๑๖๘ บ้านนาคคำชะโนด

จำหน่ายของฝาก ของที่ระลึก จากเมืองนาคาคำชะโนด Tel/Line 063-4492445

เข็มกลัดนาคราช นาคเกีี้ยว
✏กลัดเสื้อติดอก กลัดกระเป๋าได้ทุกโอกาส ทำบุญ เปิดร้านค้าขาย ติดต่องาน
✏กลัดเสริมสิริมงคล องค์แทนองค์พ่อปู่ศรีสุทโธ องค์แม่ย่าศรีปทุมมา อธิฐานขอพร
✏งานพรีเมี่ยม ละเอียด สวย สง่างาม สมบารมีองค์ท่าน
✏งานชุบทอง ลงยา ฝังพลอย
✏พร้อมกล่องสวยงาม

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้คะ
งานทุกชิ้นมีจำนวนไม่มากคะ

🐍168 บ้านนาคคำชะโนด🐍
☎063-4492445
👉https://line.me/ti/p/00uUIBi0ih

จี้นาคราชประทานทรัพย์
โชคลาภ ค้าขาย ป้องกันภัย

🐍168 บ้านนาคคำชะโนด🐍
☎063-4492445
👉https://line.me/ti/p/00uUIBi0ih

๑๖๘ บ้านนาคคำชะโนด

กำไลนาคราช ประทานทรัพย์
ขึ้นชื่อว่ากำไลนาคราช บูชาแล้วมีแต่กำไลบูชาเสริมศิริมงคล เสริมทรัพย์ โชคลาภ ค้าขาย
💎ตัวเรือนกำไลเป็นเงินแท้ 92.5 รอบวงยืดหยุ่น นิ่ม ใส่สบาย
มีแค่แบบละ 2 วงเท่านั้นคะ

# ของมงคลปู่ย่า จากบ้านนาค ผ่านการอธิฐานขอพรจากเราผู้เป็นเจ้าของสถานที่แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แล้วค่ะ เพียงขอให้เรา รัก เชื่อมั่น ศรัทธา ระลึกถึงพระคุณของท่านด้วยใจบริสุทธิ์ ท่านจะประทานพรให้เราได้สัมผัส ถึงพลังแห่งบุญญฤทธิ์
อิทธิฤทธิ์ ปาฎิหาริย์ ที่จะบังเกิดกับเรา
แต่ต้องประกอบกับบุญกุศลของเราที่ได้
สร้างและสั่งสมมาด้วยเป็นสำคัญ

# รักษาศีล ปฏิบัติภาวนา ทำจิตใจให้ผ่องใส
หมั่นทำแต่ความดี ละเว้นความชั่ว ปรารถนาดีต่อตนเองและผู้อื่น แล้วท่านจะได้รับพร

วิธีบูชาของมงคล บ้านนาคคำชะโนด ขอพรพ่อปู่ศรีสุทโธ แม่ย่าศรีปทุมมา ให้สำเร็จเร็วพลันดั่งอธิฐาน **แต่ที่สุดแล้วต้องตามกำลังบุญและการกระทำของแต่ละบุคคลด้วยค่ะ**
👉ขอขมากรรมต่อองค์พ่อปู่ศรีสุทโธ
แม่ย่าศรีปทุมมา
👉ถวายบุญ
👉อธิฐานขอพร
🌟ปฏิบัติเช่นนี้คุณก็จะประสบผลสำเร็จ ดั่งอธิฐานไว้อย่างเร็วพลัน

🐍168 บ้านนาคคำชะโนด🐍
☎063-4492445
👉https://line.me/ti/p/00uUIBi0ih

๑๖๘ บ้านนาคคำชะโนด

กำไลนาคราช นาคเกี้ยวประทานทรัพย์
ขึ้นชื่อว่ากำไลนาคราช บูชาแล้วมีแต่กำไลบูชาเสริมศิริมงคล เสริมทรัพย์ โชคลาภ ค้าขาย
💎ตัวเรือนกำไลเป็นเงินแท้ 92.5 สลักล็อคกำไลอย่างดี ไม่หลุดง่าย
มี 2 วงเท่านั้นคะ

