Noy Ararat Brandy

Our aim is to make Armenian brandy attainable to those who value the majestic flavor & aroma of the legendary drink. The objective of YEREVAN ARARAT-BRANDY-WINE-VODKA FACTORY is to reveal the secrets of true Armenian brandy and make it attainable to those who appreciate the majestic flavour and aroma of legendary drink of the Biblical land - Armenia.

Mission: The objective of YEREVAN ARARAT-BRANDY-WINE-VODKA FACTORY is to reveal the secrets of true Armenian brandy and make it attainable to those who appreciate the majestic flavour and aroma of legendary drink of the Biblical land - Armenia. We produce exclusive drink and deliver it with the service and quality that our consumers deserve. To continue fulfilling these goals we must guarantee that our consumers, employees, partners and communities are always satisfied.

Operating as usual

Հա՛յ զինվոր, քո սխրանքն անմահ է, քո անունը` ընդմիշտ մեր սրտերում…
--------------------------------------

Армянский солдат, твой героизм бессмертен, твое имя навечно в наших сердцах...
--------------------------------------

Armenian soldier, your heroism is immortal, your name is forever in our hearts...

Փա՛ռք հայրենիքի համար նահատակված մեր բոլոր հերոս մարտիկներին...
Հավերժ փառք…
--------------------------------------

Слава нашим героям-бойцам, отдавшим жизнь за Родину…
Вечная слава…
--------------------------------------

Glory to all our heroic fighters who laid down their lives for the homeland…
Eternal glory...

Մեր հաղթանակը կերտող քաջերը…
#ՀԱՂԹԵԼՈՒԵՆՔ 💪🇦🇲
--------------------------------------

Храбрецы, сотворяющие нашу победу…
#ПОБЕДИМ 💪🇦🇲
--------------------------------------

The brave men who are creating our victory…
#WEWILLWIN 💪🇦🇲

Դարձի՛ր բռունցք զինվորիդ հետ, ✊
Հզորացրո՛ւ քո հայրենիք... 🇦🇲
--------------------------------------

Собраться в один кулак и быть опорой солдату, ✊
Сделай свою Родину могущественной... 🇦🇲
--------------------------------------

Become a fist with your soldier, ✊
Make your homeland powerful... 🇦🇲

Պայքար՝ հանուն նրանց անհոգ ու խաղաղ ապագայի…
--------------------------------------

Борьба ради их беззаботного и мирного будущего...
--------------------------------------

Fight for their carefree and peaceful future…

Մեր ապագա պաշտպանը 💪🙂
#ՀԱՂԹԵԼՈՒԵՆՔ
--------------------------------------

Наш будущий защитник 💪🙂
#ПОБЕДИМ
--------------------------------------

Our future defender 💪🙂
#WEWILLWIN

Հաղթելու ենք ժպիտով և սիրով: 🙂
#ՀԱՂԹԵԼՈՒԵՆՔ
--------------------------------------

Победим с улыбкой и любовью. 🙂
#ПОБЕДИМ
--------------------------------------

We will win with smile and love. 🙂
#WEWILLWIN

Հզոր բանակ, միասնական ազգ, անկոտրում ոգի. ահա մեր հաղթանակի կարևորագույն երաշխիքները: 💪
--------------------------------------

Мощная армия, единство нации, непоколебимый дух: вот самые главные гарантии нашей победы. 💪
--------------------------------------

Powerful army, united nation, indomitable spirit - here are the most important guarantees of our victory. 💪

«Վաղը հաղթելու է նա, ով մինչև վաղն իր հոգու մեջ կտանի հաղթանակը...»
Գարեգին Նժդեհ

#ՀԱՂԹԵԼՈՒԵՆՔ 💪
--------------------------------------

"Завтра победит тот, кто еще сегодня одержит победу в своей душе..."
Гарегин Нжде

#ПОБЕДИМ 💪
--------------------------------------

"Tomorrow will win the one who will save the victory in his soul until tomorrow… "
Garegin Nzhdeh

