Voyage to Azerbaijan

WELCOM TO AZERBAIJAN

[04/18/18]   درباره ویزای الکترونیک
ویزای الکترونیک 3 (سه) روز کاری صادر می شود .
ویزای الکترونیک برای یک نفر، خانواده (حد اقل 2 , حد اکثر 10 نفر) و گروهی (حد اقل 10 نفر و حد اکثر 300 نفر ) قابل درخواست میباشد..
اطلاعات لازم جهت دریافت ویزای الکترونیک بصورت مستقیم وارد سیستم می شود
هزینه ثبت ویزای الکترونیک به صورت آنلاین در سیستم پرداخت می شود
روادید به ایمیل فرد متقاضی ارسال می گردد
جهت دریافت ویزای الکترونیک یکباره با مدت اقامت 30 روزه، اتباع خارجی و یا افراد بدون تابعیت می توانند مستقیما از طریق پرتال ارایه درخواست دهند.
درباره درخواست
اتباع خارجی و یا افراد بدون تابعیت بمنظور دریافت ویزای الکترونیک باید حداقل 3 (سه) روز کاری قبل از تاریخ سفر برنامه ریزی شده به جمهوری آذربایجان ارایه درخواست دهند.
نونی تاریخ انقضای مدت گذرنامه و یا دیگر سند عبور از گذرگاه مرزی باید حداقل 3 ماه بیشتر از تاریخ انقضای مهلت ویزای مورد نظر باشد.
پس از پرداخت هزینه قانونی، آگهی تایید درخواست، از طرف سامانه به به آدرس ایمیل متقاضی و صفحه نمایش کاربر ارسال می گردد.
درباره پرداخت
هزینه ویزای الکترونیک 50 دلار میباشد. این مبلغ جهت رسیدگی به درخواست ویزا اخذ و به هیچ عنوان مسترد نمی شود.
انجام معاملات پرداخت فقط از طریق ویزا و مسترکارت امکانپذیر است. تعلق این کارت به شما ضروری نیست .
درباره فرم روادید
در شرح فرم درخواست ویزا الکترونیکی ارایه شده به اتباع بیگانه و افراد بدون تابعیت جهت سفر به آذربایجان، شرایط بخش دوم سند شماره 9303 سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ICAO) لحاظ شده است. فرم ویزای الکترونیک در فرمت A4 میباشد.
در سمت راست بالای فرم درخواست الکترونیک یک کد خاص که توسط دستگاه قابل خواندن میباشد، گنجانده شده است.
درصورت دریافت چند ویزای الکترونیک توسط اتباع خارجی و یا افراد بدون تابعیت، باید همراه با فرم ویزای الکترونیک ورودی، کشور را ترک کند.
درصورت مفقود شدن فرم ویزای الکترونیک، از طریق پورتال و یا پست الکترونیک قابل چاپ مجدد است .

[04/18/18]   Sobre la e-Visa
La e-Visa se expide en un plazo de tres (3) días hábiles.
Solicitudes de e-Visa pueden ser creadas para un individuo, para una familia (mínimo de 2 y máximo de 10 personas) o para un grupo (mínimo de 10 y máximo de 300 Personas).
Los datos necesarios para la e-Visa deben se introducidos directamente en el sistema.
El pago de la e-Visa se realiza electrónicamente a través del sistema.
La e-Visa se envía a la dirección de correo electrónico del solicitante.
Un extranjero o un apátrida puede solicitar directamente una visa de entrada única válida por una estancia de 30 días en el país a través del portal .
Sobre la Solicitud
Los extranjeros y apátridas deben solicitar un visado electrónico al menos 3 (tres) días hábiles antes de la fecha de llegada planeada a la República de Azerbaiyán.
La fecha de caducidad del pasaporte del solicitante u otro documento de viaje debe ser al menos de 3 (tres) meses después de la fecha de vencimiento de la e-Visa.
Después del pago del importe, se envía una notificación sobre la aceptación de la solicitud a la dirección de correo electrónico del solicitante y a la pantalla del monitor
Sobre el Pago
El cargo por la e-Visa es de 50 dólares. Este cargo se cobra por revisar una solicitud de visa y no es reembolsable bajo ninguna circunstancia.
Las operaciones de pago pueden realizarse únicamente con tarjetas Visa y Mastercard. No es necesario que la tarjeta esté a su nombre.
Sobre el Formulario de Visa
Se han tomado en consideración los requisitos de la segunda parte del Documento 9303 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en el formulario del visado electrónico expedido para la República de Azerbaiyán. El formulario de e-Visa está en formato A4.
En la parte superior derecha del formulario de visa electrónica hay un código especial legible por máquina.
Si un extranjero o apátrida ha obtenido varios visados electrónicos, debe salir del país con el que fue utilizado para entrar en él.
En caso de pérdida, un formulario de e-Visa puede ser reimpreso desde el Portal o el correo electrónico.

