอร์ บิซซิเนสPattaya เพราะเราให้คุณได้มากกว่า ตั๋วเครื่องบินราคาถูก"

โทรศัพท์ +66 (0) 38 114 231, +66 (0)38 733 163
แฟกซ์ +66 (0) 38 733 163
มือถือ +66 (0) 84 887 0717
Email address : [email protected]

เปิดเหมือนปกติ

[12/28/14]   เรายินดีบริการให้คำปรึกษาในเรื่องวีซ่าแก่ท่าน!!!!
เราการันตีในการยื่นขอวีซ่าให้คุณ หากวีซ่าไม่ผ่าน ยินดีคืนเงินหรือยื่นเรื่องให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

-เราวิเคราะห์หาจุดอ่อนของท่าน และปิดปัญหาจุดอ่อนของท่านในการขอวีซ่า
-เราช่วยให้ท่านตัดความรำคาญในเรื่องการเดินเรื่องเอกสาร
-เราจะดำเนินการให้ท่านตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเอกสารที่จำเป็นต้องใช้เพราะการขอวีซ่าในแต่ละประเทศขั้นตอนนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญ หากท่านไม่พร้อมหรือเอกสารไม่ครบอาจเป็นส่วนสำคัญให้ท่านโดนปฏิเสธวีซ่าได้

-เรามีการเทรนและเตรียมตัวให้ท่านก่อนการเข้าสัมภาษณ์และดูแลจนจบขั้นตอนการขอวีซ่า

***ท่านสามารถไว้วางใจกับเราได้ในการฝากเอกสารไว้แต่ละครั้ง***

บริษัทของเราเป็นสื่อกลางในการยื่นวีซ่า พร้อมให้คำแนะนำในทุกๆด้าน ของการยื่นวีซ่าประเภทต่างๆ กับสถานฑูตแต่ละประเทศให้กับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว ดูงาน เยี่ยมญาติ หรือแม้แต่คนรัก แต่ไม่มีข้อมูล หรือเวลาเพียงพอที่จะทำการยื่นขอวีซ่า ท่านสามารถตัดปัญหาความยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสาร หรือการเดินทางมายังสถานฑูต และในกรณีที่โดนปฏิเสธวีซ่ามา เราพร้อมให้คำปรึกษาถึงปัญหาของท่าน ช่วยวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ร่วมกันแก้ไขปัญหา และหาแนวทาง ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าครั้งใหม่หรืออุทธรณ์กับทางสถานฑูตอีกครั้ง

คนส่วนใหญ่จะพบเจอกับปัญหาในการขอวีซ่าต่างๆ ไม่ว่าจะเริ่มทำวีซ่าอย่างไรดี เอกสาร ต้องเตรียมอะไรบ้าง ควรจะทำอย่างไร เอกสารไม่พร้อม ไม่เข้าใจขั้นตอนการขอวีซ่า เกิดความเครียด ความไม่มั่นใจในการยื่นวีซ่า กลัวการโดนปฏิเสธ ไม่มีเวลาในการยื่นหรือทำเอกสาร ทำให้คิดมาก ไม่สบายใจ ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นได้บ่อย ดังนั้นเราพร้อมที่จะให้บริการ ในการทำวีซ่าทุกๆประเภทของท่าน พร้อมทั้งดำเนินการทุกอย่างให้พร้อมสรรพ ตั้งแต่ ให้ข้อมูล ประเมินผลในการขอวีซ่า จัดเตรียมเอกสาร ให้คำแนะนำขั้นตอนต่างๆ ในการยื่นขอวีซ่ากับสถานฑูต จนกระทั่งสัมภาษณ์ และได้รับวีซ่า ในราคาย่อมเยาว์ นอกจากนี้ ยังบริการข้อมูลการทำวีซ่าสำหรับผู้ที่กำลังต้องการข้อมูลในการขอวีซ่า เรารวบรวมเอาข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์เอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารต่างๆ ที่ ผู้เดินทางต้องการ จำเป็นต้องเตรียม ที่ตั้งของสถานฑูต ช่วงวัน-เวลาในการยื่นวีซ่า ข้อแนะนำต่างๆ และ แบบฟอร์มในการขอวีซ่าท่องเที่ยว ของประเทศต่างๆ