#WEWILLWIN 💪

Մեր‌ ‌հաջողության‌ ‌«գաղտնիքներից»‌ ‌մեկը‌ միասնականությունն‌ ‌է:‌ ✊‌
Այս‌ ‌օրերին‌ ‌համայն‌ ‌հայությունն‌ ‌ամբողջ‌ ‌աշխարհում‌ ‌ոտքի‌ ‌է‌ ‌կանգնել՝‌ ‌բարձրաձայնելու‌ ‌Արցախում‌ ‌տեղի‌ ‌ունեցողի‌ ‌մասին:‌ ‌🇦🇲
‌--------------------------------------

Один‌ ‌из‌ ‌«секретов»‌ ‌нашего‌ ‌успеха‌ ‌-‌ ‌единство.‌ ‌✊
В‌ ‌эти‌ ‌дни‌ ‌армяне‌ ‌всего‌ ‌мира‌ ‌встали,‌ ‌чтобы‌ ‌рассказать‌ ‌о‌ ‌том,‌ ‌что‌ ‌происходит‌ ‌в‌ ‌Арцахе.‌ ‌🇦🇲
--------------------------------------

One‌ ‌of‌ ‌the‌ ‌"secrets"‌ ‌of‌ ‌our‌ ‌success‌ ‌is‌ ‌unity.‌ ✊‌
On‌ ‌these‌ ‌days‌‌ ‌Armenians‌ ‌all‌ ‌over‌ ‌the‌ ‌world‌ ‌‌have‌ ‌stood‌ ‌up‌‌ ‌to‌ ‌speak‌ ‌out‌ ‌about‌ ‌what‌ ‌is‌ ‌happening‌ ‌in‌ ‌Artsakh.‌ 🇦🇲

Միասնականությամբ ամրագրենք հայ ժողովրդի՝ հայրենի հողում ազատ ապրելու իրավունքը: 💪
--------------------------------------

Закрепим единством право армянского народа свободно жить на родной земле. 💪
--------------------------------------

Let's jointly enshrine the Armenian people's right of living freely in the homeland. 💪

Հաղթանակի հասնելու գրավականներից մեկը հայրենիքի ամուր ու վստահելի թիկունքն է: Բանակի կողքին լինենք մեր կատարած աշխատանքով:

Կայուն տնտեսություն՝ ի շահ մեր հայրենիքի: 💪🇦🇲

#ՀԱՂԹԵԼՈՒԵՆՔ
--------------------------------------

Одним из залогов победы – это крепкий и надежный тыл страны. Будем рядом с нашей Армией нашими действиями.

Стабильная экономика на благо нашей Родины. 💪🇦🇲

#ПОБЕДИМ
--------------------------------------

One of the guarantees to gain the victory is a strong and reliable rear of the country. Let's stand by the army with our work.

A stable economy for the benefit of our Homeland. 💪🇦🇲

#WEWILLWIN

«Երբ ազգը բանակ է դառնում, նրան հնարավոր չէ ծնկի բերել»,-
Գարեգին Նժդեհ

#ՀԱՂԹԵԼՈՒԵՆՔ 💪
--------------------------------------

"Когда нация становится армией, ее невозможно поставить на колени",-
Гарегин Нжде

#ПОБЕДИМ 💪
--------------------------------------

"When a nation becomes an army, it is impossible to bring it to its knees",-
Garegin Nzhdeh

#WEWILLWIN 💪

Փա՜ռք մեր բոլոր հերոսներին, որ ամուր կանգնած են սահմանին և պաշտպանում են հայրենի հողը:

#ՀԱՂԹԵԼՈՒԵՆՔ 💪
--------------------------------------

Слава всем нашим героям, стойко стоящим на границе и защищающим родную землю.

#ПОБЕДИМ 💪
--------------------------------------

Glory to all our heroes, who are firmly standing on the border and defending the homeland.

