Jahan Joya Travel

لايك كنيد صفحه را

از ازدواج با شش دسته از زنان اجتناب کنيد :

۱. أنَّانه ۲. منَّانه ۳. حنَّانه ۴. حدَّاقه ۵. برَّاقه ۶. شدَّاقه."

أنانه: آنکه بسيار ناله و شکايت مي کند، پرحرف و خبرچین است پيوسته خود را به مريضي مي زند
در ازدواج با او خيري نيست.

منَّانه: آنکه بخاطر کاري که مي کند بر شوهرش منت گذارده و مي گويد: من براي تو چنين و چنان کردم محرم راز و اعتماد نباشد.

حنَّانه: به مردان ديگر (غير از شوهرش) از جمله خويشاوندان و نزديکان خود تمايل داشته و مهر مي ورزد که در اين حالت زندگي زناشويي دوام نيافته و دچار آشفتگي مي شود.

حدَّاقه: زن بلهوس کم زاد بي ادب وبي تربیه آنکه هرچه مي بيند را آرزو کرده و شوهرش را به دردسر و مشقت انداخته و بيش از توانش از او انتظار دارد و پیوسته با بر خوردهاي غیر اخلاقي باعث رنجش وشکستن غرورشوهرش میشود.

برَّاقه: بيشتر وقت خود را صرف آرايش و زيبايي خود کرده و در آرايش زياده روي مي کند.

شدَّاقه: در مورد چيزهايي که ارتباطي به او ندارند بسيار حرف زده و سخن بيهوده ي بسيار مي گويد.

از مزاياي اشخاص ديندار و خوشرفتار آنست که براي شوهرش قابل اطمينان بوده و مال و ناموس او را در امان نگاه مي دارد. رسول الله صلى الله عليه و سلم در اين باره مي فرمايد: (ثلاثة من السعادة وثلاثة من الشقاء، فمن السعادة: المرأة الصالحة تراها تعجبك، وتغيب عنها فتأمنها على نفسك ومالك، والدابة تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك، والدار تكون واسعة كثيرة المرافق. ومن الشقاء: المرأة تراها فتسوؤك، وتحمل لسانها عليك، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك....)
يعني: «سه چيز نشانه ي خوشبختي و سه چيز علامت بدبختي هستند، اما نشانه هاي خوشبختي: زني شايسته که چون ببيني اش خوشنودت سازد، چون از او دور شوي او را در مورد خويش و دارائي هايت امين يابي .

از موارد بدبختي: زني که ديدنش ترا اندوهناک سازد و زبانش را بر تو بکار گيرد با صداي بلند حرف و چیغ بزند و اگر از او دور باشي او را بر خويش و دارائي هايت امين نداني ...» [حاكم[
نتيجه مي توان گرفت که بر هر زن مسلماني لازم است تا در کسب اخلاق و رفتار نيک و پسنديده بکوشد و درپي رها شدن از هرگونه خلق و خوي ناپسند احتمالي باشد. چه زيباست که او بدنبال آرستن خويش به اخلاق شايسته بوده و بر ارج و قدر خود افزوده و ارزش خويش را نزد شوهرش بالاتر ببرد. اخلاق زيباي زن در زندگي مشترک با شوهر و خانواده اش بهره اي بس بزرگ براي مرد و هديه ي ارزنده از جانب همسرش از آغازين لحظات شروع زندگي مشترکشان مي باشد .
تا میتوانید نشر کنید

