ไร่องุ่นดอยฝาง@หนองสามแจ่ง อ.ฝาง, Amphoe Fang Videos

Videos by ไร่องุ่นดอยฝาง@หนองสามแจ่ง อ.ฝาง in Amphoe Fang.

มัลเบอรีจะหมดต้นก่คราวนี้

Other ไร่องุ่นดอยฝาง@หนองสามแจ่ง อ.ฝาง videos

มัลเบอรีจะหมดต้นก่คราวนี้

เมือลูกๆมาเทียวสวนองุ่น

ที่ไร่มีต้นกล้าอะโควาโดจำหน่ายนะครับสนใจสั่งจองไว้ปลูกช่วงต้นฝนได้นะครับ

About   Privacy   Login