#WEWILLWIN 💪

Համայն հայությամբ մեկտեղենք մեր ուժերը, բռունցք դառնանք ու հաղթենք: 💪🇦🇲

#ՀԱՂԹԵԼՈՒԵՆՔ
--------------------------------------

Весь армянский народ должен объединить свои силы, собраться в кулак и победить. 💪🇦🇲

#ПОБЕДИМ
--------------------------------------

All the Armenians should unite their forces, pull themselves together and win. 💪🇦🇲

#WEWILLWIN

Հզո՛ր բանակ, մեր հաղթական,
Դու մեր հույսն ես ու ապագան... 🇦🇲💪

#ՀԱՂԹԵԼՈՒԵՆՔ
--------------------------------------

Могучая и победоносная армия,
Ты наша надежда и будущее ... 🇦🇲💪

#ПОБЕДИМ
--------------------------------------

Mighty and victorious army,
You are our hope and future ... 🇦🇲💪

#WEWILLWIN

Աստված պահապան մեր քաջ զինվորներին: 💪
#ՀԱՂԹԵԼՈՒԵՆՔ
----------------------

Боже, храни наших храбрых солдат! 💪
#ПОБЕДИМ
----------------------

God bless our brave soldiers. 💪
#WEWILLWIN

Սահմանին իրավիճակի լարվածությամբ պայմանավորված՝ ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՐԱՐԱՏ ԿՈՆՅԱԿԻ-ԳԻՆՈՒ-ՕՂՈՒ ԿՈՄԲԻՆԱՏ-ի աշխատակիցներս պատրաստվում ենք արյուն հանձնել վիրավոր զինվորների համար: Կոչ ենք անում միանալ նախաձեռնությանը և փրկել կյանքեր: Անհրաժեշտ է հատկապես ռեզուս-բացասական տեսակի արյուն:

#ՀԱՂԹԵԼՈՒԵՆՔ
----------------------

Из-за напряженной обстановки на границе, коллектив ЕРЕВАНСКОГО КОНЬЯЧНО-ВИННО-ВОДОЧНОГО КОМБИНАТА АРАРАТ готовится сдавать кровь для раненых солдат. Призываем вас присоединиться к инициативе и спасти жизни. Особенно нужна кровь отрицательный резус-фактор.

#ПОБЕДИМ
----------------------

Conditioned by the tense situation at the border, our staff of YEREVAN ARARAT BRANDY-WINE-VODKA FACTORY is going to donate blood for the wounded soldiers. We urge to join the initiative and save lives. Especially rhesus-negative blood is needed.

#WEWILLWIN

#ՀԱՂԹԵԼՈՒԵՆՔ 💪
#ПОБЕДИМ 💪
#WEWILLWIN 💪

Նիկոլայ Շուստովը հայտնի էր նաև իր մարքեթինգային խելամիտ ռազմավարությամբ. նա գիտեր՝ ինչպես գովազդել իր արտադրանքը: Նիկոլայ Շուստովը վճարում էր երիտասարդներին և նրանց ուղարկում աշխարհի լավագույն ռեստորանները: Ճաշելիս կամ ընթրելիս երիտասարդները հայկական շուստովյան կոնյակ էին պատվիրում: Քանի որ կոնյակներն այնքան էլ հայտնի չէին ողջ աշխարհում, հրաժարվում էին մատուցել նրանց: Շուստովյան կոնյակի սիրահարները հեռանում էին ռեստորաններից՝ նշելով, որ հրաշալի կլիներ հաջորդ անգամ այն պատվիրելու դեպքում մատուցվեր:
Այդպիսով, ռեստորանների սեփականատերերը սկսում էին փնտրել Շուստովին և համագործակցության առաջարկ անել: Շուստովի հնարամտության շնորհիվ հայկական կոնյակների համբավը տարածվում է ողջ աշխարհով:

✅ ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՐԱՐԱՏ ԿՈՆՅԱԿԻ-ԳԻՆՈՒ-ՕՂՈՒ ԿՈՄԲԻՆԱՏ
🌐 www.brandy.am
----------------------
Николай Шустов, так же известен своим искусным маркетинговым ходом. Он знал, как рекламировать свою продукцию. Шустов нанимал молодых людей и отправлял их во все лучшие рестораны мира. Молодые люди, обедая или ужиная, просили армянский Шустовский коньяк. Так как армянский коньяк был не очень известен, молодым людям отказывали в обслуживании, и гости уходили недовольными. После чего собственники ресторанов искали встречу с Шустовым и предлагали сотрудничество. Благодаря этой изобретательности, армянский неповторимый напиток начинает покорять весь мир.