Amrullah Saleh

صلح را در قوت و وحدت جستجو کنید نه در خیرات دشمن و بیگانه !
صلح یک نیاز ملی است. لبیک به صلح یعنی لبیک به حکم خدا و لبیک به خواسته ای همه ذرات وجود ما. اما بیاد باید داشت که آتش بس کنونی به معنای صلح نیست. به نکات ذیل توجه نمایید.
اول ) ما آگاهی از بحث استراتیژیک ، منطقوی و دلایل اجماع جهانی مبنی بر اینکه به یک باره گی طرفدار آتش بس اند نداریم. این آتش بس هیچ ربطی به ابتکار رییس جمهور افغانستان ندارد. او سخنگوی این طرح است نه مهندس و مبتکر آن. اگر او مهندس و مبتکر این طرح می بود امروز نباید هدایت دوازده ماده ای او که گفته بود طالبان مسلح داخل شهر ها نشوند زیرپا میشد. هدایت این بود که اگر طالب میخواهد به ساحه دولتی داخل شود باید ثبت نام نماید و سلاح خود را به پوسته های دولتی موقتا تسلم نماید. اما هزاران طالب تا دندان مسلح داخل چندین شهر افغانستان شده اند.
دوم ) فرض بفرمایید طالبان بپذیرند که این آتش بس را با مشخص ساختن ساحه کنترول دو طرف تمدید نماید. در آنصورت طالبان امروز با طالبان ماه رمضان فرق دارند یعنی امروز بنابر مبهم بودن روش تطبیق آتش بس طالبان توانسته اند ساحه کنترول خود را تا پل کوته سنگی کابل گسترش بدهند در حالیکه هیچ مامور دولتی اجازه رفتن به ساحات آنها را ندارد و یا کسی تا حال جرات نکرده است که به ساحات آنها سفر کند.
سوم ) بیایید فراتر از هیچان زود گذر فکرکنیم. هیچ یک از رهبران حوزه ضد طالبان نمیدانند که این تحولات درامتیک و سریع استوار بر چیست. آیا امریکا به یک تفاهم بزرگ با پاکستان رسیده است ؟ نمیدانیم . آیا هدف این است که با این نمایش زمینه تداوم قدرت یک حلقه خاص برابر شود ؟ نمیدانیم. آیا هدف این است که با این کار روابط پنهان طالب با روس و ایران برهم بریزد؟ نمیدانیم. آیا کشتن ملا فضل الله توسط قوای خاص امریکا جز توافقات پنهانی بود ؟ نمیدانیم. آیا سرازیر شدن طالبان به شهر های زیر سلطه دولت و آنهم بصورت منظم واقعا یک نیت انسانی و نیک است و یا اینکه یک عملیات فریبنده و غافل گیر کننده است؟ نمیدانیم. اگر خدای ناخواسته این آتش بس به هم خورد آیا دولت توانایی دفاع از شهر هایی را که اکنون به هزاران طالب در آن جابجا شده است دارد ؟ نمیدانیم . ایا اگر در صورت شکست این آتش بس طالبان در ده ها نقطه کابل جنگ را‌ آغاز نمایند و با حمله به سرک میدان هوایی کابل یگانه مسیر مطمین رفت و آمد رهبری دولت با ولایات را فلج سازند دولت توانایی خنثا سازی ده ها حمله در شهر کابل را دارد ؟ نمیدانیم.
چهارم ) چرا هیچ یک از شخصیت های مهم و مطرح حوزه ضد طالبانی در جریان جزییات این آتش بس قرار ندارند؟ نمیدانیم.
چهارم ) فرض بفرمایید طالبان این آتش بس را تمدید نمایند و در روز های آینده بیست هزار نفر را داخل کابل سازند در آنصورت سیاست دولت چیست ؟ نمیدانیم.