# ของมงคลปู่ย่า จากบ้านนาค ผ่านการอธิฐานขอพรจากเราผู้เป็นเจ้าของสถานที่แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แล้วค่ะ เพียงขอให้เรา รัก เชื่อมั่น ศรัทธา ระลึกถึงพระคุณของท่านด้วยใจบริสุทธิ์ ท่านจะประทานพรให้เราได้สัมผัส ถึงพลังแห่งบุญญฤทธิ์
อิทธิฤทธิ์ ปาฎิหาริย์ ที่จะบังเกิดกับเรา
แต่ต้องประกอบกับบุญกุศลของเราที่ได้
สร้างและสั่งสมมาด้วยเป็นสำคัญ

# รักษาศีล ปฏิบัติภาวนา ทำจิตใจให้ผ่องใส
หมั่นทำแต่ความดี ละเว้นความชั่ว ปรารถนาดีต่อตนเองและผู้อื่น แล้วท่านจะได้รับพร

วิธีบูชาของมงคล บ้านนาคคำชะโนด ขอพรพ่อปู่ศรีสุทโธ แม่ย่าศรีปทุมมา ให้สำเร็จเร็วพลันดั่งอธิฐาน **แต่ที่สุดแล้วต้องตามกำลังบุญและการกระทำของแต่ละบุคคลด้วยค่ะ**
👉ขอขมากรรมต่อองค์พ่อปู่ศรีสุทโธ
แม่ย่าศรีปทุมมา
👉ถวายบุญ
👉อธิฐานขอพร
🌟ปฏิบัติเช่นนี้คุณก็จะประสบผลสำเร็จ ดั่งอธิฐานไว้อย่างเร็วพลัน

🐍168 บ้านนาคคำชะโนด🐍
☎063-4492445
👉https://line.me/ti/p/00uUIBi0ih

ลูกแก้วสารพัดนึก

แก้วนาคราช แก้วสารพัดนึก
ดวงแก้วอธิฐานขอพร สวดมนต์ นั่งสมาธิ
พร้อมฐานพานแก้วดอกบัวนพเก้า สำเร็จ สมหวัง รุ่งเรือง

ขนาด 6 ซม. พร้อมฐาน

# ของมงคลปู่ย่า จากบ้านนาค ผ่านการอธิฐานขอพรจากเราผู้เป็นเจ้าของสถานที่แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แล้วค่ะ เพียงขอให้เรา รัก เชื่อมั่น ศรัทธา ระลึกถึงพระคุณของท่านด้วยใจบริสุทธิ์ ท่านจะประทานพรให้เราได้สัมผัส ถึงพลังแห่งบุญญฤทธิ์
อิทธิฤทธิ์ ปาฎิหาริย์ ที่จะบังเกิดกับเรา
แต่ต้องประกอบกับบุญกุศลของเราที่ได้
สร้างและสั่งสมมาด้วยเป็นสำคัญ

# รักษาศีล ปฏิบัติภาวนา ทำจิตใจให้ผ่องใส
หมั่นทำแต่ความดี ละเว้นความชั่ว ปรารถนาดีต่อตนเองและผู้อื่น แล้วท่านจะได้รับพร

วิธีบูชาของมงคล บ้านนาคคำชะโนด ขอพรพ่อปู่ศรีสุทโธ แม่ย่าศรีปทุมมา ให้สำเร็จเร็วพลันดั่งอธิฐาน **แต่ที่สุดแล้วต้องตามกำลังบุญและการกระทำของแต่ละบุคคลด้วยค่ะ**
👉ขอขมากรรมต่อองค์พ่อปู่ศรีสุทโธ
แม่ย่าศรีปทุมมา
👉ถวายบุญ
👉อธิฐานขอพร
🌟ปฏิบัติเช่นนี้คุณก็จะประสบผลสำเร็จ ดั่งอธิฐานไว้อย่างเร็วพลัน