✅ ЕРЕВАНСКИЙ КОНЬЯЧНО-ВИННО-ВОДОЧНЫЙ КОМБИНАТ АРАРАТ
🌐 www.brandy.am/rus/
----------------------
Nikolay Shustov was also famous for his smart marketing strategy: հe knew how to advertise his product. Nikolay Shustov paid the young and sent them to the best restaurants of the world. While having dinner or supper the young ordered Armenian Shustov cognac. As the cognacs were not so much famous all over the world, they refused to serve them. The lovers of Shustov's cognac left the restaurants mentioning that for the next time it would be wonderful to be served when it was ordered. Thus the owners of the restaurants started to look for Shustov to suggest cooperation. Due to Shustov's ingenuity, the fame of Armenian brandies has been spread all over the world.

✅ YEREVAN ARARAT BRANDY-WINE-VODKA FACTORY
🌐 www.brandy.am/eng/

🌊 Կապուտակ Սևանի լեգենդները՝ ամփոփված այս անկրկնելի կոնյակներում…

✅ ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՐԱՐԱՏ ԿՈՆՅԱԿԻ-ԳԻՆՈՒ-ՕՂՈՒ ԿՈՄԲԻՆԱՏ
🌐 www.brandy.am
----------------------

🌊 Легенды голубого Севана выражены в этих неповторимых коньяках...

✅ ЕРЕВАНСКИЙ КОНЬЯЧНО-ВИННО-ВОДОЧНЫЙ КОМБИНАТ АРАРАТ
🌐 www.brandy.am/rus/
----------------------

🌊 The legends of Blue Sevan are expressed in these unique brandies...

✅ YEREVAN ARARAT BRANDY-WINE-VODKA FACTORY
🌐 www.brandy.am/eng/

#Նոյ #Ной #Noy
#Սևանի_լեգենդներ #Легенды_Севана #Legends_of_Sevan

Հավատարիմ մնալ որդեգրած արժեքներին և ձևավորել նոր չափանիշներ. ահա մեր առաքելությունը…

✅ ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՐԱՐԱՏ ԿՈՆՅԱԿԻ-ԳԻՆՈՒ-ՕՂՈՒ ԿՈՄԲԻՆԱՏ
🌐 www.brandy.am
----------------------

Оставаться верным установленным ценностям и формировать новые стандарты - вот наша миссия…

✅ ЕРЕВАНСКИЙ КОНЬЯЧНО-ВИННО-ВОДОЧНЫЙ КОМБИНАТ АРАРАТ
🌐 www.brandy.am/rus/
----------------------

To adhere to the adopted values and to set new standards: this is our mission…

✅ YEREVAN ARARAT BRANDY-WINE-VODKA FACTORY
🌐 www.brandy.am/eng/

1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ը պատմական օր է հայ ժողովրդի համար

🇦🇲 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ը պատմական օր է հայ ժողովրդի համար. 29 տարի առաջ Խորհրդային Հայաստանի քաղաքացիները հանրաքվեում միաձայն իրենց վճռական «ԱՅՈ»-ն ասացին՝ տասնամյակներ անց վերստին ձեռք բերելով անկախություն:

Շնորհավո՜ր Անկախության տոնը: 🎉

Թող մեր պետականությունը հարատև լինի, Հայաստանի Հանրապետությունն անշեղորեն շարժվի զարգացման և բարգավաճման ուղիով, պատմությունն էլ լի լինի միայն փառահեղ և հերոսական էջերով:

✅ ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՐԱՐԱՏ ԿՈՆՅԱԿԻ-ԳԻՆՈՒ-ՕՂՈՒ ԿՈՄԲԻՆԱՏ
🌐 www.brandy.am
----------------------

🇦🇲 21 сентября 1991 года - исторический день для армянского народа: 29 лет назад граждане Советской Армении единогласно заявили на референдуме свое гро мкое «ДА», десятилетия спустя вновь обретя независимость.

С Днем независимости! 🎉

Пусть наша государственность будет вечной, пусть Республика Армения неуклонно движется по пути развития и процветания, и пусть история будет полна только славных и героических страниц.

✅ ЕРЕВАНСКИЙ КОНЬЯЧНО-ВИННО-ВОДОЧНЫЙ КОМБИНАТ АРАРАТ
🌐 www.brandy.am/rus/
----------------------

🇦🇲 September 21, 1991 is a historic day for the Armenians: 29 years ago, the citizens of Soviet Armenia unanimously said their resounding "YES" in the referendum, gaining independence again decades later.