ทั้งหมดนี้เราพร้อมบริการกับท่านด้วยความจริงใจ พร้อมรับประกันผลงาน ท่านสามารถจ่ายในราคาเบาๆ เราให้บริการท่านเสมือนกับเป็นคนในครอบครัว ท่านจึงสามารถวางใจกับเราได้

ติดต่อเราได้ทุกวัน สายด่วน คิม 084-887-0717

[08/31/14]   บริการอื่นๆ Other Service

- กรอกฟอร์ม วีซ่าทุกประเทศ: อเมริกา, แคนาดา, อังกฤษ, Schengen, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, ญี่ปุ่น, ฯลฯ

- แปลเอกสารรับรองกระทรวง

- ประกันการเดินทาง (Travel Insurance) ในการขอวีซ่าในบางประเทศเช่น วีซ่าในกลุ่ม Schengen จะต้องทำประกันการเดินทางยื่นแนบไปด้วยทุกครั้งที่ขอวีซ่า

- จองคิวสัมภาษณ์และรับยื่นขอวีซ่าทุกประเทศ ยกเว้น ประเทศจีน, ไต้หวัน, และอินเดีย

- รับจอง-ซื้อตั๋วเครื่องบิน และโรงแรม

- บริการรับยื่นขอวีซ่าแบบเร่งด่วน

ติดต่อเราได้ทุกวัน สายด่วน คิม 084-887-0717 สำนักงานโทร. 038-114 231

[08/31/14]   รายินดีบริการให้คำปรึกษาในเรื่องวีซ่าแก่ท่าน!!!!
เราการันตีในการยื่นขอวีซ่าให้คุณ หากวีซ่าไม่ผ่าน ยินดีคืนเงินหรือยื่นเรื่องให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

-เราวิเคราะห์หาจุดอ่อนของท่าน และปิดปัญหาจุดอ่อนของท่านในการขอวีซ่า
-เราช่วยให้ท่านตัดความรำคาญในเรื่องการเดินเรื่องเอกสาร
-เราจะดำเนินการให้ท่านตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเอกสารที่จำเป็นต้องใช้เพราะการขอวีซ่าในแต่ละประเทศขั้นตอนนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญ หากท่านไม่พร้อมหรือเอกสารไม่ครบอาจเป็นส่วนสำคัญให้ท่านโดนปฏิเสธวีซ่าได้

-เรามีการเทรนและเตรียมตัวให้ท่านก่อนการเข้าสัมภาษณ์และดูแลจนจบขั้นตอนการขอวีซ่า

***ท่านสามารถไว้วางใจกับเราได้ในการฝากเอกสารไว้แต่ละครั้ง***

บริษัทของเราเป็นสื่อกลางในการยื่นวีซ่า พร้อมให้คำแนะนำในทุกๆด้าน ของการยื่นวีซ่าประเภทต่างๆ กับสถานฑูตแต่ละประเทศให้กับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว ดูงาน เยี่ยมญาติ หรือแม้แต่คนรัก แต่ไม่มีข้อมูล หรือเวลาเพียงพอที่จะทำการยื่นขอวีซ่า ท่านสามารถตัดปัญหาความยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสาร หรือการเดินทางมายังสถานฑูต และในกรณีที่โดนปฏิเสธวีซ่ามา เราพร้อมให้คำปรึกษาถึงปัญหาของท่าน ช่วยวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ร่วมกันแก้ไขปัญหา และหาแนวทาง ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าครั้งใหม่หรืออุทธรณ์กับทางสถานฑูตอีกครั้ง

