Tour Campus

'Tour Campus' offers its clients wide range of travel packages, to any destination in the world. "Tour Campus" offers its clients wide range of travel packages (including air ticket, hotel bookings/cruises, transits and any further needs).

Our clients will find the tour they are searching for for the best price. We will try to make your travel as joyful as possible, packages can include additional entertainment, such as excursions, fashion events, concerts and other adventurous and fun tours . The company cooperates with "Fashion Campus Armenia", which in its turn collaborates with "Istituto Marangoni Milano" and "Milan fashion Campus" offering study abroad programs in Milan for two weeks, our tour company supports with accommodation and the air tickets. We may also offer our help with the visa applications if required. You are always welcome to our company!

Operating as usual

New Nail Salon opening soon.. 💙
Nail Campus in Armenia, Sayat-Nova 20.
☎️ +37410/99529688

Օգոստոսի 8ից- 15ը Բարսելոնա 390 Եվրո

• Հյուրանոց 3* (Holiday Inn, Barcelona, Spain)
• Նախաճաշ
• Վիզաի աջակցություն
• Ապահովագրություն

Աւգւստ 8 – 15 Barcelona 390 Euro/per person

• Hotel 3* (Holiday Inn, Barcelona, Spain)
• Breakfast
• Visa assistance
• Insurance
For more information call: +37410 52-96-87; +37410/99 52-96-88

Tour Campus

Սեպտեմբերի 10ից- 20ը Բարսելոնա 690 Եվրո

• Ավիատոմս
• Հյուրանոց 3* (Holiday Inn, Barcelona, Spain)
• Նախաճաշ
• Վիզաի աջակցություն
• Ապահովագրություն

September 10 – 20 Barcelona 690 Euro/per person

• Air ticket
• Hotel 3* (Holiday Inn, Barcelona, Spain)
• Breakfast
• Visa assistance
• Insurance
For more information call: +37410 52-96-87; +37410/99 52-96-88

🏝️🌍Պորտուգալիա. Պորտո 🌊🔥
Սեպտեմբերի 1ից-9ը
• Ավիատոմս Երևանից
• Նախաճաշ
• Հյուրանոց
• Վիզաի աջակցություն
• Ապահովագրություն
Portugal, Porto
September 1- 9
• Air ticket from Yerevan
• Breakfast
• Hotel 3*
• Visa assistance
• Insurance
For more information call: +37410 52-96-87; +37410/99 52-96-88

Սեպտեմբերի 10ից- 21ը Փարիզ 840 Եվրո

• Ավիատոմս Երևանից
• Հյուրանոց 3* (Faubourg, Paris, France)
• Նախաճաշ
• Վիզաի աջակցություն
• Ապահովագրություն

September 10 – 21 Paris 840 Euro

• Direct Air ticket
• Hotel 3* (Faubourg, Paris, France)
• Breakfast
• Visa assistance
Insurance

For more information call: +37410 52-96-87; +37410/99 52-96-88

Տոմսեր բոլոր ուղղություններով

Իսպանիա, Բարսելոնա- 410euro
Իսալիա, Հռոմ- 300euro
Իտաիա, Միլան-360euro
Հունաստան, Աթենք- 340euro

Tickets for any destinations

Spain, Barcelona- 410 euro
Italy, Rome- 300 euro
Italy, Milan- 360 euro
Greece, Athens- 340 euro

Սեպտեմբերի 10ից- 20ը Բարսելոնա 690 Եվրո

• Ավիատոմս
• Հյուրանոց 3* (Holiday Inn, Barcelona, Spain)
• Նախաճաշ
• Վիզաի աջակցություն
• Ապահովագրություն

September 10 – 20 Barcelona 690 Euro/per person

• Air ticket
• Hotel 3* (Holiday Inn, Barcelona, Spain)
• Breakfast
• Visa assistance
• Insurance
For more information call: +37410 52-96-87; +37410/99 52-96-88

