พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ - เรือนไทย

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ - เรือนไทย

ตำแหน่งใกล้เคียง สำนักงานตัวแทนจัดการท่องเที่ยว

รถตู้vipให้เช่าเที่ยวทั่วไทย
รถตู้vipให้เช่าเที่ยวทั่วไทย
90/1 ม.2 นิคม ทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง, Kamphaeng Phet
ฟาร์มแพะกำแพงเพชร
ฟาร์มแพะกำแพงเพชร
165ม.8ต.หนองปลิงอ.เมือง, Kamphaeng Phet
รถตู้ท่องเที่ยวกำแพงเพชร รถตู้เช่ากำแพงเพชร
รถตู้ท่องเที่ยวกำแพงเพชร รถตู้เช่ากำแพงเพชร
กำแพงเพชร, Kamphaeng Phet
789ทราเวล Byต้อย&โรสทัวร์
789ทราเวล Byต้อย&โรสทัวร์
จังหวัดกำแพงเพชร, Kamphaeng Phet
ค่ายมวย ศ.วชิรยิมส์   จ.กำแพงเพชร
ค่ายมวย ศ.วชิรยิมส์ จ.กำแพงเพชร
นครชุม, Nakhon Chum
เสื้อสีพื้น 80 บาท ขาย ปลีก-ส่ง By Kasama
เสื้อสีพื้น 80 บาท ขาย ปลีก-ส่ง By Kasama
Nakhon Chum
เพอร์เฟค เก็ตส์เฮ้าส์
เพอร์เฟค เก็ตส์เฮ้าส์
ถนน ประชาหรรษา ซอย 5, Kamphaeng Phet
ตลาดย้อนยุคนครชุม
ตลาดย้อนยุคนครชุม
ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
KPP Travels & Services
KPP Travels & Services
ทางหลวง ชนบท กพ.6070, Kamphaeng Phet
คุณนายยพาทัวร์
คุณนายยพาทัวร์
275 หมู่ 11 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง, Kamphaeng Phet
DPB Travel & Tour
DPB Travel & Tour
Kamphaeng Phet, Kamphaeng Phet
เที่ยวสะดวกถูกๆ
เที่ยวสะดวกถูกๆ
http://www.loveholidaycenter.com/, Muang Kam Phaeng Phet
คลองน้ำไหล รีสอร์ท คลองลาน
คลองน้ำไหล รีสอร์ท คลองลาน
222 หมู่ 16 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร, Kamphaeng Phet
ป้าสมปอง ศาลาเรือนไทย และ  บ้านน๊อกดาว
ป้าสมปอง ศาลาเรือนไทย และ บ้านน๊อกดาว
61หมู่23ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร, Kamphaeng Phet
บ้านพัก เอกชัย
บ้านพัก เอกชัย
523 ม.1 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร, Kamphaeng Phet

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำ

มูลนิธิปริยัติศึกษา ญสส ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกโดยพระโสภณคณาภรณ์ (สมจิตต์ อภิจิตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร ร่วมกับนายวัลลภ เจียรวนนท์ เครือเจิรญโภคภัณฑ์ จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายศิวะ แสงมณีผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้น ร่วมจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมเกล้าถวายเนื่องในมหามงคลวโรกาสทรงครองศิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้เลือกทำโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ตามแนวพระราชดำริ สมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เลือกรูปแบบอาคารพิพิธภัณฑ์เป็นเรือนไทยหมู่แบบเรือนไทยภาคกลาง สร้างด้วยไม้สักทอง บนเนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๔๕ ตารางวา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ว่า "พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ" เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

วันนี้ทางพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ทำการเปิดรับสมัครนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริย สธ. เป็นวันแรก ตั้งแต่เวลา 09:09 น - 16:30 น จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562. และเปิดเรียนวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีไหว้ครู วันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 จึงขอเชิญนักเรียนที่มีความสนใจในด้านนาฏศิลป์(รับจำนวนจำกัด)

เรียนเชิญ​ สมาคมผู้ปกครองและศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน​ ชุมนุมนาฏศิลป์​ศูนย์จริยศึกษา​ สธ.​ จังหวัดกำแพงเพชร​ มาชม​ ชิม​ ช้อป​ งานตลาดนัดนักเรียน(student market)จัดจำหน่ายโดยนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์​ศูนย์จริยศึกษา​ สธ.​ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ ชั้น 1​ ประตูทางเข้าร้านกาแฟอเมซอน โรบินสัน​กำแพงเพชร