คนส่วนใหญ่จะพบเจอกับปัญหาในการขอวีซ่าต่างๆ ไม่ว่าจะเริ่มทำวีซ่าอย่างไรดี เอกสาร ต้องเตรียมอะไรบ้าง ควรจะทำอย่างไร เอกสารไม่พร้อม ไม่เข้าใจขั้นตอนการขอวีซ่า เกิดความเครียด ความไม่มั่นใจในการยื่นวีซ่า กลัวการโดนปฏิเสธ ไม่มีเวลาในการยื่นหรือทำเอกสาร ทำให้คิดมาก ไม่สบายใจ ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นได้บ่อย ดังนั้นเราพร้อมที่จะให้บริการ ในการทำวีซ่าทุกๆประเภทของท่าน พร้อมทั้งดำเนินการทุกอย่างให้พร้อมสรรพ ตั้งแต่ ให้ข้อมูล ประเมินผลในการขอวีซ่า จัดเตรียมเอกสาร ให้คำแนะนำขั้นตอนต่างๆ ในการยื่นขอวีซ่ากับสถานฑูต จนกระทั่งสัมภาษณ์ และได้รับวีซ่า ในราคาย่อมเยาว์ นอกจากนี้ ยังบริการข้อมูลการทำวีซ่าสำหรับผู้ที่กำลังต้องการข้อมูลในการขอวีซ่า เรารวบรวมเอาข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์เอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารต่างๆ ที่ ผู้เดินทางต้องการ จำเป็นต้องเตรียม ที่ตั้งของสถานฑูต ช่วงวัน-เวลาในการยื่นวีซ่า ข้อแนะนำต่างๆ และ แบบฟอร์มในการขอวีซ่าท่องเที่ยว ของประเทศต่างๆ

ทั้งหมดนี้เราพร้อมบริการกับท่านด้วยความจริงใจ พร้อมรับประกันผลงาน ท่านสามารถจ่ายในราคาเบาๆ เราให้บริการท่านเสมือนกับเป็นคนในครอบครัว ท่านจึงสามารถวางใจกับเราได้

ติดต่อเราได้ทุกวัน สายด่วน คิม 084-887-0717 สำนักงานโทร. 038-114 231

[08/31/14]   รับทำวีซ่าจีน,วีซ่าจีน,ขอวีซ่าจีน
รับทำวีซ่าจีน ขอวีซ่าจีน ขอวีซ่าจีนไม่มีเวลา ยุ่งยากเกินไป มีบริการรับทำวีซ่าจีน ติดต่อเราได้ทุกวัน สายด่วน คิม 084-887-0717 สำนักงานโทร. 038-114 231

บริการรับทำวีซ่าจีนประเภทท่องเที่ยว
passport มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

ตราค่าธรรมเนียมวีซ่า
- วีซ่าท่องเที่ยวใช้เวลาทำการ 4 วัน / ด่วน 2 วัน โดยมีค่าธรรมเนียมแบบยื่นปกติ 2000 บาท หรือดูตามตารางข้างล่างครับ
ครั้งเดียว สองครั้ง หลายครั้ง/6 ด. หลายครั้ง1 ปี
ด่วน 2 วัน 2,800 3,800 4,800 6,300
ปกติ 4 วัน 2,000 3,000 4,000 5,500
หนังสือเดินทางสหรัฐอเมริกา
ด่วน2วัน 6,200 6,200 6,200 6,200
ปกติ4วัน 5,400 5,400 5,400 5,400
หนังสือเดินทางประเทศอื่นๆ
ด่วน2วัน 2,900 3,450 4,000 5,100
ปกติ4วัน 2,100 2,650 3,200 4,300

[07/07/14]   #ต้องการทราบราคาตั๋วไป อเมริกา / แคนนาดา และ ไป ยุโรป
1.ราคาตั๋วขึ้นกับที่ว่าง , ระยะทาง , และการแข่งขันของสายการบินครับ ครับ
2.กระบวนการจองทำได้ฟรีครับ แต่มีอายุเพียงสั้นๆ
สรุปครือ
1.หากไม่มีชื่อ ผู้เดินทางมา lock ที่นั่งไว้ ก็ไม่สามารถสรุปราคาได้
2.ถึงจองได้ก็ ได้แค่ ใบจองซึ่งมีอายุเพียงสั้นๆ ไปยื่นวีซ่าได้ แต่กระบวนการทำวีซ่านาน และแน่นอนว่า
เมื่อผลวีซ่าออกมากาจองนั้นจะหายไปแล้ว และไม่สามารถใช้ราคาที่ได้ไปเป็นหลัก ต้องเริ่มจองใหม่
3.แวนคูเวอเป็นเมืองที่ใกล้ที่สุด และการแข่งขันสูงสุด จึงราคาถูกกว่าเมืองอื่นๆ
4.เว็ปไซต์ ออนไลน์ จ่ากต่างชาติ
4.1 ต้องจ่ายเงินเลย จองทิ้งไว้ไม่ได้ ใช้ความสามารถและ ความรอบคอบของผู้โดยสารเท่านั้น
ขายถูกมาก เพราะรายได้หลักของเขาได้มาจากความผิดพลาดของผู้โดยสาย ไม่ใช่จากกำไรจากการขาย
4.2 เว็ปไซต์ ต่างชาติขายในลัษณ one way communication ขายแล้วขายเลย ไม่มีการช่วยเหลือหลังการขาย
5.เรามีเว็ปไซต์ เช่นกัน ตรวจสอบราคาได้ ฟรี จองได้ ฟรี ที่ www.jkbrotherbiz.com