Օգոստոսի 8ից- 18ը Աթենք 820 Եվրո

• Ավիատոմս
• Հյուրանոց 4* (Art hotel, Athens, Greece)
• Նախաճաշ
• Վիզաի աջակցություն
• Ապահովագրություն

August 8 – 18 Athens 820 Euro

• Air ticket
• Hotel 4* (Art hotel, Athens, Greece)
• Breakfast
• Visa assistance
Insurance

Օգոստոսի 8ից - 18ը
586 Եվրո մեկ անձի համար երկտեղանոց համարում

• Ավիատոմս
• Հյուրանոց 4* (Park hotel Imperatore Adriano, Rome, Italy)
• Նախաճաշ
• Փոխադրում ( Օդանավակայանից-հյուրանոց, Հյուրանոցից օդանավակայան )
• Վիզաի աջակցություն
• Ապահովագրություն
August 8 – 18
586 Euro per person
• Air ticket
• Hotel 4* (Park hotel Imperatore Adriano, Rome, Italy)
• Breakfast
• Transportation (Airport-hotel, hotel-airport)
• Visa assistance
• Insurance

Հռոմ, Իտալիա 630 Եվրո մեկ անձի համար երկտեղանոց համարում։

Օգոստոսի 8ից - 18ը

• Ավիատոմս
• Հյուրանոց 4* (Hotel Lux, Rome, Italy)
• Նախաճաշ
• Փոխադրում ( Օդանավակայանից-հյուրանոց, Հյուրանոցից օդանավակայան )
• Վիզաի աջակցություն
• Ապահովագրություն

Rome, Italy 630 Euro

August 8 – 18

• Air ticket
• Hotel 4* (Hotel Lux, Rome, Italy)
• Breakfast
• Transportation (Airport-hotel, hotel-airport)
• Visa assistance
• Insurance

Tour Campus

Spend your Vacations in Rimini.
02/08/2017-09/08/2017
Price 1197€ per person
Price includes
1. Airtickets to-from Milan
2.Hotel -Best Western Nettunia 4 star
3. Visa assistance
4. Insurance
5. Train tickets from Milan to Rimini and back
_________________________
For more information call: +37410 52-96-87 +37410/99 52-96-88

Spend your Vacations in Rimini.
02/08/2017-09/08/2017
Price 1197€ per person
Price includes
1. Airtickets to-from Milan
2.Hotel -Best Western Nettunia 4 star
3. Visa assistance
4. Insurance
5. Train tickets from Milan to Rimini and back
_________________________
For more information call: +37410 52-96-87 +37410/99 52-96-88

#Աթենք

11 օր- 10 գիշեր

Գինը մեկ անձի համար՝ երկտեղանոց համարում 1150€ համարժեք դրամ:
Փաթեթն իր մեջ ներառում է`
✈ երկկողմանի ավիատոմս
🏤 երկտեղանոց համար՝ Divani Palace Acropolis 5*
🍹Նախաճաշ
📖 վիզայի աջակցում
📝 բժշկական ապահովագրություն
🚐 դիմավորում/ճանապարհում
✅ Փաթեթը գործում է հուլիս,օգոստոս ամիսների համար:
_________________________
Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել
☎ 077/044/010 52 96 87, 010/099 52 96 88
🏢ք.Երևան, Հանրապետության 85/4

Spend your Vacations in Athens.

11 days -10 nights

Price 1150€ per person
Price includes
1.Hotel - Divani Palace Acropolis 5*
2.🍹Breakfast
3.Insurance
4.Transfer from-to airport_
________________________
For more information call:
☎ +374 77/44/10 52-96-87 +37410/99 52-96-88

Առաջարկում ենք անցկացնել 7 օրյա հանգիստ Հռոմում:

08/08/2017-15/08/2017

Գինը մեկ անձի համար՝ երկտեղանոց համարում 280€ համարժեք դրամ
Փաթեթն իր մեջ ներառում է`
1.Հյուրանոց `Madison 3*
2.Սնունդ- Նախաճաշ
3.Վիզայի աջակցում
4.Ապահովագրություն
_________________________
Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել
☎ 077/044/010 52 96 87, 010/099 52 96 88
🏢ք.Երևան, Հանրապետության 85/4

Spend your Vacations in Rome.