ตามที่ ชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ ได้ปิดหลักสูตรโครงการอบรมนาฏศิลป์สำหรับเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ นั้น พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมศึกษาดูงานศิลปะและวัฒนธรรม ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของไทย เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเห็นคุณค่าของเอกลักษณ์ไทยและมีส่วนสำคัญช่วยกันสืบสาน อนุรักษ์ ส่งเสริม ศิลปะและวัฒนธรรมความเป็นไทย

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ทางพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ อพท.4 อบจ. สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและการแสดงนาฏศิลป์อาเซียน และการประกวดดนตรีไทย
โดยมีประเทศที่เข้าร่วมทำการแสดงทั้งหมด 6 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ ศรีลังกา อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงค์โปร และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ทางพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ อพท.4 อบจ. สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและการแสดงนาฏศิลป์อาเซียน และการประกวดดนตรีไทย
โดยมีประเทศที่เข้าร่วมทำการแสดงทั้งหมด 6 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ ศรีลังกา อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงค์โปร และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์

กิจกรรม workshop ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน ครั้งที่ 6 โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ อพท.4 อบจ. สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดกำแพงเพชร Asean Youth Camp 2019 KPRU เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 
โดยมีประเทศที่เข้าร่วมทั้งหมด 6 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ ศรีลังกา อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงค์โปร และโรงเรียนในเครือข่ายได้แก่ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โรงเรียนพิไกรวิทยา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์

กิจกรรม workshop ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน ครั้งที่ 6 โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ อพท.4 อบจ. สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดกำแพงเพชร Asean Youth Camp 2019 KPRU เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน
โดยมีประเทศที่เข้าร่วมทั้งหมด 6 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ ศรีลังกา อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงค์โปร และโรงเรียนในเครือข่ายได้แก่ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โรงเรียนพิไกรวิทยา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์

กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน ครั้งที่ ๖ และเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย
ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๒ เมษายน ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๒ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ และ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร (เรือนไทย)

ขอเชิญร่วมงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลปอาเซียน ครั้งที่ ๖ เพื่อ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย
ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๑ เมษายน ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๒ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
และวันที่ ๒ เมษายน ร่วมตักบาตรอาหารแห้ง ในเวลา ๐๗.๐๐ น. และเวลา ๑๗.๐๐ น. ร่วมรับชมการแสดงจากกลุ่มประเทศอาเซียนและเครือข่ายภายในประเทศ และตลาดอาหารพื้นบ้านจังหวัดกำแพงเพชรและศิลป์ในสวน สเปเชียล ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (เรือนไทย). ร่วมแต่งกายชุดไทย

วันที่ 20 มีนาคม 2562 พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ เข้ามาทัศนศึกษาภายในพิพิธภัณฑ์และสวนกล้วย

วันที่ 20 มีนาคม 2562 พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ เข้ามาทัศนศึกษาภายในพิพิธภัณฑ์และสวนกล้วย

วันที่ 20 มีนาคม 2562 พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ เข้ามาทัศนศึกษาภายในพิพิธภัณฑ์และสวนกล้วย

วันที่ 20 มีนาคม 2562 พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ เข้ามาทัศนศึกษาภายในพิพิธภัณฑ์และสวนกล้วย

เนื่องด้วยวันนี้ทางพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อก่อสร้างอาคารพระสังฆราชานุสรณ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก *แต่ยังเปิดให้เข้าชมตามปกติ* ขออภัยในความไม่สะดวก. #๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 พิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านดงซ่อมเข้ามาทัศนศึกษาภายในพิพิธภัณฑ์และสวนกล้วย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 พิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านดงซ่อมเข้ามาทัศนศึกษาภายในพิพิธภัณฑ์และสวนกล้วย

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง สำนักงานตัวแทนจัดการท่องเที่ยว ใน Amphoe Muang Kamphaeng Phet?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ระบำพุุทธบูชา "นบพระ - มาฆปุรณมี"
การอบรมร้อยมาลัยชำร่วยประดิษฐ์จากผ้า

ที่ตั้ง

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


104/5 ถ.ปิ่นดำริห์ ต.ในเมือง
Amphoe Muang Kamphaeng Phet
62000

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00
เสาร์ 09:00 - 16:00
อาทิตย์ 09:00 - 16:00
Amphoe Muang Kamphaeng Phet สำนักงานตัวแทนจัดการท่องเที่ยวอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
ตลาดย้อนยุคนครชุม ตลาดย้อนยุคนครชุม
ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
Amphoe Muang Kamphaeng Phet, 62000

บ้านปิดตลาดเปิด ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แรกของเดือน