MEGA TOUR

MEGA TOUR

Comments

Hello Sir Mamdm I'm from Delhi in India I'm taxes driver if you or your any friends coming to travel India places contact by Email or call me o whatsaap me Thanks Going Travel India Pramod Grover Mobile phone number 7505727090.8447684511/ Email [email protected]
Good morning This is Dominic( Donny) Alleppey tour taxi Punnamada Alleppey Kerala 8086048086 8086038086 9400167389 All types taxi cabs, Houseboat, shikkara, motorboat, hotels tour packages , pick up drop all cabs booking

Tourism & Air Tickets ✈️

⛵️☀️ CRETE 🏖🤽‍♀️
🔥🔥20.06-26.06🔥🔥
🤩😍570 EUR-ին համարժեք ՀՀ դրամ

💥💥💥💥💥ՓԱԹԵԹԸ ՆԵՐԱՌՈՒՄ Է՝💥💥💥💥💥
✈✈ ԱՎԻԱՏՈՄՍ - (Թռիչքը Երեւանից)
🏨🏨 ՀՅՈՒՐԱՆՈՑ - 4* (6 գիշեր)
🍴🍹 ՍՆՈՒՆԴ – Նախաճաշ
🚖🚔 ԴԻՄԱՎՈՐՈՒՄ-ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՒՄ
🆗✅ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

‼️ՓԱԹԵԹԸ ՉԻ ՆԵՐԱՌՈՒՄ‼️
❌🚫ՎԻԶԱ

👉 Արժեքը գործում է 1 անձի համար երկտեղանոց սենյակում:

Հասցե: Երևան, Խորենացի 2
📩 [email protected]
☎️:+374 10 520057
☎️:+374 11 520057
☎️:+374 12 520057
📱:+374 96 520057
📱:+374 55 520057
📱:+374 44 520057
📱:+374 43 520057

😎☀️ CORFU 🏖🤽‍♀️
🔥🔥13.07-23.07🔥🔥
🤩😍685 EUR-ին համարժեք ՀՀ դրամ

💥💥💥💥💥ՓԱԹԵԹԸ ՆԵՐԱՌՈՒՄ Է՝💥💥💥💥💥
✈✈ ԱՎԻԱՏՈՄՍ - (Թռիչքը Երեւանից)
🏨🏨Apartment (10 գիշեր)
🍴🍹 ՍՆՈՒՆԴ – Նախաճաշ
🚖🚔 ԴԻՄԱՎՈՐՈՒՄ-ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՒՄ
🆗✅ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

‼️ՓԱԹԵԹԸ ՉԻ ՆԵՐԱՌՈՒՄ‼️
❌🚫ՎԻԶԱ

👉 Արժեքը գործում է 1 անձի համար երկտեղանոց սենյակում:

Հասցե: Երևան, Խորենացի 2
📩 [email protected]
☎️:+374 10 520057
☎️:+374 11 520057
☎️:+374 12 520057
📱:+374 96 520057
📱:+374 55 520057
📱:+374 44 520057
📱:+374 43 520057

😎☀️Sharm El Sheikh 🥰🤽‍♀️
🔥🔥18.02-25.02🔥🔥
🤩😍395 USD-ին համարժեք ՀՀ դրամ

💥💥💥💥💥ՓԱԹԵԹԸ ՆԵՐԱՌՈՒՄ Է՝💥💥💥💥💥
✈✈ ԱՎԻԱՏՈՄՍ - (Թռիչքը Երեւանից)
🏨🏨 ՀՅՈՒՐԱՆՈՑ - 4* (6 գիշեր)
🍴🍹 ՍՆՈՒՆԴ – All Inclusive
🚖🚔 ԴԻՄԱՎՈՐՈՒՄ-ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՒՄ
🆗✅ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

👉 Արժեքը գործում է 1 անձի համար երկտեղանոց սենյակում:

Հասցե: Երևան, Խորենացի 2
📩 [email protected]
☎️:+374 10 520057
☎️:+374 11 520057
☎️:+374 12 520057
📱:+374 96 520057
📱:+374 55 520057
📱:+374 44 520057
📱:+374 43 520057