Happy Independence Day! 🎉

Let our statehood be eternal, let the Republic of Armenia move steadily on the path of development and prosperity, let the history be full of only glorious and heroic pages.

✅ YEREVAN ARARAT BRANDY-WINE-VODKA FACTORY
🌐 www.brandy.am/eng/

1827 թ. հոկտեմբերին գեներալ Ի. Պասկևիչի գլխավորած ռուսական զորքերի օգնությամբ Հայաստանի մի մասն ազատագրվեց պարսկական լծից: Դեռևս 1822 թ. ռուս գրող Ալեքսանդր Գրիբոյեդովը ստանձնել էր Կովկասի ռուսական զորքերի դիվանագիտական մասի քարտուղարի պաշտոնը: Այդ ժամանակահատվածում նրա «Խելքից պատուհասը» պիեսի բեմադրությունն արգելված էր Ցարական կայսրության կողմից, քանի որ պիեսում քննադատվում են ռուսական հետամնաց ազնվական բարքերը:

Երբ պատերազմից հետո՝ 1827 թվականին, նա այցելեց Էրիվանի բերդ, ռուս սպաները անակնկալ մատուցեցին Գրիբոյեդովին՝ բերդի Դալմահան պատի տակ նրա պիեսի շատ սպասված բեմադրությամբ: Դերերում խաղացին հենց իրենք՝ ռուս սպաները, իսկ կանանց մարմնավորեցին երիտասարդ զինվորները: Ի հիշատակ այս յուրօրինակ իրադարձության՝ թանգարանում տեղադրված է բեմականացման գորելիեֆը:

✅ ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՐԱՐԱՏ ԿՈՆՅԱԿԻ-ԳԻՆՈՒ-ՕՂՈՒ ԿՈՄԲԻՆԱՏ
🌐 www.brandy.am
----------------------

В октябре 1827 г. с помощью русских войск под командованием генерала Паскевича часть Армении была освобождена от персидского ига. Еще в 1822 г. русский писатель Александр Грибоедов служил секретарем дипломатической миссии русских войск на Кавказе. В то время постановка пьесы «Горе от ума» была запрещена цензурой Царской Империи, так как спектакль критикует отсталые нравы русского дворянства.

Когда в 1827 г., после окончания войны, Грибоедов посетил Эриваньскую крепость, русские офицеры удивили автора долгожданной постановкой пьесы «Горе от ума» под Далмаханской стеной крепости. Инициаторами идеи и актерами стали солдаты-декабристы, женские роли исполнили молодые солдаты. В память об этом событии в музее комбината изображен горельеф из постановки комедии.

✅ ЕРЕВАНСКИЙ КОНЬЯЧНО-ВИННО-ВОДОЧНЫЙ КОМБИНАТ АРАРАТ
🌐 www.brandy.am/rus/
----------------------

In October 1827, with the help of Russian troops headed by General I. Paskevich the part of Armenia was liberated from the Persian yoke. Back in 1822, a Russian writer Alexander Griboyedov took the position of Secretary of the diplomatic part of the Russian troops in the Caucasus. In that period of time his ″Woe from Wit″ play was forbidden to be performed by the Russian Empire as in the play the backward aristocratic morals were criticized.

When Griboyedov visited the Erivan fortress in 1827 after the war, the Russian officers made a surprise to him with a long-awaited performance of his play under Dalmahan wall of the fortress. The actors were Russian officers themselves and the women's roles were being played by young soldiers. In memory of this unique event the gorelief of the performance is presented in the museum.

