گروپ كمپني هاي نيمروز سبزوار

انتقال اجناس تجارتی شما از چین به تمام نقاط افغانستان, ایران, دوبی, آمریکا و اروپا, خدمات خریداری و انتقال پول در اسرع وقت

انتقال اجناس تجارتی شما از چین به تمام نقاط افغانستان به طور:
1 - کانتینر مکمل
2 - مترانه CBM
3 - به وزن فی تن
خدمات خریداری:
1 - به طور کمیشنی
2 - تحویلی در تمام نقاط افغانستان
انتقال پول به نرخ روز در اسرع وقت

دوستان عزيز صحفه ما لايك كنيد و با دوستانتان شريك سأزيد ممنون .
گروپ كمپني هاي نيمروز سبزوار وارد كننده ابزار آلات . جنراتور . واترپمپ . لوازم انجينري در خدمت مشتريان
عزيز ميباشد. 93774102019+
https://t.me/nsabzewar تلگرام ما ميتوانيد دنبال كنيد

دوستان عزيز صحفه ما لايك كنيد و با دوستانتان شريك سأزيد ممنون .
گروپ كمپني هاي نيمروز سبزوار وارد كننده ابزار آلات . جنراتور . واترپمپ . لوازم انجينري در خدمت مشتريان
عزيز ميباشد. 93774102019+
https://t.me/nsabzewar تلگرام ما ميتوانيد دنبال كنيد

دوستان عزيز صحفه ما لايك كنيد و با دوستانتان شريك سأزيد ممنون .
گروپ كمپني هاي نيمروز سبزوار وارد كننده ابزار آلات . جنراتور . واترپمپ . لوازم انجينري در خدمت مشتريان
عزيز ميباشد. 93774102019+
https://t.me/nsabzewar تلگرام ما ميتوانيد دنبال كنيد

دوستان عزيز صحفه ما لايك كنيد و با دوستانتان شريك سأزيد ممنون .
گروپ كمپني هاي نيمروز سبزوار وارد كننده ابزار آلات . جنراتور . واترپمپ . لوازم انجينري در خدمت مشتريان
عزيز ميباشد. 93774102019+
https://t.me/nsabzewar تلگرام ما ميتوانيد دنبال كنيد

دوستان عزيز صحفه ما لايك كنيد و با دوستانتان شريك سأزيد ممنون .
گروپ كمپني هاي نيمروز سبزوار وارد كننده ابزار آلات . جنراتور . واترپمپ . لوازم انجينري در خدمت مشتريان
عزيز ميباشد. 93774102019+
https://t.me/nsabzewar تلگرام ما ميتوانيد دنبال كنيد

گروپ كمپني هاي نيمروز سبزوار

Photos from ‎گروپ كمپني هاي نيمروز سبزوار‎'s post

🌙شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرآنُ
* حلول ماه مبارك رمضان ، بهار قرآن ، ماه عبادتهاي عاشقانه و نيايشهاي عارفانه و بندگي خالصانه را براي تمام مسلمانان جهان تبريك عرض ميكنم*

دوستان عزيز صحفه ما لايك كنيد و با دوستانتان شريك سأزيد ممنون .
گروپ كمپني هاي نيمروز سبزوار وارد كننده ابزار آلات . جنراتور . واترپمپ . لوازم انجينري در خدمت مشتريان
عزيز ميباشد. 93774102019+
https://t.me/nsabzewar تلگرام ما ميتوانيد دنبال كنيد

دوستان عزيز صحفه ما لايك كنيد و با دوستانتان شريك سأزيد ممنون .
گروپ كمپني هاي نيمروز سبزوار وارد كننده ابزار آلات . جنراتور . واترپمپ . لوازم انجينري در خدمت مشتريان
عزيز ميباشد. 93774102019+
https://t.me/nsabzewar تلگرام ما ميتوانيد دنبال كنيد

دوستان عزيز صحفه ما لايك كنيد و با دوستانتان شريك سأزيد ممنون .
گروپ كمپني هاي نيمروز سبزوار وارد كننده ابزار آلات . جنراتور . واترپمپ . لوازم انجينري در خدمت مشتريان
عزيز ميباشد. 93774102019+
https://t.me/nsabzewar تلگرام ما ميتوانيد دنبال كنيد