[07/03/14]   หายไปนาน เดี๋ยววันนี้ จะกลับมาอัพเดท โปรโมชั่น ต้อนรับฤดูฝนนะคับ รับรองว่าเด็ดสุดทุกสายการบินและทุกเส้นทางบิน

18/06/2014

18 มิถุนายน 2557 - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ปรับตารางรางวัล รอยัล ออร์คิด พลัส ทั้งรูปแบบและจำนวนไมล์ที่ใช้ในการแลกรางวัลบัตรโดยสารและรางวัลการเลื่อนชั้นโดยสาร (อัพเกรด) เพื่อให้สมาชิกสัมผัสได้ ถึงความคุ้มค่าและการเป็นลูกค้าคนสำคัญ เริ่ม 1 กันยายน นี้ เป็นต้นไป

สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ปรับปรุงตารางรางวัลรอยัล ออร์คิด พลัส ทั้งรูปแบบและจำนวนไมล์ที่สมาชิกจะใช้ในการแลกรางวัลบัตรโดยสารและรางวัลการเลื่อนชั้นโดยสาร (อัพเกรด) เพื่อให้สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส สามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น ด้วยจำนวนไมล์ที่ใช้เพิ่มขึ้นเพื่อแลกรางวัลในตารางใหม่นี้ สมาชิกจะสามารถสัมผัสได้ถึงความคุ้มค่าที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและการบริการที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นบนเครื่องบินลำใหม่ รวมทั้งเครื่องบินที่ได้รับการปรับปรุงที่นั่งและผลิตภัณฑ์แล้วของการบินไทยและสายการบินในกลุ่มพันธมิตรสตาร์ อัลไลแอนซ์ อีกทั้งการแลกรางวัลต่างๆ ที่ทำได้ง่ายดายผ่านระบบออนไลน์

ส่วนรูปแบบใหม่ของตารางรางวัลบัตรโดยสาร รอยัล ออร์คิด พลัส สำหรับการบินไทยและสายการบินในกลุ่มพันธมิตรสตาร์ อัลไลแอนซ์ จะเป็นตารางแสดงจำนวนไมล์ที่ใช้ในการแลกรางวัลสำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว และเพียงใช้จำนวนไมล์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่า สำหรับการเดินทางในเส้นทางบินเดียวกัน ไป-กลับ เพื่อให้สมาชิกใช้งานง่ายยิ่งขึ้นด้วยการเลือกเดินทางทั้งแบบเที่ยวเดียว หรือไป-กลับ ได้อย่างตรงใจ

นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป สมาชิกบัตรแพลทินัมและบัตรทอง รอยัล ออร์คิด พลัส ยังจะได้รับโบนัสไมล์รูปแบบใหม่ เป็นไมล์สะสมตามสถานภาพ หรือ เทียร์โบนัสไมล์ (Tier Bonus Mile) ซึ่งจะทำให้กลุ่มลูกค้าสำคัญนี้ได้รับไมล์สะสมจำนวนมากขึ้นกว่าเดิม โดยไมล์สะสมจะเพิ่มขึ้นตามสถานภาพและการเลือกใช้บริการการเดินทางในชั้นโดยสารที่สูงขึ้น ทำให้สมาชิกบัตรแพลทินัมและบัตรทองรอยัล ออร์คิด พลัส แลกรางวัลบัตรโดยสารหรือรางวัลการเลื่อนชั้นโดยสาร (อัพเกรด)ได้สะดวกขึ้น ทั้งการบินไทยและสายการบินในกลุ่มพันธมิตรสตาร์ อัลไลแอนซ์ หรือเลือกรับรางวัลอื่นๆ หลากหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ของสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส

สำหรับ การสำรองที่นั่งของรางวัลบัตรโดยสารและรางวัลการเลื่อนชั้นโดยสาร (อัพเกรด) ที่ทำการแลกและออกบัตรโดยสารภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 ยังคงใช้จำนวนไมล์ในการแลกรางวัลด้วยอัตราเดิม และตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป การสำรองที่นั่งของรางวัลบัตรโดยสารและรางวัลการเลื่อนชั้นโดยสาร (อัพเกรด)จะต้องใช้จำนวนไมล์ในการแลกรางวัลด้วยอัตราตามตารางรางวัลใหม่ สมาชิกสามารถดูตารางรางวัลใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติมและเงื่อนไขต่างๆ ได้ที่ www.thaiairways.com/rop

ตารางอัตราแลกคะแนนใหม่ http://www.thaiairwa...rds-on-THAI.htm

ตารางอัตราแลกคะแนนเดิม
เที่ยวเดียว http://www.thaiairwa...wards-chart.htm
ไป-กลับ http://www.thaiairwa...wards-chart.htm

07/06/2014

กระโดดลงมาบินซะทีสำหรับเส้นทาง KKC ขอนแก่น กับสายการบินนกแอร์

นกแอร์เปิดให้บริการเส้นทางบินใหม่ ดอนเมือง-ขอนแก่น 2 เที่ยวบินต่อวัน เริ่ม 1 กรกฏาคม 2014 นี้เป็นต้นไป

Bangkok (Don Mueang) - Khon Kaen
Flight Dept. Arr.
DD9806 06:30 07:25
DD9820 19:30 20:25

Khon Kaen - Bangkok (Don Mueang)
Flight Dept. Arr.
DD9807 08:00 08:55
DD9821 20:55 21:50

05/06/2014

Thai Airways

-Travel with THAI- Episode 1

หลังจากเที่ยวต่างประเทศกันมาสักพักแล้ว การบินไทยขอยกเดือนมิถุนายนนี้ให้กับ “จังหวัดสุราษฎร์ธานี (Surat Thani)” จังหวัดทางภาคใต้ที่ขึ้นชื่อว่ามีนักท่องเที่ยวนิยมไปกันมากที่สุดจังหวัดหนึ่งของบ้านเรา!

After we have been recommending you with many places around the world for a while, we would like to dedicate all of June episodes for Surat Thani, which is well known as one of the most visiting province in Thailand.

ตอนแรกเราขอพาไป “อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง (Ang Thong National Marine Park)” สถานที่ท่องเที่ยวแห่งสำคัญที่มักจะมีนักท่องเที่ยวจากหลากหลายประเทศมาเยี่ยมชม ความพิเศษของอุทยานแห่งชาตินี้ก็คือ เป็นหมู่เกาะที่รวมเกาะน้อยใหญ่เอาไว้มากมายถึง 42 เกาะ! ที่โด่งดังก็มี “เกาะวัวตาหลับ (Ko Wua Talap)” ซึ่งเปรียบเสมือนเมืองหลวงของบรรดาหมู่เกาะอ่างทอง มีสถานที่พักผ่อน หาดทรายขาว และแน่นอนว่าบรรยากาศเงียบสงบเหมาะสำหรับการพักผ่อน มีกิจกรรมเดินขึ้นเขาไปยังจุดชมวิวและสำรวจธรรมชาติ

ห้ามพลาดเลยก็คือ “ทะเลใน” (Thale Nai) ทะเลสาบกลางเกาะแม่เกาะ (Koh Mae Koh) ที่เกิดจากการยุบตัวทางธรรมชาติในภูเขาหินปูน อยู่ห่างจากเกาะวัวตาหลับไปประมาณ 15 นาที สำหรับใครที่อยากไปสัมผัสกับแนวปะการังอันสวยงามใต้ทะเลสีเขียวใสขอเชิญไป “เกาะสามเส้า” (Koh Sam Sao) มีสะพานหินโค้งที่สามารถพายเรือลอดได้ ทั้งนี้ภายในบริเวณหมู่เกาะต่างๆยังมีจุดที่เปิดไว้ให้ตั้งที่พักแรมได้อีกด้วย การเดินทางก็ง่ายมาก เพียงแค่นั่งเรือต่อจาก เกาะสมุย เผื่อเที่ยวเบื่อแล้วอยากเปลี่ยนบรรยากาศ ลองมาเที่ยวที่หมู่เกาะอ่างทอง รับรองว่าได้ทุกอารมณ์ สมกับคำว่า Amazing Thailand ค่ะ!

