شركت سياحتي و تكت فروشي جهانگشت شرق

welcome to New Jahangasht Sharq travels & Tours We offer you the best services and hope you enjoy every moment of your travels

این صفحه تنها برای تبلیغات این شرکت نه بل برای ارایه معلومات در مورد سفر های تان ِ در مورد جاهای دیدنی دنیا و در مورد ارزهای خارجی در خدمت شما عزیزان قرار دارد امید وارم با پسندیدن (لایک ) این صفه از عرضه خدمات ما استفاده کنید

[04/13/19]   نرخ اسعار
شنبه 24 حمل 1398
1 دالر ----------------77.50
1_ یورو -------------- 87.20
1_ پوند --------------- 100.30
1_ فرانک سویس ------ 76.50
1_ دالر استرالیا --------54.60
1_ دالر کانادا ----------- 57.45
1_ کرون دنمارک ------ 11.50
1_ کرون ناوری -------- 8.90
1_ کرون سویدن -------- 8.20
1_ ریال سعودی ----------20.40
1_ درهم امارات ---------20.95
1_ دینارکویت ------------252
1_ قطر ----------------- 20.25
1_ بحرین --------------- 197
1_ لیره ترکیه ------------ 13.80
1_ ین چین ------------ 11.30
1_ روبل روسی----------- 1.10
1_ یورو به دالر----------- 1.1270
1_ پوند به دالر ------------------ 1.12950
1_ هندی به دالر --------- - 70
1_ کلدار پاکستان به دالر.... 145.35
1_ تومان ایران به دالر --- 13700
هزار تومان ایران ---------- 5.60
هزار روپیه ---------- 1090
هزار کلدار پاکستان------- 533
نرخ ارزها هر لحظه در تغیر بوده بازار ها ثابت نمی باشد

خبر خوش از شرکت آریانا
تفاهمنامه همکاری ( MOU ) فی مابین دآریانا افغان هوایی شرکت ، هوتل انترکانتیننتال و تصدی افغانتور به منظور همکاری ، ایجاد هماهنگی و تقویت بخشیدن سیستم گردشگری و ترانسپورت در افغانستان به امضا رسید ، جانبین توافق کرده اند با عقد این تفاهمنامه مصدر خدمت بیشتردرین زمینه گردند.
دآریانا افغان هوایی شرکت برای مسافرینی که از طریق هوتل انترکانتینتال معرفی و تکت اخذ میدارند تخفیف قابل ملاحظه (30 فیصد از y کلاس ) را ارائه میدارد.

[04/12/19]   پنج شنبه ۲۲ حمل ۱۳۹۸
پایان ساعت کاری
دالر افغانی خ 77.46 ف 77.48
دالر کلدار خ 145.30 ف 145.35
کلدار افغانی خ 533.00 ف 533.50
کندهار دالر کلدار خ 145.95 ف 146.00
پشاور دالر کلدار خ 144.20 ف 144.25
غزنی دالر کلدار خ 145.50 ف 145.60
جلال اباد دالر کلدار خ 145.10 ف 145.20
مزارشریف دالر افغانی خ 77.57 ف 77.60
هرات دالر افغانی خ 77.78 ف 77.80
هرات کلدار افغانی خ 532.00 ف 532.50

[04/10/19]   چهارشنبه ۲۱ حمل ۱۳۹۸
پایان ساعت کاری
دالر افغانی خ 77.32 ف 77.34
دالر به کلدار خ 145.10 ف 145.15
کلدار افغانی خ 532.50 ف 533.00
جلال اباد دالر به کلدار خ 145.05 ف 145.10
کندهار دالر به کلدار خ 145.60 ف 145.65
غزنی دالر به کلدار خ 145.40 ف 145.45
هرات دالر افغانی خ 77.56 ف 77.58
هرات کلدار افغانی خ 531.50 ف 532.00