🐍168 บ้านนาคคำชะโนด🐍
☎063-4492445
👉https://line.me/ti/p/00uUIBi0ih

จี้นาคบาศ มีกินมีใช้ไม่มีสิ้นสุด
โชคลาภ ค้าขาย ป้องกันภัย
เงินแท้ 92.5 ฝังพลอยนพเก้ารอบองค์นาคบาศ
พร้อมเพชรพญานาคเม็ดใหญ่ตรงกลางองค์นาคบาศ

🐍168 บ้านนาคคำชะโนด🐍
☎063-4492445
👉https://line.me/ti/p/00uUIBi0ih

ลูกแก้วสารพัดนึก

แก้วนาคราช แก้วสารพัดนึก
ดวงแก้วอธิฐานขอพร สวดมนต์ นั่งสมาธิ
พร้อมฐานพานแก้วดอกบัวนพเก้า สำเร็จ สมหวัง รุ่งเรือง

ขนาด 4 ซม.

# ของมงคลปู่ย่า จากบ้านนาค ผ่านการอธิฐานขอพรจากเราผู้เป็นเจ้าของสถานที่แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แล้วค่ะ เพียงขอให้เรา รัก เชื่อมั่น ศรัทธา ระลึกถึงพระคุณของท่านด้วยใจบริสุทธิ์ ท่านจะประทานพรให้เราได้สัมผัส ถึงพลังแห่งบุญญฤทธิ์
อิทธิฤทธิ์ ปาฎิหาริย์ ที่จะบังเกิดกับเรา
แต่ต้องประกอบกับบุญกุศลของเราที่ได้
สร้างและสั่งสมมาด้วยเป็นสำคัญ

# รักษาศีล ปฏิบัติภาวนา ทำจิตใจให้ผ่องใส
หมั่นทำแต่ความดี ละเว้นความชั่ว ปรารถนาดีต่อตนเองและผู้อื่น แล้วท่านจะได้รับพร

วิธีบูชาของมงคล บ้านนาคคำชะโนด ขอพรพ่อปู่ศรีสุทโธ แม่ย่าศรีปทุมมา ให้สำเร็จเร็วพลันดั่งอธิฐาน **แต่ที่สุดแล้วต้องตามกำลังบุญและการกระทำของแต่ละบุคคลด้วยค่ะ**
👉ขอขมากรรมต่อองค์พ่อปู่ศรีสุทโธ
แม่ย่าศรีปทุมมา
👉ถวายบุญ
👉อธิฐานขอพร
🌟ปฏิบัติเช่นนี้คุณก็จะประสบผลสำเร็จ ดั่งอธิฐานไว้อย่างเร็วพลัน

🐍168 บ้านนาคคำชะโนด🐍
☎063-4492445
👉https://line.me/ti/p/00uUIBi0ih

ลูกแก้วสารพัดนึก

กายทิพย์นาคราช ประทานพร
ในดวงแก้วสารพัดนึก วางบนแท่นดอกบัวนพเก้า คือความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้าน กายทิพย์นาคราชประทานพร ปรทานทรัพย์ มีกินมีใช้ไม่มีสิ้นสุด
✏ลูกแก้วพร้อมฐานขนาด 4 ซม.บูชาชุดละ 499 บาท
✏ลูกแก้วพร้อมฐานขนาด 6 ซม.บูชาชุดละ 899 บาท
✏ลูกแก้วพร้อมฐานขนาด 8 ซม.บูชาชุดละ 1199 บาท

# ของมงคลปู่ย่า จากบ้านนาค ผ่านการอธิฐานขอพรจากเราผู้เป็นเจ้าของสถานที่แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แล้วค่ะ เพียงขอให้เรา รัก เชื่อมั่น ศรัทธา ระลึกถึงพระคุณของท่านด้วยใจบริสุทธิ์ ท่านจะประทานพรให้เราได้สัมผัส ถึงพลังแห่งบุญญฤทธิ์
อิทธิฤทธิ์ ปาฎิหาริย์ ที่จะบังเกิดกับเรา
แต่ต้องประกอบกับบุญกุศลของเราที่ได้
สร้างและสั่งสมมาด้วยเป็นสำคัญ