On the first episode, we will visit “Ang Thong National Marine Park.” It is the significant tourist attraction where tourists from all parts of the world must come. The uniqueness about this National Park is there are variety sizes of islands for more over than 42 islands. The well-known one is “Koh Wua Talap.” It is the National Park headquarter, sometimes called Ang Thong’s capital city. There are guest houses and the white sand beach. Definitely, here is the great place for relaxation. Also, this place has a hiking activity. Tourists can fully explore the nature and see the wonderful scenery on the top of the island.

You don’t want to miss “Thale Nai” lake, which is located on the middle of Koh Mae Koh. The lake was caused by the natural collapse of mountain. The place is located just 15 minutes from “Koh Wua Talap” island. For people who like to explore the beauty of barrier reef lying underneath of the crystal clear emerald ocean, “Koh Sam Sao” is our recommended destination.

That’s all the destinations for this episode that we would like to recommend you. Pack you bag now, and then you will know why we call our country as the “Amazing Thailand.”

การบินไทยสมายล์ขอพาท่านเดินทางสู่สุราษฎร์ธานีด้วยบริการเส้นทางบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานีจำนวน 14 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ สำรองบัตรโดยสารได้ที่ www.thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 02-356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง) รวมทั้งสำนักงานขายการบินไทย http://bit.ly/TGOffice และตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารของการบินไทยทุกแห่งค่ะ

THAI Smile takes you to Surat Thani, Thailand with 14 flights a week, on Bangkok – Surat Thani v.v. For more information and reservation, please call THAI Contact Center at +662-356-1111 (24 hours), visit www.thaiairways.com, THAI worldwide offices -http://bit.ly/TGOffice, or your ticket agencies.

#thaiairways #thaismile #suratthani #TravelWithTHAI

31/05/2014

ทำประกันการเดินทางง่ายๆกับเรา

http://www.jkbrotherbiz.com

* ถ้าขอเพื่อทำวีซ่าเชงเก้น ทางเราจะออกใบให้เพื่อใช้ยื่นวีซ่าโดยเฉพาะตามที่กฏระเบียนของสถานฑูต

"คิดเรื่องการจองตั๋วเครื่องบิน คิดถึง J.K.Brotherเพราะเราให้คุณได้มากกว่า ตั๋วเครื่องบินราคาถูก"
โทรศัพท์ +66 (0) 38 114 231, +66 (0)38 733 163
แฟกซ์ +66 (0) 38 733 163
มือถือ +66 (0) 84 887 0717
Line ID : v.varanooch
Email address : [email protected]
เปิดทำการจองทุกวัน เวลา 08.00 - 18.00 น.
#ตั๋วเครื่องบิน #การบินไทย #แอร์เอเชีย #นกแอร์ #trip #traval #thaiairways #airasia #nokair #ท่องเที่ยว #เดินทาง #ทั่วไทย

30/05/2014

โปรโมชั้นท่องเที่ยวยุโรป กับสานการบินแอร์ฟรานซ์ (Air France) ใครๆก็ไปเที่ยวยุโรปคับ
ลอนดอน แฟรงเฟริต โรม มิลาน เวียนนา เริ่มต้นเพียง 6,500 บาท
LON,MAN,DUB,FRA,STR,CTA,MIL,ROM,VCE,VIE 6,500 THB
GVA,ZRH 7,000 THB
BCN,MAD,CPH,HEL,LIS,OSL,STO,PRG 7,500 THB
PRA,NCE,BOD,BRU 11,500 THB
ราคานี้ยังไม่รวมภาษี และค่าธรรมต่างๆ
สามารถสอบถามที่นั่งและราคาได้ที่
โทรศัพท์ +66 (0) 38 114 231, +66 (0)38 733 163
แฟกซ์ +66 (0) 38 733 163
มือถือ +66 (0) 84 887 0717
Line ID : v.varanooch
Email address : [email protected]
เปิดทำการจองทุกวัน เวลา 08.00 - 18.00
www.jkbrotherbiz.com
#ตั๋วเครื่องบิน #การบินไทย #แอร์เอเชีย #นกแอร์ #trip #traval #thaiairways #airasia #nokair #ท่องเที่ยว #เดินทาง #ทั่วไทย

