พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ - เรือนไทย

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ - เรือนไทย

ตำแหน่งใกล้เคียง สำนักงานตัวแทนจัดการท่องเที่ยว

รถตู้vipให้เช่าเที่ยวทั่วไทย
รถตู้vipให้เช่าเที่ยวทั่วไทย
90/1 ม.2 นิคม ทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง, Kamphaeng Phet
ฟาร์มแพะกำแพงเพชร
ฟาร์มแพะกำแพงเพชร
165ม.8ต.หนองปลิงอ.เมือง, Kamphaeng Phet
ไก่อบโอ่งโรงเหล้าเก่า
ไก่อบโอ่งโรงเหล้าเก่า
72/2 ถนนเกาะแขก 1, Kamphaeng Phet
รถตู้ท่องเที่ยวกำแพงเพชร รถตู้เช่ากำแพงเพชร
รถตู้ท่องเที่ยวกำแพงเพชร รถตู้เช่ากำแพงเพชร
กำแพงเพชร, Kamphaeng Phet
789ทราเวล Byต้อย&โรสทัวร์
789ทราเวล Byต้อย&โรสทัวร์
จังหวัดกำแพงเพชร, Kamphaeng Phet
เสื้อสีพื้น 80 บาท ขาย ปลีก-ส่ง By Kasama
เสื้อสีพื้น 80 บาท ขาย ปลีก-ส่ง By Kasama
Nakhon Chum
เพอร์เฟค เก็ตส์เฮ้าส์
เพอร์เฟค เก็ตส์เฮ้าส์
ถนน ประชาหรรษา ซอย 5, Kamphaeng Phet
คุณนายยพาทัวร์
คุณนายยพาทัวร์
275 หมู่ 11 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง, Kamphaeng Phet
DPB Travel & Tour
DPB Travel & Tour
Kamphaeng Phet, Kamphaeng Phet
Travel
Travel
http://www.loveholidaycenter.com/, Muang Kam Phaeng Phet
คลองน้ำไหล รีสอร์ท คลองลาน
คลองน้ำไหล รีสอร์ท คลองลาน
222 หมู่ 16 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร, Kamphaeng Phet
ป้าสมปอง ศาลาเรือนไทย และ  บ้านน๊อกดาว
ป้าสมปอง ศาลาเรือนไทย และ บ้านน๊อกดาว
61หมู่23ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร, Kamphaeng Phet
สวนน้ำผึ้ง โฮมสเตย์
สวนน้ำผึ้ง โฮมสเตย์
216 M.16 Tambon Khlong Nam Lai, Amphoe Khlong Lan Chang Wat Kamphaeng Phet 62180 Thailand, Kamphaeng Phet
สวนน้ำดีดีริเวอร์ปาร์ค DD RiverPark
สวนน้ำดีดีริเวอร์ปาร์ค DD RiverPark
บ้านเกาะแขก, Kamphaeng Phet

ความคิดเห็น

วันที่ 4 มกราคม 2562 พิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน ชั้นอนุบาลและมัธยม โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุขเข้าทัศนศึกษาภายในพิพิธภัณฑ์และสวนกล้วย.
วันที่ 2 มกราคม 2562 พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุขเข้าทัศนศึกษาภายในพิพิธภัณฑ์และสวนกล้วย
วันที่ 17 ธันวาคม 2561 พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี จำนวน 100 คน เข้าทัศนศึกษาภายในพิพิธภัณฑ์และสวนกล้วย
ไม่ได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์..นานมาก..ครั้งหนึ่งเคยพาฝรั่ง American ไปชม..ฝรั่งคนนี้ เป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัย..ท่านไปพบวัตถุโบราณชิ้นหนึ่ง..ชี้ให้เห็นว่า..ชื่อนี้อ่านไม่ได้..เพราะไม่มีสระ..ป่านนี่น่าจะปรับข้อมูลใหม่แล้ว?