✅ YEREVAN ARARAT BRANDY-WINE-VODKA FACTORY
🌐 www.brandy.am/eng/

1912 թ. Նիկոլայ Շուստովը հրավիրվում է ցարական պալատ՝ տոնական միջոցառման: Այնտեղ նա ցար Նիկոլայ Երկրորդին առաջարկում է փորձել մեծ գավաթով լի կոնյակ: Նիկոլայ Երկրորդն ըմպում է ողջ գավաթը և հայտարարում. «Արտակարգ կոնյակ է, պարոնա՛յք, երաշխավորում եմ»:

✅ ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՐԱՐԱՏ ԿՈՆՅԱԿԻ-ԳԻՆՈՒ-ՕՂՈՒ ԿՈՄԲԻՆԱՏ
🌐 www.brandy.am
----------------------

В 1912 году Николай Шустов был приглашен в Царскую палату на торжественное мероприятие. Там он предложил царю Николаю II попробовать большой бокал коньяка. Выпив весь бокал, царь объявил: “Изысканный коньяк, господа, рекомендую!”.

✅ ЕРЕВАНСКИЙ КОНЬЯЧНО-ВИННО-ВОДОЧНЫЙ КОМБИНАТ АРАРАТ
🌐 www.brandy.am/rus/
----------------------

In 1912 Nikolay Shustov was invited to tsarist palace for a feast. There he offered Tsar Nicholas II to try a big glass of brandy. Nicholas II drank the whole glass and declared: “A wonderful brandy, gentlemen, I guarantee”.

✅ YEREVAN ARARAT BRANDY-WINE-VODKA FACTORY
🌐 www.brandy.am/eng/

🍷 ՎԱՐՊԵՏ 7

Ընկույզի արտահայտիչ համը, միախառնվելով սալորաչրի նուրբ բույրին, ստեղծում է ինքնատիպ նմուշ՝ կաղնու համային ելևէջների հետհամով:

✅ ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՐԱՐԱՏ ԿՈՆՅԱԿԻ-ԳԻՆՈՒ-ՕՂՈՒ ԿՈՄԲԻՆԱՏ
🌐 www.brandy.am
----------------------

🍷 ВАРПЕТ 7

Выразительный вкус ореха, в сочетании с нежным ароматом чернослива, создает оригинальное послевкусие с ароматом дуба.

✅ ЕРЕВАНСКИЙ КОНЬЯЧНО-ВИННО-ВОДОЧНЫЙ КОМБИНАТ АРАРАТ
🌐 www.brandy.am/rus/
----------------------

🍷 VARPET 7

The expressive taste of walnut being mixed with the delicate aroma of prune creates an original sample with the aftertaste of oak flavor.

✅ YEREVAN ARARAT BRANDY-WINE-VODKA FACTORY
🌐 www.brandy.am/eng/

ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՐԱՐԱՏ ԿՈՆՅԱԿԻ-ԳԻՆՈՒ-ՕՂՈՒ ԿՈՄԲԻՆԱՏՆ առաջարկում է էքսկուրսիաների տարբեր փաթեթներ`

✅ Առանց համտեսի փաթեթ
▪️ 3500 դրամ – ներառում է տեղեկատվական շրջայց գործարանի տարածքով

✅ Համտեսով փաթեթներ
▪️ 5000 դրամ – ներառում է տեղեկատվական շրջայց գործարանի տարածքով, մեկ տեսակի կոլեկցիոն գինու և 5 ու 10 տարեկան կոնյակների համտես՝ քաղցրավենիքով (միրգ, շոկոլադ):
▪️ 15000 դրամ – ներառում է տեղեկատվական շրջայց գործարանի տարածքով, երկու տեսակի կոլեկցիոն գինու և 10 ու 20 տարեկան կոնյակների համտես՝ քաղցրավենիքով (միրգ, շոկոլադ):

❗️ Էքսկուրսիաներին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է նախօրոք գրանցվել՝ զանգահարելով (+374 10) 54-70-48, (+374 77) 03-63-11 հեռախոսահամարներին կամ գրելով գործարանի էլ. հասցեին՝ [email protected]:

✅ ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՐԱՐԱՏ ԿՈՆՅԱԿԻ-ԳԻՆՈՒ-ՕՂՈՒ ԿՈՄԲԻՆԱՏ
🌐 www.brandy.am
----------------------
ЕРЕВАНСКИЙ КОНЬЯЧНО-ВИННО-ВОДОЧНЫЙ КОМБИНАТ АРАРАТ предлагает различные экскурсионные пакеты:

✅ Пакет без дегустации
▪️ 3500 армянских драм – включает информационную экскурсию по территории завода.