08/08/2017-15/08/2017

Price 280€ per person
Price includes
1.Hotel -Madison 3*
2.Breakfast
3. Visa assistance
4.Insurance
_________________________
For more information call: +37410 52-96-87 +37410/99 52-96-88

#Եգիպտոս՝Շարմ էլ Շեյխ

15 օր- 14 գիշեր

Գինը մեկ անձի համար՝ երկտեղանոց համարում 675USD համարժեք դրամ:
Փաթեթն իր մեջ ներառում է`
✈ երկկողմանի ավիատոմս (Թբիլիսիից)
🏤 երկտեղանոց համար Amwaj Hotel & Resort 5*
🍹All inclusive
📝 բժշկական ապահովագրություն
🚐 դիմավորում/ճանապարհում
✅ Փաթեթը գործում է հետևյալ ամսաթվի համար`
21/05/2017-04/06/2017
_________________________
Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել
☎ 077/044/010 52 96 87, 010/099 52 96 88
🏢ք.Երևան, Հանրապետության 85/4

Spend your Vacations in Egypt.

21/05/2017-04/06/2017

15 days - 14 nights

Price 675 USD per person
Price includes
1.Hotel - Amwaj Hotel & Resort 5*
2.🍹All inclusive
3.Insurance
4.Transfer from-to airport_
________________________
For more information call:
☎ +374 77/44/10 52-96-87 +37410/99 52-96-88

Առաջարկում ենք անցկացնել 5 օրյա հանգիստ Հռոմում:

04/06/2017-09/06/2017

Գինը մեկ անձի համար՝ երկտեղանոց համարում 495€ համարժեք դրամ
Փաթեթն իր մեջ ներառում է`
1.Հյուրանոց `San Giusto 3stars
2.Սնունդ- Նախաճաշ
3.Վիզայի աջակցում
4.Ապահովագրություն
_________________________
Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել
☎ 077/044/010 52 96 87, 010/099 52 96 88
🏢ք.Երևան, Հանրապետության 85/4

Spend your Vacations in Rome.

04/06/2017-09/06/2017

Price 495€ per person
Price includes
1.Hotel -Gallese 3stars
2.Breakfast
3. Visa assistance
4.Insurance
_________________________
For more information call: +37410 52-96-87 +37410/99 52-96-88

#Հունաստան՝Աթենք

8 օր- 7 գիշեր

Գինը մեկ անձի համար՝ երկտեղանոց համարում 452€ համարժեք դրամ:
Փաթեթն իր մեջ ներառում է`
🏤 երկտեղանոց համար President 4*
🍹Նախաճաշ
📖 վիզա
📝 բժշկական ապահովագրություն
🚐 խմբակային դիմավորում/ճանապարհում
_________________________
Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել
☎ 077/044/010 52 96 87, 010/099 52 96 88
🏢ք.Երևան, Հանրապետության 85/4

Spend your Vacations in Athens.

Price 452€ per person

Hotel -President 4*
_________________________
For more information call: +37410 52-96-87 +37410/99 52-96-88

Անցկացրեք ձեր հանգիստը Tour Campus-ի հետ:

#Շարժա

15 օր - 14 գիշեր

1894USD համարժեք դրամ:

(2 մեծ+1 երեխա)

Փաթեթն իր մեջ ներառում է`
🏤 Հյուրանոց՝ Hilton Sharjah 5*
🍹Նախաճաշ
📖 վիզա
📝 բժշկական ապահովագրություն
🚐 խմբակային դիմավորում/ճանապարհում
✅ Փաթեթը գործում է հունիս ամսվա համար:
_________________________
Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել
☎ 077/044/010 52 96 87, 010/099 52 96 88
🏢ք.Երևան, Հանրապետության 85/4

Spend your Vacations in Sharjah

Price 1894 USD per person

Hotel - Hilton Sharjah 5*
_________________________
For more information call: +37410 52-96-87 +37410/99 52-96-88