# รักษาศีล ปฏิบัติภาวนา ทำจิตใจให้ผ่องใส
หมั่นทำแต่ความดี ละเว้นความชั่ว ปรารถนาดีต่อตนเองและผู้อื่น แล้วท่านจะได้รับพร

วิธีบูชาของมงคล บ้านนาคคำชะโนด ขอพรพ่อปู่ศรีสุทโธ แม่ย่าศรีปทุมมา ให้สำเร็จเร็วพลันดั่งอธิฐาน **แต่ที่สุดแล้วต้องตามกำลังบุญและการกระทำของแต่ละบุคคลด้วยค่ะ**
👉ขอขมากรรมต่อองค์พ่อปู่ศรีสุทโธ
แม่ย่าศรีปทุมมา
👉ถวายบุญ
👉อธิฐานขอพร
🌟ปฏิบัติเช่นนี้คุณก็จะประสบผลสำเร็จ ดั่งอธิฐานไว้อย่างเร็วพลัน

🐍168 บ้านนาคคำชะโนด🐍
☎063-4492445
👉https://line.me/ti/p/00uUIBi0ih

กำไรนาคราช

กำไลนาคราช นาคเกี้ยวประทานทรัพย์
ขึ้นชื่อว่ากำไลนาคราช บูชาแล้วมีแต่กำไลบูชาเสริมศิริมงคล เสริมทรัพย์ โชคลาภ ค้าขาย
💎ตัวเรือนกำไลเป็นเงินแท้ 92.5 สลักล็อคกำไลอย่างดี ไม่หลุดง่าย
มี 2 วงเท่านั้นคะ

# ของมงคลปู่ย่า จากบ้านนาค ผ่านการอธิฐานขอพรจากเราผู้เป็นเจ้าของสถานที่แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แล้วค่ะ เพียงขอให้เรา รัก เชื่อมั่น ศรัทธา ระลึกถึงพระคุณของท่านด้วยใจบริสุทธิ์ ท่านจะประทานพรให้เราได้สัมผัส ถึงพลังแห่งบุญญฤทธิ์
อิทธิฤทธิ์ ปาฎิหาริย์ ที่จะบังเกิดกับเรา
แต่ต้องประกอบกับบุญกุศลของเราที่ได้
สร้างและสั่งสมมาด้วยเป็นสำคัญ

# รักษาศีล ปฏิบัติภาวนา ทำจิตใจให้ผ่องใส
หมั่นทำแต่ความดี ละเว้นความชั่ว ปรารถนาดีต่อตนเองและผู้อื่น แล้วท่านจะได้รับพร

วิธีบูชาของมงคล บ้านนาคคำชะโนด ขอพรพ่อปู่ศรีสุทโธ แม่ย่าศรีปทุมมา ให้สำเร็จเร็วพลันดั่งอธิฐาน **แต่ที่สุดแล้วต้องตามกำลังบุญและการกระทำของแต่ละบุคคลด้วยค่ะ**
👉ขอขมากรรมต่อองค์พ่อปู่ศรีสุทโธ
แม่ย่าศรีปทุมมา
👉ถวายบุญ
👉อธิฐานขอพร
🌟ปฏิบัติเช่นนี้คุณก็จะประสบผลสำเร็จ ดั่งอธิฐานไว้อย่างเร็วพลัน

🐍168 บ้านนาคคำชะโนด🐍
☎063-4492445
👉https://line.me/ti/p/00uUIBi0ih

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง สำนักงานตัวแทนจัดการท่องเที่ยว ใน Amphoe Ban Dung?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ที่ตั้ง

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


168 ม.11 บ้านสันติสุข ต.บ้านดุง
Amphoe Ban Dung
41190
การท่องเที่ยวและท่องชมทิวทัศน์ อื่นๆใน Amphoe Ban Dung (แสดงผลทั้งหมด)
MSX อีสานนำเสนอ MSX อีสานนำเสนอ
อุดรธานี
Amphoe Ban Dung, 41190

ทัวอีสานกับเราMSX อีสานนำเสนอ