30/05/2014

มาแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้ม สำหรับเส้นทางบิน เชียงใหม่ และ เชียงราย
โดยเฉพาะ "CNX / CEI Recovery Promotion" ราคา กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ-เชียงใหม่ หรือ เชียงราย เริ่มต้นที่ 1,600 บาท จ่ายในราคาโลว์คอส แต่บินกับสายการบิน 5 ดาว Full Service ไม่บินไม่ได้แล้ว
โปรโมชั่นนี้ เริ่มออกเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฏาคม 57นี้เท่านั้น
***ราคานี้เปลี่ยนวันเดินทางได้เสียค่าธรรมเนียใครั้งละ 500 บาท ***
***ได้ไมล์สะสม 500 ไมล์ / เที่ยวบิน ***
เราจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลกราคาถูก แพ็คเกจทัวร์, โรงแรม ที่พักทั่วโลก, ตั๋วรถไฟในประเทศ และต่างประเทศ, รถรับ-ส่ง, รถเช่า, บริการวีซ่า, ประกันการเดินทาง, และอื่นๆอีกมากมาย เราบริการด้วยรอยยิ้มและประสบการณ์กว่า 10 ปี จึงมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้ตั๋วเครื่องบินที่มีระดับและราคาถูกอย่างแน่นอน "คิดเรื่องการจองตั๋วเครื่องบิน คิดถึง J.K.Brotherเพราะเราให้คุณได้มากกว่า ตั๋วเครื่องบินราคาถูก"
โทรศัพท์ +66 (0) 38 114 231, +66 (0)38 733 163
แฟกซ์ +66 (0) 38 733 163
มือถือ +66 (0) 84 887 0717
Line ID : v.varanooch
Email address : [email protected]
เปิดทำการจองทุกวัน เวลา 08.00 - 18.00 น.
#ตั๋วเครื่องบิน #การบินไทย #แอร์เอเชีย #นกแอร์ #trip #traval #thaiairways #airasia #nokair #ท่องเที่ยว #เดินทาง #ทั่วไทย

28/05/2014

เราจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลกราคาถูก แพ็คเกจทัวร์, โรงแรม ที่พักทั่วโลก, ตั๋วรถไฟในประเทศ และต่างประเทศ, รถรับ-ส่ง, รถเช่า, บริการวีซ่า, ประกันการเดินทาง, และอื่นๆอีกมากมาย เราบริการด้วยรอยยิ้มและประสบการณ์กว่า 10 ปี จึงมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้ตั๋วเครื่องบินที่มีระดับและราคาถูกอย่างแน่นอน "คิดเรื่องการจองตั๋วเครื่องบิน คิดถึง J.K.Brotherเพราะเราให้คุณได้มากกว่า ตั๋วเครื่องบินราคาถูก"

มือถือ +66 099 639 0445
Line ID : v.varanooch
Email address : [email protected]
เปิดทำการจองทุกวัน เวลา 08.00 - 18.00 น.
#ตั๋วเครื่องบิน #การบินไทย #แอร์เอเชีย #นกแอร์ #trip #traval #thaiairways #airasia #nokair #ท่องเที่ยว #เดินทาง #ทั่วไทย #jkbrotherbusiness #thailand #เมืองไทย #เอเชีย #Asia #Tourism

27/05/2014

สวัสดีค่ะ วันนี้มีสาระดีๆ มาฝากทุกท่านอีกเช่นเคย

เรื่องมีอยู่ว่า บางครั้งเราต้องพาเด็กเล็กขึ้นเครื่องบินด้วย..ซึ่งแน่นอนทุกท่านต้องมีการเตรียมตัวสำหรับการเดินทางเป็นพิเศษ..