#Եգիպտոս՝Հուրգադա

11 օր- 10 գիշեր

Գինը մեկ անձի համար՝ երկտեղանոց համարում 650USD համարժեք դրամ:
Փաթեթն իր մեջ ներառում է`
✈ երկկողմանի ավիատոմս (Թբիլիսիից)
🏤 երկտեղանոց համար Golden 5 Hotels The Club 4*
🍹All inclusive
📝 բժշկական ապահովագրություն
🚐 դիմավորում/ճանապարհում
✅ Փաթեթը գործում է հետևյալ ամսաթվի համար`
01/07/2017-11/07/2017
_________________________
Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել
☎ 077/044/010 52 96 87, 010/099 52 96 88
🏢ք.Երևան, Հանրապետության 85/4

Spend your Vacations in Egypt.

01/07/2017-11/07/2017

11 days - 10 nights

Price 650 USD per person
Price includes
1.Hotel -Golden 5 Hotels The Club 4*
2.🍹All inclusive
3.Insurance
4.Transfer from-to airport_
________________________
For more information call:
☎ +374 77/44/10 52-96-87 +37410/99 52-96-

Անցկացրեք ձեր հանգիստը Tour Campus-ի հետ:

#Շարժա

8 օր - 7գիշեր

820USD համարժեք դրամ:

(2 մեծ+1 երեխա)

Փաթեթն իր մեջ ներառում է`
🏤 Հյուրանոց՝ Copthorne Hotel Sharjah 4*
🍹Նախաճաշ
📖 վիզայի աջակցում
📝 բժշկական ապահովագրություն
🚐 դիմավորում/ճանապարհում
✅ Փաթեթը գործում է հունիս,հուլիս ամիսների համար:
_________________________
Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել
☎ 077/044/010 52 96 87, 010/099 52 96 88
🏢ք.Երևան, Հանրապետության 85/4

Անցկացրեք 7 օրյա հանգիստ Հռոմում Tour Campus-ի հետ:

Գինը մեկ անձի համար՝ երկտեղանոց համարում 330€ համարժեք դրամ
Փաթեթն իր մեջ ներառում է`
🏤 երկտեղանոց համար` Principessa Isabella 4*
🍹 նախաճաշ
📖 վիզա
📝 բժշկական ապահովագրություն
🚐 դիմավորում/ճանապարհում
✅ Փաթեթը գործում է հետևյալ ամսաթվի համար`
08/08/2017-15/08/2017
_________________________
Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել
☎ 077/044/010 52 96 87, 010/099 52 96 88
🏢ք.Երևան, Հանրապետության 85/4

Spend your Vacations in Rome.

08/08/2017-15/08/2017

Price 330€ per person
Price includes
1.Hotel - Principessa Isabella 4*
2.Breakfast
3. Visa assistance
4.Insurance
_________________________
For more information call: +37410 52-96-87 +37410/99 52-96-88

Незабываемый отдых в городе Сочи!!!!«ГОРНЫЙ ВОЗДУХ»!!!
5ночей 350$/оплата в амд
проживание+трансфер+3-х разовое питание+авиабилеты- Ереван-Сочи-Ереван
___________________________________________
Тел:☎ 077/044/010 52 96 87, 010/099 52 96 88

#Եգիպտոս՝Էլ Գունա

8 օր- 7 գիշեր

Գինը մեկ անձի համար՝ երկտեղանոց համարում 560USD համարժեք դրամ:
Փաթեթն իր մեջ ներառում է`
✈ երկկողմանի ավիատոմս (Թբիլիսիից)
🏤 Հյուրանոց՝ Arena Inn Hotel 4*
🍹All inclusive
📝 բժշկական ապահովագրություն
🚐 դիմավորում/ճանապարհում
✅ Փաթեթը գործում է հետևյալ ամսաթվի համար`
10/06/2017-17/06/2017
_________________________
Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել
☎ 077/044/010 52 96 87, 010/099 52 96 88
🏢ք.Երևան, Հանրապետության 85/4

Spend your Vacations in Egypt.