✅ Пакеты с дегустациями
▪️ 5000 армянских драм – включает информационную экскурсию по территории завода, дегустацию одного вида коллекционного вина и коньяков 5, 10-летней выдержки со сладостями (фрукты, шоколад).
▪️ 15.000 армянских драм - включает информационную экскурсию по территории завода, дегустацию двух видов коллекционного вина и коньяков 10, 20-летней выдержки со сладостями (фрукты, шоколад).

❗️ Экскурсии проводятся по предварительной записи. Телефон: (+374 10) 54-70-48, (+374 77) 03-63-11. Электронная почта: [email protected]

✅ ЕРЕВАНСКИЙ КОНЬЯЧНО-ВИННО-ВОДОЧНЫЙ КОМБИНАТ АРАРАТ
🌐 www.brandy.am/rus/
----------------------
YEREVAN ARARAT BRANDY-WINE-VODKA FACTORY offers different tour packages:

✅ Without tasting package
▪️ 3500 AMD - includes an informative tour along the factory territory.

✅ Tasting packages
▪️ 5000 AMD – includes an informative tour along the factory territory, the tasting of one type collection wine and 5, 10 years old brandies with the sweets (fruits, chocolate).
▪️ 15.000 AMD – includes an informative tour along the factory territory, the tasting of two types of collection wine and 10, 20 years old brandies with the sweets (fruits, chocolate).

❗️ For the tours it's necessary to book in advance by calling on these phone numbers: (+374 10) 54-70-48; (+374 77) 03-63-11 or writing to the email address of the factory: [email protected].

✅ YEREVAN ARARAT BRANDY-WINE-VODKA FACTORY
🌐 www.brandy.am/eng/

Want your business to be the top-listed Travel Agency in Yerevan?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ը պատմական օր է հայ ժողովրդի համար
Մրցույթի ամփոփում
🇦🇲 Շնորհավոր Սահմանադրության օր
🍇 Շարունակելով ավանդույթները  և ստեղծելով նորը:

Location

Telephone

Address


Admiral Isakov 9 Ave
Yerevan
0015

Opening Hours

Monday 09:00 - 18:00
Tuesday 09:00 - 18:00
Wednesday 09:00 - 18:00
Thursday 09:00 - 18:00
Friday 09:00 - 18:00
Saturday 11:00 - 16:00
Other Yerevan travel agencies (show all)
Karavi Tour Armenia Karavi Tour Armenia
4, M. Avetisyan Str., 1/2
Yerevan, 0035

Armenia, Incming, tour Armenia, travel, tour

Cardinal Travel Cardinal Travel
Sayat-Nova 16
Yerevan, 0026

Armenian tour agency, travel,

Armenia Tours Armenia Tours
86 Aram Street
Yerevan, 0001

Armenia Tours DMC & PCO

Toptriptip Armenia Toptriptip Armenia
А.Акопян 3
Yerevan

Приложение TopTripTip подробно расскажет вам о местах, которые стоит посетить. Мы сумели уместить на страницу описания всю полезную информацию!

Belise Tour Belise Tour
Mashtots Ave. 33/1
Yerevan, 0002

JANEL TRAVEL JANEL TRAVEL
Charents 42/31
Yerevan, 0032

Leader Tour - Armenia, Georgia & Nagorno Karabakh Leader Tour - Armenia, Georgia & Nagorno Karabakh
Yerevan, Armenia
Yerevan

Tourism

Beauty Holding Beauty Holding
Yerevan

Հայկական Երուսաղեմ/Armenian Jerusalem/Армянский Иерусалим Հայկական Երուսաղեմ/Armenian Jerusalem/Армянский Иерусалим
Նաիրի Զարյան 74
Yerevan, 0051

Բացահայտեք Երուսաղեմը և հայկական հետքը Սուրբ Երկրում :

Picnic Hotels Picnic Hotels
Yeznik Koghbatsy 20
Yerevan, 0002

Picnic is a chain of hotels and apartments in Armenia and Georgia.

Hhoonj.com • Housing everywhere Hhoonj.com • Housing everywhere
27 Nikoghayos Tigranyan St.
Yerevan, 0014

hhoonj is an online marketplace and hospitality service brokerage company based in Yerevan, Armenia.

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C