شرکت سیاحتی و توریستی فصل هاSeasons Travel & Tours, Kabul Video August 7, 2017, 6:15am

Videos by شرکت سیاحتی و توریستی فصل هاSeasons Travel & Tours in Kabul.

بیاید دوستان یک گیم بازی کنید
طیاره را در حال نشست در جایش ایستاد کنید و آنرا سکرین شارت کرده در کمنت پست کنید بیبینم چند نفر میتواند.

Other شرکت سیاحتی و توریستی فصل هاSeasons Travel & Tours videos

#Dubai #city #united #arab #emirates

بیاید دوستان یک گیم بازی کنید طیاره را در حال نشست در جایش ایستاد کنید و آنرا سکرین شارت کرده در کمنت پست کنید بیبینم چند نفر میتواند.

خبر خوش ! بزرگترین هواپیمای مسافربری افغانستان از سوی شرکت کام ایر خریداری شد . این هواپیما توان انتقال 327 مسافر را دارد، میتواند 16 ساعت پیهم پرواز نمایید .

تقسیم اوقات پرواز های تابستانی شرکت هوایی آریانا

جذاب ترین میدان هوائی در جهان (Princess Juliana International Airport/ Saint Maarten International Airport) KLM Boeing 747

Logo Animation

TOP 5 MOST LARGEST AIRPORT IN THE WORLD - 2017

پرواز های شرکت هوائی کام ایر مشتریان محترم میتوانند تکت های شرکت کام ایر را همه روزه از شرکت سیاحتی فصل ها بدست بیاورند. شماره های تماس: 0793110011 - 0795717141

مشتریان محترم میتوانند تکت های شرکت هوائی صافی را همه روزه از شرکت سیاحتی فصل ها با نازلترین قیمت بدست بیاورند. آدرس: قوای مرکز مقابل مارکیت (بوش بازار) منزل تحتانی تویوتا سنتر شماره های تماس: 0799686642/ 0789045542/ 0782780636

Shortest runway in the world

Top 10 Best Airlines in the World 2017

Model Airport
Model Airport

The new generation aircraft...

About   Privacy   Login