دوستان عزيز صحفه ما لايك كنيد و با دوستانتان شريك سأزيد ممنون .
گروپ كمپني هاي نيمروز سبزوار وارد كننده ابزار آلات . جنراتور . واترپمپ . لوازم انجينري در خدمت مشتريان
عزيز ميباشد. 93774102019+
https://t.me/nsabzewar تلگرام ما ميتوانيد دنبال كنيد

دوستان عزيز صحفه ما لايك كنيد و با دوستانتان شريك سأزيد ممنون .
گروپ كمپني هاي نيمروز سبزوار وارد كننده ابزار آلات . جنراتور . واترپمپ . لوازم انجينري در خدمت مشتريان
عزيز ميباشد. 93774102019+
https://t.me/nsabzewar تلگرام ما ميتوانيد دنبال كنيد

دوستان عزيز صحفه ما لايك كنيد و با دوستانتان شريك سأزيد ممنون .
گروپ كمپني هاي نيمروز سبزوار وارد كننده ابزار آلات . جنراتور . واترپمپ . لوازم انجينري در خدمت مشتريان
عزيز ميباشد. 93774102019+
https://t.me/nsabzewar تلگرام ما ميتوانيد دنبال كنيد

دوستان عزيز صحفه ما لايك كنيد و با دوستانتان شريك سأزيد ممنون .
گروپ كمپني هاي نيمروز سبزوار وارد كننده ابزار آلات . جنراتور . واترپمپ . لوازم انجينري در خدمت مشتريان
عزيز ميباشد. 93774102019+
https://t.me/nsabzewar تلگرام ما ميتوانيد دنبال كنيد

دوستان عزيز صحفه ما لايك كنيد و با دوستانتان شريك سأزيد ممنون .
گروپ كمپني هاي نيمروز سبزوار وارد كننده ابزار آلات . جنراتور . واترپمپ . لوازم انجينري در خدمت مشتريان
عزيز ميباشد. 93774102019+
https://t.me/nsabzewar تلگرام ما ميتوانيد دنبال كنيد

دوستان عزيز صحفه ما لايك كنيد و با دوستانتان شريك سأزيد ممنون .
گروپ كمپني هاي نيمروز سبزوار وارد كننده ابزار آلات . جنراتور . واترپمپ . لوازم انجينري در خدمت مشتريان
عزيز ميباشد. 93774102019+
https://t.me/nsabzewar تلگرام ما ميتوانيد دنبال كنيد

اره هاي درخت بري برقي با كيفيت عالي

's cover photo

دوستان عزيز صحفه ما لايك كنيد و با دوستانتان شريك سأزيد ممنون .
گروپ كمپني هاي نيمروز سبزوار وارد كننده ابزار آلات . جنراتور . واترپمپ . لوازم انجينري در خدمت مشتريان
عزيز ميباشد. 93774102019+
https://t.me/nsabzewar تلگرام ما ميتوانيد دنبال كنيد

دوستان عزيز صحفه ما لايك كنيد و با دوستانتان شريك سأزيد ممنون .
گروپ كمپني هاي نيمروز سبزوار وارد كننده ابزار آلات . جنراتور . واترپمپ . لوازم انجينري در خدمت مشتريان
عزيز ميباشد. 93774102019+
https://t.me/nsabzewar تلگرام ما ميتوانيد دنبال كنيد

دوستان عزيز صحفه ما لايك كنيد و با دوستانتان شريك سأزيد ممنون .
گروپ كمپني هاي نيمروز سبزوار وارد كننده ابزار آلات . جنراتور . واترپمپ . لوازم انجينري در خدمت مشتريان
عزيز ميباشد. 93774102019+
https://t.me/nsabzewar تلگرام ما ميتوانيد دنبال كنيد