มาเริ่มกันเลย

หากเป็นเด็กแรกเกิด ประมาณยังอุ้มอยู่ น้องควรมีอายุประมาณ 3 เดือนขึ้นไป .น่าจะดีกว่า ในการโดยสารโดยเครื่องบิน..เพราะเด็กเริ่มมีภูมิต้านทาน
และสามารถปรับตัวเองกับสภาพอากาศต่างๆ ได้ดีแล้ว

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนขึ้นเครื่อง คือ สำเนาสูติบัตรของเด็ก เด็กที่อายุยังไม่เกิน 2 ปี ต้องแสดงสูจิบัตรก่อนขึ้นเครื่อง เป็นข้อกำหนดทุกสายการบิน เพราะเจ้าหน้าที่จะตรวจก่อนเซ็คอินขึ้นเครื่อง และผู้ที่เดินทางด้วยต้องเป็นพ่อและแม่เด็ก คนใดคนหนึ่งด้วย เป็นมาตรการป้องกันการลักพาเด็ก

การเตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่อง

- เทคนิคเล็กน้อย ก่อนที่จะขึ้นเครื่อง 1 ชั่วโมง พยายามนำเด็กเล่นให้สนุก และกินอาหารจนอิ่ม จนรู้สึกเหนื่อย และเมื่อบินจริงเด็กก็จะรู้สึกง่วง และหลับตลอดการเดินทาง การให้เด็กหลับขณะเดินทาง จะดีที่สุด เพราะว่าจะลดเสียงรบกวนคนนั่งข้างๆ เราได้เป็นอย่างดี

- ควรพกพาของเล่นเล็กๆไปด้วย 1-2 ชิ้น เพราะหากเด็กไม่หลับจริง ๆ การได้เล่นของเล่น จะสร้างความเพลิดเพลินขณะเดินทางได้เป็นอย่างดิ

- ควรเตรียม แพมเพลิส + กระดาษชำระ สำรองไปด้วย เพราะเราไม่อาจรู้ได้ว่าเด็กจะถ่ายตอนไหนบ้าง สิ่งเหล่านี้จำเป็นมากขณะเดินทาง

เพราะหากเด็กถ่ายออกมาแล้ว และเราไม่ได้เปลี่ยน โดยธรรมชาติเด็กจะมีอาการงอแง ไม่สบายตัว จะร้องได้

- ควรเตรียมรถเข็นไปด้วย เลือกที่น้ำหนักเบาๆ เพราะบางสนามบินต้องเดินไกล ๆ และเด็กจะได้นั่งพักขณะรอขึ้นเครื่องที่สำคัญที่สุด อยากจะแนะนำคือ ไม่ควรเดินทางคนเดียวเมื่อต้องพาเด็กเล็กไปด้วย ควรเดินทางกันอย่างน้อย 2 คน ..เพราะจะได้สลับกันดูแลเด็ก ในขณะที่ท่านเข้าห้องน้ำ / รอเช็คอิน / หรือแม้แต่รอรับกระเป๋า และอื่นๆ

หวังว่าเทคนิคเหล่านี้จะช่วยให้ทุกท่านเดินทางกับลูกน้อย ได้มีความสุขมากยิ่งขึ้น

ความสุขของการเดินทางเริ่มต้นที่นี่ เจ.เค.บราเธอร์

ที่ตั้ง

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


79 M.13 Classic Mansion,Pattanakran 1 Rd.,Nongprue,Banglamung,
Bang Lamung
20150

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 19:00
อังคาร 08:30 - 19:00
พุธ 08:30 - 19:00
พฤหัสบดี 08:30 - 19:00
ศุกร์ 08:30 - 19:00
เสาร์ 08:30 - 19:00
อาทิตย์ 08:30 - 19:00
การท่องเที่ยวและท่องชมทิวทัศน์ อื่นๆใน Bang Lamung (แสดงผลทั้งหมด)
Pattaya Travel Pattaya Travel
Bang Lamung, 20150

Tu102-Arch-A021 Tu102-Arch-A021
206/2 Moo 5, Soi Naklua 12, Naklua,
Bang Lamung, 20150

ปราสาทสัจธรรม จังหวัดพัทยา