[04/10/19]   10 April 2019
چهار شنبه 21حمل 1398
1 دالر ----------------77.20
1_ یورو -------------- 86.70
1_ پوند --------------- 99.8
1_ فرانک سویس ------ 76.70
1_ دالر استرالیا --------54.30
1_ دالر کانادا ----------- 57.30
1_ کرون دنمارک ------ 11.40
1_ کرون ناوری -------- 8.70
1_ کرون سویدن -------- 8.15
1_ ریال سعودی ----------20.50
1_ درهم امارات ---------20.90
1_ دینارکویت ------------252
1_ قطر ----------------- 20.25
1_ بحرین --------------- 197
1_ عمان ----------------- 193
1-سامانی تاجکستان---- 8.20
1_ لیره ترکیه ------------ 13.70
1_ ین چین ------------ 11.35
1_ روبل روسی----------- 1.10
1_ یورو به دالر----------- 1.1245
1_ پوند به دالر ------------------ 1.2930
1_ هندی به دالر --------- - 70
1_ کلدار پاکستان به دالر.... 144.85
1_ تومان ایران به دالر --- 13950
هزار تومان ایران ---------- 5.40
هزار روپیه هندی ---------- 1080
هزار کلدار پاکستان------- 533
نوت نرخ ارزها هر لحظه در تغیر بوده بازار ها ثابت نمی باشد

[02/18/19]   نرخ لحظه ای #اسعار
دو شنبه
1397/11/29
1_دالر خرید .................. 74.43
1_دالر فروش ................. 74.45
1_دالراسترلیا خرید .......... 52.60
1_دالر استرلیا فروش ........ 52.80
1_دالر کانادای خرید .......... 56.00
1_دالر کانادای فروش ......... 56.20
1_فرانک سویس خرید ....... 73.80
1_فرانک سویس فروش ...... 74.00
1_یورو خرید ..................... 84.50
1_یورو فروش ................... 84.70
1_پوند خرید ..................... 95.50
1_پوند فروش ................... 96.00
1_درهم خرید ................... 20.20
1_درهم فروش .................. 20.30
1_ریال خرید ..................... 19.60
1_ریال فروش .................... 19.80
1_ لیره ترکیه خرید ............. 13.70
1_ لیره ترکیه فروش ............ 13.90
فی هزارتومان خرید .............. 5.80
فی هزارتومان فروش ............. 6.20
فی هزار کلدار هندی خرید ........ 1050
فی هزار کلدار هندی فروش ...... 1060
فی هزارکلدار خرید ................. 533.00
فی هزارکلدار فروش ............... 534.00
دالر به کلدار خرید ................... 139.50
دالر به دالر فروش ................... 139.55
تومان به دالر خرید ................... 12500
تومان به دالر فروش .................. 12480

نرخ اسعار هرلحظه درتغییر بوده بازارثابت نمیباشد .

[12/08/18]   نرخ اسعار
شنبه 17 قوس 1397
08/12/2018
1-دالر ---------------------75.90
1-یورو -------------------- 86.10
1-پوند ---------------------96.40
1ـ فرانک سویس -----------75.40
1- دالر استرالیا-------------54
1- دالر کانادا --------------- 57
1- دالر نیوزیلاند-----------49.20
1-کرون دنمارک ------------- 11.30
1-کرون ناروی --------------8.70
1- کرون سویدن -------------8.25
1- ریال سعودی --------------20.15
1- درهم امارات ------------- 20.60
1-قطر ------------------------20.20
1- دینارکویت ----------------247
1- لیره ترکیه ------------------14
1- ین چین ---------------------10.85
1- سامانی تاجکستان------------ 8
1- روبل روسی ----------------- 1.10
هزار روپیه هند ----------------- 1060
هزار تومان ایران ---------------6.40
هزار ین جاپان ------------------ 650
هزار روپیه پاکستان ------------545
یورو به دالر --------------------- 1.1340
پوند به دالر --------------------- 1.27
هندی به دالر --------------------- 71
تومان به دالر --------------------11400
کلدار به دالر -----------------------139.40

نرخ ارزها هر لحظه در تغیر بوده بازار ها ثابت نمی باشد.