دوستان عزيز صحفه ما لايك كنيد و با دوستانتان شريك سأزيد ممنون .
گروپ كمپني هاي نيمروز سبزوار وارد كننده ابزار آلات . جنراتور . واترپمپ . لوازم انجينري در خدمت مشتريان
عزيز ميباشد. 93774102019+
https://t.me/nsabzewar تلگرام ما ميتوانيد دنبال كنيد

دوستان عزيز صحفه ما لايك كنيد و با دوستانتان شريك سأزيد ممنون .
گروپ كمپني هاي نيمروز سبزوار وارد كننده ابزار آلات . جنراتور . واترپمپ . لوازم انجينري در خدمت مشتريان
عزيز ميباشد. 93774102019+
https://t.me/nsabzewar تلگرام ما ميتوانيد دنبال كنيد

t.me

Nimrooz Sabzewar Co, ltd

دوستان عزيزم اينم لينك تلگرام ما است ميتوانيد دنبال
كنيد https://t.me/nsabzewar
نمبر واتساب ما هم ميتوانيد دنبال كنيد 0093774102019

t.me وارد كننده ابزارآلات، جنراتور، واترپمپ، لوازم سيفتي انجينري و غيره

اره هاي درخت بري پطرولي و برقي

ميكسر هاي ايراني

واترپمپ هاي سولري تمام مس

Photos from ‎گروپ كمپني هاي نيمروز سبزوار‎'s post

Photos from ‎گروپ كمپني هاي نيمروز سبزوار‎'s post

انجين پطرولي 4G أصلي

واترپمپ هاي سولري

https://t.me/nsabzewar جنس هاي جديد

به اميد روزهاي مملو از خوشي براي همه تان

كانال تلگرام ما را دنبال كنيد https://t.me/nsabzewar

دروگرهاي جديد و اصلي در خدمت مشتريان عزيز

Photos from ‎گروپ كمپني هاي نيمروز سبزوار‎'s post

Photos from ‎گروپ كمپني هاي نيمروز سبزوار‎'s post

ترانس هاي جوش آي سي از ٢٠٠ امپر الي ٥٠٠ امپر تكفاز و سه فاز

گروپ كمپني هاي نيمروز سبزوار در خدمت مشتريان عزيز

محصولات جديد گروپ كمپني هاي نيمروز سبزوار در خدمت مشتريان عزيز ميباشد

شركت تجارتي نيمروز سبزوار وارد كننده انواع بوكس هاي بادي به سايزهاي مختلف و عالي ترين كيفيت

دبه هاي هوا از 25 ليتر الي 1000 ليتره

Want your business to be the top-listed Travel Agency in Herat?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Address


Jada-e-Behzad
Herat
040
Other Tour Agencies in Herat (show all)
شرکت مسافرتی و توریستی  تهران سفر TehranSafar Travel Agency شرکت مسافرتی و توریستی تهران سفر TehranSafar Travel Agency
سرک 64 متره - نرسیده به جاده صادق 34
Herat

تهیه بلیط تاکسی هرات مشهد با امکان حرکت از درب منزل و تهیه بلیط های قطار، اتوبوس و هواپیما بین شهرهای ایران

Nawabyan TravelAgency شرکت سیاحتی نوابیان Nawabyan TravelAgency شرکت سیاحتی نوابیان
Jade Banke Khon
Herat

فروش و معلومات در باره تکت های هوای داخلی و خارجی.

Farooqi Travel & Ticketing Tours Farooqi Travel & Ticketing Tours
Ameriat Square
Herat

managing travel and ticketing tours

Mars Travel Mars Travel
Chowk Gullha Milicenter
Herat

شرکت توریستی مارس نماینده رسمی شرکت های : آریانا .صافی .کام ایر.العربیه .فلای دوبی .گلف ایر.ایراندیا وغیره.

گردشگری گردشگری
فیروز آباد
Herat, 224488

Galaxy Travel Agency Galaxy Travel Agency
Share_Now In Front Of Hazrata Market
Herat

One of the leading travel agencies in Herat city, with experienced board of highly trained and motivated staff.

Alfaraena Travels Alfaraena Travels
Herat, Shahr-e-Now, In Front Of Municipality, Norruddin Mohmand Market, 2nd Floor
Herat, 0093