پنجم ) چرا در ولایت خوست که کمربند امنیتی آن در اختیار نیرو های مورد حمایت مستقیم سی آی ای یا سازمان اطلاعاتی امریکاست و آنها توانسته اند از دخول طالبان مسلح به شهر جلوگیری نمایند طالبان داخل شده نتوانسته اند ؟ نمیدانیم. شاید در هر شهریکه طالب داخل شده است در واقع رهبری امنیتی نظامی آن شهر ضعیف بوده است.
ششم ) وقتی جنرال باجوا به کابل آمد یک ساعت و نیم در پشت در های بسته با محمد اشرف غنی ملاقات داشت . درین ملاقات چه بحث شد و چرا چنین سری ومخفی بود؟ نمیدانیم.
هفتم ) چگونه شد که ملا فضل الله رهبر طالبان پاکستانی کشته شد و ما نوید کشته شدن او را به پاکستانی ها گفتیم و دادیم اما هیچ نوع اعلامیه ای به ملت افغانستان ندادند ؟ نمیدانیم.
هشتم ) جنگجویان عادی طالبان وسایل و هیزم سوخت اند. آنها نمیدانستند که چرا میجنگیدند و حالا نیز نمیدانند که چرا آتش بس کرده اند. آیا کسی میداند که در سطح استراتیژیک چه دستانی در کار است ؟ نمیدانیم.
نهم ) طالب به هر بهانه و دلیل که داخل روند صلح شود در ظرف کمتر از شش ماه منحل میشود و هیچ میشود زیرا طالب پیام سیاسی و روایت همه پسند ندارد. قوت طالب در خشنوت و سلاح اوست. چرا آنها یک شبه تن به آتش بس دادند در حالیکه از دید مشروعیت حکومت حامد کرزی در حالت بهتر قرار داشت. آیا به گفته آقای کرزی صلح و جنگ در جیب دیگران است و ما صرفن قربانی و بازیچه استیم ؟ جای برای تبصره دارد. این را میگذاریم به بحث های بعدی.
هشتم ) اگر طالبان به آن نواحی شهر کابل که نفرت عمیق در مورد این گروه به دلایل مختلف وجود دارد گشت زنی کنند و در نتیجه مردم دست به سلاح ببرند و جنگ کنند نیرو های دولتی این جنگ را جگونه خاموش می سازند. من اطلاع دارم که مردم با نا امیدی از روش دولت خود تلاش به مسلح شدن و مقاومت های مردمی دارند. سیاست و پالسی دولت در ارتباط به درگیری بین مردم و طالب چیست ؟ نیرو های امنیتی چه روشی را در پیش خواهند گرفت ؟ نمیدانیم.
نهم ) همین اکنون سخن از سه پرچم و سه بیرق است. بیرق ملی که از آن دولت دفاع میکند و حرمت میکند. پرچم طالبان که از آن نیز با سلاح حراست میشود. استفاده از پرچم مخلوع حکومت مجاهدین نیز به عنوان نماد ضد طالب در حالت گسترش است . سیاست دولت بخاطر ابا و جلوگیری از فروپاشی ملی به اساس خطوط سمتی چیست ؟ نمیدانیم .
دهم ) اگر طالبان سر از فردا در کابل قرارگاه های مسلح ایجاد نمایند و دست به تطیق به اصطلاح قانون طالبانی بزنند دولت چه خواهد کرد ؟ نمیدانیم.
پس هموطن متوجه باش که :
همه صلح میخواهیم. همه تشنه ثبات استیم . اما این همه گفتن های من شامل دشمنان ما نمیشود. این خاک ده ها بار قربانی ساده اندیشی شده است. تا انزمان که مطمین نشده ایم اعتماد نمیکنیم. اعتماد نمی کنیم. و اعتماد نمیکنیم. ما با انکه صلح را استقبال میکنیم اما تردید های مشروع ما را باید پاسخ بدهند. ما زخم خورده ایم. اما نمرده ایم.