🏄‍♂️☀️Pattaya ⛱🛥
🔥🔥25.02-04.03🔥🔥
😎🤪570 EUR-ին համարժեք ՀՀ դրամ

💥💥💥💥💥ՓԱԹԵԹԸ ՆԵՐԱՌՈՒՄ Է՝💥💥💥💥💥
✈✈ ԱՎԻԱՏՈՄՍ - (Թռիչքը Մոսկվայից)
🏨🏨 ՀՅՈՒՐԱՆՈՑ - 4* (8 գիշեր)
🍴🍹 ՍՆՈՒՆԴ – Նախաճաշ
🚖🚔 ԴԻՄԱՎՈՐՈՒՄ-ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՒՄ

‼️ՓԱԹԵԹԸ ՉԻ ՆԵՐԱՌՈՒՄ`‼️
❌ԱՎԻԱՏՈՄՍ - Երևան-Մոսկվա-Երևան

👉 Արժեքը գործում է 1 անձի համար երկտեղանոց սենյակում:

Հասցե: Երևան, Խորենացի 2
📩 [email protected]
☎️:+374 10 520057
☎️:+374 11 520057
☎️:+374 12 520057
📱:+374 96 520057
📱:+374 55 520057
📱:+374 44 520057
📱:+374 43 520057

😎☀️Sharm El Sheikh 🥰🤽‍♀️
🔥🔥30.12 - 05.01🔥🔥
🤩😍825 USD-ին համարժեք ՀՀ դրամ

💥💥💥💥💥ՓԱԹԵԹԸ ՆԵՐԱՌՈՒՄ Է՝💥💥💥💥💥
✈✈ ԱՎԻԱՏՈՄՍ - (Թռիչքը Երեւանից)
🏨🏨 ՀՅՈՒՐԱՆՈՑ - 5* (6 գիշեր)
🍴🍹 ՍՆՈՒՆԴ – All Inclusive
🥳🤩 ԱՄԱՆՈՐՅԱ ԳԱԼԱ ԸՆԹՐԻՔ
🚖🚔 ԴԻՄԱՎՈՐՈՒՄ-ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՒՄ
🆗✅ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

👉 Արժեքը գործում է 1 անձի համար երկտեղանոց սենյակում:

Հասցե: Երևան, Խորենացի 2
📩 [email protected]
☎️:+374 10 520057
☎️:+374 11 520057
☎️:+374 12 520057
📱:+374 96 520057
📱:+374 55 520057
📱:+374 44 520057
📱:+374 43 520057

ԱՄՆ վիզայի հայտերի լրացում 🇺🇸 🗽
Հասցե: Երևան, Խորենացի 2
📩 [email protected]
☎️: +374 10 520057
☎️:+374 11 520057
☎️:+374 12 520057
📱:+374 96 520057
📱:+374 55 520057
📱:+374 44 520057
📱:+374 43 520057

ՄԵԾ ԲՐԻՏԱՆԻԱՅԻ վիզայի հայտերի լրացում 🇬🇧🇬🇧🇬🇧
Հասցե: Երևան, Խորենացի 2
📩 [email protected]
☎️: +374 10 520057
☎️:+374 11 520057
☎️:+374 12 520057
📱:+374 96 520057
📱:+374 55 520057
📱:+374 44 520057
📱:+374 43 520057

🥳🎄#new_year_2020☃️🥳

🌞Athens🌞
‼️31.12.19 - 06.01.20
🤩590 EUR-ին համարժեք ՀՀ դրամ

ՓԱԹԵԹԸ ՆԵՐԱՌՈՒՄ Է՝
✈ ԱՎԻԱՏՈՄՍ - (Թռիչքը Երևանից)
🏰 ՀՅՈՒՐԱՆՈՑ - 4* (6 գիշեր)
🍴 ՍՆՈՒՆԴ – Նախաճաշ
🆗 ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Արժեքը գործում է 1 անձի համար երկտեղանոց սենյակում:

Հասցե: Երևան, Խորենացի 2
☎️Հեռ:
+374 10 520057
+374 96 520057
+374 11 520057
+374 55 520057
+374 44 520057
+374 12 520057
+374 43 520057

✈️😎Sharm El Sheikh 🌞🥰
‼️21.12.19 - 28.12.19
🥰395 USD-ին համարժեք ՀՀ դրամ

ՓԱԹԵԹԸ ՆԵՐԱՌՈՒՄ Է՝
✈ ԱՎԻԱՏՈՄՍ - (Թռիչքը Երևանից)
🏰 ՀՅՈՒՐԱՆՈՑ - 5* (6 գիշեր)
🍴 ՍՆՈՒՆԴ – All Inclusive
🚖 ԴԻՄԱՎՈՐՈՒՄ-ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՒՄ
🆗 ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Արժեքը գործում է 1 անձի համար երկտեղանոց սենյակում:

Հասցե: Երևան, Խորենացի 2
☎️Հեռ:
+374 10 520057
+374 96 520057
+374 11 520057
+374 55 520057
+374 44 520057
+374 12 520057
+374 43 520057

🤗Sharm El Sheikh 🌞
‼️14.12-21.12‼️
🤩395 USD-ին համարժեք ՀՀ դրամ

ՓԱԹԵԹԸ ՆԵՐԱՌՈՒՄ Է՝
✈ ԱՎԻԱՏՈՄՍ - (Թռիչքը Երևանից)
🏰 ՀՅՈՒՐԱՆՈՑ - 4* (6 գիշեր)
🍴 ՍՆՈՒՆԴ – All Inclusive
🆗 ԴԻՄԱՎՈՐՈՒՄ-ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՒՄ
🆗 ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Արժեքը գործում է 1 անձի համար երկտեղանոց սենյակում:

Հասցե: Երևան, Խորենացի 2
☎️Հեռ:
+374 10 520057
+374 96 520057
+374 11 520057
+374 55 520057
+374 44 520057

😎Sharm El Sheikh 🤽‍♀️
27.12.19 - 02.01.20
🤩750 USD-ին համարժեք ՀՀ դրամ

ՓԱԹԵԹԸ ՆԵՐԱՌՈՒՄ Է՝
✈ ԱՎԻԱՏՈՄՍ - (Թռիչքը Երևանից)
🏰 ՀՅՈՒՐԱՆՈՑ - 5* (6 գիշեր)
🍴 ՍՆՈՒՆԴ – All Inclusive
🥳 ԱՄԱՆՈՐՅԱ ԳԱԼԱ ԸՆԹՐԻՔ
🆗 ԴԻՄԱՎՈՐՈՒՄ-ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՒՄ
🆗 ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Արժեքը գործում է 1 անձի համար երկտեղանոց սենյակում:

Հասցե: Երևան, Խորենացի 2
☎️Հեռ:
+374 10 520057
+374 96 520057
+374 11 520057
+374 55 520057
+374 44 520057
+374 12 520057
+374 43 520057

😎Sharm El Sheikh 🤽‍♀️
31.12.19 - 07.01.20
🤩730 USD-ին համարժեք ՀՀ դրամ

ՓԱԹԵԹԸ ՆԵՐԱՌՈՒՄ Է՝
✈ ԱՎԻԱՏՈՄՍ - (Թռիչքը Թիֆլիսից)
🏰 ՀՅՈՒՐԱՆՈՑ - 5* (6 գիշեր)
🍴 ՍՆՈՒՆԴ – All Inclusive
🥳 ԱՄԱՆՈՐՅԱ ԳԱԼԱ ԸՆԹՐԻՔ
🆗 ԴԻՄԱՎՈՐՈՒՄ-ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՒՄ
🆗 ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Արժեքը գործում է 1 անձի համար երկտեղանոց սենյակում:

Հասցե: Երևան, Խորենացի 2
☎️Հեռ:
+374 10 520057
+374 96 520057
+374 11 520057
+374 55 520057
+374 44 520057
+374 12 520057
+374 43 520057

🤩DUBAI 🌇
👉740 USD-ին համարժեք ՀՀ դրամ👌

🌞23.11 - 29.11🤗

ՓԱԹԵԹԸ ՆԵՐԱՌՈՒՄ Է՝
✈️ԱՎԻԱՏՈՄՍ
🏰 ՀՅՈՒՐԱՆՈՑ - 4* (6 գիշեր)
🍴 ՍՆՈՒՆԴ – ՆԱԽԱՃԱՇ
🚖 ԴԻՄԱՎՈՐՈՒՄ-ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՒՄ
🆗 ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
‼️ ՎԻԶԱՅԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

Արժեքը գործում է 1 անձի համար երկտեղանոց սենյակում:

Հասցե: Երևան, Խորենացի 2
☎️Հեռ:
+374 10 520057
+374 96 520057
+374 11 520057
+374 55 520057
+374 44 520057

