شرکت سیاحتی و توریستی فصل هاSeasons Travel & Tours, Kabul Video October 6, 2016, 6:31am

Videos by شرکت سیاحتی و توریستی فصل هاSeasons Travel & Tours in Kabul.

The new generation aircraft...

Other شرکت سیاحتی و توریستی فصل هاSeasons Travel & Tours videos

#Dubai #city #united #arab #emirates

بیاید دوستان یک گیم بازی کنید طیاره را در حال نشست در جایش ایستاد کنید و آنرا سکرین شارت کرده در کمنت پست کنید بیبینم چند نفر میتواند.

خبر خوش ! بزرگترین هواپیمای مسافربری افغانستان از سوی شرکت کام ایر خریداری شد . این هواپیما توان انتقال 327 مسافر را دارد، میتواند 16 ساعت پیهم پرواز نمایید .

تقسیم اوقات پرواز های تابستانی شرکت هوایی آریانا

جذاب ترین میدان هوائی در جهان (Princess Juliana International Airport/ Saint Maarten International Airport) KLM Boeing 747

Logo Animation

TOP 5 MOST LARGEST AIRPORT IN THE WORLD - 2017

پرواز های شرکت هوائی کام ایر مشتریان محترم میتوانند تکت های شرکت کام ایر را همه روزه از شرکت سیاحتی فصل ها بدست بیاورند. شماره های تماس: 0793110011 - 0795717141

مشتریان محترم میتوانند تکت های شرکت هوائی صافی را همه روزه از شرکت سیاحتی فصل ها با نازلترین قیمت بدست بیاورند.

Shortest runway in the world

Model Airport
Model Airport

The new generation aircraft...

About   Privacy   Login