[12/04/18]   نرخ #اسعار کابل
سه شنبه
1397/09/13
1_دالر خرید .................. 75.88
1_دالر فروش ................. 75.90
1_دالراسترلیا خرید .......... 55.00
1_دالر استرلیا فروش ........ 55.20
1_دالر کانادای خرید .......... 56.80
1_دالر کانادای فروش ......... 57.00
1_فرانک سویس خرید ....... 75.20
1_فرانک سویس فروش ...... 75.30
1_یورو خرید ..................... 85.80
1_یورو فروش ................... 86.00
1_پوند خرید ..................... 96.50
1_پوند فروش ................... 96.70
1_درهم خرید ................... 20.55
1_درهم فروش .................. 20.65
1_ریال خرید ..................... 20.10
1_ریال فروش .................... 20.20
1_ لیره ترکیه خرید ............. 13.80
1_ لیره ترکیه فروش ............ 14.00
فی هزارتومان خرید .............. 6.40
فی هزارتومان فروش ............. 6.60
فی هزار کلدار هندی خرید ........ 1055
فی هزار کلدار هندی فروش ...... 1065
فی هزارکلدار خرید ................. 542.00
فی هزارکلدار فروش ............... 543.00
دالر به کلدار خرید ................... 139.80
دالر به دالر فروش ................... 139.90
تومان به دالر خرید ................... 11800
تومان به دالر فروش .................. 11500

نوت:نرخ های #اسعار هرلحظه درتغییر بوده بازارثابت
نمیباشد .

[12/01/18]   نرخ اسعار
شنبه 10 قوس 1397
01/12/2018
1-دالر ---------------------75.70
1-یورو -------------------- 85.60
1-پوند ---------------------96.30
1ـ فرانک سویس -----------75
1- دالر استرالیا-------------54.55
1- دالر کانادا --------------- 56.50
1- دالر نیوزیلاند-----------49
1-کرون دنمارک ------------- 11.20
1-کرون ناروی --------------8.60
1- کرون سویدن -------------8.15
1- ریال سعودی --------------20.15
1- درهم امارات ------------- 20.55
1-قطر ------------------------20.20
1- دینارکویت ----------------247
1- لیره ترکیه ------------------14
1- ین چین ---------------------10.85
1- سامانی تاجکستان------------ 8
1- روبل روسی ----------------- 1.10
هزار روپیه هند ----------------- 1055
هزار تومان ایران ---------------6.70
هزار ین جاپان ------------------ 650
هزار روپیه پاکستان ------------540
یورو به دالر --------------------- 1.13
پوند به دالر --------------------- 1.27
هندی به دالر --------------------- 71
تومان به دالر ---------------------11300
کلدار به دالر -----------------------140

نرخ ارزها هر لحظه در تغیر بوده بازار ها ثابت نمی باشد.

سفر كردن انسان ها را فروتن مي كند
زيرا در سفر است كه شما پهناور بودن جهان و عظيم بودن همه آنچه در آن زندگي مي كنند را كشف مي كنيد

Timeline Photos

شركت سياحتي و تكت فروشي جهانگشت شرق

همه ما برای تمام سفرهایی که داریم ترجیح می‌دهیم خرج و مخارج سفرمان را کاهش داده و به جای اینکه هزینه‌ی اضافی صرف راه کنیم همان مقدار هزینه را صرف خوش گذرانی یا خرید کنیم.

راهکارهای نه چندان پیچیده‌ای وجود دارد که می‌تواند کمک‌های بسیار بزرگی در رابطه با کاهش هزینه‌های سفر برای ما داشته باشد. پس اگر اهل مسافرت هستید مشوره ما را از دست ندهید.
ادرس : كابل كوته سنگي هوتل آرياناكابل منزل دوم دفتر شماره ١٤٣
شماره هاي تماس : ٠٧٨٨٣٠٨٨٨٨
٠٧٨٨٦٠٨٨٨٨

همه ما برای تمام سفرهایی که داریم ترجیح می‌دهیم خرج و مخارج سفرمان را کاهش داده و به جای اینکه هزینه‌ی اضافی صرف راه کنیم همان مقدار هزینه را صرف خوش گذرانی یا خرید کنیم.