MEGA TOUR

MEGA TOUR

Profile pictures

MEGA TOUR

MEGA TOUR

🏖Sharm El Sheikh☀️
15.10 - 22.10
🤩495 USD-ին համարժեք ՀՀ դրամ

ՓԱԹԵԹԸ ՆԵՐԱՌՈՒՄ Է՝
✈ ԱՎԻԱՏՈՄՍ - (Թռիչքը Երեւանից)
🏰 ՀՅՈՒՐԱՆՈՑ - 4* (6 գիշեր)
🍴 ՍՆՈՒՆԴ – All Inclusive
🆗 ԴԻՄԱՎՈՐՈՒՄ-ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՒՄ
🆗 ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Արժեքը գործում է 1 անձի համար երկտեղանոց սենյակում:

Հասցե: Երևան, Խորենացի 2
☎️Հեռ:
+374 10 520057
+374 96 520057
+374 11 520057
+374 55 520057

Arm. Expo 2019

[08/01/19]   Մեգատուր տուրիստական գործակալությանը անհրաժեշտ է ավիատոմսերի մասնագետ առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձով:

Նվիրենք երեխաներին ամառ 😎
Վրաստան, Բաթումի, հյուրանոց`
🤩Euphoria Batumi Convention & Casino Hotel 5*

✔️10 գիշեր / 11 օր, 01.06 - 11.06

✅Արժեքը 550 USD-ին համարժեք ՀՀ դրամ
‼️2 մեծահասակ + 1 երեխա մինչև 6 տարեկան✔️

ՓԱԹԵԹԸ ՆԵՐԱՌՈՒՄ Է՝
✅ Ստանդարտ համար
✅Նախաճաշ
✅Երևան-Բաթումի-Երևան

‼️Տեղերը խիստ սահմանափակ են...‼️

Փաթեթը ամրագրելու համար կարող եք զանգահարել հետևյալ համարնրով:
☎️+37410520057
☎️+37443520057

Մայիսի 10-ից Հունիսի 10-ը ընկած ժամանակահատվածում, ցանկացած 7 գիշեր/ 8 օր

🏡Borjomi Likani Health & Spa Centre

✅Արժեքը 1180 USD-ին համարժեք ՀՀ դրամ

ՓԱԹԵԹԸ ՆԵՐԱՌՈՒՄ Է՝
✔️ՏՐԱՆՍՖԵՐ - Երևան-Բորժոմի-Երևան
✔️ՍՆՈՒՆԴ - 3 անգամյա
⬇️🤩⬇️🤩⬇️
🏊‍♂️Լողավազան, սպորտ դահլիճ, բիլիարդ
✔️Թերապևտի խորհրդատվություն
✔️2 խորհրդատվություն նեղ մասնագիտացում ունեցող բժիշկների կողմից
✔️3 հետազոտություն
✔️42 պրոցեդուրա
‼️Արժեքը գործում է 2 անձի համար:

Փաթեթը ամրագրելու համար կարող եք զանգահարել հետևյալ համարնրով:
☎️+37410520057
☎️+37443520057

Մայիսի 10 -ից Հունիսի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում, ցանկացած 10 գիշեր/ 11 օր

💚Borjomi Palace💚

✅Արժեքը 1100 USD-ին համարժեք ՀՀ դրամ

ՓԱԹԵԹԸ ՆԵՐԱՌՈՒՄ Է՝
✔️ՏՐԱՆՍՖԵՐ - Երևան-Բորժոմի-Երևան
✔️ՍՆՈՒՆԴ - 3 անգամյա
⬇️🤩⬇️🤩⬇️
🏊‍♂️Լողավազան, սպորտ դահլիճ, բիլիարդ
✔️Թերապևտի 2 խորհրդատվություն
✔️20 խորհրդատվություն նեղ մասնագիտացում ունեցող բժիշկների կողմից
✔️9 հետազոտություն
✔️32 պրոցեդուրա

Արժեքը գործում է 2 անձի համար:

Փաթեթը ամրագրելու համար կարող եք զանգահարել հետևյալ համարնրով:
☎️+37410520057
☎️+37443520057

Մայիսի 10 -ից Հունիսի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում, ցանկացած 7 գիշեր/ 8 օր