10/06/2017-17/06/2017

8 days - 7 nights

Price 560USD per person
Price includes
1.Hotel - Arena Inn Hotel 4*
2.🍹All inclusive
3.Insurance
4.Transfer from-to airport_
________________________
For more information call:
☎ +374 77/44/10 52-96-87 +37410/99 52-96-88

#Միլան

13/05/2017 - 20/05/2017

8 օր- 7 գիշեր

Գինը մեկ անձի համար՝ երկտեղանոց համարում 567€ համարժեք դրամ:
Փաթեթն իր մեջ ներառում է`
🏤 Antares Concorde 4*
📝 բժշկական ապահովագրություն
🚐 խմբակային դիմավորում/ճանապարհում
_________________________
Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել
☎ 077/044/010 52 96 87, 010/099 52 96 88
🏢ք.Երևան, Հանրապետության 85/4

ՄԱՏՉԵԼԻ ԱՎԻԱՏՈՄՍԵՐ ԲՈԼՈՐ ՈՒՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ!!!!!!
Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել՝
010 52 96 87
077 52 96 87
044 52 96 87
010 52 96 88
099 52 96 88
Կամ այցելել մեզ ք.Երևան, Հանրապետության 85/4 հասցեով:

Հատուկ առաջարկ Tour Campus - ի կողմից!!!!!!!!

Հանգիստ #Դուբայում :

02/08/2017-16/08/2017 (14 գիշեր - 15 ցերեկ )

Գինը մեկ անձի համար՝ երկտեղանոց համարում 1374USD համարժեք դրամ
Փաթեթն իր մեջ ներառում է`
1.Հյուրանոց ` Movenpick Juneirah Beach 5*
2.Սնունդ- Նախաճաշ
3.Դիմավորում - ճանապարհում
4.Վիզայի աջակցում
_________________________
Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել
☎ 077/044/010 52 96 87, 010/099 52 96 88
🏢ք.Երևան, Հանրապետության 85/4

Spend your Summer Vacations in Dubai.

(14 nights - 15 days)

Price 1374 USD per person
Price includes
1.Hotel - Movenpick Juneirah Beach 5*
2.Breakfast
3. Visa assistance
4.Insurance
5.Transfer from-to airport
_________________________
For more information call:
☎ +37477/44/10 52-96-87 +37410/99 52-96-88

Անցկացրեք ձեր հանգիստը Tour Campus-ի հետ:

#Շարժա

15 օր - 14 գիշեր

1556USD համարժեք դրամ:

(2 մեծ+1 երեխա)

Փաթեթն իր մեջ ներառում է`
🏤 Հյուրանոց՝ Radisson Blu Resort 5*
🍹Նախաճաշ
📖 վիզա
📝 բժշկական ապահովագրություն
🚐 դիմավորում/ճանապարհում
✅ Փաթեթը գործում է հունիս,հուլիս ամիսների համար:
_________________________
Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել
☎ 077/044/010 52 96 87, 010/099 52 96 88
🏢ք.Երևան, Հանրապետության 85/4

#Եգիպտոս՝Շարմ էլ Շեյխ

8 օր- 7 գիշեր

Գինը մեկ անձի համար՝ երկտեղանոց համարում 530USD համարժեք դրամ:
Փաթեթն իր մեջ ներառում է`
✈ երկկողմանի ավիատոմս (Թբիլիսիից)
🏤 երկտեղանոց համար Verginia Sharm 4*
🍹All inclusive
📝 բժշկական ապահովագրություն
🚐 դիմավորում/ճանապարհում
✅ Փաթեթը գործում է հետևյալ ամսաթվի համար`
04/06/2017-11/06/2017
_________________________
Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել
☎ 077/044/010 52 96 87, 010/099 52 96 88
🏢ք.Երևան, Հանրապետության 85/4

Spend your Vacations in Egypt.