نامزدان انتخابات افغانستان

Salim Poya
زندگی نامه شفیق الله سلیم پویا نامزد احتمالی پارلمان از ولایت کابل !
شفیق الله سلیم پویا در سال 1359 هجری شمسی در یک خانواده متدین در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا چشم به جهان گشوده است. وی تحصیلات ابتدایی خویش را در سال 1378 در لیسه عالی غلام حیدر خان به اتمام رسانیده است. آقای پویا بعد از موفق شدن در امتحان کانکور وارد دانشکده ژورنالیزم پوهنتون کابل گردید.
شفیق الله سلیم پویا نسبت علاقه ی که به علوم سیاسی داشتند، پس از فراغت از دانشکده ژورنالیزم پوهنتون کابل وارد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کابل در مقطع ماستری شدند. آقای پویا پس از اتمام ماستری از رشته علوم سیاسی در سال 1391 نسبت علاقه ی بیش از حدی که به روابط بین الملل داشتند برای بدست آوردن ماستری دوم شان از روابط بین الملل، وارد دانشگاه خاتم النبیین شدند. همچنان آقای پویا مافوق لیسانس شان را در رشته ی اداره ی تجارت به اتمام رسانده اند.
آقای پویا با آن که مصروفیت های کاری و تجاری بیش از حد دارند اما نسبت علاقمندی مفرط که به کسب علوم دارند، پس از اتمام ماستری دوم شان در رشته ی روابط بین الملل، برای کسب دکترای خود به یکی از دانشگاه های کشور هندوستان به گونه فاصلوی مراجعه کردند و بعد از پذیرفته شدن جناب شان در مقطع دکترا، فعلاً دانشجوی دکترا در رشته مدیریت عمومی با تخصص در اداره ی عامه می باشند.
شفیق الله سلیم پویا بیشتر از 10 سال می شود عضو فعال جامعه مدنی و خانواده رسانه های نبشتاری و دیداری افغانستان نیز بوده اند. ضمن کارنامه های غنی خبرنگاری و رسانه یی، آقای پویا از تجارت پیشه گان موفق جامعه می باشد که در بخش های مختلف سرمایه گذاری نموده اند. او ضمن خدمتگزاری های مُثمر در عرصه های مختلف برای نخستین بار تلویزیون تخصصی ورزشی را در افغانستان بنا نهادند. تلویزیونِ که با مدیریتی شخص او تاسیس شده است و در درازای 6 سال با کارنامه ها و مهارت های منحصر به فرد شان، میلیون ها بیننده را به خود جذب کرده است که یکی از مهم ترین رسانه های تاثیر گذار در افغانستان بویژه در میان نسل جوان می باشد. آقای پویا نسبت علاقه ی که در راستای آموزش و تحصیلات دارند و برای خدمت گزاری به اولاد وطن یک لیسه ی عالی خصوصی را نیز ایجاد کردند و کار یک دانشگاه بزرگی و بی نظیر نیز روی دست دارند که بزودی آنرا تاسیس خواهند کرد.
آقای پویا از بهر فعالیت های مُثمری که انجام داده اند از جانب نهاد های مختلف ملی و بین المللی مورد تقدیر و تحسین قرار گرفته اند. وی از جانب مجلس سنای کشور، وزارت امور داخله، وزارت امور دفاع، وزارت معارف، ریاست تربیت بدنی کشور، اداره محیط زیست افغانستان، جامعه مدنی و فدراسیون های مختلف ورزشی تقدیر شده اند.
آقای پویا با توجه به درک قابلیت های جوانان کشور نخستین سرمایه گذاری است که تلویزیون پر بیننده ی در سطح تلویزیون ورزشی را با نیروی کاملاً افغان و جوانان رهبری می کند.
شفیق الله سلیم پویا در برنامه رقابتی که میان تقریباً دو هزار نفر از مجموع 34 ولایت افغانستان از جانب سازمان مدنی جوانان نو اندیش با همکاری معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان برگزار شده بود، بعد از رقابت ها و مبارزات انتخاباتی میان چهار تیم شامل این رقابت، با کسب اکثریت آراء به عنوان رییس جمهور حکومت آموزشی جوانان انتخاب گردید.
همچنان شفیق الله سلیم پویا طی برنامه رقابتی برترین های سال 1395 که از جانب بنیاد زندگی راه انداخته شده بود، به عنوان برترین رهبر منتخب جوان انتخاب گردید.

Radio Farhang

اوکراین/جنبش انداختن سیاستمداران دزد و فاسد در سطل آشغال قبل از دادگاهی شدن !

Afghanistan Online News

#من مسلمان هستم، ولی من بیشتر از انکه به فکر طواف در دور خانه او باشم و تکت طیاره بخرم تا بروم تا شاید او را در ان خانه در صحرای عرب بیابم..او را هر لحظه با خود حس میکنم، همین که نفس میکشم، او هست...همینکه صبح افتاب طلوع میکند و شب غروب او هست...همینکه اسمان و زمین در مداری منظم میچرخد..طبیعت زنده میشود و دوباره میمیرد..فصل ها تکرار میشوند و قلب ها ضربان اش حتی برابر یک هزارم ثانیه دچار اخلالی نمیشود....او هست!!!!....من در خانه یی از گل و خشت به دنبال او نمی گردم و حس نمیکنم که حضور او محدود به مکانی در یک کره خاکی باشد!!