💚Borjomi Palace💚

✅Արժեքը 770 USD-ին համարժեք ՀՀ դրամ

ՓԱԹԵԹԸ ՆԵՐԱՌՈՒՄ Է՝
✔️ՏՐԱՆՍՖԵՐ - Երևան-Բորժոմի-Երևան
✔️ՍՆՈՒՆԴ - 3 անգամյա
⬇️🤩⬇️🤩⬇️
🏊‍♂️Լողավազան, սպորտ դահլիճ, բիլիարդ
✔️Թերապևտի 2 խորհրդատվություն
✔️10 խորհրդատվություն նեղ մասնագիտացում ունեցող բժիշկների կողմից
✔️9 հետազոտություն
✔️19 պրոցեդուրա

Արժեքը գործում է 2 անձի համար:

Փաթեթը ամրագրելու համար կարող եք զանգահարել հետևյալ համարնրով:
☎️+37410520057
☎️+37443520057

Բացահայտեք Ձեզ համար Բորժոմին Մեգատուրի հետ.

Բորժոմին գտնվում է կենտրոնական Վրաստանի հարավային մասում, Քուռ գետի կիրճում՝ ծովի մակարդակից 800-ից 1000 մ բարձրության վրա: Բորժոմին բալնոլոգիական և կլիմայական հանգստավայր է, որը հայտնի է իր եզակի ջերմային հանքային աղբյուրներով: Բորժոմին պատկանում է ցածր լեռնային հանգստավայրերի խմբին, այն շրջապատված է փշատերև և լայնատերև անտառներով ծածկված լեռնաշղթաներով: Այստեղ կլիման մեղմ է, չափավոր խոնավ: Ամռանը ջերմ է (միջին ջերմաստիճանը + 21 աստիճան), ձմեռը չափավոր ցուրտ է (+2; 7 աստիճան):
Բորժոմի-Խարագաուլի ազգային պարկը (ավելի քան 700 քառակուսի կիլոմետր) գտնվում է Հարավային Կովկասի գեղատեսիլ վայրերում և հանդիսանում է Եվրոպայի ամենախոշոր ազգային պարկերից մեկը` պահպանելով իր հարուստ, բազմազան բուսական եւ կենդանական աշխարհը:
Բորժոմիի հիմնական եւ հատուկ հարստությունը, իհարկե, հրաբխային ծագման ջերմային-հանքային ջրերն են, հարուստ հանքանյութերով, ինչի շնորհիվ էլ դրանք համարվում են աշխարհի մաքուր հանքային ջրերից մեկը:
«Բորժոմի»-ն ոչ միայն խմելու, թարմացնող, թեթև ջուր է, այլև օգտագործվում է հատուկ բուժական պրոցեդուրաների համար:
Բորժոմիի կլիման, հանքային ջրի հետ միասին, բարենպաստ ազդեցություն է ունենում ոչ միայն ստամոքս-աղիքային համակարգի, լյարդի եւ նյութափոխանակության հետ խնդիրներ ունեցող մարդկանց վրա, այլ նաեւ խորհուրդ է տրվում նյարդային համակարգի խանգարումներ ունեցող եւ սթրեսից տառապող մարդկանց համար:
Բորժոմիի կիրճի տարածքում կան ավելի քան 200 պատմական-ճարտարապետական հուշարձաններ, որոնք պատկանում են խորը հնադարից մինչև վաղ միջնադար՝ գեղեցիկ պահպանված ֆրեսկներով եւ քարե խորաքանդակներով ամրոցներ, եկեղեցիներ, վանքեր: Պատմական հուշարձանների մեջ հատուկ տեղ է գրավում Ռոմանովի ընտանիքի ամառային պալատը, որը կառուցվել է Կովկասի նահանգապետի որդու `Նիկոլայ Միխայլովիչ Ռոմանովի կողմից 1890-ական թվականներին Բորժոմիի արևմտյան մասում, Լիկանիի գեղեցիկ զբոսայգում:

Եվ սա բոլորովին այն ամենը չէ, ինչ Ձեզ սպասում է Բորժոմիում…

🌊Վրաստան, Շեկվետիլի, ծով, արև, ավազ...
Այո, սա 2019թ. ամենից ֆանտաստիկ առաջարկն է Սեւ ծովի սիրահարների, ավազոտ լողափերի ինչպես նաեւ ընկերների հետ ուրախ ժամանց անցկացնելու համար: ⛱