راهکارهای نه چندان پیچیده‌ای وجود دارد که می‌تواند کمک‌های بسیار بزرگی در رابطه با کاهش هزینه‌های سفر برای ما داشته باشد. پس اگر اهل مسافرت هستید مشوره ما را از دست ندهید.
ادرس : كابل كوته سنگي هوتل آرياناكابل منزل دوم دفتر شماره ١٤٣
شماره هاي تماس : ٠٧٨٨٣٠٨٨٨٨
٠٧٨٨٦٠٨٨٨٨

پرواز هاي همه روزه داخلي
شما ميتوانيد تكت هاي داخلي وخارجي خود را از شركت ما به قيمت مناسب دريافت نمايد

شركت سياحتي و تكت فروشي جهانگشت شرق

دهلیز هوایی میان افغانستان و هندوستان برای انتقال اموال تاجران کشور، امروز باز شد

این رویداد چندی پیش طی تفاهمنامه ای میان رییس جمهوری محترم افغانستان و صدر اعظم محترم هندوستان به امضا رسید که نخستین محموله های وارداتی کارگو دیروز به کابل رسید و اینک قرار است محموله های صادراتی کارگو، امروز مع الخیر توسط طیاره های آریانا به هندوستان انتقال شود.
حالا آغاز کار این دهلیز هوایی قرار است امروز توسط جناب محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور افتتاح شود.
آریانا از شماست
نمايندگي رسمي فووش تكت هاي آريانا 0788308888

دهلیز هوایی میان افغانستان و هندوستان برای انتقال اموال تاجران کشور، امروز باز شد

این رویداد چندی پیش طی تفاهمنامه ای میان رییس جمهوری محترم افغانستان و صدر اعظم محترم هندوستان به امضا رسید که نخستین محموله های وارداتی کارگو دیروز به کابل رسید و اینک قرار است محموله های صادراتی کارگو، امروز مع الخیر توسط طیاره های آریانا به هندوستان انتقال شود.
حالا آغاز کار این دهلیز هوایی قرار است امروز توسط جناب محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور افتتاح شود.
آریانا از شماست
نمايندگي رسمي فووش تكت هاي آريانا 0788308888

top safest Airlines around the world ....

We can provide you to travel with the best Airline as you wants
so if you want to travel you need the Ticket contact us +93 788 308888

هموطنان محترم:
به اطلاع تمامی مشتریان خطوط هوایی صافی رسانیده میشود که شرکت هوایی صافی سر از فردا 27 دلو
مصادف با 15 فبروری پرواز های کابل-مزار-کابل خود را با هواپیماهای جدید اغاز میکند
قیمت یک طرفه تکت 70 دالر
تشکر ازینکه همیشه با ما بودید و خواهان همکاری شما هستیم
سفر خوش

Dear Valued Customers;
Safi َAirways is pleased announcing DAILY flights starting Wednesday from 15th of Feb 2017 to the beautiful city of MAZAR (DEYAR MAWLA ALI)
Thanks for always Support
Safe Trip

خبر تازه:

یک پرواز خطوط هوایی صافی ظهر امروز حین نشست در میدان هوایی کابل دچار آسیب‌دیدگی جدی شد. این هواپیما پس از طی یک ساعت پرواز از هرات، ساعت 11:30دقیقه در میدان‌هوایی کابل در حال نشست بود.
کپتان حامد ظاهر رییس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان به روزنامه ۸صبح گفته است که تحقیقات نخستین نشان می‌دهد خطای پیلوت، هنگام نشست طیاره منجر شده تا هواپیما آسیب ببیند.
آقای ظاهر گفت که به محض وقوع این رویداد، تیم‌های نجات و آتش‌نشانی به محل حادثه رسیدند و در این حادثه به کسی آسیب نرسیده‌است.
هم‌اکنون خط رنوی به روی پروازها در میدان هوایی کابل بسته است.
این هواپیمای خطوط هوایی صافی از یک شرکت عربی کشور شاهی اردن به اجاره گرفته شده‌است.
برگرفته سده از روزنامه هشت صبح
0788308888

اطلاعیه د آریانا افغان هوائی شرکت

تغییرات بوجود آمده در سیستم جدید اخذ تکت ها!
1. مسافرین محترم آریانا میتوانند، هر قدر که تکت های خود را از قبل خریداری نمایند، قیمت نازل تر را بدست آورند.
2. سهولت انتخاب سیت برای مسافرین در هنگام خرید تکت ها بوجود آمده، که مسافرین محترم میتوانند در هنگام خرید تکت ها، سیت های خویش را نیز انتخاب نموده و قید نمایند.
3. شرکت های سیاحتی میتوانند برای مسافرین گروپی خود قیمت نازل تر را نسبت به قیمت اصلی در سیستم بدست بیآورند.

مواردی را که در بالا ذکر نموده ایم، از جمله تغییرات مهمی اند که مسافرین محترم پس ازین از این سهولت ها می توانند استفاده کنند. ایجاد این سهولت ها بدون شک، از یکسو پول شما را به خود تان هزینه خواهد کرد و از سوی دیگر در برنامه سازی های تان برای سفر، شما را کمک خواهد کرد و خیال تان را راحت خواهد ساخت.
آریانا از شماست.

Want your business to be the top-listed Travel Agency in Kabul?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Category

Telephone

Address


Ariana Kabul Market 2nd Floor Office No 143
Kabul
Other Travel Agencies in Kabul (show all)
Jahanbin travel Agency Jahanbin travel Agency
Shahre Naw Kolola Poshta Street Shamsi Plaza
Kabul, +93

Jahanbin travel agency started activity in the field of local and international ticketing services,visa services and Haj umra

Abasin Tourist & Travel Agency Abasin Tourist & Travel Agency
Ansari Square, Shahr-e-naw
Kabul

New Link Tourist & Travel Agency New Link Tourist & Travel Agency
Spinghar Plaza, Shahr-e-Naw Ansari Square
Kabul, 10000

خدمات حج وعمره، تكت هاي داخلي و خارجي و خدمات ويزه

New Dubai Travel And Tours Agency New Dubai Travel And Tours Agency
Shhr E Naw Ansari Square Kabul Afghanistan
Kabul, 00

Offers unique and highly personalized services through which you can effectively reduce budgets your travel.

Blue Line Travels Blue Line Travels
Ansari Square Opp: Safi Land Mark Office 5,6 Share
Kabul, +93 (0)798 12 14 18

Blue Line Travels is a full service travel management company dedicated to provide corporate, leisure and event management services.

flyto.af flyto.af
Darul Aman
Kabul, 0000

Flyto.af by AHG – a one-stop travel services website, provides visa and airline tickets, car rentals, hotel bookings, & package delivery around the world.

Kabul China Travel & Tours Kabul China Travel & Tours
Dawoodzai Business Center, Kabul, Afghanistan
Kabul

Cloud Travel & Tour Cloud Travel & Tour
Kabul

Cloud Travel & Tour is an Afghan Travel and Tour agency specialized in providing you the best price national & international Airfare and tour packages

Arezo Travel Arezo Travel
Gul Bahar Center
Kabul

Travel Services

Travel Hub Travel Hub
Hedayat Plaza, Shahid Rd
Kabul

A one stop shop for your travel needs in Kabul! Air Tickets, Hotel Booking, Insurance, Visa Services & Beyond; Cheaper Prices and Fast Services Delivery..