04/06/2017-11/06/2017

8 days - 7 nights

Price 530 USD per person
Price includes
1.Hotel - Verginia Sharm 4*
2.🍹All inclusive
3.Insurance
4.Transfer from-to airport_
________________________
For more information call:
☎ +374 77/44/10 52-96-87 +37410/99 52-96-88

Անցկացրեք ձեր անմոռանալի հանգիստը Իտալիայում:

#Վենետիկ

14/08/2017-22/08/2017

Ընդամենը 420 €-ին համարժեք ՀՀ դրամ մեկ անձի համար երկտեղանոց համարում:
Գինը ներառում է`
1.Հյուրանոց `Nazionale 3stars
2.Ապահովագրություն
3.Վիզայի աջակցում
4.Սնունդ՝նախաճաշ
5.Դիմավորում/ճանապարհում
_________________________
Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել
☎ 077/044/010 52 96 87, 010/099 52 96 88
🏢ք.Երևան, Հանրապետության 85/4

Spend your Vacations in Venice.

14/08/2017-22/08/2017

Price 420 € per person
Price includes
1.Hotel - Nazionale 3stars
2.Breakfast
3. Visa assistance
4.Insurance
_________________________
For more information call:
☎ +374 77/44/10 52-96-87 +37410/99 52-96-88

Անցկացրեք ձեր հանգիստը Tour Campus-ի հետ:

#Շարժա

8 օր - 7գիշեր

820USD համարժեք դրամ:

(2 մեծ+1 երեխա)

Փաթեթն իր մեջ ներառում է`
🏤 Հյուրանոց՝ Copthorne Hotel Sharjah 4*
🍹Նախաճաշ
📖 վիզայի աջակցում
📝 բժշկական ապահովագրություն
🚐 դիմավորում/ճանապարհում
✅ Փաթեթը գործում է հունիս,հուլիս ամիսների համար:
_________________________
Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել
☎ 077/044/010 52 96 87, 010/099 52 96 88
🏢ք.Երևան, Հանրապետության 85/4

#Եգիպտոս՝Շարմ էլ Շեյխ

11 օր- 10 գիշեր

Գինը մեկ անձի համար՝ երկտեղանոց համարում 562USD համարժեք դրամ:
Փաթեթն իր մեջ ներառում է`
✈ երկկողմանի ավիատոմս (Թբիլիսիից)
🏤 երկտեղանոց համար Turquoise Beach 4*
🍹All inclusive
📝 բժշկական ապահովագրություն
🚐 դիմավորում/ճանապարհում
_________________________
Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել
☎ 077/044/010 52 96 87, 010/099 52 96 88
🏢ք.Երևան, Հանրապետության 85/4

Незабываемый отдых в городе Сочи!!!!«АТОЛА»!!!
15 ночей 450$/оплата в амд
проживание+трансфер+3-х разовое питание+авиабилеты- Ереван-Сочи-Ереван
___________________________________________
Тел:☎ 077/044/010 52 96 87, 010/099 52 96 88

#Հունաստան՝Աթենք

8 օր- 7 գիշեր

Գինը մեկ անձի համար՝ երկտեղանոց համարում 752€ համարժեք դրամ:
Փաթեթն իր մեջ ներառում է`
✈ երկկողմանի ավիատոմս
🏤 Հյուրանոց՝ President 4*
🍹Նախաճաշ
📖 վիզա
📝 բժշկական ապահովագրություն
🚐 խմբակային դիմավորում/ճանապարհում
_________________________
Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել
☎ 077/044/010 52 96 87, 010/099 52 96 88
🏢ք.Երևան, Հանրապետության 85/4

#Եգիպտոս՝Էլ Գունա

15 օր- 14 գիշեր

Գինը մեկ անձի համար՝ երկտեղանոց համարում 810USD համարժեք դրամ:
Փաթեթն իր մեջ ներառում է`
✈ երկկողմանի ավիատոմս (Թբիլիսիից)
🏤 Հյուրանոց՝ Panorama Bungalows Resort El Gouna 4*
🍹All inclusive
📝 բժշկական ապահովագրություն
🚐 դիմավորում/ճանապարհում
✅ Փաթեթը գործում է հետևյալ ամսաթվի համար`
20/05/2017-03/06/2017
_________________________
Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել
☎ 077/044/010 52 96 87, 010/099 52 96 88
🏢ք.Երևան, Հանրապետության 85/4

Spend your Vacations in Egypt.