[04/18/18]   Sur l'E-visa
E-visa est délivrée pendant 3 (trois) jours ouvrables.
La demande de visa est déposée pour une personne, pour la famille (au moins 2, maximum 10 personnes) et pour un groupe (au moins 10, maximum 300 personnes).
Les informations nécessaires pour l'obtention de visa électronique sont introduites directement au système.
Le paiement pour la confirmation d'E-visa est versé via le système électronique en ordre déterminé.
E-visa est envoyée à l'adresse électronique du demandeur.
L'étranger ou l'apatride peut faire directement la demande d'E-visa via le portail pour obtenir le visa électronique d'une entrée pour un délai de séjour de 30 jours dans le pays
En vue de la demande
Les étrangers et les apatrides pourront déposer une demande au moins 3 (trois) jours ouvrables avant la date de la visite planifiée en Azerbaïdjan pour obtenir le visa électronique.
Le délai d'expiration du passeport ou du titre de voyage du demandeur doit être au moins 3 mois plus que la durée de l'expiration du visa prévu à délivrer.
La notification sur la confirmation de la demande est envoyée via le système à l'adresse électronique ou à l'écran d'utilisateur du demandeur après le versement de l'impôt d’état.
En vue du paiement
L'impôt d'état pour l'E-visa est estimé 50 dollars USA. Cet impôt est exigé pour l'étude de la demande de visa et non remboursable.
Il est possible d'effectuer les opérations de paiements par Visa et Mastercard. Il n'est pas nécessaire que la carte porte votre nom.
En vue de questionnaire de visa
Les exigences de la deuxième partie du document n°9303 de l'Organisation Civile de l'Aviation Internationale sont prises en considération à la description du questionnaire de visa électronique délivré aux étrangers ou les personnes apatrides. Le questionnaire de visa électronique est en format A4.
Le code spécial est situé sur la partie droite en haut du questionnaire d'E-visa.
Si l'étranger ou l’apatride a reçu plusieurs visas électroniques, il doit quitter le pays avec le questionnaire d'entrée d'E-visa.
En cas de perte du questionnaire d'E-visa, il peut être imprimé via le portail ou de l'adresse électronique.

ОТДЫХ В Кавказе

WELCOME TO AZERBAIJAN
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АЗЕРБАЙДЖАН
TEL:(+99450) 266-22-50
(+99470) 266-22-50
(+99422) 266-22-50 / (+99412) 585-25-52
facebook.com/skyitravel

Çinar sanatoriyası (Chinar Hotel & Spa Naftalan 5*)
GARABAG RESORT & SPA 5*
Naftalan Hotel Qashalti 5*
"Kəpəz"(Kapaz) sanatorium
"NAFTALAN" sanatorium
"Sehrli Naftalan"(Magic Naphthalan) sanatorium
"Möcüzəli Naftalan" (Miraculous Naphthalan)sanatorium