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำ

มูลนิธิปริยัติศึกษา ญสส ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกโดยพระโสภณคณาภรณ์ (สมจิตต์ อภิจิตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร ร่วมกับนายวัลลภ เจียรวนนท์ เครือเจิรญโภคภัณฑ์ จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายศิวะ แสงมณีผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้น ร่วมจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมเกล้าถวายเนื่องในมหามงคลวโรกาสทรงครองศิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้เลือกทำโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ตามแนวพระราชดำริ สมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เลือกรูปแบบอาคารพิพิธภัณฑ์เป็นเรือนไทยหมู่แบบเรือนไทยภาคกลาง สร้างด้วยไม้สักทอง บนเนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๔๕ ตารางวา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ว่า "พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ" เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

เรียนผู้ปกครอง นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ. เนื่องจากช่วงนี้มีปัญหาเรื่อง เชื้อไวรัสหรือโรคโควิด 19 เพื่อเป็นการป้องกันวิกฤตการณ์ดังกล่าว ขอเลื่อนการเรียนการสอนทั้งนาฏศิลป์และดนตรีไทย และเลื่อนวันพิธีมอบเกียรติบัตรในวันอนุรักษ์มรดกไทย วันที่ 2 เมษายน 2563 ออกไปก่อน เมื่อเหตุการณ์ปกติครูจะแจ้งให้ทราบแล้วกลับมาเรียนและจัดพิธีมอบเกียรติบัตร ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ แจ้งโดย อ เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา

ทางพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) เปิดรับบูชาเหรียญที่ระลึกสมโภชพระสุพรรณบัฏ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ในพระราชชูปถัมภ์ ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับ.

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 พิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนผดุงปัญญาจังหวัดตาก เข้ามาทัศนศึกษาภายในพิพิธภัณฑ์และสวนกล้วย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 พิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพิไกรวิทยาเข้ามาทัศนศึกษาภายในพิพิธภัณฑ์และสวนกล้วย

วันที่ 18 มกราคม 2563 พิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพิไกรวิทยาเข้ามาทัศนศึกษาภายในพิพิธภัณฑ์

วันที่ 13-15 มกราคม 2563 พิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,3,4 โรงเรียนอนุบาลนุกูลลานกระบือเข้ามาทัศนศึกษาภายในพิพิธภัณฑ์และสวนกล้วย

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 พิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวารินเข้ามาทัศนศึกษาและทำกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์และสวนกล้วย

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 พิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวารินเข้ามาทัศนศึกษาและทำกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์และสวนกล้วย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์
อาคารพระสังฆราชานุสรณ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
กรมหลวงวชิรญาณสังวร

ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
ณ พื้นที่ตั้งพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนะรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันที่ 6 กันยายน 2562 พิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา จังหวัดกำแพงเพชรเข้ามาทัศนศึกษาภายในพิพิธภัณฑ์และสวนกล้วย

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 พิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา จังหวัดกำแพงเพชรเข้ามาทัศนศึกษาภายในพิพิธภัณฑ์และสวนกล้วย

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 พิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนทองแสงขันวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์เข้ามาทัศนศึกษาภายในพิพิธภัณฑ์และสวนกล้วย

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 พิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ได้มีโอกาสต้อนรับคณะบดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์เข้ามาเยี่ยมชมภายในพิพิธภัณฑ์

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 พิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล2เข้ามาทัศนศึกษาภายในพิพิธภัณฑ์

วันนี้ทางพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ทำการเปิดรับสมัครนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริย สธ. เป็นวันแรก ตั้งแต่เวลา 09:09 น - 16:30 น จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562. และเปิดเรียนวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีไหว้ครู วันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 จึงขอเชิญนักเรียนที่มีความสนใจในด้านนาฏศิลป์(รับจำนวนจำกัด)

เรียนเชิญ​ สมาคมผู้ปกครองและศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน​ ชุมนุมนาฏศิลป์​ศูนย์จริยศึกษา​ สธ.​ จังหวัดกำแพงเพชร​ มาชม​ ชิม​ ช้อป​ งานตลาดนัดนักเรียน(student market)จัดจำหน่ายโดยนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์​ศูนย์จริยศึกษา​ สธ.​ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ ชั้น 1​ ประตูทางเข้าร้านกาแฟอเมซอน โรบินสัน​กำแพงเพชร

ตามที่ ชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ ได้ปิดหลักสูตรโครงการอบรมนาฏศิลป์สำหรับเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ นั้น พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมศึกษาดูงานศิลปะและวัฒนธรรม ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของไทย เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเห็นคุณค่าของเอกลักษณ์ไทยและมีส่วนสำคัญช่วยกันสืบสาน อนุรักษ์ ส่งเสริม ศิลปะและวัฒนธรรมความเป็นไทย

ภาพงานอนุรักษ์มรดกไทยและการแสดงนาฏศิลป์อาเซียน

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ทางพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ อพท.4 อบจ. สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและการแสดงนาฏศิลป์อาเซียน และการประกวดดนตรีไทย
โดยมีประเทศที่เข้าร่วมทำการแสดงทั้งหมด 6 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ ศรีลังกา อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงค์โปร และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ทางพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ อพท.4 อบจ. สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและการแสดงนาฏศิลป์อาเซียน และการประกวดดนตรีไทย
โดยมีประเทศที่เข้าร่วมทำการแสดงทั้งหมด 6 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ ศรีลังกา อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงค์โปร และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์