20/05/2017-03/06/2017

15 days - 14 nights

Price 810USD per person
Price includes
1.Hotel - Panorama Bungalows Resort El Gouna 4*
2.🍹All inclusive
3.Insurance
4.Transfer from-to airport_
________________________
For more information call:
☎ +374 77/44/10 52-96-87 +37410/99 52-96-88

Անցկացրեք 7 օրյա հանգիստ Հռոմում Tour Campus-ի հետ:
Գինը մեկ անձի համար՝ երկտեղանոց համարում 330€ համարժեք դրամ
Փաթեթն իր մեջ ներառում է`
🏤 երկտեղանոց համար` Hermitage 4*
🍹 նախաճաշ
📖 վիզա
📝 բժշկական ապահովագրություն
🚐 դիմավորում/ճանապարհում
✅ Փաթեթը գործում է հետևյալ ամսաթվի համար`
02/08/2017-09/08/2017
_________________________
Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել
☎ 077/044/010 52 96 87, 010/099 52 96 88
🏢ք.Երևան, Հանրապետության 85/4

Spend your Vacations in Rome.

02/08/2017-09/08/2017

Price 330€ per person
Price includes
1.Hotel - Hermitage 4*
2.Breakfast
3. Visa assistance
4.Insurance
_________________________
For more information call: +37410 52-96-87 +37410/99 52-96-88

Want your business to be the top-listed Travel Agency in Yerevan?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Address


85/4 Hanrapetutyan Street
Yerevan
0001

Opening Hours

Monday 10:00 - 19:00
Tuesday 10:00 - 19:00
Wednesday 10:00 - 19:00
Thursday 10:00 - 19:00
Friday 10:00 - 19:00
Saturday 10:00 - 19:00
Sunday 10:00 - 19:00
Other Tour Agencies in Yerevan (show all)
Express Tour Express Tour
Vardanants 7
Yerevan, 0002

« Express Tour » Armenia, Yerevan 0002, Vardanants 7 Тel: 00374 10 56 4008 00374 99 56 4008 0037494574008

BeSafe Travel BeSafe Travel
Կ․ Ուլնեցու 42/1
Yerevan

L&A Travel Agency L&A Travel Agency
Yerevan, 0033

Feel and experience the adventure 😍✈️ 🗺️ L&A Travel Agency will help you plan, choose and arrange your holidays. We have private and group tours that will help you discover Armenia.

ELTIK Travel LLC ELTIK Travel LLC
Komitas 19
Yerevan, 0012

Armenia tour Armenia tour
Erevan
Yerevan

Gardman Tour Armenia Gardman Tour Armenia
47 Khanjyan Str., Apt. 2
Yerevan, 0001

Gardman Tour LLC is located in Armenia and operates in adventure tourism field both inbound and outbound Armenia.

TAXI Santas New TAXI Santas New
Arabkir
Yerevan

NG TOUR NG TOUR
Hanrapetutyan 62/1
Yerevan

Лучший отдых для наших друзей. - горящие туры. - оформление визы "Шенген"

Link Tour Link Tour
Nalbandyan Str. 21/1
Yerevan, 0009

LLC " Link Tour"

Levon Travel Yerevan Levon Travel Yerevan
10 Sayat-Nova Ave.
Yerevan, 0001

LEVON TRAVEL is a full service travel/tour agency in Yerevan, Armenia operating successfully since 1991. Branch offices are located in Los Angeles (USA) and Tbilisi (Georgia).

LH TRAVEL LH TRAVEL
V Vagharshyan Street
Yerevan, 0012

Address:V Vagharshyan 3/3 street, Yerevan, Armenia.Tel: +37499 52 87 78, +374 91 40 46 mail:[email protected]

City Quest Yerevan City Quest Yerevan
Opera
Yerevan

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C