‼️ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ.
Հուլիսի 1-ից 10-ը
Հսկայական վիլլա Շեկվետիլիում, որն իր մեջ ներառում է լողավազան նախատեսված բոլոր սեզոնների համար, ինչպես նաև մասնավոր լողափ:
Ամեն ինչ անմոռանալի հանգիստ անցկացնելու համար:
Արժեքը` 4850 USD-ին համարժեք ՀՀ դրամ նախատեսված (9 գիշեր)18-20 անձանց համար:🤩

Վիլլայի չափը `380 մ²
Ննջասենյակ 1.
1 մեծ երկտեղանոց մահճակալ (լոգարանը գտնվում է համարում):
Ննջասենյակ 2.
1 մեծ երկտեղանոց մահճակալ (լոգարանը գտնվում է համարում):
Ննջասենյակ 3.
1 շատ մեծ երկտեղանոց մահճակալ (լոգարանը գտնվում է համարում):
Ննջասենյակ 4.
1 շատ մեծ երկտեղանոց մահճակալ (լոգարանը գտնվում է համարում):
Ննջասենյակ 5.
1 շատ մեծ երկտեղանոց մահճակալ (լոգարանը գտնվում է համարում):
Հյուրասենյակ.
6 բազմոց-մահճակալներ

➡️Վիլլայի հարմարությունները.
✔️Պատշգամբ,
✔️Ներքնահարկ,
✔️Տեռաս

➡️Տեսարանը պատուհանից.
🌊Տեսարան դեպի ծով,
🏡Տեսարան դեպի այգի,
🏊‍♂️Տեսարան դեպի լողավազան

✔️Հեռուստացույց, արբանյակային հեռուստաալիքներ, Պլազմային էկրանով հեռուստացույց, օդորակիչ, արդուկ, լվացքի մեքենա, չորացման մեքենա, հագուստի չորանոց, Վարսահարդարիչ, սրճեփ, թեյնիկ, սառնարան, միկրոալիքային վառարան, աման լվացող մեքենա, էլեկտրական թեյնիկ:

✔️Ջեռուցում, սալիկապատ / մարմար հարկում, մասնավոր լողավազան, պահարան, զգեստապահարան, հագուստի կածիչներ, մաքրող միջոցներ:

✔️Ցնցուղ, լրացուցիչ զուգարան, լրացուցիչ լոգարան:

✔️Խոհանոց, ճաշասենյակ, խոհանոցային պարագաներ:

Վիլլան ամրագրելու համար կարող եք զանգահարել հետևյալ համարնրով`
☎️+37410520057
☎️+37443520057

Want your business to be the top-listed Travel Agency in Yerevan?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Seychelles

Location

Category

Telephone

Address


Khorenaci 2
Yerevan

Opening Hours

Monday 10:30 - 19:00
Tuesday 10:30 - 19:00
Wednesday 10:30 - 19:00
Thursday 10:30 - 19:00
Friday 10:30 - 19:00
Saturday 10:30 - 17:00
Other Tour Agencies in Yerevan (show all)
M.A.G Travel M.A.G Travel
Դավիթ Բեկի 1/1
Yerevan, 0008

Colors of Armenia Colors of Armenia
Artist's House 13 Mesrop Mashtots Avenue, Yerevan 0002
Yerevan, 0002

Crystal Travel Armenia Crystal Travel Armenia
Abovyan 25
Yerevan, 0009

Tours in Armenia and around the world, Visa, Travel Insurance, hotel bookings.

Fresh Travel Fresh Travel
Zakian Street 6/36
Yerevan

Armenian DMC - SacVoyage Travel Armenian DMC - SacVoyage Travel
10 Tumanyan
Yerevan, 0010

Armenian DMC-SacVoyageTravel welcomes you in sunny Armenian land ! We wish you'll enjoy our page as much as our services

Promo.am Promo.am
Yerevan

Greatest deals here!

Millennium Travel Agency Millennium Travel Agency
Gulakyan 14
Yerevan, 0033

أميستاد للسياحة أميستاد للسياحة
Khanjyan 47
Yerevan, 0010

BusExcursion BusExcursion
50 Arami
Yerevan, 0010

Armenia tour Armenia tour
Erevan
Yerevan

Your Guide in Armenia Your Guide in Armenia
Yerevan

a fun and adventurous way to discover Armenia! :)

Home Travel Armenia Home Travel Armenia
Yerevan

Home Travel Armenia is a travel agency that organizes individual tours around Armenia and Artsakh.