ภาพกิจกรรม workshop Asean Youth Camp 2019 KPRU

กิจกรรม workshop ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน ครั้งที่ 6 โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ อพท.4 อบจ. สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดกำแพงเพชร Asean Youth Camp 2019 KPRU เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน
โดยมีประเทศที่เข้าร่วมทั้งหมด 6 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ ศรีลังกา อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงค์โปร และโรงเรียนในเครือข่ายได้แก่ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โรงเรียนพิไกรวิทยา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์

กิจกรรม workshop ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน ครั้งที่ 6 โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ อพท.4 อบจ. สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดกำแพงเพชร Asean Youth Camp 2019 KPRU เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน
โดยมีประเทศที่เข้าร่วมทั้งหมด 6 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ ศรีลังกา อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงค์โปร และโรงเรียนในเครือข่ายได้แก่ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โรงเรียนพิไกรวิทยา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์

กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน ครั้งที่ ๖ และเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย
ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๒ เมษายน ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๒ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ และ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร (เรือนไทย)

ขอเชิญร่วมงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลปอาเซียน ครั้งที่ ๖ เพื่อ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย
ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๑ เมษายน ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๒ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
และวันที่ ๒ เมษายน ร่วมตักบาตรอาหารแห้ง ในเวลา ๐๗.๐๐ น. และเวลา ๑๗.๐๐ น. ร่วมรับชมการแสดงจากกลุ่มประเทศอาเซียนและเครือข่ายภายในประเทศ และตลาดอาหารพื้นบ้านจังหวัดกำแพงเพชรและศิลป์ในสวน สเปเชียล ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (เรือนไทย). ร่วมแต่งกายชุดไทย

วันที่ 20 มีนาคม 2562 พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ เข้ามาทัศนศึกษาภายในพิพิธภัณฑ์และสวนกล้วย

วันที่ 20 มีนาคม 2562 พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ เข้ามาทัศนศึกษาภายในพิพิธภัณฑ์และสวนกล้วย

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ

วันที่ 20 มีนาคม 2562 พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ เข้ามาทัศนศึกษาภายในพิพิธภัณฑ์และสวนกล้วย

วันที่ 20 มีนาคม 2562 พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ เข้ามาทัศนศึกษาภายในพิพิธภัณฑ์และสวนกล้วย

เนื่องด้วยวันนี้ทางพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อก่อสร้างอาคารพระสังฆราชานุสรณ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก *แต่ยังเปิดให้เข้าชมตามปกติ* ขออภัยในความไม่สะดวก. #๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อม

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 พิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านดงซ่อมเข้ามาทัศนศึกษาภายในพิพิธภัณฑ์และสวนกล้วย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 พิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านดงซ่อมเข้ามาทัศนศึกษาภายในพิพิธภัณฑ์และสวนกล้วย

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 พิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านคุยแขวนเข้ามาทัศนศึกษาภายในพิพิธภัณฑ์และสวนกล้วย

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 พิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกำแพงเพชร ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคุยแขวนเข้ามาทัศนศึกษาภายในพิพิธภัณฑ์และสวนกล้วย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 พิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (เรือนไทย) ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนครชุมเข้าทัศนศึกษาภายในพิพิธภัณฑ์และสวนกล้วย

Photos from พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ - เรือนไทย's post

เลี้ยงต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ 17 จังหวัด

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ทางพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ได้มีโอกาสจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ 17 จังหวัด

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ทางพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ได้มีโอกาสจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ 17 จังหวัด

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

#ข่าวประชาสัมพันธ์ (10/01/2562)
KPRU FunRun 2019 วันราชภัฏ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 14 กุมภาพันธ์ 2562
🏅🏅วิ่งฟันรันรวมระยะทาง 4.5 กิโลเมตร ผู้ชนะในแต่ละรุ่นที่วิ่งเข้าเส้นชัยในลำดับที่ 1-5 จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเหรียญที่ระลึก ส่วนผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันแล้ววิ่งเข้าเส้นชัย 700 คนแรก จะได้รับเหรียญที่ระลึก
#รับสมัครนักวิ่งเพื่อชิงถ้วยรางวัล #วิ่งฟรีทุกรุ่น
- อายุไม่เกิน 15 ปี ถ้วยรางวัล 1-5 ช/ญ
- ชมรมกรีฑา ถ้วยรางวัล 1-5 ช/ญ
- นักศึกษา ถ้วยรางวัล 1-5 ช/ญ
- บุคลากร KPRU ถ้วยรางวัล 1-5 ช/ญ
- ประชาชนทั่วไป ถ้วยรางวัล 1-5 ช/ญ
⏩⏩สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 ม.ค. 2562 และติดต่อขอรับเบอร์วิ่งได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 4 - 8 ก.พ. 2562 เวลา 9.00-16.30 น. ติดต่อสอบถาม คุณกิตติกร กล้าแข็ง โทรศัพท์ 062-928-2596
✅✅ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://std.kpru.ac.th/th/hotnews/kprufunrun2019.php
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด https://std.kpru.ac.th/th/prnews_all.php