-من مسلمان هستم، ولی اگر بتوانم به نماز ام رسیدگی کنم، میخواهم نمازم به معنای واقعی نماز باشد، نمیخواهم مانند ورزش یوگا با تکرار چند کلمه به درگاه او بیاستم و بعد با عجله جانماز را جمع کنم و این تکرار خواندن ها، نه پلیدی را از ذهن من، نه پلیدی را از روح من، نه پلیدی را از کردار من، نه پلیدی را از گفتار من و نه پلیدی را از رفتار من بزداید....نماز بخوانم و رو به قبله بیاستم، ولی ذهنم، مفکوره ام، عمل ام، زبان ام، کردارم، رفتارم، گفتارم، تمام انچیزی باشد که او مرا از ان نفی کرده است...ترجیح میدهم که به زبان ساده خودم با او صحبت کنم ولی قلب و روح و رفتارم، با او مطابق و همراه باشد

-من مسلمان هستم، ولی به ریش عقیده ندارم، به تحجر و عقب ماندگی عقیده ندارم، به جهادی که از خون مردم میگذرد و با یک مشت جاهل و بی خبر از دین و جهان رهبری میشود، عقیده ندارم، به هر امری که به اذیت و ازار و کشتار مردم ولو که کافر باشد بیانجامد، عقیده ندارم و انرا نفی میکنم، از بیسوادی، تحجر و عقب ماندگی بیزارم و وظیفه اعظم و بزرگ خود را منحیث مسلمان در اموزش علم و دانش و انسان بهتر شدن میدانم، اگر او به من با اولین کلمه گفت که بخوان! اقرا! و نگفت که بیسواد بمان! ریش بگذار! ادم بکش! خشونت کن! بخاطر من ادم بکش! بخاطر حور و غلام بهشت، مردم را سر ببر!....من هر باری که کتابی میخوانم، حس میکنم که به بهشت خواهم رفت...هر وقت انسانی را کمک میکنم، حس میکنم به بهشت خواهم رفت...هر باری که دستاوردی انسانی دارم، فکر میکنم به بهشت میروم........و قسم به همان خدای علم و دانش و فهم و شعور و سواد ،که بهشت جای یک مشت ادمکش و جاهل و متحجر با ریش و تسبیح و دل های کثیف و الوده نیست که برای عیاشی برای حور ها، کمر بسته اند!...بهشت از انسان هاییست که با اموختن علم و دانش به بشریت کمک کردند، اختراع کردند، ابدا کردند، افریدند، کشف کردند، ساختند...ادم امدند و راه تکامل به سمت انسانیت را پیمودند و انسان از دنیا رفتند!..

-من مسلمان هستم ولی انچه را در جوامع "اسلامی" امروز میبینم که اکثر مفسدین این جوامع با ریش و قبا و عبا و اغاز هر کلمه خود نام الله را به زبان اورده و چند کلمه عربی را تحویل انسان های ساده دل میدهند با تمام شعور و درک و احساسم رد میکنم..............خوب میدانم که نه هیچ کدام این جوامع اسلامی است و نه این ریش و تسبیح به دست ها با ایه های از بر کرده شان، مسلمان هستند و به انچه موعظه میکنند باور دارند!!..با ریش در منبر به نام خدا به مردم میگویند ولی خلق خدا را قتل عام میکنند!!..با ریش به قران قسم میخورند ولی از هیچ جنایتی دست بردار نیستند!!.

ما مسلمان ها از اسلام و انسانیت خیلی فاصله داریم.................خیلی دور ایم و خیلی به اشتباه رفته ایم...........ما کجا و دینی که انسان را زنده از گور نجات داد کجا!...ما حال راه بهشت را انتحار تعین کرده ایم و تمام ذهن ما به ریش و قبا و عبا و موی زن گره خورده........انسانیت خیلی وقتست از میان ما رخته بربسته است!....اگر ما مسلمان ها خوب میبودیم، پناهجوی ما برای پناه خواستن در اقیانوس ها غرق نمیشد و در همان سرزمین های خانه خدا، به او و فرزندان اش پناه میدادند!!....مسلمان به دیگران از شر وحشت یک مسلمان دیگر پناه نمیبرد!!...مسلمان دست کمک را به سمت دیگران دراز نمیکرد!.....ما مسلمان ها کجا و دین کجا!!