Naphthalan - is returned to thousands of health, it would seem hopelessly sick people!
Naphthalan - is rich "black gold" gift of Azerbaijani lands. As the sages say, is "the arterial blood of the earth, the giver of our life force."
Naphthalan Azerbaijan - unique health resort of international importance, which is the only mine naphthalan healing oil. Naphthalan known since ancient times as a powerful tool for diseases of the musculoskeletal system, skin, urological, gynecological diseases. Naphthalan relieves inflammation, reduces pain, improves blood circulation and metabolic processes in the body. "Spring black gold - the key to healing" - the motto naftalanskoy resorts.
The history of the Naftalan resort has its origins in 1873, when the naphthalene was extracted manually from shallow wells. " Thick blood of the earth" - the so- called naphthalene . It has been over 100 years since the beginning of the study and application of therapeutic properties naftalan . Its efficacy in various diseases confirmed by the results of more than 1,600 scientific papers and monographs.
Naphthalan has long been known for its medicinal properties and beneficial effect in inflammatory diseases such as psoriasis, atopic dermatitis, and psoriatic dermatitis. Physicochemical analyses of the naphthalan found at the Kriz oil field near Ivanić Grad in Croatia have shown it to be identical to the naphthalan from Baku, Azerbaijan, which has been used in the treatment of vulgar psoriasis since the beginning of the 20th century. At Naftalan Special Hospital for Medical Rehabilitation, naphthalan therapy has been used for 14 years. Experience acquired to date in the use of naphthalan in the management of squamous dermatoses and atopic dermatitis as well as inflammatory rheumatic diseases has shown favorable results that have been scientifically and professionally verified. Naphthalan is definitely a potent natural medicinal agent, which should be further investigated to confirm its usage in the treatment of these diseases as fully justified.
Today the Naftalan resort, which became an integral part of Azerbaijan's cultural heritage is facing a new stage of revival . Now several health resorts of Naftalan that were part of the Soviet era in the resort association , apply the latest methods of treatment deresined naftalan , naftalanovaja factions and hydrocarbons in combination with heat and ultraviolet radiation. Health ( both private and trade unions ) have a whole range of treatments , which are selected and appointed by the individual after a detailed examination. In health resorts operate modern studies of functional diagnostics , clinical diagnostic and biochemical laboratories .

Voyage to Azerbaijan

Voyage to Azerbaijan's cover photo

Want your business to be the top-listed Travel Agency in Gandja?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address


SKY-I Travel
Ganja
2000
Other Ganja travel agencies (show all)
Glamour Turlar Glamour Turlar
Ganja City
Ganja, 2001

Azərbaycanın əksər bölgələrinə turistik turların təşkili.

Azərbaycan  - AY Travel Agency Azərbaycan - AY Travel Agency
Gəncə Şəhəri
Ganja

Turizm üzrə bütün növ xidmətlərini təklif edir turizm şirkəti olaraq hər bir səyahət növünü təşkil edir

Express travel Express travel
Cavadxan 29a
Ganja, 2000

Страница эта, создана для более эффективной организации отдыха, лечения и развлечения людей...

Gəncə Travel Gəncə Travel
Gəncə şəhəri
Ganja, AZ2000

Ünvan: Gəncə ş., Həsən Əliyev 85 (Şah Abbas məscidinin yanı). Tel: 055-774-71-37 055 - 956-66-77 022 - 252 - 17 - 28

Travel-FX Travel-FX
Гянджа
Ganja

Travel-FX Azerbaycanın istenilən gözəl güşələrinə sərfəli qiymətlərnən turlar təşkil edir.

Ganja Regional Tourism Information Center Ganja Regional Tourism Information Center
Hasan Aliyev 31
Ganja, AZ2000

Gəncə Turizm İnformasiya Mərkəzi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 18 aprel tarixli 393 nömrəli Fərmanı ilə yaradılmışdır.