วันที่ 4 มกราคม 2562 พิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน ชั้นอนุบาลและมัธยม โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุขเข้าทัศนศึกษาภายในพิพิธภัณฑ์และสวนกล้วย

วันที่ 4 มกราคม 2562 พิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน ชั้นอนุบาลและมัธยม โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุขเข้าทัศนศึกษาภายในพิพิธภัณฑ์และสวนกล้วย.

วันที่ 2 มกราคม 2562 พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุขเข้าทัศนศึกษาภายในพิพิธภัณฑ์และสวนกล้วย

วันที่ 2 มกราคม 2562 พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุขเข้าทัศนศึกษาภายในพิพิธภัณฑ์และสวนกล้วย

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ต้อนรับคณะครู นักเรียนชั้น อนุบาล 1 - ป. 3 โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ จำนวน 83 คน เข้ามาทัศนศึกษาภายในพิพิธ

ต้อนรับคณะครูนักเรียนโรงเรียนสักงามประชาสรรค์ 26 ธันวาคม 2561

ขอเชิญชวนชาวจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมบำเพ็ญกุศลทำบุญใส่บาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันเสด็จสวรรคต ครบ ๒ ปี (พระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป)

วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์อนุลักษณ์ อาสาสู้
รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประเภทบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวมทนาลัย อ่อนกล้า
นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ ศูนย์จริยศึกษา สธ.กำแพงเพชร
ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก https://www.m-culture.go.th/surin/ewt_dl_link.php?nid=889

ชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ. กำแพงเพชร
ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศผลการคัดเลือก >>> https://www.m-culture.go.th/surin/ewt_dl_link.php?nid=889

ต้อนรับคณะทัศนศึกษาโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (07/09/61)

วันที่ 7 กันยายน 2561 พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน ชั้นอนุบาล3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร จำนวน 30 คน เข้าทัศนศึกษาภายในห้องจัดแสดงพิพิธภัณฑ์

วันที่ 7 กันยายน 2561 พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน ชั้นอนุบาล3
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร จำนวน 30 คน เข้าทัศนศึกษาภายในห้องจัดแสดงพิพิธภัณฑ์

ชมสวนกล้วยกัน

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 บุคคลากรพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมเสวนาเรือข่ายอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยในประเทศไทย ณ สถานีวิจัยปากช่อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 บุคคลากรพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมเสวนาเครือข่ายอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยในประเทศไทย ณ สถานีวิจัยปากช่อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ต้อนรับคณะ ครู นักเรียน จากโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จ.สุโขทัย จำนวน 412 คน เข้าศึกษาและเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์และสวนกล้วยเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ต้อนรับคณะ ครู นักเรียน จากโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จ.สุโขทัย จำนวน 412 คน เข้าศึกษาและเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์และสวนกล้วยเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ต้อนรับคณะครู นักเรียน จำนวน 30 คน จากโรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เข้าศึกษาและเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์

[08/17/18]   แจ้งเพื่อทราบ นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ.วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 หยุดนะคะ ไม่มีการเรียนการสอน ค่ะ ขอบคุณค่ะ
จาก คุณครูจุ๋ม Chanika Sriwantanasin

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง สำนักงานตัวแทนจัดการท่องเที่ยว ใน Amphoe Muang Kamphaeng Phet?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ระบำพุุทธบูชา "นบพระ - มาฆปุรณมี"
การอบรมร้อยมาลัยชำร่วยประดิษฐ์จากผ้า

ที่ตั้ง

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


104/5 ถ.ปิ่นดำริห์ ต.ในเมือง
Amphoe Muang Kamphaeng Phet
62000

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00
เสาร์ 09:00 - 16:00
อาทิตย์ 09:00 - 16:00