#لینا_روزبه_حیدری

مژده مژده به دوستداران سفر مهاجرتى بصورت خانواده گى و انفرادي به اروپا( اوكراين) كاملاً بصورت قانونى در ظرف ٢ ماه
مزايا! گرفتن دعوت نامه
گرفتن ويزه اقامت
تكت طياره
گرفتن هوتل يا خانه
ثبت و راجستر كردن در سازمان ملل
گرفتن ترجمان
گرفتن وكيل
علاقمندان ميتوانند به شماره هاى
0782964641/ 0700477880
ويزه تحصيلى در بهترين پوهنتون هاى او كراين نيز در اسرع وقت گرفته ميشود.

Ariana News

وضعیت کنونی ولایت فراه

آيا ميخواهيد دركشور اروپايى اوكراين تحصيلات عالى داشته باشيد

یگانه راه رسیدن به آرزوی تان....

دوست دارم در خارج تحصيل نمايم.

یگانه راه رسیدن به آرزوی تان....

تحصلات عالی در اوکراین

Timeline Photos

یگانه راه رسیدن به آرزوی تان....

تحصلات عالی در مقتاع لیسانس و ماستری در کشور اوکراین در فضاء آرام وفارغ از تشویش.
در پنج رشته طب، اقتصاد، حقوق، ژورنالیزم، وکمپیوتر ساینس.
در ختم تحصیل اقامت دایمی داده میشود.
شماره های تماس 0782964641 - 0700477880

[02/01/17]   آیا میخواید که تحصلات عالی در کشور اوکراین داشته باشید؟

Jahan Joya Travel

Jahan Joya Travel's cover photo

Want your business to be the top-listed Travel Agency in Kabul?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


Baryali Business Center 5th Flour
Kabul
25000
Other Tour Agencies in Kabul (show all)
شرکت سیاحتی آریایی آرین شرکت سیاحتی آریایی آرین
شهرنو، روبروی شرکت مخابراتی ام تی ان، پارک تاور، دوکان نمبر 111 و 112
Kabul, 020

SahiL Travel & Tours SahiL Travel & Tours
Travel Agency And Tours
Kabul

SahiL Tour team ✔ Verified Official © ORIGINAL PAGE ® Visit ✓ Like ✓ Share ✓ Tag █║▌│█│║▌║││█║▌║▌║

Hidayat Tokhi Hidayat Tokhi
Quwai Markaz
Kabul, 26000

we are an agency off all airlines tickets and coutries visas

Afghan Asia Travel &Tours Afghan Asia Travel &Tours
Kabul Shahr-e-Naw Haji Yaqub Square Golden Star Hotel
Kabul, +93

اجرای تکت های داخلی و خارجی ,خدمات حج و عمره و .......

Hamayoun Lodin Travel Agency Hamayoun Lodin Travel Agency
Gulbahar Center
Kabul, 25000

Travel Service, Airways Ticket bookings and UAE Visa Services,hotel booking and car booking

Arrival Tourist & Travel Agency Arrival Tourist & Travel Agency
Karte 3, Next To Kabul Water Park
Kabul

Providing visa services. And ticketing services to all over the world.

Kabul Marina Travel Kabul Marina Travel
Kolola Pushta Road Shamsi Plaza
Kabul

. Kabul Marina Travel agency شرکت خدمات توریستی و تکت فروشی کابل مرینا

Afghan Royal Travel & Tours Afghan Royal Travel & Tours
Kabul, 1001

Afghan Royal Travel & Tours The Best is always Different then others! Mob. 0777028512 Mob. 0202106698 E mail : [email protected]

First Flight Travel Services First Flight Travel Services
District 4th, Kolola Pushta St. Shamsi Plaza.
Kabul

First Flight Travel & Tour Services provides 24 hrs services!

Rahmani Travel Services Rahmani Travel Services
CHAMAN HOZORI FIRST ITTIHADIYA MARKET SECOND FLOOR
Kabul, 0093

OUR SERVICES: TICKETING,VISA SERVICE,UMRAH & ETC TRAVEL SERVICES

Kabul Travel & Ticketing Kabul Travel & Ticketing
Wazir Akbar Khan
Kabul, 25000

haj and umrah